doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585635443, 585635447, 739249046
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Univerzitní 3, 5
Místnost:
4.20
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2001 – 31. 7. 2019)
 • Člen VR fakulty (1. 3. 2006 – 31. 1. 2018)
 • Člen oborové rady (1. 9. 2009 – )
Vědecká rada
 • PdF UP v Olomouci (člen, 2006–2010)
 • Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (člen, 2010–2018)
Redakční rada
 • Společeskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácko (člen, 2004–0000)
Oborová rada
 • Specializace v pedagogice - studijní obor výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (člen, 1999–0000)
 • Specializace v pedagogice, studijní obor Teorie výtvarné výchovy na PdF UJEP Ústí nad Labem (člen, 2001–0000)
 • Specializace v pedagogice, studijní obor Výtvarná výchova na Ped. fakultě Karlovy univerzity v Praze (člen, 1999–2017)
 • Specialization in Education, Art Education, KVV, Ped. fak. Univerzity Karlovy v Praze (člen, 2013–2017)
 • Specializace v pedagogice- studijní obor Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) na PdF UP v Olomouci (předseda, 2009–0000)
Státnicová komise
 • Specializace v pedagogice - učitelství výtvarné výchovy pro střední školy (člen, 2007–0000)
 • Specializace v pedagogice - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol (člen, 2007–0000)
 • Specializace v pedagogice - učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (člen, 2007–0000)
 • komise pro státní rigorózní zkoušky (předseda, 2012–2014)
Atestační komise
 • komise pro státní doktorskou zkoušku (předseda, 2009–)
Habilitační komise
 • komise pro habilitační řízení Mgr. Kateřiny Dytrtové, Ph.D. , Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem (člen, 2009–2009)
PhD. komise
 • komise pro státní doktorskou zkoušku Mgr. Yvony Ferencové - DSP Specializace v pedagogice /oboru Výtvarná výchova na PedF MU v Brně (člen, 2009–2009)
 • komise pro státní doktorskou zkoušku Mgr. Ludmily Fidlerové - DSP Specializace v pedagogice/oboru Výtvarná výchova na PedF MU v Brně (člen, 2009–2009)
 • komise pro státní doktorskou zkoušku Mgr. Michaely Mach - DSP Specializace v pedagogice/oboru Výtvarná výchova na PedF MU v Brně (člen, 2009–2009)
 • komise pro obhajobu disertační práce Mgr. Michaely Mach - DSP Specializace v pedagogice/oboru Výtvarná výchova na PedF MU v Brně (člen, 2009–2009)
 • komise pro obhajobu disertační práce Mgr. Ludmily Fidlerové - DSP Specializace v pedagogice/oboru Výtvarná výchova na PedF MU v Brně (člen, 2009–2009)
 • komise pro obhajobu disertační práce Mgr. Yvony Ferencové - DSP Specializace v pedagogice/oboru Výtvarná výchova na PedF MU v Brně (člen, 2009–2009)
 • komise proobhajobu disertační práce a státní doktorskou zkoušku KVV PdF MU Brno /Mgr. Jaroslav Krátký (člen, 2010–2010)
 • MgA. Martin Kurtiš, obhajoba dis.práce, KVV, Pedag. fakulta UJEP Ústí nad Labem (člen, 2013–2013)
 • Mgr- Jitka Kratochvílová, obhajoba dis. práce, KVV, Ped. fakulta UJEP, Ústí nad Labem (člen, 2013–2013)
 • Mgr. Jindřích Lukavský, obhajoba dis. práce, KVV Ped. Fakulta Univerzity Karlovy v Praze (člen, 2013–2013)
 • komise pro doktorskou zkoušku Mgr. Davida Jedličky, , KVV PdF UP Olomouc (předseda, 2010–2010)
 • komise pro obhajobu disertační práce Mgr. Davida Jedličky, KVV PdF UP Olomouc (předseda, 2011–2011)
 • komise pro přijímací řízení DSP- Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby), PdF UP Olomouc (předseda, 2009–2013)
 • Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) (předseda, 2009–2018)
 • Mgr. Štěpánka Bieleszová, obh. dis. práce, KVV Ped. fak. UP v Olomouci (předseda, 2013–2013)
Jiné komise a orgány
 • Oborová komise FRVŠ F2 (člen, 2011–2012)
ČLÁNEK
Myslivečková H. KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. In Šobáňová P. (Eds.) Listy České sekce INSEA. 2018.
Myslivečková H. Katedra výtvarné výchovy. 70 let Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1946-2016. 2016.
Myslivečková H. Aktualizace ve vzdělávání výtvarných pedagogů. Moderní vyučování. 2010.
Myslivečková H. Jubileum doc. PhDr. Josefa Malivy. Bulletin : Uměleckohistorická společnost v českých zemích. 2001.
Myslivečková H. K jubileu doc. PhDr. Josefa Malivy. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Stehlíková Babyrádová H. Digitální technologie - umění - výchova a "kůže přírody" ve "virtuální ruce". In Myslivečková H. (Eds.) 2012.
Myslivečková H. Editorial. In Myslivečková H., Jurečková V. (Eds.) Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií II. 2012.
Myslivečková H. Editorial. In Myslivečková H., Jurečková V. (Eds.) Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií II. 2012.
Šobáňová P. Edutainment na webových stránkách muzeí. In Myslivečková H., Jurečková V. (Eds.) Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií II. 2012.
Badalíková O. Profilace uměnovědných disciplin na Katedře výtvarné výchovy univerzity Palackého v Olomouci. In Myslivečková H. (Eds.) Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií I. 2012.
Myslivečková H., Jurečková V. "Prolegomena“ - otázky dalšího vzdělávání výtvarných pedagogů v oblasti informačních a komunikačních technologií, současného umění a nových přístupů ve výtvarné výchově. In Myslivečková H., Jurečková V. (Eds.) Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií I. 2012.
Myslivečková H., Jurečková V. "Prolegomena“ - otázky dalšího vzdělávání výtvarných pedagogů v oblasti informačních a komunikačních technologií, současného umění a nových přístupů ve výtvarné výchově. In Myslivečková H., Jurečková V. (Eds.) Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií I. 2012.
Šteiglová T. Textil a nová média. In Myslivečková H. (Eds.) Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií II. 2012.
Šobáňová P. Učitel výtvarné výchovy a internetové zdroje informací. In Myslivečková H., Jurečková V. (Eds.) Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií I. Využití ICT a dalších nových přístupů ve výtvarné výchově. 2012.
Šobáňová P. Vztah výtvarné a muzejní pedagogiky. In Horáček M., Myslivečková H. (Eds.) Muzejní pedagogika dnes. 2008.
Horáček M., Myslivečková H. Dějiny umění. Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 2007.
Šobáňová P. Výtvarné disciplíny v přípravě primárních a preprimárních pedagogů na PdF UP v Olomouci. In Myslivečková H., Šobáňová P. (Eds.) Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Myslivečková H. Katedra výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci: tradice a současnost. In Makovský M. (Eds.) VYBRANÉ VIDĚNÍ Pozice a strategie výtvarné tvorby v procesu vzdělávání. 2018.
Myslivečková H. Těšínské sepulkrálie z dílny Mistra náhrobků v Sedlnicích. Památky Těšínského knížectví. 2016.
MYSLIVEČKOVÁ H. Dvojitý náhrobek Anny a Zuzany Macákoven z Ottenburku, Opava, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Paměť Slezska, Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16.-19. století. 2011.
MYSLIVEČKOVÁ H., MÜLLER K. Erbovní deska Bernarda ze Zvole, Hlučín, hradby. Paměť Slezska, Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. – 19. století. 2011.
MYSLIVEČKOVÁ H., MÜLLER K. Erbovní deska Hynka st. ze Zvole a Žofi e z Potštejna,Odry, radnice. Paměť Slezska, Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16.-19. století. 2011.
MYSLIVEČKOVÁ H., MÜLLER K. Náhrobek dětí Václava Pavlovského z Pavlovic Jindřichov ve Slezsku, farní kostel sv. Mikuláše. Paměť Slezska, Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16.-19. století. 2011.
MYSLIVEČKOVÁ H. Náhrobek faráře Adama Merckela a jeho matky Hedviky, Bernartice, farní kostel sv. Petra a Pavla. Paměť Slezska, Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16.-19. století. 2011.
MYSLIVEČKOVÁ H. Náhrobek Kašpara Pruskovského z Pruskova, Hradec nad Moravicí, farní kostel sv. Petra a Pavla. Paměť Slezska, Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16.-19. století. 2011.
MYSLIVEČKOVÁ H., MÜLLER K. Náhrobník Anny Reinwaldové, Krnov, farní kostel sv. Martina. Paměť Slezska, Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16.-19. století. 2011.
MYSLIVEČKOVÁ H. Pamětní erbovní deska vratislavského biskupa Jana Thurza Javorník, zámek Jánský Vrch. Paměť Slezska, Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16.-19. století. 2011.
MYSLIVEČKOVÁ H. Pamětní erbovní deska vratislavského biskupa Jana Thurza, Javorník, zámek Janský Vrch, 1509. Paměť Slezska, Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16.-19. století. 2011.
MYSLIVEČKOVÁ H., MÜLLER K. Portál s erby Mikuláše z Nimic a jeho manželky S. z Hochberku. Paměť Slezska, Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16.-19. století. 2011.
Myslivečková H., Müller K. Sepulchrální památky v kostele sv. Martina. In Kozák P., Prix D., Zezula M. (Eds.) Kostel sv. Martina v Bohušově. 2011.
MYSLIVEČKOVÁ H. Soubor náhrobků pánů z Vrbna, Bruntál, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Paměť Slezska, Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16.-19. století. 2011.
MYSLIVEČKOVÁ H. Soubor náhrobků Vlků z Konecchlumí, Slavkov, farní kostel sv. Anny. Paměť Slezska, Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16.-19. století. 2011.
MYSLIVEČKOVÁ H. Soubor náhrobníků Bzenců z Markvartovic, Klimkovice, farní kostel sv. Kateřiny. Paměť Slezska, Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16.-19. století. 2011.
MYSLIVEČKOVÁ H. Soubor náhrobníků pánů ze Zvole, Hlučín, farní kostel sv. Jana Křtitele. Paměť Slezska, Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16.-19. století. 2011.
MYSLIVEČKOVÁ H. Soubor náhrobníků Rotmberků z Ketře, Štáblovice, farní kostel sv. Vavřince. Paměť Slezska, Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16.-19. století. 2011.
Krtička J. Dokumentace? In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Babyrádová H. Experiment ve (vědě), v umění a ve výchově. In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Jedlička D. Figurativní malba ve výtvarné výchově - Mainstream nebo alternativa? In Myslivečková H., Kavčáková A. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Medek D. Jiná témata v objektové tvorbě. In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Kavčáková A. Josef Vydra a Ústav výtvarné výchovy (1946–1953) při Univerzitě Palackého v Olomouci. In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Bieleszová Š. K odkazu Josefa Vydry. Počátky odborné vysokoškolské výuky fotografie na Fakultě společenských věd Vysoké školy pedagogické v Olomouci v dobovém kontextu. In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Havlík V. Mind the Gap! Trhlina mezi akcí a její dokumentací. In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Togner M., Daniel L. Obnovená Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého. In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Kavčáková A. Organizátorské a teoretické dílo Josefa Vydry v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století. In Myslivečková H., Kavčáková A. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Šteiglová T. Otevřený prostor. In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Danielová M. Ovázaný vzduch a negativní ruka. In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Daniel L. Počátky výtvarné výchovy na Univerzitě Palackého - rozhovor Ladislava Daniela s Rudolfem Chadrabou. In Myslivečková H., Kavčáková A. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Myslivečková H. Proměny oboru výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci po roce 1989. In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Myslivečková H. Proměny oboru výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci po roce 1989. In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Myslivečková H., Šobáňová P. Současnost a perspektivy Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Myslivečková H., Šobáňová P. Současnost a perspektivy Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Kavčáková A., Varcabová M. Soupis bibliografie Dr. Josefa Vydry. In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Badalíková O. Václav Zykmund /poněkud osobní ohlédnutí/. In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Chorý T. Výzkum vnímání barev. In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Boháčová K. Základní umělecká škola Miloslava Stibora v Olomouci. In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
Myslivečková H. Epitafy v renesanční sepulkrální sochařské tvorbě Moravy a českého Slezska. Ku věčné památce, Malované renesanční epitafy v českých zemích. 2007.
Myslivečková H. Portrétní náhrobek - jeden z projevů renesančního humanismu. Spiritualita, Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. 2006.
Myslivečková H. Modlitba v moravském sepulkrálním sochařství první poloviny 16. století. Modlitba v umení / The Prayer in the Art. 2005.
ABSTRAKT
Myslivečková H. Slovo úvodem. Muzejní pedagogika dnes. 2008.
Myslivečková H. Studium na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
MYSLIVEČKOVÁ H. Il cubismo nell´arte ceca. 2011.
Myslivečková H. Koncept a materiál. Koncept a materiál. 2009.
Myslivečková H. IGGY POP ART. IGGY POP ART. 2008.
Myslivečková H. Il fenomeno del cubismo in arte ceca. Program Erasmus/Socrates. 2008.
Myslivečková H. Mluv s ní aneb rozhovory v krajině a s krajinou. Mluv s ní aneb rozhovory v krajině a s krajinou. 2008.
Myslivečková H. Vita brevis, ars longa: Fauvismus. XI. Dny RAPL. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Jurečková V., Myslivečková H., Šobáňová P. Kultura, umění a výchova. 2013.
Myslivečková H., Jurečková V., Havlík V. Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií II. 2012.
Myslivečková H., Daniel L., Boháčová K., Danielová M., Šteiglová T., Kavčáková A. Pedagog a umění. 2009.
Myslivečková H. Muzejní pedagogika dnes. 2008.
Muzejní pedagogika dnes. In Horáček M., Myslivečková H., Šobáňová P. (Eds.) Muzejní pedagogika dnes. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Muzejní pedagogika dnes. In Šobáňová P., Myslivečková H., Horáček M. (Eds.) Muzejní pedagogika dnes. 2008.
Muzejní pedagogika dnes. In Horáček M., Myslivečková H., Šobáňová P. (Eds.) Muzejní pedagogika dnes. 2008.
Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy. In Myslivečková H., Šobáňová P. (Eds.) Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy. 2007.
RECENZE
Myslivečková H. Uvnitř a vně (recenze). Uvnitř a vně (Sociální a edukativní aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru). 2014.
Myslivečková H. V dobách umění bez hranic / W czasach sztuki bez granic. V dobách umění bez hranic / W czasach sztuki bez granic. 2013.
Myslivečková H. Heraldické památky Těšínska. Heraldické památky Těšínska. 2012.
Myslivečková H. Bohumila Tinzová, Marian Čep Sochař Josef Obeth (1874-1961). Život a dílo. Bohumila Tinzová, Marian Čep Sochař Josef Obeth (1874-1961). Život a dílo. 2008.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Horáček M. Erbovní galerie Nové radnice v Brně – dokumentace a restaurování. In Myslivečková H. (Eds.) Oponentský posudek. 2017.
Myslivečková H. Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku (autor Ondřej Jakubec). Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku. 2016.
Myslivečková H. Znovuobjevení barvy v antickém sochařství. Historica Olomucensia 50-2016. Sborník prací historických XL. 2016.
OSTATNÍ
Myslivečková H. Pohodový podzim Paříže 2012. 2013.
Myslivečková H. Inventura. 2012.
PROJEKT
Jurečková V., Hrubá T., Myslivečková H. Otázky edukace dějin umění a prezentace soudobého českého výtvarného dění v německy mluvících zemích. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2012.
ŠOBÁŇ M., MYSLIVEČKOVÁ H. Za branami muzea. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2012.
MYSLIVEČKOVÁ H., ŠOBÁŇOVÁ P., JUREČKOVÁ V., HAVLÍK V. Vizuální komunikace, otevřený prostor k výchově a vzdělávání - komplexní inovace pedagogických, výtvarně pedagogických a uměnovědných studijních oborů. Operační program Vzdělávání pro kunkurenceschopnost (Evropský sociální fond a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). 2011.
ŠOBÁŇ M., MYSLIVEČKOVÁ H. Za branami muzea. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2011.
VEDENÍ PRÁCE
Myslivečková H. Soupis mecenátu kardinála Františka Ditrichštejna. Soupis mecenátu kardinála Františka Ditrichštejna. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Marek ŠOBÁŇ PDF Specializace v pedagogice 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.