prof. PhDr. Milan KLEMENT, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635811

Katedra technické a informační výchovy

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.80

profesor

Problematika tvorby a evaluace výukového software. Programování v jazycích Visual Basic, Visual C++, Pascal. 2D a 3D modelování a tvorba výkresové dokumentace v systémech CAD. Hardwarová a softwarová konfigurace PC, provoz a údržba lokálních sítí v podmínkách základních škol.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS fakulty (1. 6. 2002 – 1. 6. 2005)
 • Proděkan (1. 2. 2006 – 1. 2. 2010)
 • Proděkan (1. 2. 2010 – 31. 1. 2014)
 • Proděkan (1. 2. 2014 – 31. 1. 2018)

Vědecká společnost

 • IV-th International Scientific Conference - Humanistic Education in the Technology Civilization of XXI Century - člen vědeckého výboru (člen, 2017–2017)
 • člen vědeckého výboru konference Trendy ve vzdělávání 2016 (člen, 2016–2016)
 • člen vědeckého výboru konference Trendy ve vzdělávání 2015 (člen, 2015–2015)
 • člen vědeckého výboru konference Trendy ve vzdělávání 2014 (člen, 2014–2014)
 • Česká pedagogická společnost (člen, 2011–)
 • ČAPV (člen, 2010–)

Odborná komise

 • 5. Jmenován rektorem UP členem komise pro vyhodnocení veřejné zakázky ?Výběr dodavatele počítačů pro Univerzitu Palackého v Olomouci 2007 ? 2010? (místopředseda, 2007–2010)
 • Komise pro DiV UP Olomouc (člen, 2008–2009)
 • Komise pro IT UP Olomouc (člen, 2009–2009)
 • člen pracovní komise FRVŠ pro tématický okruh F5 (člen, 2003–2006)

Redakční rada

 • Konference Protech 2011 (předseda, 2011–)
 • Konference Protech 2010 (předseda, 2010–)
 • časopis JTIE (člen, 2008–2020)

Státnicová komise

 • KTE - PDF UP Olomouc - obor informační výchova (člen, 2010–)
 • KTE - UP Olomouc (člen, 2009–2020)

Vedení vědeckého týmu

 • 10. Vedoucí řešitelského kolektivu projetu FRVŠ ?Inovace multimediální laboratoře? (předseda, 2001–2001)
 • 9. Vedoucí řešitelského kolektivu projektu FRVŠ ?Rozvoj pracoviště zaměřeného na tvorbu a zpracování digitální grafiky? (předseda, 2002–2002)
 • 8. Vedoucí řešitelského kolektivu projektu FRVŠ ?Rozšíření přístupu studentů PDF UP k ICT na základě modernizace počítačové učebny? (předseda, 2003–2003)
 • 7. Vedoucí řešitelského kolektivu projektu FRVŠ ?Modernizace vybavení laboratoře výpočetní techniky se zaměřením na rozšíření přístupu studentů Pedag (předseda, 2005–2005)
 • 6. Vedoucí řešitelského kolektivu projektu FRVŠ ?Modernizace vybavení laboratoře výpočetní techniky? (předseda, 2006–2006)
 • 5. Vedoucí řešitelského kolektivu projektu FRVŠ ?Rozšíření přístupu studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k informačním a kom (předseda, 2007–2007)
 • 4. Vedoucí řešitelského kolektivu projektu FRVŠ ?Vybudování specializované počítačové učebny pro výuku cizích jazyků v rámci Pedagogické fakulty Univ (předseda, 2008–2008)
 • 3. Vedoucí řešitelského kolektivu projektu FRVŠ ?Modernizace laboratoře výpočetní techniky? (předseda, 2009–2009)
 • 2. Vedoucí řešitelského kolektivu projektu FRVŠ ?Zvýšení kvality přístupu studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k informačním (předseda, 2010–2010)
 • GAČR - P407/11/1306 (předseda, 2011–2012)
 • ESF - PROŠ (předseda, 2011–2012)
 • ESF - IVOŠ (předseda, 2009–2011)

Vedení pedagogického týmu

 • 20. Vedoucí řešitelského kolektivu projektu MŠMT č. 645/8/2006 ?Modernizace vybavení laboratoře moderní techniky se zaměřením na rozšíření přístupu s (předseda, 2006–2006)
 • 19. Vedoucí řešitelského kolektivu projektu MŠMT č. 186/8/2007 ?Zřízení elektronického informačního systému pro poskytování informací veřejnosti dle (předseda, 2007–2007)
 • 18. Vedoucí řešitelského kolektivu projektu MŠMT č. 166/3/b/2008 ?Stabilizace a rozvoj hardwarové a softwarové informační infrastruktury počítačové sí (předseda, 2008–2008)
 • 17. Vedoucí řešitelského kolektivu projektu MŠMT č. 15/17/2009 ?Inovace ozvučovacího parku v aule PdF UP? (předseda, 2009–2009)
 • 16. Vedoucí řešitelského kolektivu projektu MŠMT č. 15/16/2009 ?Rozvoj hardwarové a softwarové informační počítačové sítě a jejich služeb v podmínkách (předseda, 2009–2009)
 • 15. Vedoucí řešitelského kolektivu projektu MŠMT č. 15/15/2009 ?Rozšíření podpory tvorby multimediálních studijních opor autory distančních studijních (předseda, 2009–2009)
 • 14. Vedoucí řešitelského kolektivu projektu MŠMT č. 15/14/2009 ?Vybavení výukových prostor PdF UP multimediální a didaktickou technikou pro potřeby zv (předseda, 2009–2009)
 • 11. Vedoucí řešitelského kolektivu projektu v rámci programu ?Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit? ?Inovac (předseda, 2001–2001)

Jiné komise a orgány

 • člen vědeckého výboru konference Trendy ve vzdělávání 2013 (člen, 2013–2013)
 • člen vědeckého výboru konference Trendy ve vzdělávání 2012 (člen, 2012–2012)
 • absolvování školení řidičů referentských vozidel - 30. 11. 2016 (platnost 2 roky) (ostatní, 2016–2018)
 • 3. Člen řešitelského kolektivu projektu GAČR 406/02/1113 ?Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody? (člen, 2002–2004)
 • 2. Člen týmu doktorského grantu GAČR 406/03/H012 ?Aktuální problémy pedagogických a oborových didaktik v období vstupu ČR do EU?. (člen, 2003–2007)
 • 1. Člen řešitelského kolektivu projektu GAČR 406/03/1446 ?Měnící se role učitele a žáka v nastupující informační společnosti ve vztahu k požadavkům st (člen, 2003–2005)
 • Předseda Disciplinární komise PdF UP Olomouc (předseda, 2010–2012)
 • 6. Jmenován rektorem UP členem komise pro vyhodnocení veřejné zakázky ?Výběr dodavatele notebooků pro Univerzitu Palackého v Olomouci 2007 ? 2010? (místopředseda, 2007–2010)
 • člen vědeckého výboru konference Trendy ve vzdělávání 2011 (člen, 2011–)
 • člen vědeckého výboru konference Trendy ve vzdělávání 2010 (člen, 2010–)
 • člen vědeckého výboru konference Trendy ve vzdělávání 2009 (člen, 2009–)
 • člen vědeckého výboru konference Trendy ve vzdělávání 2008 (člen, 2008–)
 • člen vědeckého výboru konference Trendy ve vzdělávání 2006 (člen, 2006–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Šaloun P., Kolářová M., Andrešič D., Malčík M., Klement M. Teen-sexting on Social Network ”Instagram” and it’s Computational Thinking Consequences. 2022 IEEE 16th International Scientific Conference on Informatics (Informatics 2022) proceedings. 2023. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
ČLÁNEK
Klement M. MOŽNOSTI REALIZACE PŘIROZENÝCH A TECHNOLOGICKÝCH METOD PROKTORINGU V RÁMCI TESTOVACÍHO SYSTÉMU UNIFOR. In Serafín Č., Sedláček M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2024.
Klement M., Bryndová L. Possibilities of Development of Informatics Thinking of Pupils and Students Using the Model of Subject-Didactic Competences of Teachers. In Walat W., Lib W. (Eds.) Journal of Education, Technology and Computer Science. 2024.
Klement M. Possibilities of Digitalization of the Qualification Thesis Topic Submission Process. In Walat W., Lib W. (Eds.) Journal of Education, Technology and Computer Science. 2024.
Šaloun P., Kolářová M., Andrešič D., Malčík M., Klement M., Bártek K. Czech Teens’ Experiences with Sexting on Instagram. In Steingartner W. (Eds.) IPSI BgD Transactions on Internet Research. 2023.
Klement M. Možnosti a přínosy využití programů pro 3d modelování na základních školách. In Částková P. (Eds.) Journal of Technology and Information Education. 2023.
Klement M., Němec D. Popis a porovnání vybraných platforem pro realizaci on-line vzdělávacích aktivit. In Sedláček M., Serafín Č. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2023.
Klement M. Přínosy digitalizace vybraného procesu na vysoké škole z pohledu jejich aktérů. In Dostál J., Částková P. (Eds.) Journal of Technology and Information Education. 2023.
Klement M., Bártek K. 3d Modelling and Its Use in Education. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2023.
Klement M. Co se opravdu vyučuje v informatice na českých školách? Inovace a technologie ve vzdělávání. 2022.
Klement M., Šaloun P., Bryndová L., Dragon T. MODEL PŘEDMĚTOVĚ-DIDAKTICKÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ REFLEKTUJÍCÍ ROZVOJ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ. In Krotký J., Fadrhonc J., Moc P. (Eds.) Inovace a technologie ve vzdělávání. 2022.
Klement M., Bryndová L., Dragon T., Šaloun P., Kubíček R. Vybrané nástroje edukační robotiky z pohledu žáků základních škol. Journal of Technology and Information Education. 2022.
Bryndová L., Klement M. Educational Robotics as a Means of Developing Pupils‘ and Students’ Computational Thinking. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2021.
Klement M. Možnosti rozvoje informatického myšlení on-line formou v podmínkách víceletých gymnázií. In Honzíková J., Krotký J., Simbartl P. (Eds.) Inovace a technologie ve vzdělávání. 2021.
Klement M., Dragon T., Bryndová L. Názory učitelů informatiky na obsah chystané změny RVP pro oblast informační a komunikační technologie. In Ďuriš M., Honzíková J., Šaloun P. (Eds.) Technika a vzdelávanie. 2021.
Klement M., Dragon T. Preference učitelů informatiky při implementaci tematického celku algoritmizace a programování do výuky. In Serafín Č., Sedláček M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2021.
Klement M., Kotouč T. Tvorba softwarového nástroje pro správu a evidenci výstupů pedagogických praxí v rámci systému studijní agendy STAG. In Serafín Č., Sedláček M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2021.
Eger L., Tomczyk Ł., Klement M., Pisoňová M., Petrová G. How Do First Year University Students Use ICT in their Leisure Time and for Learning Purposes? International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. 2020.
Klement M., Dragon T. Reálná úroveň zkušeností s výukou algoritmizace a programování u učitelů informatických předmětů. In Ďuriš M., Pavelka J., Kučerka M. (Eds.) Technika a vzdelávanie. 2020.
Klement M. ICT nástroje ve vzdělávání: Dostupný prostředek nebo nedosažitelný luxus? In Duriš M., Pavelka J. (Eds.) Technika a vzdelávanie. 2019.
Kubíček T., Basler J., Klement M. Optimalizace služeb školní datové sítě postavené na technologii Microsoft Active Directory. Trendy ve vzdělávání. 2019.
Eger L., Klement M., Tomczyk Ł., Pisoňová M., Petrová G. Different User Groups of University Students and their ICT Competence: Evidence from three Countries in Central Europe. In Lamanauskas V., Broks A., Rannikmäe M. (Eds.) Journal of Baltic Science Education. 2018.
Klement M. Ověření taxonomie učitelů z pohledu využívání a postojů k ICT nástrojům. In Serafín Č., Havelka M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2018.
Klement M. Polytechnic Education and Its Possible Use at Non-Technical Secondary School. In Walat W., Lib W. (Eds.) Edukacja-Technika-Informatyka. 2018.
Klement M. Approaches to supporting technical education at humanities-oriented schools. In Bromgard G., Bordenave D., Fortunato I. (Eds.) American Research Journal of Humanities and Social Sciences. 2017.
Klement M. Dostupnost ICT nástrojů ve vzdělávání: Mýty či realita? In Dostál J., Nuangchalerm P., Nwangwu EC., Lau WW., Aberšek B. (Eds.) Journal of Technology and Information Education. 2017.
Klement M. Models of integration of virtualization in education: Virtualization technology and possibilities of its use in education. In HELLER RS., NUSSBAUM M., CHIN-CHUNGTSAI C., TWINING P. (Eds.) Computers & Education. 2017.
Klement M. Teorie, styly a strategie učení(se) v e-learningu. Journal of Technology and Information Education. 2017.
Klement M. Aktuální úroveň implementace ict do života škol. Trendy ve vzdělávání. 2016.
Klement M. Microsoft Azure - jedna z možných cest k virtualizaci. Trendy ve vzdělávání. 2016.
Klement M., Dostál J. Multimediality and Interactivity - Traditional And Comtemporary Perception. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Klement M. Projekt „CAD“ říká nashledanou. Trendy ve vzdělávání. 2015.
Klement M., Lavrinčík J. Projekt „Moderní učitel“ jde do finále. Trendy ve vzdělávání. 2015.
Klement M., Klementová S. The Possibilities of Development of Planar and Spatial Orientation in High School Students. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Klement M., Dostál J. E-learning and its perception by university students. Journal of Educational Sciences & Psychology. 2014.
Hodaňová J., Nocar D. Geometrické křivky v rovině. In Chráska M., Klement M., Havelka M., Serafín Č. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2014.
Klement M., Kubrický J. Možnosti výuky systému AutoCAD 2013 na víceletých gymnáziích. Trendy ve vzdělávání. 2014.
Klement M. Výsledky prvního roku řešení projektu „CAD“. Trendy ve vzdělávání. 2014.
Dostál J., Klement M., Serafín Č. Activating resources and its use in e-learning. INTE 2013 Proceedings Book. 2013.
Klement M., Dostál J. E-Learning in the Life of Czech Universities. Revija za elementarno izobraževanje. 2013.
Klement M. E-learning through the eyes of the Czech students. Journal of Science Education. 2013.
Klement M. Hodnocení elektronických studijních opor. Trendy ve vzdělávání. 2013.
Klement M., Lavrinčík J. Jak vnímají učitelé víceletých gymnázií výuku programování? Trendy ve vzdělávání. 2013.
Dostál J., Klement M. Míra a způsoby využívání počítačů a internetu učiteli. Media4u Magazine. 2013.
Klement M. Projekt "IVOŠ" finišuje. Trendy ve vzdělávání. 2013.
Marešová H., Klement M. Současné trendy rozvoje e-learningového vzdělávání. Trendy ve vzdělávání. 2013.
Klement M. The Attitudes of the Czech Students to e-Learning. eCanadian Journal of Humanites and Social Sciences. 2013.
Klement M., Dostál J. Tradiční a soudobé chápání multimediality a interaktivity. Trendy ve vzdělávání. 2013.
Kvapil L. Vliv technické výchovy na komunikační dovednosti žáka ZŠ. In Havelka M., Chráska M., Klement M., Serafín Č. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2013.
Klement M. Výsledky druhého roku řešení projektu "IVOŠ". Trendy ve vzdělávání. 2013.
Klement M., Lavrinčík J. Výsledky prvního roku řešení projektu "IVOŠ". Trendy ve vzdělávání. 2013.
Klement M., Dostál J. E-Learning in Tertiary Education from Students' Point of View. Problems of Education in the 21st Century. 2012.
Klement M., Dostál J., Chráska M. E-learning within the Framework of the Czech University System. Edukacja-Technika-Informatyka. 2012.
Klement M., Štencl J. Elektronický dotazníkový systém určený pro sběr výzkumných dat v rámci LMS. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Klement M., Štencl J. Elektronický dotazníkový systém určený pro sběr výzkumných dat v rámci LMS. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Klement M., Dostál J. Evaluating Electronic Learning Supports. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012.
Dostál J., Klement M. Počítačem podporované vzdělávání – výsledky výzkumné sondy. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Klement M., Lavrinčík J., Klement J. PROJEKT „PROŠ“ JDE DO FINÁLE. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Dostál J., Klement M. Vybrané aspekty ochrany zdraví v e-vzdělávání. Media4u Magazine. 2012.
Klement M. FROM THE BOARD TO E-LEARNING. Ad Alta : journal of interdisciplinar research. 2011.
Blažková H., Kvapil L. Názory budoucích pedagogů na možnosti uplatnění neoračních materiálů při rozvoji pracovních dovedností v primárním vzdělávání. In Havelka M., Chráska M., Klement M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
Kvapil L., Blažková H. Problematika technického vzdělávání žáků primární školy – třídní projekty. In Havelka M., Chráska M., Klement M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
Janu M., Procházková I. Uživatelské pojetí techniky v inovačních prvcích pregraduální přípravy učitelů technické a informační výchovy. In Havelka M., Chráska M., Klement M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
Marešová H., Klement M. VIRTUÁLNÍ SVĚTY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Journal of Technology and Information Education. 2011.
KLEMENT M., CHRÁSKA M. Vymezení kritérií evaluace elektronických distančních opor. Media4u Magazine. 2011.
CHRÁSKA M., KLEMENT M. Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů. In WALAT W., LIB W. (Eds.) Edukacja-Technika-Informatyka. 2011.
Klement M., Dostál J. E-learning a jeho uplatnění na PdF UP Olomouc. Journal of Technology and Information Education. 2010.
Kubrický J., Klement M. Objektově orientované programování ve výuce. Journal of Technology and Information Education. 2009.
Klement M., Kubrický J. Softwarová infrastruktura jako obsah vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2009.
Klement M., Chráska M. ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ V OBLASTI PRÁCE S ICT. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2005.
Klement M., Chráska M. KOMPETENČNÍ ÚROVNĚ UČITELŮ V OBLASTI PRÁCE S ICT. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Klement M. Evaluace výukového software a jeho tvorba. Evaluace výukového software a jeho tvorba. 2004.
Klement M. EVALUACE VÝUKOVÉHO SOFTWARE A.JEHO TVORBA. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého - Katedra pedagogiky. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Klement M. Typologie učitelů informatických předmětů základních škol dle jejich preferencí způsobů rozvoje informatického myšlení. In Adamec P., Šimáně M. (Eds.) Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2021. 2023.
Klement M., Dragon T. Computational Thinking and its Development: a Typology of Primary School Pupils according to their Preference of IT Topics. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN20 Proceedings. 2021.
Klement M., Bryndová L. Computer science teachers and their typology according to the preferences in computational thinking development. In Gómez Chova L., López Martínez A., Candel Torres I. (Eds.) EDULEARN21 Proceedings. 2021.
Klement M. Žáci základních škol a víceletých gymnázií a jejich typologie podle preferencí způsobů rozvoje informatického myšlení. In Chromý J., Krpálková Krelová, K., Honzíková J., Šaloun P. (Eds.) Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2020 – Media & Education 2020. 2021.
Klement M., Dragon T. Computational Thinking and Teachers: What is the Real Level of Experience in Teaching Algorithms and Programming for IT Teachers? In Titrek O., Ahmadov F., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 19 Conference Proceeding Book. 2020.
Mališů P., Šaloun P., Bryndová L., Klement M. Online cloudové prostředí pro výuku informatiky a robotiky na ZŠ. DIDINFO 2020 - Sborník konference. 2020.
Klement M., Dragon T. Preferences of IT Teachers Related to the Implementation of the Thematic Unit of Algorithmization and Programming into the Teaching. In Pfennig A., Chen K. (Eds.) Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Education and E-Learning. 2020.
Klement M., Bártek K., Dragon T. Importance of IT Topics from the Perspective of Teachers and of their Pupils, or what would Teachers want to Teach and what would their Pupils want to Learn? In Chova G., Martínez L., Torres C. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019.
Klement M. Possibilities of Extension of the Algorithmization and Programming Teaching at Primary Schools. In Bekirogullari Z., Minas & Roslind M. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Šaloun P., Andrešič D., Cigánková B., Klement M. Vylepšení klasifikace textových dokumentů algoritmem N-Grams pomocí crowdsourcingu. Data a znalosti & WIKT 2019. 2019.
Klement M. Connectivism and ICT Tools: The Opinions and Attitudes of Teachers toward their Use in Education. In Antonietti A., Gherguţ A., Diekmann A., Conceição MCdJ. (Eds.) SGEM2017 Conference Proceedings. 2017.
Klement M., Bártek K., Dostál J. Models of Use of ICT Tools and Teachers‘ Attitudes to them. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Klement M. Which ICT Tools are Used by Teachers Most Often in their Work? In Swärd A., Bekirogullari Z. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017.
Klement M. Analýza postojů studentů vysoké školy k formám, metodám a nástrojům využívaných při jejich vzdělávání. In Šafránková D., Podroužek L., Slowík J., Šiška J., Podroužek L., Šafránková D. (Eds.) Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
Klement M., Klementová S. Benefits of the support of polytechnic education for non-technical schools` students. In Minas M. (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2016.
Klement M., Walat W. Multimediality and interactivity in e-learning. In Titrek O., Potměšil M. (Eds.) ICLEL 15 Conference Proceeding Book. 2016.
Klement M., Gregar J. Options of Integration Virtualization Technologies into Education. In Antonietti A., Ghergut A., Diekmann A. (Eds.) SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
Klement M., Klementová S. The Current Degree of Implementation of ICT in the Life of Schools. In Mortabit A., López L., Babineau L., Youde A. (Eds.) ICERI2016 Proceedings. 2016.
Klement M., Dostál J. Theory of Learning and e-Learning. In Chova L., Martínez L., Torres C. (Eds.) INTED2016 Proceedings. 2016.
Dostál J., Klement M. Inquiry-based Instruction and Relating Appeals of Pedagogical Theories and Practices. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Klement M., Chráska M., Klementová S. The survey of students' attitudes toward learning through the implementation of the ATER method. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Klement M., Chráska M., Chrásková M. The use of the semantic differential method in identifying the opininons of university students on education realized through e-learning. The Proceedings of 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2015.
Klement M., Dostál J., Marešová H. Elements of electronic teaching materials with respect to student’s cognitive learning styles. In . (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Řiháková L., Chmelíčková H. Možnosti interakce laserového záření s nanočásticemi. In Havelka M., Chráska M., Klement M., Serafín Č. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2014. 2014.
Klement M. Projekt „CAD“ jde do finále. In Kubrický J. (Eds.) PROTECH 2014 Konference interaktivní výuky. 2014.
Klement M., Dostál J. Students and e-learning: a longitudinal research study into university students' opinions on e-learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Chráska M. Učební styly žáků a jejich identifikace pomocí shlukové analýzy. In Stoffová V., Chráska M., Klement M., Havelka M. (Eds.) XXVII. DIDMATTECH 2014. 2014.
Dostál J., Klement M., Serafín Č. Activating Resources and its Use in e-learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Marešová H., Klement M. Multiuser virtual environments and people with special needs. In Peňáz P. (Eds.) Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 2. 2013.
Hiklová H., Schovánek P. Trendy v kontaktním mapování povrchu pevných těles. In Chráska M., Klement M., Serafín Č., Havelka M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2013. 2013.
Marešová H., Klement M., Pustinová Z. Virtual Worlds in the Mother Tongue Teachers Education. In Nicholas van Orden . (Eds.) Navigating Cybercultures. 2013.
Řiháková L., Chmelíčková H., Tomáštík J. Vliv procesních parametrů na řezání některých kovů pulsním Nd:YAG laserem. In Chráska M., Klement M., Serafín Č., Havelka M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2013. 2013.
Klement M., Dostál J. Vliv stylů učení na preferenci strukturálních prvků elektronických studijních opor z pohledu studentů. In Bílek M., Semrád J. (Eds.) Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
Klement M. Výuka programování v podmínkách víceletých gymnázií z pohledu studentů. In Drtina R., Chromý J. (Eds.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2013.
Klement M., Langer J., Marešová H. Approaches to Creating E-learning Educational Tools Reflecting the Students with Special Needs. In Karshmer A. (Eds.) Proceedings of the Conference Universal Learning Design. 2012.
Klement M. Determinanty ovlivňující rozvoj vzdělávání formou e-learningu. In Beseda J., Machát Z., Simandlová T. (Eds.) DisCo Conference Reader: New Media and Education. 2012.
Marešová H., Klement M. ICT kompetence učitelů a vzdělávání v informačním věku. In Ježková V. (Eds.) XX. výroční konference ČAPV - Kvalita ve vzdělávání. 2012.
Minarčík J., HAVELKA M. KONSTRUKČNÍ STAVEBNICE II VE VÝUCE OBECNĚ TECHNICKÉHO PŘEDMĚTU. In SERAFÍN Č., CHRÁSKA M., KLEMENT M., HAVELKA M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2012. 2012.
Klement M. Kvalita a e-learning: popis nástroje pro hodnocení kvality elektronické studijní opory. In Drtina R., Chromý J., Kotková M. (Eds.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2012.
HAVELKA M., SERAFÍN Č., KROPÁČ J. Příspěvek k rozvoji technické tvořivé činnosti žáků v odborných technických předmětech. In SERAFÍN Č., CHRÁSKA M., KLEMENT M., HAVELKA M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2012.
Marešová H., Klement M. Současné trendy rozvoje e-learningového vzdělávání. Trendy ve vzdělávání 2012. 2012.
Klement M., Chráska M., Dostál J. The Electronic Learning Supports' Evaluation System. In Stoffová V. (Eds.) Nové technológie vo vede, výskume a v edukácii. 2012.
Klement M. Tools for the Electronic Learning Supports' Quality Assessment. In Cápay M., Mesárošová M., Palmárová V. (Eds.) 9 th International Scientific Conference on Distance learning in Applied Informatic. 2012.
Zubatá A., Kropáč J., Plischke J., Klement M. Zkušenosti žáka a jeho kariérové rozhodování ve výuce technických předmětů. MVVTP 2012. 2012.
LAVRINČÍK J. Activ Inspire jako prostředek zvýšení interktivity. In KLEMENT M. (Eds.) PROTECH 2010: Konference interaktivní výuky. 2011.
LAVRINČÍK J. Activ studio a activ inspire - zajímavosti. In KLEMENT M. (Eds.) PROTECH 2011. 2011.
KLEMENT M. HODNOCENÍ ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH OPOR. In HAVELKA M., CHRÁSKA M., SERAFÍN Č., KLEMENT M. (Eds.) TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ. 2011.
Serafín Č. Inovační podněty k pregraduální přípravě pro všeobecné technické vzdělávání z hlediska současné modifikace školského systému. In Havelka M., Klement M., Chráska M., Serafín Č., Sláma O., Keprt J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
Serafín Č. Inovační podněty k pregraduální přípravě pro všeobecné technické vzdělávání z hlediska současné modifikace školského systému. In Havelka M., Klement M., Chráska M., Serafín Č., Sláma O., Keprt J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
DOSTÁL J., KLEMENT M. Jak hodnotí žáci základních škol využívání interaktivních tabulí? In KLEMENT M., DOSTÁL J., SERAFÍN Č., CHRÁSKA M. (Eds.) PROTECH 2011. 2011.
Klement M. Možnosti hodnocení elektronických studijních opor. In Janík T., Knecht P., Šebestová S. (Eds.) Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
BLAŽKOVÁ H., KVAPIL L. Názory budoucích pedagogů na možnosti uplatnění neoračních materiálů při rozvoji pracovních dovedností v primárním vzdělávání. In HAVELKA M., CHRÁSKA M., KLEMENT M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2011. 2011.
KVAPIL L., BLAŽKOVÁ H. Problematiky technického vzdělávání žáků primární školy – třídní projekty. In HAVELKA M., CHRÁSKA M., KLEMENT M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2011. 2011.
KLEMENT M. PROJEKT „IVOŠ“ – ROK TŘETÍ. In CYRUS P., HOLEŠOVSKÝ F. (Eds.) Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2011. 2011.
KLEMENT M. PROJEKT „IVOŠ“ FINIŠUJE. In KLEMENT M., HAVELKA M., CHRÁSKA M., SERAFÍN Č. (Eds.) TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 2011. 2011.
KLEMENT M. ROZVOJOVÉ TRENDY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉHO FORMOU E-LEARNINGU. In SERAFÍN Č., CHRÁSKA M., HAVELKA M., KLEMENT M. (Eds.) Trendy ve Vzdělávání 2011. 2011.
Serafín Č. Technické výukové prostředky v technickém vzdělávání. In Havelka M., Klement M., Chráska M., Serafín Č. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
KLEMENT M. TŘI ROKY PROJEKTU „IVOŠ“. In KLEMENT M., DOSTÁL J., CHRÁSKA M., SERAFÍN Č. (Eds.) PROTECH 2011. 2011.
Klement M., Chráska M., Štencl J. Tvorba nástroje pro sběr výzkumných dat v prostředílms unifor postaveného na platformě ajax a mysql. In Šebeň V., Macura D., Burger V., Iľkovič S. (Eds.) Technológie vzdělávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. 2011.
HAVELKA M. Uplatnění konstruktivistických přístupů v přípravě učitelů technické a informační výchovy ve výuce oborové didaktiky. In CHRÁSKA M., KLEMENT M., SERAFÍN Č., HAVELKA M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2011. 2011.
Klement M., Kropáč J., Zubatá A. Uplatnění kritického myšlení žáka ve výuce o technice. In Šebeň V., Macura D., Burger V., Iľkovič S. (Eds.) Technológie vzdělávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. 2011.
KLEMENT M., KROPÁČ J., ZUBATÁ A. UPLATNĚNÍ KRITICKÉHO MYŠLENÍ ŽÁKA VE VÝUCE O TECHNICE A INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH. Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. 2011.
MAREŠOVÁ H., KLEMENT M. Virtuální světy ve vzdělávání. In DOSTÁL J. (Eds.) Nové technologie ve vzdělávání: vzdělávací software a interaktivní tabule. 2011.
KLEMENT M., CHRÁSKA M. VYUŽITÍ METOD PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO OVĚŘENÍ SYSTÉMU HODNOCENÍ ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH OPOR. In HAVELKA M., SERAFÍN Č., KLEMENT M., CHRÁSKA M. (Eds.) TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 2011. 2011.
MINARČÍK J., HAVELKA M. VYUŽITÍ STAVEBNIC VE VÝUCE NA ZŠ. In CHRÁSKA M., KLEMENT M., SERAFÍN Č., HAVELKA M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2011. 2011.
Klement M. MOŽNOSTI EVALUACE VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ URČENÝCH PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING. In . (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2010. Informační technologie a technické vzdělávání. Díl I. 2010.
Klement M. POSTOJE STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K E-LEARNINGU. In . (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2010. Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. 2010.
Lavrinčík J., Klement M. ŽELVÍ GRAFIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ. In . (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2010. Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. 2010.
Lavrinčík J., Klement M. INTERAKTIVNÍ VÝUKA VE VZDĚLÁVÁNÍ. Trendy ve vzdělávání 2009. 2009.
Klement M., Lavrinčík J. Projekt IVOŠ - zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol. Trendy ve vzdělávání 2009. Informační technologie a technické vzdělávání. 1. díl. 2009.
Lavrinčík J., Klement M. Projekt "IVOŠ" zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol? Trendy ve vzdělávání 2009. 2009.
Lavrinčík J., Klement M. Systém evidence zahraničních pobytů. Trendy ve vzdělávání 2009. 2009.
Lavrinčík J., Klement M. Tvorba autorských instalerů pomocí aplikace Visual Basic 6. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. 2009.
Klement M., Janu M., Kvapil L. OPTIMALIZACE SOFTWAROVÉ INFRASTRUKTURY. Trendy ve vzdělávání 2008. Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. 2008.
Klement M. Virtuální infrastruktura. Trendy ve vzdělávání 2008. Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. 2008.
Klement M., Lavrinčík LJ. BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ. INFOTECH 2007 - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 2007.
Klement M. SOFTWAROVÁ STRUKTURA POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. INFOTECH 2007 - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 2007.
Klement M. TECHNOLOGIE BEZDRÁTOVÝCH SÍTÍ. XX. DIDMATTECH 2007. 2007.
Klement M. VIRTUALIZACE INFRASTRUKTURY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. XX. DIDMATTECH 2007. 2007.
Klement M. VIRTUÁLNÍ INFRASTRUKTURA POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. INFOTECH 2007 - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 2007.
Klement M. RÁDIOVÉ A OPTICKÉ TECHNOLOGIE BEZDRÁTOVÝCH SÍTÍ. Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference. 2006.
Opletalová A., Klement M. ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA. Distanční vzdělávaní v České republice - současnost a budoucnost. 2006.
Klement M. Možnosti evaluace výukových programů. Trendy technického vzdělávání 2005 - Technická a informační výchova. 2005.
Klement M., Kozák M. TECHNOLOGIE BEZDRÁTOVÝCH SÍTÍ. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2005.
Chráska M., Klement M. TYPOLOGIE ČESKÝCH UČITELŮ PODLE ZPŮSOBU PRÁCE. Trendy technického vzdělávání 2005 - sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2005.
Klement M. HODNOCENÍ KVALITY VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ. Trendy technického vzdělávání 2004. 2004.
Klement M., Chráska M. MOŽNOSTI POUŽITÍ FAKTOROVÉ A SHLUKOVÉ ANALÝZY. Trendy technického vzdělávání 2004. 2004.
Klement M. STAV POUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY UČITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL PŘI VÝUCE. Trendy technického vzdělávání 2004. 2004.
Klement M. STAV POUŽITÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ UČITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL PŘI VÝUCE. Trendy technického vzdělávání 2004. 2004.
Klement M. BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ POSTAVENÉ NA TECHNOLOGII WI-FI. DIDMATTECH ´2003. 2003.
Klement M. KRITÉRIA HODNOCENÍ VÝUKOVÉHO SOFTWARE. Didmattech 2003. 2003.
Klement M. KRITÉRIA HODNOCENÍ VÝUKOVÉHO SOFTWARE. DIDMATTECH ´2003. 2003.
Klement M., Zabloudilová A. POJETÍ A USPOŘÁDÁNÍ VÝUKY ICT V RÁMCI. eLearning ve vysokoškolském vzdělávání. 2003.
Klement M., Chráska M. SOUČASNÁ SITUACE VE VYUŽITÍ ICT NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH. DIDMATTECH ´2003. 2003.
Klement M., Havelka M. Možnosti certifikace ECDL. Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. 2002.
Klement M. Možnosti přístupu k vytváření výukových programů. Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. 2002.
Klement M., Pernička T. Programovací jazyky. Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. 2002.
Klement M. Virtuální realita pomocí VRML. Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. 2002.
Havelka M., Klement M. Využití stavebnic LEGO DACTA v rámci pregraduální přípravy učitelů obecně technického předmětu. Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. 2002.
Klement M., Chráska M. Informační systém základní školy. Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference 2001. 2001.
Klement M., Chráska M. Možnosti ochrany dat osobních počítačů. XIII. Didmattech 2000 Čásť I. 2001.
Klement M., Havelka M. Možnosti tvorby multimediálních videosekvencí. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2001.
Klement M. Ochranný systém Oa-Sodat 32 a jeho použití. XIII. Didmattech 2000 Čásť I. 2001.
Klement M., Chráska M. Počítač jako didaktický prostředek. Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference 2001. 2001.
Klement M. Sgml řešení pro další tisíciletí. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2001.
Klement M., Chráska M. Videosekvence a problematika jejich vytváření. XIV Didmattech 2001. 2001.
Klement M. Virtuální realita pomocí VRML. Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. 2001.
Klement M., Chráska M. Možnosti podpory vyučování fyziky pomocí výpočetní techniky na 2. stupni ZŠ. Trendy technického vzdělávání 2000. 2000.
Klement M. Prázdné systémy a jejich tvorba s využitím modulového programování ve Visual Basicu. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2000.
Janu M., Klement M. Problematika propojení interdisciplinárních vztahů předmětu grafické podpory CAD a technické praktikum. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2000.
Klement M. Výuka algoritmizace a programování v jazyce Visual Basic 5,0. Trendy technického vzdělávání 2000. 2000.
KNIHA - CELEK
Klement M. GRAFICKÁ KOMUNIKACE (pro informatiky). In Šaloun P., Bártek K. (Eds.) 2023.
Pastor K. Rozvoj kombinatorického myšlení žáků základních škol. In Bártek K., Loutocký O., Klement M., Laitochová J. (Eds.) 2022.
Klement M. Teorie systémů – úvod to teorie informačních systémů. In Šaloun P., Bártek K. (Eds.) 2022.
Klement M. Teorie systémů – úvod to teorie systémů. In Šaloun P., Bártek K. (Eds.) 2022.
Dofková R. Vybrané nestandardní náměty pro rozvoj matematické gramotnosti. In Bártek K., Loutocký O., Klement M., Laitochová J. (Eds.) 2022.
Klement M., Dragon T., Bryndová L. Computational Thinking and How to Develop it in the Educational Process. In Vintrová T., Šrammová Nguyenová L., Novitzká V., Eger L. (Eds.) 2021.
Klement M. Počítačové modelování pro technickou praxi – praktické aplikace. In Vintrová T., Bártek K., Šaloun P., Štencl J. (Eds.) 2021.
Klement M. Počítačové modelování pro technickou praxi – úvod do teorie. In Vintrová T., Bártek K., Šaloun P., Štencl J. (Eds.) 2021.
Klement M. Virtualizační technologie a jejich využití ve vzdělávání – provoz OS Windows server 2016. In Vintrová T., Bártek K., Šaloun P., Štencl J. (Eds.) 2021.
Klement M. Virtualizační technologie a jejich využití ve vzdělávání – provoz OS Windows 10. In Vintrová T., Bártek K., Šaloun P., Štencl J. (Eds.) 2021.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 1. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 2. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 3. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - software. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - Správa OS Windows 10. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - VMware Workstation a instalace OS Windows 10. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Technologie počítačových sítí - služby DNS, DHCP a síťové prvky. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Technologie počítačových sítí - úvod do problematiky počítačových sítí. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M., Bryndová L. Pokročilé kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Bryndová L. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M. Správa a provoz virtualizačního datacentra - pokročilé operace s VMware vSphere. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M. Správa a provoz virtualizačního datacentra - základní operace s VMware vSphere. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Bryndová L. Úvod do AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M. Virtualizační technologie - pokročilé operace pro práci s virtuálními stroji (VM). In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M. Virtualizační technologie - základní operace pro práci s virtuálními stroji (VM). In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Bryndová L. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Bryndová L. Základy kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Dostál J. e-Learning možnosti a jeho aplikace prostřednictvím aktivizace studujících. In Loutocký O., Chudý Š., Bártek K., Janu M. (Eds.) 2018.
Klement M., Dostál J. Teorie, východiska, principy a rozvoj distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu. In Loutocký O., Chudý Š., Bártek K., Janu M. (Eds.) 2018.
Bártek K. Základy MS Excel 2016. In Petříková E., Klement M., Nocar D., Štencl J. (Eds.) 2018.
Bártek K. Základy MS PowerPoint 2016. In Petříková E., Klement M., Nocar D., Štencl J. (Eds.) 2018.
Bártek K. Základy MS Word 2016. In Petříková E., Klement M., Nocar D., Štencl J. (Eds.) 2018.
Klement M., Dostál J., Kubrický J., Bártek K. ICT nástroje a učitelé: adorace či rezistence? In Hašková A., Chudý Š. (Eds.) 2017.
Klement M., Dostál J., Bártek K. Perception and Possibilities of ICT Tools in the Education from the Teachers’ Perspective. In Walat V., Molnár J. (Eds.) 2017.
Klement M. Správa OS Windows. 2015.
Klement M. Úvod do AutoCADu 2013. 2013.
Podlahová L., Vaněčková M., Heřmánková P., Klement M., Marešová J. Didaktika pro vysokoškolské učitele. 2012.
Klement M., Chráska M., Dostál J., Marešová H. E-learning: elektronické studijní opory a jejich hodnocení. 2012.
Klement M., Chráska M., Dostál J., Marešová H. E-learning: elektronické studijní opory a jejich hodnocení. 2012.
Klement M., Klement J., Lavrinčík J. Metody realizace a hodnocení výuky základů programování. 2012.
Klement M., Klement J., Lavrinčík J. Metody realizace a hodnocení výuky základů programování. 2012.
KLEMENT M. Bezdrátové sítě ve vzdělávání. In DOSTÁL J., LAVRINČÍK J., KUBRICKÝ J. (Eds.) 2011.
DOSTÁL J., KLEMENT M., KLEMENT J. Metody realizace a hodnocení interaktivní výuky. 2011.
KLEMENT M. Přístupy k hodnocení elektronických studijních opor určených pro realizaci výuky formou e-learningu. In MOLNÁR J., WALAT V. (Eds.) Přístupy k hodnocení elektronických studijních opor určených pro realizaci výuky formou e-learningu. 2011.
KLEMENT M., DOSTÁL J., LAVRINČÍK J., BÁRTEK K. Učebnice interaktivní výuky s využitím multimediální učebny. 2011.
KLEMENT M., LAVRINČÍK J. Úvod do MS Visual Basic 2010. 2011.
Klement M. Grafické systémy CAD 1. Úvod do AutoCadu. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. Grafické systémy CAD 1. Úvod do AutoCadu. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. 2008.
Klement M. Grafické systémy CAD 2. Základy kreslení ve 2D. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. Grafické systémy CAD 2. Základy kreslení ve 2D. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. 2008.
Klement M. Grafické systémy CAD 3. Pokročilé kreslení ve 2D. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. Grafické systémy CAD 3. Pokročilé kreslení ve 2D. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. 2008.
Klement M. Grafické systémy CAD 4. Základy kreslení ve 3D. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. Grafické systémy CAD 4. Základy kreslení ve 3D. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. 2008.
Klement M. Grafické systémy CAD 5. Pokročilé kreslení ve 3D. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. Grafické systémy CAD 5. Pokročilé kreslení ve 3D. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. 2008.
Klement M. Základy programování v jazyce Visual Basic 2 - Začátky programování v MS Visual Basic 6.0.Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. Základy programování v jazyce Visual Basic 2 - Začátky programování v MS Visual Basic 6.0.Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. 2008.
Klement M. Základy programování v jazyce Visual Basic 3 - Pokročilejší programování v MS Visual Basic 6.0. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. Základy programování v jazyce Visual Basic 3 - Pokročilejší programování v MS Visual Basic 6.0. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. 2008.
Klement M. Základy programování v jazyce Visual Basic 4 - Pokročilé programování v MS Visual Basic 6.0. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. Základy programování v jazyce Visual Basic 4 - Pokročilé programování v MS Visual Basic 6.0. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. 2008.
Klement M. Základy programování 1 - Úvod do MS Visual Basic 6.0. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. Základy programování v jazyce Visual Basic 1 - Úvod do MS Visual Basic 6.0.Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. 2008.
Klement M. Práce s počítačem 1 - Úvod do hardware a software (multimediální LMS soubor). Práce s počítačem 1 - Úvod do hardware a software (multimediální LMS soubor). 2007.
Klement M. Práce s počítačem 2 - Microsoft Windows XP (multimediální LMS soubor). Práce s počítačem 2 - Microsoft Windows XP (multimediální LMS soubor). 2007.
Klement M. Práce s počítačem 3 - Průzkumník Windows (multimediální LMS soubor). Práce s počítačem 3 - Průzkumník Windows (multimediální LMS soubor). 2007.
Klement M. Práce s počítačem 4 - Microsoft Word pro začátečníky (multimediální LMS soubor). Práce s počítačem 4 - Microsoft Word pro začátečníky (multimediální LMS soubor). 2007.
Klement M. Práce s počítačem 5 - Microsoft Word pro pokročilé (multimediální LMS soubor). Práce s počítačem 5 - Microsoft Word pro pokročilé (multimediální LMS soubor). 2007.
Klement M. Práce s počítačem 7 - Microsoft Excel pro začátečníky. Práce s počítačem 7 - Microsoft Excel pro začátečníky. 2006.
Klement M. Práce s počítačem 8 - Microsoft Excel pro pokročilé. Práce s počítačem 8 - Microsoft Excel pro pokročilé. 2006.
Klement M. Práce s počítačem 9 - Microsoft PowerPoint pro začátečníky. Práce s počítačem 9 - Microsoft PowerPoint pro začátečníky. 2006.
Klement M. Microsoft Windows XP a Microsoft Office XP. Microsoft Windows XP a Microsoft Office XP. 2005.
Klement M., Serafín Č. Práce s počítačem 1. Úvod do hardware a software. Práce s počítačem 1. Úvod do hardware a software. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. 2005.
Klement M. Práce s počítačem 2 - Microsoft Windows XP (text k distančními vzdělávání v rámci kombinovaného studia). Práce s počítačem 2 - Microsoft Windows XP (text k distančními vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 2005.
Klement M. Práce s počítačem 3 - Průzkumník Windows (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). Práce s počítačem 3 - Průzkumník Windows (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 2005.
Klement M. Práce s počítačem 4 - Microsoft Word pro začátečníky (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). Práce s počítačem 4 - Microsoft Word pro začátečníky (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 2005.
Klement M. Práce s počítačem 5 - Microsoft Word pro pokročilé (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). Práce s počítačem 5 - Microsoft Word pro pokročilé (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 2005.
Klement M. Práce s počítačem 6 - Microsoft Internet Explorer (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). Práce s počítačem 6 - Microsoft Internet Explorer (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 2005.
Klement M. Tvorba webových stránek pomocí aplikace Microsoft FrontPage 2002. Pedagogická fakulat - Katedra technické a informační výchovy. 2004.
Klement M. Grafické programy a multimédia - AutoCAD 2000. Pedagogická fakulta - Katedra technické a informační výchovy. 2003.
Klement M. Základy programování v jazyce Visual Basic. Základy programování v jazyce Visual Basic. 2002.
Klement M. Základy programování v jazyce Visual Basic. Pedagogická fakulta - Katedra technické a informační výchovy. 2002.
Klement M. Výpočetní technika - software a hardware. Pedagogická fakulta - Katedra technické a informační výchovy. 2001.
Klement M. Základy práce s PC. Pedagogická fakulta - Katedra technické a informační výchovy. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Chrappán M., Dostál J., Gunčaga J., Havelka M., Buda M., Chráska M., Nagy Z., Klement M., Kropáč J., Serafín Č. Curricula and values in teacher training in Slovakia, Hungary and Czech Republic. Comparative Research on Teacher Education. 2014.
Klement M., Janu M., Kvapil L. Optimalizace softwarové struktury sítě. XX. DIDMATTECH 2007. 2007.
Chráska M., Klement M. Současná situace ve využití a použití ICT na základních školách. Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody. 2004.
ABSTRAKT
Mrázek M., Kučerka D. Dovednosti jako součást klíčových kompetencí - komparativní evaluace výzkumného nástroja. In Klement M., Částková P., Sedláček M., Dostál J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2024.
Klement M., Domanský M. PŘÍPRAVA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V KONTEXTU POTŘEB PRŮMYSLU 4.0. Sborník abstraktů z mezinárodní konference Trendy ve vzdělávání 2024. 2024.
Klement M. ZJIŠŤOVÁNÍ PROJEVŮ A MÍRY VÝSKYTU NETOLISMU U STUDENTŮ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ. Sborník abstraktů z mezinárodní konference Trendy ve vzdělávání 2024. 2024.
Klement M. Možnosti realizace přirozených a technologických metod proktoringu v rámci testovacího systému UNIFOR. Trendy ve vzdělávání 2023 - sborník abstraktů mezinárodní konference. 2023.
Klement M. Přínosy digitalizace procesů na vysokých školách z pohledu jejich aktérů. Trendy ve vzdělávání 2023 - sborník abstraktů mezinárodní konference. 2023.
Klement M., Bryndová L., Dragon T., Šaloun P. Edukační robotika z pohledu žáků základních škol. Trendy ve vzdělávání. 2021.
Kubrický J., Částková P. SCRUM jako možná inovace ve výuce informatických a technických disciplín v pregraduální přípravě učitelů. In Klement M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2020.
Klement M. Ověření taxonomie učitelů z pohledu využívání a postojů k ICT nástrojům. In Dostál J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2018. 2018.
Klement M. ICT nástroje a jejich místo v postojích učitelů. Trendy ve vzdělávání: Technika, informatika a vzdělávací technologie. 2017.
Klement M. Názory a postoje učitelů k ICT nástrojům jako prostředku pro uplatňování konektivistického pojetí vyučování. In Michek S., Vondroušová J., Vítová J. (Eds.) Sborník abstraktů z XXV. konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 13.–14. září 2017 v Hradci Králové. 2017.
Klement M. ICT a učitelé: adorace či rezistence? In Žlábková I., Nohavová A., Najmonová M., Kučera D. (Eds.) Sborník abstraktů z XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu - Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. 2016.
Klement M. Analýza postojů studentů vysoké školy k formám, metodám a nástrojům využívaných při jejich vzdělávání. Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. 2015.
Klement M., Walat W. Multimediality and Interactivity in e-Learning. Abstract Books. 2015.
Klement M., Chráska M., Klementová S. The survey of students' attitudes toward learning through the implementation of the ATER method. 5th International Conference on Education & Educational Psychology 2014 (ICEEPSY). Abstract Book. 2014.
Klement M., Dostál J. EVALUATING ELECTRONIC LEARNING SUPPORTS. International Conference on Education and Educational Psychology. 2012.
Marešová H., Klement M. ICT kompetence učitelů a vzdělávání v informačním věku. In Ježková V. (Eds.) Kvalita ve vzdělávání: XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
Klement M. Zvyšování kvality vzdělávání na vysokých školách: návrh a ověření systému hodnocení elektronických studijních opor pomocí metod pedagogického výzkumu. In Ježková v. (Eds.) Kvalita ve vzdělávání: XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
KLEMENT M. Možnosti hodnocení elektronických studijních opor. Smíšený design v pedagogickém výzkumu. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Serafín Č., Klement M., Chráska M., Havelka M. Trendy ve vzdělávání 2013. In Havelka M., Chráska M., Klement M., Serafín Č. (Eds.) 2013.
Chráska M., Havelka M., Klement M., Serafín Č. Trendy ve vzdělávání 2012. 2012.
KLEMENT M., LAVRINČÍK J. PROTECH 2011. 2011.
CHRÁSKA M., KLEMENT M., SERAFÍN Č., HAVELKA M. Trendy ve vzdělávání 2011. 2011.
Serafín Č., Chráska M., Klement M., Havelka M., Kropáč J., Janu M., Dostál J., Kubrický J., Blažková H., Procházková I., Kvapil L. Trendy ve vzdělávání. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Klement M. Trendy ve vzdělávání 2024 - sborník abstraktů mezinárodní konference. In Klement M., Částková P., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Mrázek M. (Eds.) 2024.
Klement M. Trendy ve vzdělávání 2023 - sborník abstraktů mezinárodní konference. In Klement M., Částková P., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Mrázek M. (Eds.) 2023.
Klement M. Trendy ve vzdělávání & DidMatTech 2022 – sborník abstraktů. In Klement M., Částková P., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Kubrický J. (Eds.) 2022.
Klement M., Částková P., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Kubrický J. Trendy ve vzdělávání 2021 - sborník abstraktů mezinárodní konference. 2021.
Klement M., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Částková P., Basler J. Trendy ve vzdělávání 2020 – sborník abstraktů mezinárodní konference. 2020.
Klement M. PROTECH 2014 - Konference interaktivní výuky. In Klement M., Kubrický J. (Eds.) 2014.
Chráska M. Trendy ve vzdělávání 2012. In Havelka M., Klement M., Serafín Č. (Eds.) 2012.
CHRÁSKA M., HAVELKA M., KLEMENT M. Trendy ve vzdělávání 2011. 2011.
Serafín Č., Klement M., Chráska M. Trendy ve vzdělávání. In Havelka M., Chráska M. (Eds.) 2010.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Klement M., Bryndová L., Dragon T., Šaloun P. Edukační robotika z pohledu žáků základních škol. Trendy ve vzdělávání. 2021.
Klement M., Dragon T. Názory učitelů informatiky na implementaci tematického celku algoritmizace a programování do výuky. In Klement M., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Částková P., Basler J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2020. 2020.
Klement M., Kotouč T. Tvorba softwarového nástroje pro správu a evidenci výstupů pedagogických praxí v rámci systému studijní agendy STAG. In Klement M., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Částková P., Basler J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2020. 2020.
RECENZE
Eger L. E-learning a jeho aplikace s orientací na vzdělávání a profesní vzdělávání Millennials. In Klement M. (Eds.) E-learning a jeho aplikace s orientací na vzdělávání a profesní vzdělávání Millennials. 2020.
LAVRINČÍK J., KLEMENT M., STRÁNSKÁ E. MAC OS X SNOW LEOPARD: Mr. PERFECT. Journal of Technology and Information Education. 2011.
LAVRINČÍK J., KLEMENT M. MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007: KONTINGENČNÍ TABULKY A GRAFY. Journal of Technology and Information Education. 2011.
Klement M., Lavrinčík J. C++ bez předchozích znalostí. Journal of Technology and Information Education. 2009.
Lavrinčík J., Klement M., Daněk J. Nové přístupy k práci s příkazovým řádkem. Trendy ve vzdělávání 2009. Informační technologie a technické vzdělávání. 2. díl (593-594 ). 2009.
Klement M. Javascript do kapsy. Trendy technického vzdělávání 2000. 2000.
Klement M., Chráska M. Vytvořte si vlastní WWW stránky. Trendy technického vzdělávání 2000. 2000.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Klement M. The effects of a smartphone or tablet application on evaluation and learning transfer in the field of continuing vocational training. In Klement M., Hinrichsen Ch. (Eds.) Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2023.
Klement M. Vyučovanie programovania pomocou metodiky eduScrum. In Klement M., Voštinár P. (Eds.) Prométheus. 2023.
PROJEKT
MAREŠOVÁ H., KLEMENT M., ZOUHAROVÁ M. On-line podpora školicího střediska MŠMT v rámci SIPVZ na Pedagogické fakultě UP. Univerzita Palackého v Olomouci. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
LAVRINČÍK PDF Pedagogika 2014
PEXA PDF Pedagogika 2012
BRYNDOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2024
DRAGON PDF Specializace v pedagogice 2024
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)