Vysokoškolská poradna

Vysokoškolská poradna při katedře Psychologie a patopsychologie je účelové zařízení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, které poskytuje psychologické poradenské služby.

Vysokoškolská poradna poskytuje služby:

  • studentům univerzity,
  • zaměstnancům univerzity,
  • případně i jejich rodinným příslušníkům.

Hlavními oblastmi, kterým se poradna věnuje jsou:

  • adaptace na VŠ studium,
  • studijní obtíže,
  • řešení osobních problémů,
  • řešení rodinných a partnerských problémů apod.

Poradenskou pomoc poskytují psychologové naší katedry, přičemž poradenské konzultace lze objednat dle vaší volby u kteréhokoliv člena katedry. Kontaktní údaje na jednotlivé psychology.

Poradenské služby jsou bezplatné a řídí se stejnými pravidly jako běžné psychologické poradny.

Poradenské služby se realizují v poradenské místnosti (4. patro, nová budova), nebo v pracovnách jednotlivých psychologů (4. patro Katedra psychologie a patopsychologie).

Najdete nás:

Katedra psychologie a patopsychologie
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo náměstí 5
Olomouc