Zahraniční spolupráce

Mezinárodní aktivity Katedry společenských věd PdF UP úzce korespondují s jejím zaměřením na výchovu k demokratickému občanství a evropanství. Katedra od svého vzniku v roce 1991 navázala četné bilaterální kontakty se zahraničními institucemi a univerzitami, na jejichž základě se rozvíjí vědecká a pro katedru zvláště významná pedagogická spolupráce - stáže studentů a pracovníků katedry či kooperace při realizaci vědecko-výzkumných projektů, vzájemná výměna zkušeností, spolupráce při pořádání konferencí a sympozií apod.

Quatronacionální sympozia

K nejvýznamnějším zahraničním aktivitám Katedry společenských věd PdF UP patří quatronacionální sympózia, která jsou pořádána každý rok na podzim. Jejich počátek sahá do roku 1996, kdy se v Kamieniu Śląskiem (Polsko) uskutečnilo první setkání odborníků a vysokoškolských pedagogů z České republiky, Polska a SRN (trinacionální sympozium). Posléze se do této trojstranné vědecko-pedagogické spolupráce aktivně zapojila také univerzita v maďarské Pécsi (quatronacionální sympozia). Výstupem z každého sympozia je sborník příspěvků, souhrné výsledky setkávání let 1996-2001 pak byly uveřejněny ve sborníku nazvaném Trinacionální sympozium (Češi - Němci - Poláci), Český pohled, který vyšel v roce 2002.

Udělení čestného doktorátu

V listopadu roku 2007 udělila univerzita v Pécsi (Pécsi Tudományegyetem - Universitas Quinqueecclesiensis) zakládajícímu členu katedry společenských věd a emeritnímu děkanovi Pedagogické fakulty UP prof. PhDr. Františku Mezihorákovi, CSc. vědecký titul Doctor honoris causa (Dr.h.c.).

Spolupráce s organizací STIFTUNG HAUS der Action 365

Již téměř dvacetiletá úzká spolupráce (od roku 1998) je realizována s nevládní organizací STIFTUNG HAUS der Action 365 ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN). Studenti katedry společenských věd zde mají možnost každoročně (obvykle červen) absolvovat dvoutýdenní letní školu německé kultury, společenského systému a jazyka.

Bližší informace o nadaci Stiftung Haus der Action 365 a jejich aktivitách jsou k dispozici na internetových stránkách www.action365.de

Erasmus+

Program ERASMUS+ funguje v rámci Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme – LLP), který vznikl na základě rozhodnutí Evropské komise v roce 2006. Primárně je zaměřen na sféru vysokých škol, pro jejichž studenty, pedagogy resp. zaměstnance je také určen. Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci má v rámci tohoto výměnného programu uzavřeny bilaterální dohody s obdobně zaměřenými pracovišti na univerzitách v Heidelbergu (SRN), Würzburgu (SRN), Opolí (Polsko), Pécsi (Maďarsko), Bánské Bystrici (Slovensko), Neapoli (Itálie), Las Palmas (Španělsko) a Daugavpilsu (Lotyšsko).

 • Pädagogische Hochschule Heidelberg, koordinátor Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.
  (e-mail: pavel.krakora@upol.cz, tel.: +420 585 635 404)
 • Julius-Maximilians Universität Würzburg, koordinátor Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.
  (e-mail: pavel.krakora@upol.cz, tel.: +420 585 635 404)
 • Uniwersytet Opolski, koordinátor Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.
  (e-mail: pavel.krakora@upol.cz, tel.: +420 585 635 404)
 • Pécsi Tudományegyetem, koordinátor Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.
  (e-mail: pavel.krakora@upol.cz, tel.: +420 585 635 404)
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, koordinátor Mgr. Pavel.Krákora, Ph.D.
  (e-mail: pavel.krakora@upol.cz, tel.: +420 585 635 404)
 • Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale", koordinátor Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.
  (e-mail: pavel.krakora@upol.cz, tel.: +420 585 635 404)
 • Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, koordinátor Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.
  (e-mail: pavel.krakora@upol.cz, tel.: +420 585 635 404)
 • Daugavpils Universitate, koordinátor Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.
  (e-mail: pavel.krakora@upol.cz, tel.: +420 585 635 404)

V případě všech uvedených univerzit - tj. Heidelbergu, Pécsi, Würzburgu, Opolí, Bánské Bystrici, Neapoli, Las Palmas a Daugavpilsu - jsou uzavřené smlouvy o spolupráci (studentské a učitelské mobility) platné do akademického roku 2020/2021.

Bližší a podrobnější informace o administraci programu ERASMUS+ najdete na stránkách Oddělení zahraničních vztahů Univerzity Palackého v Olomouci, údaje týkající se obecně zaměření, fungování a cílů tohoto programu lze získat na internetových stránkách Domu zahraniční spolupráce (DZS) a také na webu Evropské komise (European Commission).
S dotazy týkající se možnosti výjezdu na některou z partnerských univerzit se rovněž můžete obracet na výše uvedené koordinátory.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)