Vědecko-výzkumné zaměření jednotlivých členů katedry

PhDr. Kristýna Balátová, Ph.D.

 • Hodnoty a postoje u adolescentů a dospělých 
 • Problémy s učením a (specifické) poruchy učení
 • Problémy s chováním, poruchy chování

Mgr. Simona Cakirpaloglu Dobešová, Ph.D.

 • Konformita u děti a adolescentů
 • Šikana na pracovišti: příčiny, důsledky a možnosti řešení 

Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

 • Ekonomická socializace dětí a adolescentů
 • Koučovací přístup v osobnostním rozvoj
 • Emoční inteligence u dětí 

doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

 • Obligatorní a fakultativní poradenské problémy-možnosti jejich řešení
 • Relativita diagnostických závěrů-analýza příčin
 • Přednosti a bariery diagnostické práce učitele-analýza příčin

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

 • Psychosociální aspekty akademického fungování
 • Témata pozitivní psychologie (životní spokojenost, životní smysluplnost)
 • Problematika hodnot a hodnotové orientace

Mgr. Janka Křivánková

 • Vliv osobnostních faktorů na zvládání zátěže
 • Možnosti podpory zdravého životního stylu a psychohygieny

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.

 • Rizikové a protektivní faktory zdraví u učitelů (praktikujících i v pregraduální přípravě) v kontextu biopsychosociálního modelu zdraví.
 • Problematika vnímané i objektivní školní úspěšnosti z pohledu žáka i učitele.
 • Psychosociální faktory ve vztahu k problematice používání sociální sítí.
 • Fenomén mobbingu ve školním prostředí

PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D.

 • Kvalita života u pedagogů (ZŠ, SŠ, VŠ), pracovní a životní spokojenost
 • Problematika ekonomické socializace - návaznost na výuku ve školách

doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.

 • Problematika zátěžových situací v edukačním prostředí
 • Problematika předškolního věku a připravenosti dětí k zahájení školní docházky

Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.

 • Kvalita života pedagogů (ZŠ, SŠ, VŠ), životní, pracovní spokojenost
 • Problematika školní zralosti, školní úspěšnosti žáků základních škol
 • Problematika životní naplněnosti (smyslu života)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)