Výzkumné záměry Katedry matematiky PdF UP

Klíčová výzkumná témata Katedry matematiky PdF UP

  1. Matematická gramotnost a pregramotnost žáků a studentů (na různém stupni vzdělávání)
  2. Digitální technologie v matematickém vzdělávání
  3. Rozvoj digitální gramotnosti v rámci matematického vzdělávání
  4. Rozvíjení informatického myšlení v rámci matematického vzdělávání
  5. Mezipředmětové vztahy v matematickém vzdělávání
  6. Moderní trendy a metody v matematickém vzdělávání