Aktuality


Děkan PdF ocení nejlepší učitele fakulty. Nominujte své kandidáty!

Na podnět studentské kurie Akademického senátu PdF UP se děkan PdF UP Vojtech Regec rozhodl v letošním roce ocenit kvalitní vyučující a udělit ceny pro nejlepší učitele a učitelky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cena děkana PdF pro pedagogy roku ponese název Magister optimus 2024 a bude vyhlášena 21. června 2024 na chystané zahradní slavnosti PdF UP v Uměleckém centru UP.

Více informací ZDE.

Studentská soutěžní konference Mozaika poznání

Dne 30. dubna 2024 se uskuteční soutěžní studentská konference Mozaika poznání, kterou pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 

Přihlásit se mohou studenti všech studijních programů realizovaných na PdF UP v prezenční i kombinované formě studia.​

Na konferenci student, případně studentský tým, prezentuje výsledky své vědecko-výzkumné či tvůrčí umělecké činnosti formou konferenčního příspěvku. Práce může mít povahu teoretickou, teoreticko-aplikační, empiricko-výzkumnou či uměleckou.

Více informací naleznete na webu události.

 

Mezinárodní den matematiky - 14. března 2024

Vyhlášení SVOČ 2024

Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF) a Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (SMS JSMF) vyhlašují dvacátý první ročník Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky.

Více informací v tomto dokumentu.

Den otevřených dveří - 1. prosince 2023

V pátek 1. prosince 2023 jsme na katedře matematiky přivítali zájemce o studium pro příští akademický rok. Věnovali jsme se jim průběžně celé dopoledne a budeme se s nimi těšit na viděnou od září 2024.

The XXXI Annual Meeting of the Association Kangourou Sans Frontières

Ve dnech 11. 10. 16. 10. 2023 se konal v Ohridu v Severní Makedonii XXXI Annual Meeting of the Association Kangourou Sans Frontières. Setkání se zúčastnili delegáti ze 72 účastnických zemí AKSF. Hlavní náplní setkání byla příprava úloh pro nadcházející ročník celosvětově největší matematické soutěže Matematický klokan, které bude probíhat 22. března 2024. V České republice se posledního ročníku soutěže v březnu 2023 zúčastnilo více než 390 000 žáků.

Jelikož je Katedra matematiky PdF UP společně s Katedrou algebry a geometrie PřF UP hlavním organizátorem soutěže Matematický klokan pro Českou republiku a KMT garantuje kategorie Klokánek, Benjamín a Kadet, zúčastnily se této akce dr. Martina Uhlířová (garantka kategorie Klokánek) a dr. Eva Bártková (garantka kategorie Benjamín).

akce "Robotika v matematice II"

 
 

10. 10. 2023 proběhlo pod vedením dr. Nocara na Katedře matematiky druhé kolo akce "Robotika v matematice". Akce byla zaměřena na ukázky využití programovatelných digitálních didaktických pomůcek pro motivaci žáků k rozvíjení informatického myšlení a digitálních kompetencí v rámci výuky matematiky. Žáci si mohli vyzkoušet následující robotické pomůcky: Bee-Bot, Blue-Bot + TacTile Reader, Pro-Bot, Ino-Bot, Sphero BOLT a iRobot Root. Akce se zúčastnilo 20 žáků ZŠ Velký Újezd (Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci) pod vedením jednoho vyučujícího a jedné asistentky. Žáci již měli zkušenosti s Lego WeDo 2.0 Education a programováním v jazyce Scratch, proto pro ně nebylo nijak obtížné se rychle naučit ovládat představené pomůcky a zapojit se do práce, neboť většina robotických pomůcek je programovatelná právě buď přímo jazykem Scratch nebo nějakým jiným podobným jazykem na principu blokového programování. Při programování robotických pomůcek si žáci zopakovali některé matematické poznatky především z geometrie (geometrické útvary, pravidelné n-úhelníky a jejich vlastnosti, typy úhlů a s tím související výpočty.

Prof. Lasse Eronen na Katedře matematiky PdF UP

Prof. Lasse Eronen, a Finnish Researcher in Mathematics Education from the University of Eastern Finland at
our Faculty of Education under ERASMUS+ Program


We are pleased to announce that Lasse Eronen, a renowned Finnish researcher in mathematics education, will be visiting the Department of Mathematics, Faculty of Education as part of the ERASMUS+ program.
During his stay from September 18 to October 1, prof. Eronen will be sharing his expertise in innovative learning environments, motivation, and sustainable development. With a focus on various educational levels, from primary school to university, he is particularly interested in exploring how the design of learning environments and teaching methods can influence students' motivation and well-being.
Mr. Eronen's research also encompasses the role of digitalization in mathematics education, as well as the importance of considering students' emotions and opinions in teaching. His work has delved into the emotional reactions triggered by mathematical problem-solving and strategies to enhance these experiences in the classroom.
We encourage all faculty members, students, and researchers to take advantage of this unique opportunity to learn from Mr. Eronen's extensive knowledge and experience in mathematics education.


Stipendium na zajímavou diplomku

Máš zajímavý záměr na diplomku? Potřebuješ peníze na její realizaci?

Více informací


Uvítání studentek a studentů 1. ročníků bakalářského studia

Dne 19. září 2023 proběhlo v prostorách PdF UP setkání studentek a studentů nastupujících do 1. ročníku studia Matematiky se zaměřením na vzdělávání se členy katedry matematiky. Studující měli možnost nejen seznámit se se svými vyučujícími, ale dostali taktéž příležitost získat důležité informace k průběhu studia.


Vyhlášení SVOČ v didaktice matematiky 2023

Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF) a Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (SMS JSMF) vyhlašují dvacátý ročník Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky. Soutěž se uskuteční ve formě česko-slovenské Studentské konference SVOČ 2023 ve dnech 9. - 10. 6. 2023 v Nitře.

Hlavní informace jsou dostupné ZDE.

 

International Day of Mathematics

Světová oslava matematiky. Více zde - https://www.idm314.org/

Kompletní informace - ZDE

 

ERASMUS+ 2023/2024

Katedra matematiky PdF UP vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních studijních pobytů v rámci projektu Erasmus+ pro školní rok 2023/2024.

Více podrobností naleznete v záložce Internacionalizace.

Setkání se studentkami a studenty 1. ročníku

Dne 20. září 2022 proběhlo v prostorách PdF UP setkání studentek a studentů nastupujících do 1. ročníku studia Matematiky se zaměřením na vzdělávání s členy katedry matematiky PdF UP. Studující měli možnost nejen seznámit se se svými vyučujícími, ale dostali taktéž příležitost získat důležité informace k průběhu studia prvního ročníku.

BĚH S KLOKANEM „SPORTUJE CELÁ RODINA“

REGISTRACE PRO ROČNÍK 2022 ZAHÁJENA, BĚŽÍME 10. ZÁŘÍ 2022

https://www.behsklokanem.cz/

Běh s Klokanem je krosový závod určený jak dětem a mládeži, tak dospělým, zejména výkonným sportovcům. Je součástí Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje a Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje, v jehož rámci běží muži 9 km a ženy 7 km. Koná se každoročně koncem září v Olomouci-Hejčíně u Mlýnského potoka, prezence probíhá v Hospodě U Travise.

Nejedná se pouze o běžecký závod, ale jde o společensko-sportovní akci, jejímž cílem je, aby si děti i rodiče užili zábavu i sport pohromadě.

Nabídka volného místa učitele/učitelky matematiky na 2. stupni ZŠ

FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10

hledá učitele matematiky.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Lenku Bartákovou (zástupce ředitele) na telefonním čísle 730 874 901, případně e-mailem bartakoval@zsholeckova.cz .

19. Studentská konference SVOČ 2022 v didaktice matematiky

Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF) a Slovenská matematická spoločnost Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (SMS JSMF) vyhlašují devatenáctý ročník Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky. Uskuteční se 10. - 11. 6. 2022 v Kostelci nad Černými lesy.

Více informací na webu https://semt.cz/svoc/ a v přiloženém dokumentu - https://semt.cz/svoc/svoc_2022.pdf .

akce "Robotika v matematice"

1. 6. 2022 proběhla pod vedením dr. Nocara na katedře matematiky akce v rámci aktivit "Fakulta do škol", i když doslova se to uskutečnilo naopak, kdy žáci se svými učitelkami přijeli k nám na fakultu. Akce byla zaměřena k využití programovatelných digitálních didaktických pomůcek (PDDP) k motivaci žáků, rozvíjení jejich digitálních kompetencí a informatického myšlení nejen ve výuce matematiky. Žáci si mohli vyzkoušet následující PDDP: Bee-Bot, Blue-Bot, Pro-Bot, Ino-Bot, Ozobot, Sphero BOLT a LEGO WeDo 2.0 Education. Akce se zúčastnilo 20 žáků ZŠ Zátor pod vedením dvou vyučujících, z nichž iniciátorka tohoto setkání A. Sléhová je naše absolventka (naši absolventi se k nám vrací se svými žáky :-). Žáci se zapojili do práce s PDDP velmi aktivně, velmi rychle se naučili jednotlivé typy ovládat a programovat a při plnění úkolů si zopakovali i některé matematické poznatky. Účastníci zhodnotili akci pozitivně a také pro vyučující bylo přínosné seznámit se s různými typy PDDP, s jejich možnostmi, potenciálem pro podporu výuky a zvážit tak jejich pořízení ve své škole. Z reflexe účastníků vyplynulo nejen nadšení a radost z aktivit s programovatelnými digitálními didaktickými pomůckami, ale také je zaujalo krásné prostředí univerzity a města Olomouce. Tyto akce budeme rádi opakovat.

Online den otevřených dveří

V sobotu 15. ledna 2022 proběhne den otevřených dveří, který na katedře matematiky bude realizován ve dvou online blocích prostřednictvím platformy MS Teams.

První blok od 11.00 - 12.00 naleznete pod odkazem ZDE.

Druhý blok od 13.00 - 14.00 naleznete pod odkazem ZDE.

ERASMUS+ 2022/2023 Výběrové řízení

Katedra matematiky PdF UP vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních studijních pobytů v rámci projektu Erasmus+ pro školní rok 2021/2022. Podrobnosti jsou uvedeny v záložce Internacionalizace / Erasmus+

PF 2022

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů, zdraví a štěstí v novém roce.

 

Den otevřených dveří

V pátek 3. prosince 2021 proběhne den otevřených dveří, který na katedře matematiky bude realizován ve dvou online blocích prostřednictvím platformy MS Teams.

První blok od 11.00 - 12.00 naleznete pod odkazem ZDE.

Druhý blok od 13.00 - 14.00 naleznete pod odkazem ZDE.

Workshopy na téma tvorby literární rešerše, citací či dotazníků

Pozvánka na letošní workshopy pro studenty organizované Ing. Veronikou Králíkovou.

Všechny workshopy budou probíhat online na MS Teams, případně budou streamovány na YT kanálu Akademická etika (https://www.youtube.com/channel/UC_EYWYpxocTYzR0gBFHjWEA). Jsou zváni všichni, kteří budou mít zájem, ale primárně jsou workshopy určeny pro studenty, kteří letos začínají psát svoji první závěrečnou práci.

Termíny:

Registrační formulář na workshopy je k dispozici zde: https://forms.office.com/r/GYVdKgyTXS.

 

Témata kvalifikačních prací KMT pro AR 2021/2022

Milé studentky, milí studenti, pod tímto odkazem naleznete uvedené okruhy témat kvalifikačních prací vypsaných na katedře matematiky pro akademický rok 2021/2022 a řazených abecedně dle jednotlivých vyučujících. Uvedená témata budou po konzultaci se studentem upřesněna a bude specifikován název práce. Věříme, že si vyberete:-)

Pro studenty – důležité:

Milé studentky, milí studenti, bohužel musely být na poslední chvíli provedeny změny v rozvrhu. Prosím, zkontrolujte svůj rozvrh se Stagem, kde by měla být vždy aktuální verze.

Děkujeme za pochopení, za případné komplikace se omlouváme.

S pozdravem, Dofková.

Oblíbená, nebo nenáviděná matematika? O tom, jaký vztah si k ní žák najde, nezřídka rozhoduje učitel

Často se říká, že matematika nepatří u žáků k populárním předmětům. Podle Radky Dofkové, vedoucí katedry matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, však toto tradované tvrzení nemusí platit vždy. Výuka tohoto předmětu totiž za poslední desetiletí zaznamenala hodně proměn. Jedno však zůstává neměnné. Didaktička matematiky zdůrazňuje, že velkou roli v tom, zda si žák matematiku oblíbí, či ne, sehrává učitel.

Celý text zobrazíte na ucitel21.cz

BĚH S KLOKANEM 2021

Srdečně Vás zveme na tradiční akci BĚH S KLOKANEM.

Ani pandemie nezabránila Tereze Machové realizovat úspěšnou a oceněnou bakalářskou práci

Katedra matematiky gratuluje čerstvé absolventce Tereze Machové k jejímu úspěchu a ocenění bakalářské práce.

Více informací z plném textu příspěvku na webu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

Evaluace předmětů

Milé studentky, milí studenti, nyní máte opět možnost vyjádřit své názory, postřehy, zkušenosti, pochvaly i kritiky v rámci evaluace předmětů. Prosíme, využijte této možnosti, neboť na Vaší zpětné vazbě nám záleží:-) Absolvované předměty můžete hodnotit do 6. září 2021.

Obhajoby kvalifikačních prací - norma

Vážení studenti,

dovolujeme si Vám připomenout čl.  6 vnitřní normy PdF-B-21_07, podle kterého je v den podání přihlášky k obhajobě kvalifikační práce student povinen informovat prostřednictvím e-mailu vedoucího své kvalifikační práce (PdF-B-21_07 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních prací, podávání přihlášek ke SZZ).

Přejeme hodně sil k SZZ.

konference EME2021 (Elementary Mathematics Education)

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádá v termínu 21. – 23. 4. 2021 vědeckou konferenci s mezinárodní účastí EME2021 pod názvem „Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století“.

Cílem konference je prezentace původních výsledků vědeckovýzkumné a odborné práce v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, zaměřené na aplikaci v primárním matematickém vzdělávání a ve vysokoškolské přípravě učitelů. Podrobné informace naleznete na webu konference: http://eme.upol.cz.

 

Den otevřených dveří pro doktorská studia Ph.D.

Pro zájemce o doktorské studium proběhne v úterý 23. března 2021 v době 13:00-14:00 on-line Den otevřených dveří pro doktorská studia Ph.D., v rámci něhož bude představen také doktorský studijní program katedry matematiky s názvem Matematická gramotnost ve vzdělávání. Program a další informace lze najít na webu https://www.pdf.upol.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri/. Těšíme se na vaší účast.

Zadání kvalifikačních prací

V souvislosti se zadáním kvalifikační práce je na katedře matematiky ještě možno oslovit tyto pracovníky: doc. RNDr. Tomáše Zdráhala, CSc. a Mgr. Davida Nocara, Ph.D.

Den otevřených dveří online

V sobotu 16. 1. 2021 bude DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE. Je připraven pestrý program a všechny informace jsou dostupné na webu https://www.pdf.upol.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri/ .

Výběrové řízení ERASMUS+ 2021/2022

Katedra matematiky PdF UP vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních studijních pobytů v rámci projektu Erasmus+ pro školní rok 2021/2022. Uchazeči se mohou přihlásit k výběrovému řízení pouze prostřednictvím vyplněné přihlášky v elektronickém systému Erasmus+, který je dostupný na https://erasmusplus.upol.cz/.  
Uzávěrka přihlášek bude ve čtvrtek 4. února 2021.

Další informace naleznete ZDE
 

PF 2021

Šťastné a veselé prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2021 přeje všem Katedra matematiky PdF UP v Olomouci.

Video o katedře matematiky aneb krátké představení katedry

Zajímají vás informace o katedře matematiky, nabízené programy či aktivity katedry? Pak se určitě podívejte na video, kde se všechny tyto informace dozvíte.

Krátké představení katedry.

Den otevřených dveří online

V pátek 4. 12. 2020 bude DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE. Je připraven pestrý program a všechny informace jsou dostupné na webu https://www.pdf.upol.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri/ .

Noc vědců

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého se již tradičně účastní akce Noc vědců, letos s podtitulem Člověk a robot. Termín konání je 27. 11. 2020. Na účastníky čeká spousta zajímavých aktivit. Více informací na webu nocvedcu.cz.

Cena rektora

S radostí oznamujeme, že publikace Personality development of prospective mathematics teachers (2019, UP Olomouc), jejíž autorkami jsou doc. Dofková a dr. Kvintová, získala cenu rektora. Gratulujeme.

Doktorský studijní program

29. dubna 2020 byla schválena akreditace doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání. Na Katedře matematiky tak bude již od příštího akademického roku možné objevovat krásy matematiky a studovat nástroje ke zvyšování matematické gramotnosti ještě hlouběji než tomu bylo dosud.

Mezi zkoumané nástroje budou patřit například herní strategie, digitální technologie nebo metody sloužící k rozvoji numerace, orientace v prostoru, chápání polohových a metrických vlastností rovinných a prostorových útvarů.

Podrobnější informace je možné najít zde. Jsou tam uvedena i rámcová témata. Témata je vhodné konzultovat s předpokládaným školitelem (doc. Jitka Laitochová, doc. Radka Dofková, doc. Tomáš Zdráhal, doc. Karel Pastor).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)