Vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie za dobu její existence

  • PhDr. Miloš Frýda 1964-1972 (Katedra psychologie a defektologie 1964 - 1967; Katedra psychologie  1968 - 1973)
  • Doc. PhDr. Jarmila Koluchová, CSc. 1976 - 1989 (Katedra psychologie; od roku 1986 - Katedra psychologie a patopsychologie)
  • Prof. PhDr. Jarmila Koluchová, CSc. 1990
  • PhDr. Pavel Kusák, CSc. 1991 - 1992
  • Doc. PhDr. Josef Konečný 1993 - 2008
  • Doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. 2009 -2015
  • Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. 2016 - 2018
  • PhDr. Jana Kvintová, Ph.D. 2018 -

Vývoj Katedry psychologie a patopsychologie

Základy Katedry psychologie a patopsychologie je možno spatřovat ve zřízení kabinetu psychologie na Pedagogickém institutu v Olomouci v roce 1959. Kabinet byl součástí katedry pedagogiky a psychologie a jeho vedením byl pověřen PhDr. Libor Míček. Pozměněním institutu na fakultu v roce 1964 se vytvořila z kabinetu psychologie samostatná Katedra psychologie. Po převzetí výuky speciálních psychologických disciplín ve studiu učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči, byl název katedry upraven v roce 1967 na Katedru psychologie a patopsychologie. Tento název je zachován do současné doby.

Vzpomínáme...

Prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc. (*1928 - † 2021)

fotka převzata z https://1url.cz/SKC0H)

Psycholožka, vysokoškolská pedagožka, autorka více než stovky vědeckých prací se zaměřením na pomoc pěstounským rodinám, spoluzakladatelka ISIS - občanského sdružení na pomoc náhradním rodinám. V letech 1976 až 1990 působila jako vedoucí na Katedře psychologie a patopsychologie na PdF UP Olomouc. Její zásluhou se katedra v té době významně orientovala na problematiku náhradní rodinné péče a patopsychologii a stala se tak nejvýznamnějším takto zaměřeným pracovištěm v českých zemích.

Paní profesorka se zaměřovala na poruchy psychického vývoje u dětí a mládeže, celoživotně se věnovala sledování psychického vývoje dětí v pěstounské péči, diagnostice a reparabilitě psychické deprivace. Zajímala se o vztahy dětí přijatých do pěstounských rodin a poskytovala rodinám pravidelnou poradenskou pomoc. Kvalitu vztahů, ať již k biologickým rodičům či rodičům náhradní rodinné péče, vnímala jako zásadní pro nápravu psychické deprivace a pro vytvoření kladně prožívané identity dítěte. V době působení na PdF UP Olomouc úzce spolupracovala s naším předním dětským psychologem panem prof. Zdeňkem Matějčkem. Jedním z mnoha výsledků jejich spolupráce je mezinárodně známá případová studie těžce deprivovaných jednovaječných dvojčat, dvou chlapců, kteří vyrůstali do svých sedmi let v extrémní izolaci. Vývoj těchto dětí je mimořádně cenným důkazem nabourávajícím pesimistické prognózy zdůrazňující ireverzibilní následky časných deprivačních poruch. O složité problematice psychického vývoje dětí a jeho úskalích či poruchách dokázala přednášet velmi poutavě a srozumitelně nejen pro studenty, ale svým osobitým přístupem oslovovala i širokou veřejnost.

Bylo nám ctí, že jsme paní prof. Jarmilu Koluchovou mohly poznat jak po odborné, tak i po té lidské stránce.

Za Katedru psychologie a patopsychologie

Doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D. a Doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)