Nabídka témat kvalifikačních prací KMT 2022/2023

Milé studentky, milí studenti, níže jsou uvedené okruhy témat kvalifikačních prací vypsaných na katedře matematiky pro akademický rok 2022/2023 a řazených abecedně dle jednotlivých vyučujících. Uvedená témata budou po konzultaci se studentem upřesněna a bude specifikován název práce. Věříme, že si vyberete. :-)

 

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D. (kvetoslav.bartek@upol.cz)

 • Možnosti podpory budování digitální gramotnosti v matematice 
 • Vzdělávání nadaných žáků v matematice 
 • Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ 
 • Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ 

 

Mgr. Eva Bártková, Ph.D. (eva.bartkova@upol.cz) 

(UMŠSP) 

 • Relace ekvivalence a uspořádání v aktivitách realizovaných v mateřských školách. 
 • Pojem čísla v předškolním vzdělávání. 

(U1ST, U1SPN) 

 • Edukační role didaktických matematických her v primárním vzdělávání. 
 • Projekt jako jedna z možných forem práce ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ. 
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy v učebnicích matematiky pro 1. stupeň ZŠ 
 • Hrací kostky v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ. 
 • Zařazení deskových her do výuky matematiky na 1. stupni ZŠ. 

 

Doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D. (radka.dofkova@upol.cz) 

 • Grafické znázornění dat a informací ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ (U1ST, U1STSP) 
 • Množiny a logika ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ (U1ST, U1STSP) 
 • Otázky ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ (U1ST, U1STSP) 
 • Rozvíjející myšlení ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ (U1ST, U1STSP) 
 • Metakognitivní strategie při řešení matematických úloh na 1. stupni ZŠ (U1ST, U1STSP) 

 

Doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc. (jitka.laitochova@upol.cz) 

 • Moderní internetové aplikace při výuce matematiky na 2. stupni ZŠ (BP) - obsazeno 
 • Hledání nejkratší cesty v grafu s využitím softwaru (BP) - obsazeno 
 • Mezipředmětové vztahy matematika – přírodopis (BP) - obsazeno 
 • Aplikace integrálního počtu ve fyzice (DP) - obsazeno 
 • Výuka infinitezimálního počtu s využitím softwaru 
 • Výuka posloupností a řad s využitím softwaru 
 • Rozvíjení matematické gramotnosti v klubech/matematických kroužcích na 2. stupni ZŠ 

 

Mgr. David Nocar, Ph.D. (david.nocar@upol.cz) 

Zaměření bakalářských prací (MV): 

 • Dilatace 
 • Analytické řešení Apolloniovy úlohy 
 • Kuželosečky v přírodě a v umění 
 • Geometrické úlohy v rámci jednotné přijímací zkoušky na SŠ 
 • Soutěže finanční gramotnosti pro žáky 2. stupně ZŠ 
 • TinkerCAD v matematickém vzdělávání 

Zaměření diplomových prací (UM): 

 • Analýza a řešení geometrických úloh kategorie Kadet soutěže Matematický klokan 
 • Badatelsky orientovaná výuka matematiky s GeoGebrou na 2. stupni ZŠ 
 • Mezipředmětové vztahy matematiky a … na 2. stupni ZŠ 
 • Programovatelná digitální didaktická pomůcka ProBot ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ 
 • Programovatelná digitální didaktická pomůcka InO-Bot ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ 

 

Doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D. (karel.pastor@upol.cz) 

 • Fermat-Torricelliho bod v trojúhelníku (bakalářská práce, Matematika se zaměřením na vzdělávání)   
 • Kombinatorika na šachovnici (bakalářská práce, Matematika se zaměřením na vzdělávání)   
 • Matematické úlohy s dějepisnou tématikou na 2. stupni ZŠ (diplomová práce, Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ) 
 • Úlohy z kombinatoriky v soutěži Matematický klokan (diplomová práce, Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ) 

 

RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D. (martina.uhlirova@upol.cz)  

 • Rozvíjení matematické pregramotnosti v předškolním vzdělávání (Orientace v prostoru, UMŠ) – zadáno 
 • Rozvíjení matematické pregramotnosti v předškolním vzdělávání (Aktivity v přírodě, práce s přírodninami), UMŠ) – zadáno 
 • Rozvíjení matematické pregramotnosti v předškolním vzdělávání (Logické myšlení, kritické myšlen(,  UMŠ) – zadáno 
 • Rozvíjení matematické pregramotnosti v předškolním vzdělávání (Geometrické tvary – identifikace a názvosloví,  UMŠ) – zadáno 
 • Didaktické pomůcky pro rozvíjení matematické pregramotnosti v předškolním vzdělávání (Robotické pomůcky - BeeBot – soubor pracovních karet,  UMŠ) – zadáno 
 • Rozvíjení matematické pregramotnosti + Didaktické pomůcky v předškolním vzdělávání (Stavby z krychlí – pracovní karty a jejich ověření ,  UMŠ, U1ST) – zadáno 
 • Soubor motivačních aktivit pro U1ST – zadáno 
 • Mezinárodní výzkumy PISA a TIMSS v kontextu pregraduální přípravy učitelů primární školy (Aritmerika, Geometrie, logické úlohy). (U1ST) – zadáno 
 • Inkluzivní vzdělávání v primární matematice (konkrétní případové studie) – zadáno 
 • Kariérní motivace ve výuce primární matematiky (projekt, sbírka úloh) – zadáno 
 • Komunitní matematické vzdělávání, jeho slabá a solná místa - zadáno 

 

Mgr. Jiří Vaško (jiri.vasko01@upol.cz) 

 • Využití digitálních technologií na druhém stupni základní školy 
 • GeoGebra a výuka planimetrie na ZŠ 
 • GeoGebra a výuka stereometrie na ZŠ 
 • 3D tisk jako pomocník učitele 21. století 
 • Programovatelné didaktické digitální pomůcky k rozvoji matematické a digitální gramotnosti u žáků 

 

Mgr. Jan Wossala, Ph.D. (jan.wossala@upol.cz) 

 • Využití digitálních technologií ve výuce matematiky 
 • Rozvoj matematické gramotnosti s využitím digitálních technologií 
 • Motivační úlohy ve výuce matematiky s využitím mezipředmětových vztahů 
 • Rozvoj finanční gramotnosti na 1. stupni ZŠ 

 

Doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc. (tomas.zdrahal@upol.cz) 

Pro studium bakalářského programu Matematika se zaměřením na vzdělávání 

 • Čtyř krokový proces řešení problémů vedoucích na binomické rovnice 
 • Čtyř krokový proces řešení problémů vedoucích na trinomické rovnice 
 • Čtyř krokový proces řešení problémů vedoucích na algebraické rovnice 4. stupně 

Pro studium navazujícího magisterského programu Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol: 

 • Čtyř krokový proces řešení problémů vedoucích na goniometrické funkce 
 • Čtyř krokový proces řešení problémů vedoucích na posloupnosti a řady 

Pro studijní programy CŽV: 

 • Čtyř krokový proces řešení problémů vedoucích na dělitelnost 
 • Čtyř krokový proces řešení problémů vedoucích na extrémy funkcí  
 • Čtyř krokový proces řešení problémů vedoucích na kvadratickou rovnici s jedním parametrem 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)