Historie katedry

Současná Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vznikla v roce 1991 pod názvem katedra občanské výchovy. V minulosti stáli v jejím čele mj. historik doc. PhDr. Zdeněk Filip, CSc., politolog doc. Emil Gímeš, Ph.D., prof. PhDr. František Mezihorák, CSc. nebo politolog Mgr. Milan Hořínek, Ph.D. Za dobu své existence katedra úspěšně prošla řadou akreditací, v současné době zajišťuje v rámci strukturovaného studia bakalářský studijní program Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterský program Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol. Od akademického roku 2012/2013 získala Katedra společenských věd PdF UP také akreditaci pro bakalářský studijní program Historie se zaměřením na vzdělávání a navazující magisterský studijní program Učitelství dějepisu pro střední školy a druhý stupeň základních škol. Její pracovníci zajišťují také výuku svých disciplín i v rámci dalších studijních programů realizovaných na pedagogické fakultě a od roku 2007 se katedra podílí také na doktorském studijním programu Pedagogika. Po celou dobu existence katedra úzce spolupracuje s řadou předních tuzemských i zahraničních odborníků a kooperuje se všemi devíti katedrami českých vysokých škol zajišťujícími obdobné studijní obory. Jsou také navázány pracovní vztahy s kolegiálními pracovišti v mnoha evropských i mimoevropských zemích. Od roku 1994 katedra také každoročně pořádá letní školu výchovy k občanství a evropanství, která je určená zejména pro učitele a studenty občanské výchovy a základů společenských věd. Studenti katedry mají rovněž možnost absolvovat letní školu německé kultury, jazyka a společenského systému ve Frankfurtu nad Mohanem a Heidelbergu organizovanou ve spolupráci s organizací Stiftung Haus der Action 365. Katedra společenských věd rovněž od roku 2012 pořádá každoroční mezinárodní vědeckou konferenci studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, na kterých mají tito studenti možnost prezentovat své výzkumy.

Členové katedry

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.29


585635410

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.32


Žižkovo nám. 5
místnost: 3.28


585635402, 585635802

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.64


Žižkovo nám. 5
místnost: 3.23


Žižkovo nám. 5
místnost: 3.23


Žižkovo nám. 5
místnost: 3.23


Křížkovského 8
místnost: 3.46


Žižkovo nám. 5
místnost: 3.30


Užitečné odkazy

V rámci svého zaměření a aktivit odkazuje Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na níže uvedené webové stránky:

Dokumenty ke stažení

V dokumentech níže si můžete stáhnout didaktické texty, historické dokumenty a studijní opory. 

Didaktické texty a historické dokumenty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)