PhDr. Pavel KOPEČEK, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635410, 585635401

Katedra společenských věd

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.32

odborný asistent

česká historie

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 8. 2015 – )

Státnicová komise

 • Komise pro státní rigorózní zkoušky (člen, 2011–2011)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky (člen, 2012–2012)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (člen, 2012–2012)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Pedagogika - vzdělávací politika (člen, 2011–2011)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Učitelství OV pro 2. stupeň ZŠ. Učitelství ZSV pro SŠ (člen, 2011–2011)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (člen, 2011–2011)
 • Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Učitelství základů společenských věd pro SŠ (člen, 2010–2010)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky pro obor Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (člen, 2010–2010)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky pro obor Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy a Učitelství základů společenských věd pro SŠ (člen, 2009–2009)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky pro obor Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (člen, 2009–2009)
ČLÁNEK
Kopeček P. Protinacistický odboj v období 2. světové války jako problém historie a identity evropských národů. In Krákora P. (Eds.) Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2021.
Krákora P., Kopeček P. Historické vědomí a jeho role při výuce regionálních dějin. Civilia. Special Review for Didactics of Social Sciences. 2018.
Kopeček P. Česká rezistence v období nacistické okupace ? občanský, demokratický či národní odboj? Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2012.
KOPEČEK P. Odboj v Protektorátu Čechy a Morava - součást evropského protifašistického odboje. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2011.
Kopeček P. Druhá světová válka - viníci a oběti. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia. 2010.
Kopeček P. Vladimír Petřek - Člověk na křižovatce dějin. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia. 2010.
Kopeček P. Povstání v Přerově 1. května 1945. Vlastivědný věstník moravský. 2009.
Kopeček P. Odbojová organizace Lvice a atentát na Heydricha. Střední Morava. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Suková M., Kopeček P. Aktivity Československého svazu mládeže na Univerzitě Palackého na konci 40. a na začátku 50. let 20. století. In Krákora P. (Eds.) Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2020.
Kopeček P., Suková M. Povstání na střední Moravě na začátku května 1945. In Maloň L. (Eds.) Květnové povstání českého lidu ve dnech 1.–4.5. 1945. 2020.
Krákora P., Kopeček P. Regional History and its Use in Teaching of History and Social Sciences. ICLEL 2018 Conference Proceeding Book. 2018.
Krákora P., Kopeček P. The Question of Guilty and Moral Responsibility in the Context of World War II Considering to Subject Didactics Aspects. In Silva Pereira PA., Titrek O., Selzen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 2017 Proceeding Book. 2017.
Kopeček P. Ohlasy povstání v Přerově 1. května 1945 v dalších obcích na Přerovsku a Olomoucku. In Lapáček J. (Eds.) Sborník Státního okresního archivu Přerov. 2015.
Kopeček P. Oživení odbojového hnutí na Moravě v průběhu roku 1944. In Zeman P. (Eds.) Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava. 2015.
Krákora P., Kopeček P. World War II: Offenders and Victims. Open Europe: Cultural Dialogue across Borders. 2014.
Kopeček P. Vznik Machiavelliho "Vladaře" v kontextu evropské historie. Morálka, etika a politika. 2013.
Kopeček P. Odbojová organizace Lvice. Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji. 2012.
KOPEČEK P. Odbojové hnutí na Přerovsku a Hranicku v letech 1943–1945. In Lapáček J. (Eds.) Sborník Státního okresního archivu Přerov. 2011.
Kopeček P., Zima P., Staněk A. Katedra společenských věd na Univerzitě Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta. Multikulturní výchova jako možná cesta ke vzájemnému poznávání a pregraduální příprava učitelů. 2009.
Kopeček P. Dvě studie profesora Friedricha Nathera. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia. 2008.
KNIHA - CELEK
Hubálek T., Krákora P., Kopeček P., Cingelová G., Vaníčková V., Zima P., Staněk A., Nováková Z. Social, Cultural, Ethical and Political Aspects of Migration. In Mezihorák F., Śliz A., Zuzevičiuté V., Čelovský S. (Eds.) 2018.
Hubálek T., Kopeček P., Cingelová G., Truhlářová M., Navrátilová D., Zouharová K. Aktivizační metody v etické výchově. In Staněk A., Labischová D. (Eds.) 2017.
Hubálek T., Kopeček P., Krákora P., Cingelová G., Staněk A. Vývoj občanského vzdělávání a etické výchovy v českých zemích. 2017.
Kopeček P., Krákora P., Staněk A. Osobnosti Olomouckého kraje. 2016.
Krákora P., Kopeček P., Cingelová G., Vaníčková V. Tak trochu jiné soudobé dějiny. 2016.
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G., Nováková Z., Vaníčková V. Formování a proměny občanského vzdělávání v českých zemích. 2015.
Nováková Z., Krákora P., Kopeček P., Cingelová G., Hampl D., Hubálek T., Zima P., Charvát J., Just P., Trzcielińska-Polus A. Státní správa a samospráva v českých zemích po roce 1918 se zřetelem na oblast školství. In Jarmara T., Valeš L. (Eds.) 2014.
Krákora P., Hubálek T., Hampl D., Nováková Z., Zima P., Just P., Kopeček P., Charvát J. Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích. In Labischová D., Valeš L. (Eds.) 2014.
Kopeček P., Krákora P., Medveďová G., Zima P., Vaněk M., Mücke P., Böhmová L., Valeš L., Opletalová A., Labischová D., Charvát J. Společenskovědní aspekty fenoménu vyrovnání s minulostí v kontextu výchovy k občanství. 2013.
Krákora P., Kopeček P., Medveďová G., Hampl D., Jarmara T., Labischová D., Vaněk M., Trzcielińska-Polus A., Świder M. Aktuální společenskovědní pohledy na výchovu k demokratickému občanství. 2012.
Krákora P., MEDVEĎOVÁ G., KOPEČEK P., STANĚK A., OBORNÝ J., LABISCHOVÁ D., JARMARA T., ŚWIDER M., HUZSÁR Z. Multikulturalita a výchova k občanství ve středoevropském kontextu. 2011.
Krákora P., Kopeček P. Dějiny Československa (1918-1992). Dějiny Československa (1918-1992). 2010.
Jařab J., Dokulil M., Bureš J., Krákora P., Staněk A., Novotný Z., Hampl D., Kopeček P., Sladová J., Kusá J., Hubálek T., Mezihorák F., Malenovský M. Obnova demokracie v Československu po roce 1989. Obnova demokracie v Československu po roce 1989. 2010.
Pithart P., Jařab J., Mezihorák F., Krákora P., Zima P., Hampl D., Medveďová G., Kopeček P., Staněk A., Rašková M. Svobodné volby v Československu 1990 - Referendum o dalším směřování státu a společnosti. Svobodné volby v Československu 1990 ? Referendum o dalším směřování státu a společnosti. 2010.
Kopeček P., Zima P. Katedra občanské výchovy a společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Katedra občanské výchovy a společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Hubálek T., Kopeček P. Model systému profesní podpory pro kabinet Společenskovědní vzdělávání. Model systému profesní podpory pro kabinet Společenskovědní vzdělávání. 2023.
KOPEČEK P. The History of Romani in the Czech Lands until World War II. Interkulturelles Lernen in Ostmitteleuropa. 2011.
Kopeček P. Das Jahr 1989 in Zentraleuropa. In Wichard R. (Eds.) Kreuzwege. Kulturbegegnung im öffentlichen Raum. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hubálek T., Kopeček P., Krákora P. International Scientific Symposium in Opole. 2020.
Hubálek T., Kopeček P., Krákora P. International Scientific Symposium in Trenčín. 2020.
Krákora P., Hubálek T., Kopeček P., Nováková Z. Proměny výchovy k občanství po roce 1989 a její perspektivy. 2020.
Hubálek T., Krákora P., Kopeček P. Transformation of Populism and Nationalism in the V4 Countries. 2019.
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Nováková Z. Třicetiletí obnovy a budování občanské společnosti v českých zemích. 2019.
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G., Nováková Z. Století proměn československé a české státnosti. 2018.
Krákora P., Hubálek T., Kopeček P., Cingelová G. Migration Phenomenon from Point of View of Social Sciences. 2017.
Krákora P., Nováková Z., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G. Proměny občanské společnosti v zemích Visegrádu po roce 1989 - politika, ekonomika, migrace. 2017.
Krákora P., Hubálek T., Kopeček P., Cingelová G., Lyncényi M. Social, Cultural, Ethical and Politics Aspects of Migration in the Context of Civic Education. 2017.
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G., Nováková Z. Migrace, imigrace, emigrace a Evropa – proměny, historie a současnost. 2016.
Krákora P., Kopeček P., Cingelová G., Nováková Z. Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi. 2015.
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G. Média – hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka? 2014.
RECENZE
Kopeček P. Československá strana lidová v období nastupující normalizace (1969–1972). Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2019.
Kopeček P. Reflexe historického vývoje samostatné České republiky a Slovenské republiky ve středoškolských učebnicích dějepisu. Politics in Central Europe. The Journal of the Central European Political Science Association. 2014.
Kopeček P. Šuštek Vojtěch: Zlato se čistí v ohni. Střední Morava. 2008.
Ostatní odborná publikace (RIV)
VEDENÍ PRÁCE
Kopeček P. Dějiny školství v Tovačově. Magisterská diplomová práce. 2012.
Kopeček P. Historický vývoj obce Těrlicka. In Kopeček P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2012.
Kopeček P. Hulínsko za 2. světové války. Magisterská diplomová práce. 2012.
Kopeček P. Moderní dějiny obce Štěpánov po 2. světové válce. Magisterská diplomová práce. 2012.
Kopeček P. Velkomeziříčská tragédie a její reflexe. Magisterská diplomová práce. 2012.
Kopeček P. Muzeopedagogika v praxi učitele společenskovědních předmětů v lokalitě Šternberska. Muzeopedagogika v praxi učitele společenskovědních předmětů v lokalitě Šternberska. 2009.
Kopeček P. Odsun Němců na Jesenicku. Odsun Němců na Jesenicku. 2009.
Kopeček P. Vývoj středního školství v Prostějově. Vývoj středního školství v Prostějově. 2009.
Kopeček P. Významné kapitoly v dějinách přerovského školství. Významné kapitoly v dějinách přerovského školství. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)