Rektorovo přání k Vánocům

Ilustrační foto: Milada Hronová
středa 19. prosinec 2018, 8:00

Milí kolegové a kolegyně, studenti a studentky,

rok 2018 se chýlí ke svému konci. Probíhal především ve znamení oslav sto let republiky, během nichž naše země zažívala časy zlé i dobré, roky blahobytu a míru i doby úzkosti a strádání.

Řada věcí se našim předkům i nám samotným nepovedla, máme však šanci pracovat na tom, aby budoucnost byla lepší než minulost. V tomto ohledu je role univerzit klíčová, protože kvalitní vzdělání je vždy klíčem ke kritickému myšlení a naopak představuje účinnou ochranu proti populismu a vlivům moderní propagandy.

Těší mne, že Univerzita Palackého boduje nejenom na poli výzkumu a výuky, ale je rovněž aktivní ve veřejném prostoru, ať již prostřednictvím Občanské univerzity, dobrovolnictví či popularizace vědy.

Jsem pyšný na UP a děkuji všem, kdo budují cennou značku instituce, která se snaží sloužit této zemi.

Přeji vám krásné Vánoce a úspěšné vykročení do roku 2019.

Jaroslav Miller 

rektor UP