Mgr. Simona Dobešová Cakirpaloglu, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585635813
Pracoviště:
Katedra psychologie a patopsychologie
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
4.24
Pracovní zařazení:
odborný asistent
VYBRANÉ PUBLIKACE
Vévodová Š., Šperková A., Vévoda J., Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní profil studentů nelékařských zdravotnických oborů. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2016. (ČLÁNEK)
Balaban Cakirpaloglu I., Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L. Anxiety and Stressful Situations in Elementary School Students. In Titrek O., da Silva Pereira PA. (Eds.) ICLEL 17 Conference Proceeding Book. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
ČLÁNEK
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M., Slavíček O. Šikana na pracovišti: modely empirického odhadu výskytu a psychologických problémů viktimizace na vzorku pracujících v České republice. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2019.
Čech T., Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S. Causes of bullying in the workplace among primary school teachers. Global Journal of Guidance and Counseling in Schools: Current Perspectives. 2018.
Čech T., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Mobbing a jeho role ve vnímání klimatu školy učiteli. Orbis Scholae. 2018.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. Šikana na pracovišti: Reliabilita a validita českého překladu revidované verze dotazníku negativních aktů – NAQ-R. Československá psychologie. 2017.
Vévodová Š., Ročková Š., Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S., Kisvetrová H., Vévoda J. Compingové strategie a jejich vztah k syndromu vyhoření u onkologických sester. Psychologie a její kontexty (online). 2016.
Dobešová Cakirpaloglu S., Pečtová M., Vévodová Š. Konformita u českých a amerických adolescentů. Profese on-line. 2016.
Dobešová Cakirpaloglu S., Pečtová M., Vévodová Š. Konformita u českých a amerických adolescentů. Profese on-line. 2016.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Coufalová D. Šikana na pracovišti a právní ochrana zaměstnaců v České republice. Psychologie a její kontexty (online). 2016.
Cakirpaloglu S. Konformizmot kaj češkite i amerikanskite adolescenti. In . (Eds.) Annual 2008 (Ed. Jorde Jakimovski, PhD.). 2009.
Cakirpaloglu S., Řehan V. Konformita v dětském věku. Československá psychologie. 2007.
Cakirpaloglu S. Přehled vybraných výzkumů z oblasti konformity. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2005.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Cakirpaloglu S. Konformita u adolescentů. Konformita u adolescentů. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Křeménková L., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Zouharová M. The Relationship between Personality Traits and Anxiousness. In Bekirogullari Z., Minas M., Thambusamy R. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Křeménková L., Dobešová Cakirpaloglu S., Pugnerová M. Analysis of social competences in relation to academic achievement among university students of teacher training courses. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Čech T., Nováková Z., Dobešová Cakirpaloglu S. Legal Awareness of the Issue of Bullying at the Workplace as a Starting Point for the Teacher's Prevention and Defensiveness. ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L., Pugnerová M. Role of the Type of Study in Relation to Anxiety and Academic Success. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J. The Impact of Workplace Bullying on Self-Esteem among Elementary School Teachers. EDULEARN18 Proceedings. 2018.
Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T. The Perception of School Climate by Workplace Bullying Victims and Bystanders. EDULEARN18 Proceedings. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L., Kvintová J., Lemrová S. The Relationship between Anxiety and Social Competences in Pre-Service Teachers. ICERI2018 Proceedings. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J., Štenclová V., Křeménková L. The Relationship between Coping Strategies and Workplace Bullying in Elementary School Teachers. ICERI2018 Proceedings. 2018.
Křeménková L., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. The relationship between self-esteem and social competences in pre-service teachers. In Gómez Chova L., López Martínez A. (Eds.) ICERI2018 Proceedings. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Career Anchors of Pre-Service Teachers in Context of Their Personality. INTED2017 Proceedings. 2017.
Vévodová Š., Dobešová Cakirpaloglu S., Lastovičková A., Kozáková R., Grygová B. Empathy as a risk factor for burnout. In . (Eds.) 4th International multidisciplinary scientific conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017. 2017.
Vévoda J., Dobešová Cakirpaloglu S. GENDER DIFFERENCES IN WORK VALUES OF PHYSICIANS. In . (Eds.) STEF92 Technology Ltd. 2017.
Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní charakteristiky jedinců v pedagogické profesi. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2017. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Chrásková M. Perceived Life Satisfaction and Burntout Syndrome among Teachers. ICLEL 17 Conference Proceeding Book. 2017.
Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S. Používání sociálních sítí ve vztahu k životní spokojenosti a sebehodnocení u studentů učitelských oborů. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2017. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Relationship between Social Network Use and Self- Esteem among Pre-Service Teachers. EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Szotkowski R. Social Network Use and Pre-Service Teachers Life Satisfaction and Self-Esteem. INTED2017 Proceedings. 2017.
Šmahaj J., Zielina M., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S. Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika. In . (Eds.) Psychologické dny 2016 "Možnosti a hranice psychologie". 2017.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J. The incidence of workplace bullying in Czech teachers. In da Silva Pereira PA., Titrek O., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 2017 Proceeding Book. 2017.
Čech T., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Workplace bullying - coping strategies of teachers. In da Silva Pereira PA., Titrek O., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 2017 Proceeding Book. 2017.
Čech T., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Workplace Bullying as a Social Phenomenon Affecting the Quality of Life and Social Relations. Proceedings of the 6th Global Conference on Business and Social Science Series. 2017.
Kvintová J., Sigmund M., Kohn S., Dobešová Cakirpaloglu S. Comparative study of life satisfaction and their components in current University Czech and American students. ICERI2016 Proceedings. 2016.
Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Conformity and risk behaviour among Czech and American Adolescents. EDULEARN16 Proceedings. 2016.
Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S., Kvintová J., Vévodová Š. Conformity, Peer Pressure, Popularity and Risk Behavior among Adolescents. ICERI2016 Proceedings. 2016.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. CONTEMPORARY ISSUES OF MOBBING IN SELECTED REGIONS IN CZECH REPUBLIC. Psychology and psychiatry education and educational research. 2016.
Vévodová Š., Vévoda J., Špatenková N., Chrastina J., Dobešová Cakirpaloglu S. Fear death among older adults in home environment. In . (Eds.) Social Sciences and Arts SGEM 2016. 2016.
Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Vévodová Š. Needs, Values and Attitudes of Czech Teachers in the Context of their Profession. ICERI2016 Proceedings. 2016.
Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S. Potřeby, hodnoty a postoje českých učitelů v souvislosti s jejich profesí. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2016.
Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Šmahaj J., Zielina M. Workplace bullying and the legal protection of workers in the Czech Republic. Psychology and psychiatry education and educational research. 2016.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. In Rymeš M., Gillernová I. (Eds.) Psychologie práce a organizace 2015 - Kvalita pracovního života. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Problematika mobbingu ve vybraných krajích ČR a současné teoretické koncepty. Rozhodovanie v životě človeka. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Šikana, úzkost a deprese mezi zaměstnanci ve vybraných krajích ČR. Škola a zdraví v 21. století. 2015.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psihosocijalne dimenzije elektronskog zlostavljanja kod studenata visokih škola u Češkoj. Naše stvaranje. 2013.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S. Mobbing v České republice - výzkum v průběhu. 29. Psychologické dni, Cesty k múdrosti. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Problematika kyberšikany na vysokých školách. 29. Psychologické dni, Cesty k múdrosti. 2011.
Cakirpaloglu P., Cakirpaloglu S. Izazovi savremene psihološke teorije vrednosti. In Simonović M. (Eds.) Annual 2009. Ed. Simonović, M. 2010.
Cakirpaloglu S. Konformizam na dečijem uzrastu. In Simonović M. (Eds.) Annual 2009. (Ed. Simonović, M.). 2010.
KNIHA - CELEK
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. Šikana na pracovišti v České republice. Teorie, výzkum a praxe. 2016.
Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Základy psychologie. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Čech T., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Teacher as a victim of bullying in the workplace. Global Perspectives on Education Research. 2018.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů. Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. 2013.
ABSTRAKT
Dobešová Cakirpaloglu S. Konformita u adolescentů. Sborník. 2016.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. Nejčastější zažívané formy negativného jednání a prevalence šikany na pracovišti v České republice. Sborník abstraktů. 2016.
Šmahaj J., Zielina M., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S. Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika. Sborník abstraktů. 2016.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. Psychologie práce a organizace - 2015. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Problematika mobbingu ve vybraných krajích ČR a současné teoretické koncepty. 33. Psychologické dni. 2015.
ŠMAHAJ J., Očenášková V., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní dimenze u VŠ studentů zasažených tradiční šikanou a kyberšikanou. Bulletin abstraktů. 2012.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Kyberšikana a psycho-sociální rozměr. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Řehan V., Cakirpaloglu S. Mobbing in Czech Republic - Survey in progress. Psychology Abstract Book From the 5 th Annual International Conference on Psychology, 30 - 31 May, 2011 & 1 – 2 June, 2011, Athens, Greece. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S. Mobbing v České republice - Výzkum v průběhu. Cesty k múdrosti Kniha abstraktov. 2011.
OBEREIGNERŮ R., OBEREIGNERŮ K., REITEROVÁ E., Dobešová Cakirpaloglu S., KRÁL M., MAREŠ J., KAŇOVSKÝ P. Pilot outcomes of Tower of Hanoi test performance for executive function assessment in patients with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Problematika kyberšikany na vysokých školách. Cesty k múdrosti Kniha abstraktov. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů. Annual, Ed. Simonović, M. 2011.
OBEREIGNERŮ R., OBEREIGNERŮ K., DIVÉKY T., MAREŠ J., ŠMÍDOVÁ M., REITEROVÁ E., Dobešová Cakirpaloglu S., KAŇOVSKÝ P. Test Hanojské věže posouzení výkonu exekutivních funkcí u pacientů s remitentně relabující formou roztroušené sklerózy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Čech T., Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S. Causes of bullying at the workplace among primary school teachers. 2018.
Čech T., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Klima školy a jeho vnímání učiteli základních škol. 2018.
Čech T., Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S. Teacher as a victim of bullying in the workplace. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J. The Impact of Workplace Bullying on Self-Esteem among Elementary School Teachers. 2018.
Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T. The Perception of School Climate by Workplace Bullying Victims and Bystanders. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L., Kvintová J., Lemrová S. The Relationship between Anxiety and Social Competences in Pre-Service Teachers. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J., Štenclová V., Křeménková L. The Relationship between Coping Strategies and Workplace Bullying in Elementary School Teachers. 2018.
Křeménková L., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Zouharová M. The Relationship between Personality Traits and Anxiousness. 2018.
Křeménková L., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. The Relationship between Self-Esteem and Social Competences in Pre-Service Teachers. 2018.
Balaban Cakirpaloglu I., Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L. Anxiety and Stressful Situations in Primary School Pupils. 2017.
Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Chrásková M. Perceived Life Satisfaction and Burnout Syndrome Among Teachers. 2017.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J. The Incidence of Workplace Bullying in Czech Teachers. 2017.
Čech T., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Workplace Bullying Coping Strategies of Teachers. 2017.
Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S., Kvintová J., Vévodová Š. Conformity, peer pressure, popularity and risk behavior among adolescents. 2016.
Šmahaj J., Zielina M., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S. Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika. 2016.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing na pracovišti ve vybraných krajích ČR. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Problematika mobbingu ve vyraných krajích ČR a současné teoretické koncepty. 2015.
ŠMAHAJ J., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů. 2012.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Kyberšikana a psycho-sociální rozměr. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Řehan V., Cakirpaloglu S. Mobbing in Czech republic - Survey in progress. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S. Mobbing v České republice - Výzkum v průběhu. 2011.
OBEREIGNERŮ R., OBEREIGNERŮ K., REITEROVÁ E., Dobešová Cakirpaloglu S., KRÁL M., MAREŠ J., KAŇOVSKÝ P. Pilot outcomes of Tower of Hanoi test performance for executive function assessment in patients with multiple sclerosis. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Problematika kyberšikany na vysokých školách. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů. 2011.
ŠMAHAJ J., Dobešová Cakirpaloglu S., CAKIRPALOGLU P., OČENÁŠKOVÁ V. The psychosocial consequences of cyber-bullying among college students in the Czech Republic. 2011.
Cakirpaloglu S., Cakirpaloglu P., Řehan V. Conformity in Adolescence. Trans-cultural Comparative Study. 9th Annual International Conference on Social Science, June 2-5, 2010. 2010.
Cakirpaloglu P., Cakirpaloglu S., Řehan V. Mobbing in Czech Republic-A pilot survey. 9th Annual International Conference on Social Science, June 2-5, 2010. 2010.
Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Šmahaj J. Některé předpoklady a důsledky Mobbingu v ČR (pilotní výzkum). Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dolejš M., Aigel R., Bacúrová M., Bendová K., Dobešová Cakirpaloglu S., FRANC L., Haase J., CHARVÁT M., Lemrová S., Maierová E., Neusar A., Očenášková V., ŘEHAN V., Šucha M., Vavrysová L., Večerková M., Veldová K., Vonostranský L. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
OBEREIGNERŮ R., OBEREIGNERŮ K., REITEROVÁ E., Dobešová Cakirpaloglu S., KRÁL M., MAREŠ J., KAŇOVSKÝ P. Pilot outcomes of Tower of Hanoi test performance for executive function assessment in patients with multiple sclerosis. 2011.
Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., Sovadinová M. The career anchors of czech politicians. 2009.
PROJEKT
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J., Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., ŘEHAN V., VTÍPIL Z. Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. GAČR. 2011.
ŠMAHAJ J., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S., OČENÁŠKOVÁ V. Virtuální šikana a její psychosociální konsekvence u vysokoškolských studentů. MŠMT ČR/ UP. 2011.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J., Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., ŘEHAN V., VTÍPIL Z. Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. GAČR. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.