Aktuality

Evaluace předmětů

Milé studentky, milí studenti, nyní máte opět možnost vyjádřit své názory, postřehy, zkušenosti, pochvaly i kritiky v rámci evaluace předmětů. Prosíme, využijte této možnosti, neboť na Vaší zpětné vazbě nám záleží:-) Absolvované předměty můžete hodnotit do 6. září 2021.

Obhajoby kvalifikačních prací - norma

Vážení studenti,

dovolujeme si Vám připomenout čl.  6 vnitřní normy PdF-B-21_07, podle kterého je v den podání přihlášky k obhajobě kvalifikační práce student povinen informovat prostřednictvím e-mailu vedoucího své kvalifikační práce (PdF-B-21_07 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních prací, podávání přihlášek ke SZZ).

Přejeme hodně sil k SZZ.

konference EME2021 (Elementary Mathematics Education)

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádá v termínu 21. – 23. 4. 2021 vědeckou konferenci s mezinárodní účastí EME2021 pod názvem „Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století“.

Cílem konference je prezentace původních výsledků vědeckovýzkumné a odborné práce v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, zaměřené na aplikaci v primárním matematickém vzdělávání a ve vysokoškolské přípravě učitelů. Podrobné informace naleznete na webu konference: http://eme.upol.cz.

 

Den otevřených dveří pro doktorská studia Ph.D.

Pro zájemce o doktorské studium proběhne v úterý 23. března 2021 v době 13:00-14:00 on-line Den otevřených dveří pro doktorská studia Ph.D., v rámci něhož bude představen také doktorský studijní program katedry matematiky s názvem Matematická gramotnost ve vzdělávání. Program a další informace lze najít na webu https://www.pdf.upol.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri/. Těšíme se na vaší účast.

Zadání kvalifikačních prací

V souvislosti se zadáním kvalifikační práce je na katedře matematiky ještě možno oslovit tyto pracovníky: doc. RNDr. Tomáše Zdráhala, CSc. a Mgr. Davida Nocara, Ph.D.

Den otevřených dveří online

V sobotu 16. 1. 2021 bude DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE. Je připraven pestrý program a všechny informace jsou dostupné na webu https://www.pdf.upol.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri/ .

Výběrové řízení ERASMUS+ 2021/2022

Katedra matematiky PdF UP vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních studijních pobytů v rámci projektu Erasmus+ pro školní rok 2021/2022. Uchazeči se mohou přihlásit k výběrovému řízení pouze prostřednictvím vyplněné přihlášky v elektronickém systému Erasmus+, který je dostupný na https://erasmusplus.upol.cz/.  
Uzávěrka přihlášek bude ve čtvrtek 4. února 2021.

Další informace naleznete ZDE
 

PF 2021

Šťastné a veselé prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2021 přeje všem Katedra matematiky PdF UP v Olomouci.

Video o katedře matematiky aneb krátké představení katedry

Zajímají vás informace o katedře matematiky, nabízené programy či aktivity katedry? Pak se určitě podívejte na video, kde se všechny tyto informace dozvíte.

Krátké představení katedry.

Den otevřených dveří online

V pátek 4. 12. 2020 bude DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE. Je připraven pestrý program a všechny informace jsou dostupné na webu https://www.pdf.upol.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri/ .

Noc vědců

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého se již tradičně účastní akce Noc vědců, letos s podtitulem Člověk a robot. Termín konání je 27. 11. 2020. Na účastníky čeká spousta zajímavých aktivit. Více informací na webu nocvedcu.cz.

Cena rektora

S radostí oznamujeme, že publikace Personality development of prospective mathematics teachers (2019, UP Olomouc), jejíž autorkami jsou doc. Dofková a dr. Kvintová, získala cenu rektora. Gratulujeme.

Doktorský studijní program

29. dubna 2020 byla schválena akreditace doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání. Na Katedře matematiky tak bude již od příštího akademického roku možné objevovat krásy matematiky a studovat nástroje ke zvyšování matematické gramotnosti ještě hlouběji než tomu bylo dosud.

Mezi zkoumané nástroje budou patřit například herní strategie, digitální technologie nebo metody sloužící k rozvoji numerace, orientace v prostoru, chápání polohových a metrických vlastností rovinných a prostorových útvarů.

Podrobnější informace je možné najít zde. Jsou tam uvedena i rámcová témata. Témata je vhodné konzultovat s předpokládaným školitelem (doc. Jitka Laitochová, doc. Radka Dofková, doc. Tomáš Zdráhal, doc. Karel Pastor).