Elementary Mathematics Education Journal

The Elementary Mathematics Education Journal is a free electronic journal published by the Department of Mathematics Faculty of Education Palacky University in Olomouc which creates a area for discussion of issues in elementary mathematics education theory, innovations and research in education of mathematics teachers at primary and preprimary school levels, current problems and trends in mathematics education, assessment and evaluation in mathematics education, digital technology in mathematics education, psychology in mathematics education and also realized research in mathematics education.
This journal was founded by dr. David Nocar in 2019 as a joint initiative of academics and researchers from 20 institutions of the Visegrad Four countries. The journal's expertise is guaranteed by the membership of representatives from all 20 institutions of all these countries. Of course, the journal is not just for this group of countries, but is open to all experts who deal with this issue.

Časopis Elementary Mathematics Education Journal vytváří prostor k publikování a k diskusi o problémech z oblasti elementární matematiky, inovací a výzkumů v pregraduální přípravě učitelů matematiky základní školy i předškolního vzdělávání, současných trendů i problémů výuky matematiky, hodnocení a evaluace ve výuce matematiky, implementace a využívání digitálních technologií v matematickém vzdělávání, psychologických aspektů matematického vzělávání a realizovaných výzkumných šetření v rámci matematického vzdělávání.

  • Vychází online
  • Periodicita: 2x ročně
  • Jazyk: eng, cze, slo, pol
  • ISSN 2694-8133 (online)
  • Open Access