Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585635179
Pracoviště:
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
1.16
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
Odborná komise
  • Ekonomická komise AS UP (člen, 2014–)
Státnicová komise
  • Pedagogika - veřejná správa (člen, 2009–2009)
  • Pedagogika - veřejná správa (člen, 2010–2010)
  • Pedagogika - veřejná správa (člen, 2011–2011)
Jiné komise a orgány
  • Asociace vysokoškolských poradců (člen, 2011–2011)
  • Komise přijímacího řízení (člen, 2011–2011)
ČLÁNEK
Opletalová A. Evaluation of Teacher Education With a Focus on its Effectiveness. Journal of Education and Training Studies. 2018.
Opletalová A. Role výukových metod ve finančním vzdělávání. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2016.
Opletalová A. Implementace finanční gramotnosti do školních vzdělávacích programů základního vzdělávání. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2012.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Opletalová A. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho efektivita. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho efektivita. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Opletalová A., Nováková Z., Balaban V. Financing of Regional Education from the Perspective of Secondary Schools. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2018.
Chudý Š., Opletalová A., Vicherková D., Harits I. Aktivizační metoda a klima výuky. Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. 2015.
Opletalová A. Financial Education and Financial Literacy in the Czech Education System. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Chudý Š., Opletalová A., Vicherková D., Harits I. Financial Literacy at Primary Schools in the Czech Republic. Proceedings/Research Track of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference. 2015.
Vicherková D., Kaduchová P., Harits I., Opletalová A., Chudý Š. Inter-Generational Learning and Inter-Generational Reading. In . (Eds.) Proseedings/Research Track of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference. 2015.
Opletalová A., Buiová A. Finanční gramotnost na základních školách z pohledu výukových metod. Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. 2014.
Kasáčková J. Problematika výzkumného šetření se zaměřením na oblast sociálního podnikání pro osoby s mentálním postižením. In Poláchová Vašťatková J., Dvořáková Kaněčková E., Fasnerová M., Grecmanová H., Dopita M., Chudý Š., Kantorová J., Klapal V., Kocourková V., Kvintová J., Musilová M., Neumeister P., Opletalová A., Pitnerová D., Plischke J., Poláchová Vašťatková J., Prášilová M., Řeřichová V., Skopalová J., Šmelová E., Šobáňová P., Urbánek P., Vala J., Vyhnálková P. (Eds.) X. ročník mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oboru Pedagogika - Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP. 2014.
Opletalová A. Aktuální pojetí problematiky ekonomické a finanční gramotnosti u dětí. Proměny rodiny; multidisciplinární péče o dítě a rodinu. 2012.
OPLETALOVÁ A., Svoboda I. Harmonizace daňového systému ČR s EU. In . (Eds.) Medzinárodné vzťahy 2008: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. 2008.
OPLETALOVÁ A. Pojetí a realizace Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky na PdF UP v Olomouci. In . (Eds.) Specializační vzdělávání ve školství - pojetí a rozvoj profesního zdokonalování vedoucích pracovníků, výchovných poradců a preventistů sociálně patologických jevů. 2008.
OPLETALOVÁ A., Svoboda I. Realizace Pedagogického studia učitelů distanční formou. In . (Eds.) International Colloquium on the Management of Educational Process. 2008.
OPLETALOVÁ A., SVOBODA I. Sjednocování daňového systému v EU a harmonizace daňového systému ČR s EU. In . (Eds.) Právní a ekonomické problémy současnosti IV. 2008.
Opletalová A., Klement M. ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA. Distanční vzdělávaní v České republice - současnost a budoucnost. 2006.
Klement M., Zabloudilová A. POJETÍ A USPOŘÁDÁNÍ VÝUKY ICT V RÁMCI. eLearning ve vysokoškolském vzdělávání. 2003.
KNIHA - CELEK
Grecmanová H., Dopita M., Nováková Z., Opletalová A., Chromý J., Ryashko L., Cabanová V., Zacharová J., Talašová J., Stoklasa J., Holeček P., Vašutová J., Gavora P., Dömischová I. Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult. 2013.
Opletalová A., Hanáková S. Didaktika ekonomických předmětů. 2013.
Kopeček P., Krákora P., Medveďová G., Zima P., Vaněk M., Mücke P., Böhmová L., Valeš L., Opletalová A., Labischová D., Charvát J. Společenskovědní aspekty fenoménu vyrovnání s minulostí v kontextu výchovy k občanství. 2013.
Opletalová A., Svoboda I. Veřejná správa a finance. 2011.
Opletalová A. Základy účetnictví. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Opletalová A. Fundraising pro sociální pracovníky. Problematika finančních a jiných zdrojů nejen v sociální sféře. 2008.
ABSTRAKT
Opletalová A. Financial Education and Financial Literacy in the Czech Education System. 5th International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2014). Abstract book. 2014.
Opletalová A., Buiová A. Finanční gramotnost na základních školách z pohledu výukových metod. Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hřivnová M., Rašková M., Opletalová A., Plevová I., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2018.
Hřivnová M., Rašková M., Plevová I., Opletalová A., Růžička M., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Vánoce a zdraví 2018. 2018.
Poláchová Vašťatková J., Grecmanová H., Dopita M., Dvořáková Kaněčková E., Opletalová A., Vyhnálková P. Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. XXII. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu. 2014.
Poláchová Vašťatková J., Dvořáková Kaněčková E., Opletalová A., Kocourková V. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X. 2013.
Poláchová Vašťatková J., Dvořáková Kaněčková E., Opletalová A., Kocourková V. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP X. 2013.
PROJEKT
Opletalová A. Občanské kompetence občanům (OKO). Evropská unie a MŠMT ČR. 2014.
Opletalová A. Výuka finanční gramotnosti na základních školách. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Opletalová A. Finanční gramotnost pro učitele ZŠ. MŠMT ČR. 2013.
Opletalová A. Finanční gramotnost ve vzdělávání učitelů. Grantová agentura ČR. 2013.
Opletalová A. Rozvíjení finanční gramotnosti ve vzdělávání učitelů. Grantová agentura ČR. 2012.
Opletalová A. Výuka finanční gramotnosti prostřednictvím interaktivní tabule. Fond rozvoje vysokých škol. 2012.
OPLETALOVÁ A. Finanční gramotnost učitelů základních škol. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2011.
OPLETALOVÁ A. Projekt studijního předmětu Finanční gramotnost. Fond rozvoje vysokých škol, Agentura rozvoje vysokých škol. 2011.
Serafín Č., Pitnerová D., Konečný J., Nováková Z., Smečková G., Opletalová A. Poradenský informační systém Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Fond rozvoje vysokých škol. 2009.
VEDENÍ PRÁCE
Kaňovská G. Analýza dopadu zdanění prostřednictvím daně z příjmů fyzických osob. In OPLETALOVÁ A. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2011.
Unzeitigová K. Analýza využití dotací územně samosprávnými celky v roce 2009. In Opletalová A. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2011.
Ottová V. Analýza využití strukturálních fondů z Evropské unie na území Mikroregionu Uničovsko. In Opletalová A. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2011.
Kulesová E. Mateřská centra - Moravskoslezský kraj. In OPLETALOVÁ A. (Eds.) magisterská diplomová práce. 2011.
Lindnerová M. Problematika čerpání a použití finančních prostředků z Evropské Unie. In OPLETALOVÁ A. (Eds.) magisterská diplomová práce. 2011.
Kosub P. Proces daňové kontroly z pohledu správce daně. In OPLETALOVÁ A. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2011.
Pernicová L. Sportovní občanská sdružení v Olomouckém kraji a jejich financování. In OPLETALOVÁ A. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2011.
Vašková V. Srovnávací studie daňových systémů České republiky a Velké Británie. In Opletalová A. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2011.
Metelková O. Účetnictví a daňové povinnosti příspěvkové organizace. In Opletalová A. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2011.
Zdráhalová P. Úspěšnost obchodních zástupců na finančním trhu. In OPLETALOVÁ A. (Eds.) magisterská diplomová práce. 2011.
OVsíková H. Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti. In OPLETALOVÁ A. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2011.
Eliáš P. Získávání finančních prostředků v ČR a z EU pro činnost a projekty neziskové organizace Junák. In Opletalová A. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.