Uchazeči o studium se přihlásí ke studiu na základě elektronické formy přihlášky na stránce: prihlaska.upol.cz

Termín podání přihlášek:

1. listopadu 2020 – 15. března 2021

(31. května 2021 pro doktorské studium)
           

Termín přijímacích zkoušek: 29. – 30. května 2021

Na základě žádosti děkanky, může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 11. července 2021. Toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních programů.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na stránkách:

pdf.upol.cz/pl/uchazec/prijimaci-rizeni/

Na Pedagogické fakultě UP v Olomouci je možno studovat tři typy studijních programů – bakalářský, magisterský a doktorský, a to v prezenční či kombinované formě. Pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou jsou určeny bakalářské a magisterské studijní programy.