TECHNOLAB - POLYTECHNICKÁ DÍLNA

Člověk se zručným nerodí, zručnost je třeba trénovat a postupně rozvíjet. Co se v mládí zanedbá, později se těžko dohání – je to podobně, jako s učením se cizích jazyků. Náš TechnoLab představuje moderní dílnu, kde mohou žáci mateřských a základních škol pod vedením našich lektorů rozvíjet zručnost, technickou tvořivost a myšlení.

Nabízíme služby pro školy, firmy a další organizace:

 1. Polytechnická výuka – TechnoLab navštěvují školky a školy; děti a žáci absolvují předem připravený program (pro 10 i 50 dětí najednou).
 2. Zážitkové tvoření v dílně pro zaměstnance firem (zpravidla jako benefity či teambuilding).  
 3. Vzdělávání učitelů – realizujeme metodické kurzy zaměřené na polytechniku pro aprobované i neaprobované učitele a učitelky MŠ a ZŠ.
 4. Půjčování pomůcek do škol – za poplatek půjčujeme sady nářadí vč. připraveného materiálu; školy mohou realizovat i netradiční polytechnické vzdělávací aktivity přímo ve svých prostorách (viz kufry).
 5. Poskytujeme školám metodickou podporu, viz. facebooková skupina  Učitelé sobě - náměty pro výuku techniky a praktických činností - ZŠ a MŠ nebo metodické listy.

 

Aktuálně pro žáky škol nabízíme vzdělávací akce:

 1. Šikovné ruce – projektové dopoledne pro děti MŠ
 2. Malý včelař – zážitkový workshop pro děti MŠ
 3. Technika nás baví! –projektové dopoledne/odpoledne pro žáky 1. st. ZŠ
 4. Včelařství tajemství zbavené – projektové dopoledne pro žáky ZŠ

 

Aktuálně pro učitelky a učitele nabízíme kurzy:

 1. Polytechnika pro MŠ – inspirace a rozvoj didaktických dovedností
 2. Polytechnika pro 1. st. ZŠ – inspirace a rozvoj didaktických dovedností
 3. Polytechnika pro 2. st. ZŠ – inspirace a rozvoj didaktických dovedností
 4. 3D tisk pro učitele polopatě
 5. bitBeam4 aneb robotika ve škole v nízkonákladovém provedení

Další podrobnosti o výše uvedených akcích naleznete zde. Objednávky a další informace: Jiří Dostál (j.dostal@upol.cz).


Místo: Katedra technické a informační výchovy PdF UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc (suterén)


Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)