Doc. PhDr. Karel KONEČNÝ, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635401

Katedra společenských věd

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.29

docent

ČLÁNEK
Konečný K. Pedagogický institut v Olomouci (1959–1964). Nástin vývoje – kurikulum – osobnosti. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2023.
Konečný K., Suková M. Výtvarný umělec zpravodajcem. Sborník Archivu bezpečnostních složek. 2022.
Konečný K. Městská organizace Československé strany lidové v Brně v letech 1968–1972. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 2018.
Konečný K. Východočeská krajská organizace ČSL v letech 1968 - 1972. Východočeské listy historické. 2017.
Konečný K., Fránek V. Operace Vajnory. Sborník Archivu bezpečnostních složek. 2016.
Konečný K. Oslavy 50. výročí vzniku Československa na Olomoucku. Vlastivědný věstník moravský. 2015.
KONEČNÝ K. Sdružení křesťanských pedagogů, případ V. Lepil a spol. Časopis Matice moravské. 2011.
Konečný K. Československá strana lidová na střední Moravě 1948-1960. Československá strana lidová na střední moravě 1948-1960. 2005.
Konečný K. Spor o dislokaci farmaceutické fakulty na Moravě v 50.letech. Časopis Matice moravské. 2001.
Konečný K. K česko-nizozemským vztahům prvních deseti let po válce. Nizozemské listy. Občasník Čechů a Slováků v Holandsku. 1999.
Konečný K. Řecké děti v Sobotíně. Severní Morava : vlastivědný sborník. 1997.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Orság P. Zpravodaj - časopis českého exilu ve Švýcarsku. In Konečný K. (Eds.) Studie z dějin emigrace. 2003.
Konečný K. Věda na Univerzitě Palackého v letech 1946-1953. Věda v Československu v letech 1945-1953. 1999.
Konečný K. Československo - irské vztahy v letech 1918-1948. Pocta Josefu Polišenskému. 1996.
Konečný K. Zahraniční styky obnovené univerzity. Padesát let. Z dějin obnovené univerzity. 1996.
KNIHA - CELEK
Konečný K., Hanzlík F., Polley I. Československá obec legionářská v exilu 1949-1989. 2013.
Konečný K. Čs. vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948. Čs. vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948. 2009.
Konečný K. Československá strana lidová na novojičínsku 1948-1990. Československá strana lidová na novojičínsku 1948-1990. 2008.
Marek P., Konečný K., Trapl M., Floral J., Fiala P. Český politický katolicismus 1848-2005. Český politický katolicismus 1848-2005 - slovník. 2008.
Urbášek P., Pulec J.., Konečný K., Kalendovská J.. Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945 - 1990. Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945 - 1990. 2003.
Konečný K. Univerzita Palackého 1945-1960. Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945-1960. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Konečný K. Svaz protifašistických bojovníků na Olomoucku v letech 1985-1992. In Čermák M., Burešová J., Trapl M. (Eds.) Olomouc v roce 1989. 2019.
Konečný K. Litovel. Velké dějiny města. In Konečný K. (Eds.) Litovel. Velké dějiny města. 2018.
Konečný K. Miloš Trapl jako historik československého exilu. Historik a jeho dílo. Kniha věnovaná 80. výročí narození profesora PhDr. Miloše Trapla, CSc. Ed. Pavel Marek. 2015.
Konečný K. Národní fronta a nekomunistické strany na Olomoucku v krizových letech 1968-1969. Národní fronta a nekomunistické strany na Olomoucku v krizových letech 1968-1969. 2015.
Konečný K. Poválečná obnova a "budování socialismu" (1945-1969). Uničov. Historie moravského města. 2013.
Konečný K. Za "normalizace" (1970 - 1989). Uničov. Historie moravského města. 2013.
MACHALA J., KONEČNÝ K. Proměny šrámkovské tradice v době polednové. Jan Šrámek a jeho doba. 2011.
Konečný K. Krajské město. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
KONEČNÝ K., Barteček I. Francisco Carlos Šterba. In Barteček I. (Eds.) Češi a Slováci v Latinské Americe. 2008.
Konečný K. Normalizační stagnace 1975-1985. Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945-1990. 2003.
SBORNÍK - CELEK
Konečný K. ČSL v letech 1948-1989. Český politický katolicismus v letech 1848-1989. 2008.
Konečný K. Leopold Slíva, odbojář, demokrat, vlastenec. Emigrace. Sborník historických prací centra pro Československá exilová studia. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
BARTÁKOVÁ FIF Historické vědy 2020
ZAPLETAL FIF Historické vědy 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)