Rektor ocenil celoživotní práci profesorů Bronislava Hlůzy a Jana Andrese

Fotogalerie: Martin Višňa a Šárka Chovancová
pátek 1. březen 2019, 13:12 – Text: Martin Višňa, Šárka Chovancová

Emeritní profesor pedagogické fakulty Bronislav Hlůza převzal z rukou rektora Jaroslava Millera Pamětní medaili UP s dvojportrétem Josefa Dobrovského a Františka Palackého. Profesor Jan Andres z přírodovědecké fakulty obdržel stříbrnou medaili Za zásluhy o rozvoj UP. 

Uznávaný mykolog a dlouholetý vedoucí katedry biologie na pedagogické fakultě Bronislav Hlůza v březnu oslaví devadesáté narozeniny. „Dovolím si parafrázovat jeden slavný český film. Jste opora našeho sboru. Vážíme si toho, že jste byl a stále jste platným členem naší akademické komunity. A to už od roku 1960, to je obdivuhodné. Přeji vám mnoho zdraví a elánu do dalších let,“ popřál jubilantu rektor Jaroslav Miller.

K přání a poděkování za celoživotní práci se připojila i děkanka pedagogické fakulty Libuše Ludíková. Připomněla, že jako odborník na mykologii je profesor Hlůza i zachráncem lidských životů. Současný vedoucí katedry biologie Martin Jáč poděkoval za neustálou inspiraci.

Emeritní profesor, který je i laureátem Ceny města Olomouce za přínos v oblasti přírodních věd, při setkání v rektorově pracovně zavzpomínal na svá studentská léta krátce po obnovení Univerzity Palackého. „Byla to zvláštní hektická doba. Na přírodní vědy nebylo vyučujících, dojížděli za námi profesoři z Prahy a z Brna a formovali nás po pedagogické i vědecké stránce. Rád na to vzpomínám,“ uvedl Bronislav Hlůza.

Medaili u příležitosti životního jubilea převzal z rukou rektora také Jan Andres z přírodovědecké fakulty. „Rád bych ti popřál, aby se tě drželo zdraví. Všechno ostatní je důležité, ale ke zdraví podružné. A radost z toho, co děláš. Chtěl bych ti poděkovat za všechno, co jsi za ta léta pro fakultu a univerzitu udělal. Moc si toho vážím,“ řekl při předávání rektor Jaroslav Miller.

Profesor Andres je absolvent přírodovědecké fakulty, patnáct let působil jako vedoucí katedry matematické analýzy a aplikací matematiky a devět let jako proděkan pro mezinárodní vztahy. V roce 2014 obdržel zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UP. Je členem Vědecké rady UP. Jako hostující profesor spolupracoval s dvěma americkými a mnoha evropskými univerzitami, například s Univerzitou La Sapienza v Římě či Sorbonne Université v Paříži.

„Je to určité memento, i když není zásluha, že se člověk dožije určitého věku. Léta zkrátka běží. Ocenění si ale velmi vážím, protože to vnímám jako projev ocenění mé práce pro Univerzitu Palackého. Udělalo mi to radost, jelikož 95 procent energie věnuji své práci," vyjádřil poděkování Jan Andres.