TECHNOCHALLENGE - TECHNICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY

Katedra technické a informační výchovy realizuje každým rokem Technickou soutěž zaměřenou na tvůrčí technickou dovednost žáků základních škol v České republice. 


Ročník 2022

Vážení zájemci o účast v technické soutěži pro žáky základních škol TechnoChallenge, letošní ročník soutěže 2022 nebude s ohledem na okolnosti bohužel vyhlášen.

V průběhu předchozích let jsme realizovali několik modelů soutěže, které zohledňovaly aktuální dění v souvislosti s epidemiologickou situací. Koncepce soutěže tímto prošla evolucí a my na tuto situaci chceme optimálně reagovat. Vzhledem k tomu, že je naší snahou udržet atraktivnost a kvalitu soutěže, včetně optimálních podmínek zajištění organizace, pracujeme nyní s kolegy na katedře na optimalizaci podoby soutěže, která by reflektovala i organizační zvládnutí celé akce. Pravděpodobně tak bude soutěž nově pořádána jednou za 2 roky.

Pevně věříme, že se nám podaří v příštím roce navázat na tradici soutěže v duchu vytvoření podnětného prostředí pro žáky a jejich rozvoje technických dovedností a kreativity.


Ročník 2021 - Vyhlášení výsledků

Známe vítěze VII. ročníku TechnoChallenge 2021

Katedra technické a informační výchovy uspořádala VII. ročník technické soutěže pro žáky základních škol - Technochallenge. Letošní ročník soutěže se dočkal výrazné změny oproti ročníkům předešlým. Soutěž byla prvně vyhlášena celonárodně a proběhla on-line. Soutěžící byli postaveni před nelehký úkol, který se tentokrát netýkal pouze zhotovení soutěžního výrobku. V průběhu několika měsíců probíhající soutěže se museli soutěžící adaptovat na měnící se podmínky, ve kterých mohli vytvářet „ve škole – doma“. S tím souviselo nelehké plánování činností, volba vhodných a dostupných materiálů či shánění potřebných nástrojů.

S touto výzvou se vypořádalo na téměř 80 soutěžících z různých koutů republiky celkem ve čtyřech soutěžních kategoriích. Sešli se nám výrobky s jedinečným a kreativním řešením, z tradičních i netradičních materiálů, výrobky malé i velké. Pestrost byla nebývale pozoruhodná.

Všem soutěžícím patří obdiv za zhotovení výrobků, zpracování průvodních popisů, vytvoření detailní fotodokumentace a v některých případech i natočení prezentačního videa.

Vyhlášení výsledků

Kategorie TechnoChallenge Mini – žáci 1. stupně ZŠ

Pořadí

Soutěžící

Škola

Třída

1.

Hynek Martin

ZŠ Přerov, Svisle 13

3.

2.

Hájek Vojtěch

FZŠ Drtinova při PedF UK, Praha

3.

3.

Šimoník Adam

ZŠ Luhačovice

5.

Kategorie TechnoChallenge Mladší tvůrce – žáci 6. – 7. tříd ZŠ

Pořadí

Soutěžící

Škola

Třída

1.

Seifert Michal

ZŠ Přerov, Svisle 13

7.

2.

Ocelka Matyáš

ZŠ Dr. Hrubého II, Šternberk

7.

3.

Šibalová Veronika

ZŠ Luhačovice

6.

Kategorie TechnoChallenge Starší tvůrce – žáci 8. – 9. tříd ZŠ

Pořadí

Soutěžící

Škola

Třída

1.

Morávek Daniel

Základní škola Moravská Třebová, Palackého

8.

2.

Lukáč Petr

FZŠ Drtinova při PedF UK, Praha

8.

3.

Kotorová Eliška

Základní škola Hlubočky, Olomoucká

8.

Kategorie TechnoChallenge 3D designer – žáci ZŠ

Pořadí

Soutěžící

Škola

Třída

1.

Čvančarová Kateřina

Základní škola Zábřeh, Školská

9.

2.

Mikeš Aleš

ZŠ Přerov, Svisle 13

6.

3.

Gajdůšek Vojtěch

ZŠ Luhačovice

7.

Všem umístěným v soutěži gratulujeme. Zároveň si vás dovolujeme pozvat na ceremonii u příležitosti předání cen, která proběhne na Katedře technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci z organizačních důvodů 10. 9. 2021 od 14:00. Bližší informace naleznete v pozvánce, která bude výhercům zaslána nejpozději do konce měsíce srpna 2021 na kontaktní email z přihlášky do soutěže.

Blahopřání ovšem patří všem účastníkům soutěže. Zaslali jste nám mnoho skvělých výrobků, které jsou nápadité a originální. Vybrat vítěze bylo nesmírně náročné, neboť hodnotící komise dlouho nenacházela alespoň většinové shody. Všichni jste vynaložili své úsilí a prokázali nápaditost, tvůrčí myšlení, technické dovednosti, a především jste projevili zájem o technickou tvořivost a konstruování.

Fotografie budou dostupné na FB profilu KTIV https://www.facebook.com/ktiv.upol

Poděkování

Každý ročník soutěže se neobejde bez spoluúčasti a pomoci obětavých lidí, kteří podporují technicko-tvořivou činnost žákyň a žáků základních škol. Velké díky patří zástupcům ministerstva průmyslu a obchodu, Olomouckého kraje, statutárního města Olomouce, vedení a kolegům z Univerzity Palackého v Olomouci a Pedagogické fakulty, celému organizačnímu týmu soutěže KTIV. V neposlední řadě také patří poděkování rodičům, příbuzným a všem vyučujícím, kteří soutěžící při účasti podporovali. Ale to největší poděkování a ocenění si zaslouží samotní účastníci soutěže.

Za kolektiv katedry Mgr. Michal Mrázek, Ph.D. (vedoucí technické soutěže).

Úvodní informace

Více informací o soutěži naleznete v přiložené pozvánce.

Přihlásit se do soutěže můžete přímo zde: Přihlášení

Těšíme se na vaši účast

Pozvánka do soutěže


Ročník 2020

6. ROČNÍK TECHNOCHALLENGE VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

AKTUÁLNÍ INFORMACE 31. 3. 2020 - úprava soutěžních podmínek

INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE

VI. ročník technické soutěže pro žáky základních škol pořádaný Katedrou technické a informační výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci proťal cílovou pásku. Stejně jako v letech minulých bylo posláním soutěže podpořit zájem žákyň a žáků o technicky-tvořivé činnosti, rozvíjení a uplatnění kreativního myšlení při hledání jedinečných řešení nebo osvojení si manuální práce s tradičními a moderními nástroji a stroji při práci s různými materiály.

Nelehká situace nás lidstvo postavila v novodobé historii před dosud nevídanou zdravotní hrozbu v globálním měřítku. Nezbytné změny a nutná opatření se v této době dotkly životů téměř nás všech. Technická soutěž nebyla v tomto směru výjimkou. Organizační tým soutěže stál před nesnadným rozhodnutím, zda soutěž nepřerušit a případně v jaké podobě jí zachovat.

S naším potěšením mohli všichni zaznamenat, že soutěž nakonec s úspěchem proběhla, ale bylo nevyhnutelné pozměnit její formát a provést patřičné změny v podmínkách soutěže. Tou zásadní byla reakce na uzavření škol žákyním a žákům a jejich setrvání ve svých domovech. Soutěžícím se tím uzavřely školní dílny a jejich práce byla ztížena. My přesto doufali, že se soutěžící nenechají odradit a své úsilí vynaloží i v podmínkách domova. Soutěž tedy přešla do formátu jednokolového sytému s tématem Model letadla. Čas na přípravu a výrobu modelů se prodloužil, a především bylo umožněno účastníkům pracovat z domova. I v nelehkém období se v soutěži sešlo přes tři desítky modelů.

Soutěž i v letošním roce zaštítily významné osobnosti jako: rektor Univerzity Palackého prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, paní děkanka Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. Záštitu nad akcí převzal náměstek primátora statutárního města Olomouce pro oblast školství doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.

Generálním partnerem soutěže se stala mezinárodní společnost Honeywell Aerospace Olomouc, která jedinečným způsobem soutěž podporovala.

Ale dost již o soutěži. Nyní je na čase vyhlásit výsledky. Letos byly vyhlášeny první tři místa v mladší a starší kategorii.

Mladší kategorie

Umístění

Soutěžící

Základní škola

Třída

1.

Berenika Mikulková

Základní škola Uničov, Haškova

6.

2.

Jiří Fiedler

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace

7.

3.

Patrik Hořejší

Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova

6.

 

Starší kategorie

Umístění

Soutěžící

Základní škola

Třída

1.

Richard Kropáč

Základní škola Přerov, Svisle

8.

2.

Daniel Princ

Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou

8.

3.

Vojtěch Čepl

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace

8.

K vítězům letos přibylo ještě jedno ocenění, které udělili organizátoři soutěže.

Mimořádná cena KTIV:

Mimořádná cena KTIV

Soutěžící

Základní škola

Třída

Filip Podsedník

Základní škola Mohelnice, Vodní

9.

Všem umístěným v soutěži gratulujeme. Zároveň si vás dovolujeme pozvat na ceremonii u příležitosti předání cen, které proběhne na Katedře technické a informační výchovy PdF UP z organizačních důvodů v 11. 9. 2020 od 14:00. Bližší informace naleznete v pozvánce, která bude zaslána na adresu vaší školy.

Současně chceme poblahopřát všem účastníkům soutěže. Sešlo se mnoho skvělých nápadů a úžasně povedených modelů. Všichni vložili do tvorby modelů své úsilí, nápaditost, tvůrčí myšlení, technické dovednosti, a především projevili zájem o technickou tvořivost a konstruování.

Fotografie dostupné na FB profilu KTIV ZDE

Všechny účastníky si tímto dovolujeme vyzvat, že si mohou v případě zájmu vyzvednout své modely od 8. 6. 2020. Předem nás prosím informujte o zájmu a termínu vyzvednutí modelu.

Kontakt: michal.mrazek@upol.cz

Poděkování

Letošní ročník byl značně odlišný a zároveň jedinečný, ovšem neproběhl by bez spoluúčasti a pomoci obětavých lidí, kteří podporují technicko-tvořivou činnost žákyň a žáků základních škol. Jmenovitě snad ani nelze vyjádřit všechny. Proto obrovské díky patří zástupcům Olomouckého kraje, statutárního města Olomouce, vedení a kolegům z Univerzity Palackého v Olomouci a Pedagogické fakulty, celému organizačnímu týmu soutěže KTIV. Poděkování za významnou zásluhu při podpoře konání soutěže patří společnosti Honeywell Aerospace Olomouc, jejichž zástupci nejenže soutěž podpořili a věnovali ceny do soutěže, ale zapojili se velkou měrou i do samotného vyhodnocení soutěže. Ale to největší poděkování a ocenění si zaslouží samotní účastníci soutěže, ale v neposlední řadě také jejich rodiče a příbuzní, se všemi vyučujícími, kteří je při účasti podporovali.

Za kolektiv katedry Mgr. Michal Mrázek (vedoucí technické soutěže).

Ročník 2019

5. ROČNÍK TECHNOCHALLENGE JIŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Zájem o technickou soutěž byl letos rekordní, neboť přihlášky čítaly na 130 žáků a žákyň z více jak dvou desítek základních škol z různých koutů České republiky. Finálového kola soutěže 5. 6. 2019 se účastnilo 20 žáků a žákyň, kteří se probojovali semifinálovým kolem. Technickým úkolem pro finalisty bylo navrhnout a zhotovit model na téma: „Rozhledna – svět očima z výšky“. Soutěž v letošním roce zaštítily významné osobnosti jako: rektor Univerzity Palackého, hejtman Olomouckého kraje, primátor statutárního města Olomouc nebo děkanka pedagogické fakulty UP. Hlavními partnery soutěže se stali Olomoucký kraj, Univerzita Palackého, Precheza a.s. a Meopta – optika s.r.o. 

I tento ročník potvrdil šikovnost a zručnost děvčat, které se umisťovaly mezi nejlepšími. 

Kompletní fotogalerie ke shlédnutí zde

Výsledky letošního finále kategorie STAR:

Základní škola

Soutěžící

Třída

Umístění

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28

Amálie

Drahotuská

8

1.

Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace

Rosalia

Marabeti

7

2.

Základní škola a Gymnázium města Konice

Kristýna

Přikrylová

7

3.

 Pořadí výsledků finále TechnoChallenge:

Základní škola

Soutěžící

Třída

Umístění

ZŠ Šumperk, Šumavská 21

Vít

Skala

9

1. (starší kategorie)

ZŠ Vodní - Mohelnice

Lukáš

Bittner

8

2. (starší kategorie)

Základní škola a Gymnázium města Konice

Samuel

Rapčák

9

3. (starší kategorie)

Základní škola, Praha 9-Kyje

Jiří

Pecka

7

1. (mladší kategorie)

ZŠ Přerov - Svisle

David

Baďura

6

2. (mladší kategorie)

Základní škola a Gymnázium města Konice

Markéta

Krčová

7

3. (mladší kategorie)

Výhercům blahopřejeme a všem partnerům, učitelům, soutěžícím a organizátorům děkujeme.

Za kolektiv katedry Mgr. Michal Mrázek (vedoucí technické soutěže).


Ročník 2018

V letošním roce vyhlásila Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci již IV. ročník technické soutěže, jež byla zaměřena pro žáky, kteří projevují tvůrčí technické dovednosti. Do soutěže se přihlásilo 105 žáků z 19 základních škol Olomouckého kraje. Do finálového kola se probojovalo 18 žáků (z toho 5 žáků ml. kategorie a 13 žáků st. kategorie). Technickým úkolem pro finalisty bylo navrhnout a zhotovit model mostní konstrukce přes řeku. Výsledky byly překvapivé, neboť se ukázalo, že i dívky jsou schopné konkurovat chlapcům, což se projevilo ve výsledném hodnocení poroty, která rozhodla takto.

UmístěníJméno a příjmeníTř. Škola
1Šmoldasová Sabina7ZŠ Jungmannova, Litovel
2Krčová Markéta6ZŠ a G Konice
3Mlčoch Petr7Masarykova ZŠ a MŠ, Nezamyslice
1Růžička Tomáš9Svisle 13, Přerov
2Dzurik Michal8ZŠ Zábřeh
3Friedlová Sára9ZŠ Mohelnice

Výhercům blahopřejeme a všem, kteří se soutěže zúčastnili přejeme, aby i v příštím ročníku technické soutěže měli dost odvahy, mnoho nápadů a velký tvořivý potenciál.

Za kolektiv Katedry Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D. (vedoucí technické soutěže).


Ročník 2017

Již třetím rokem byla Katedrou technické a informační výchovy realizovaná Technická soutěž, zaměřená na tvůrčí technickou dovednost žáků ZŠ Olomouckého kraje. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, primátor Statutárního města Olomouc, doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., rektor UP Olomouc Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. a děkan Pedagogické fakulty UP, doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed. Technická soutěž i v roce 2017 sklidila velmi pozitivní ohlas.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)