Postoje, motivace, chování a výsledky žáků na prvním stupni základní školy v návaznosti na preprimární vzdělávání - PREPRIM

V současné době je Katedra psychologie a patopsychologie hlavním řešitelem 3 letého projektu OPVV "Postoje, motivace, chování a výsledky žáků na prvním stupni základní školy v návaznosti na preprimární vzdělávání - PREPRIM".

V rámci projektu bude realizována výzkumná studie posuzující souvislosti preprimární přípravy na chování, postoje, motivaci a školní výsledky dítěte v prvních dvou letech primárního vzdělávání, při zohlednění různých typů předškolního vzdělávání a vybraných sociodemografických faktorů. Na základě zjištěných dat budou v teoretické rovině formulována doporučení k dalším opatřením vzdělávací politiky v dané problematice a v aplikační rovině podpořeno zkvalitňování práce předškolních pedagogů.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)