Katedra matematiky PdF UP v Olomouci

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP) je moderní univerzitní pracoviště, které se orientuje na edukaci a výzkum v oblasti matematiky, didaktiky matematiky, rozvoje matematické gramotnosti (v souladu s digitální gramotností, informatickým myšlení, interdisciplinárními vztahy) a přípravě budoucích učitelů matematiky. Mezi další důležité aktivity Katedry matematiky PdF UP patří garance mezinárodní soutěže Matematický klokan, účast na výzkumných projektech, redakce mezinárodního časopisu Elementary Mathematics Education Journal či příprava studijních opor a vzdělávacích a metodických materiálů.

Historie

Historie Katedry matematiky se začala psát ještě v době, kdy nebyla součástí Univerzity Palackého. Mimo univerzitu existoval v Olomouci Pedagogický institut (1959-1960) v rámci kterého byla výuka matematiky zajišťována oddělením Katedry přírodních věd a výrobní práce. V akademickém roce 1960/1961 byla ustanovena Katedra matematiky - fyziky - chemie, která se 1. září 1962 rozdělila na tři samostatné katedry pro jednotlivé obory. Od této doby existuje Katedra matematiky jako samostatné pracoviště. Zákonem č. 180/64 Sb., ze dne 12. srpna 1964 byl Pedagogický institut v Olomouci přeměněn na Pedagogickou fakultu, která byla od 1. 9. 1964 začleněna do svazku Univerzity Palackého jako její čtvrtá fakulta.

Prvními vedoucími pracovníky Katedry matematiky Pedagogického institutu v Olomouci byli Stanislav Liška, který zastával tuto funkci do roku 1966, kdy byl vedoucím katedry jmenován doc. Jaroslav Veselý. V dalších letech pak byli vedoucími katedry Květuše Černochová, František Zapletal, František Matyášek, dr. Zdeněk Mikulík, doc. Milan Kopecký, doc. Bohumil Novák, dr. Anna Stopenová, doc. Jitka Laitochová a v současné době je vedoucí katedry doc. Radka Dofková.

Za dobu existence katedry se zde vystřídala spousta odborníků z oboru i z praxe (v abecedním pořadí): dr. Lenka Andrlová, Květuše Černochová, dr. František Dvořák, dr. Jindřška Eberová, doc. Petr Emanovský, dr. Jiří Faltýnek, dr. Antonín Franek, Mgr. Roman Gažar, Josef Glivický, Jarmila Hartmannová, prof. Pavol Hanzel, prof. Miroslav Haviar, dr. Jaroslava Jachanová, dr. Pavel Janoušek, doc. Milan Kopecký, Stanislav Liška, dr. František Matyášek, František Mikeš, doc. Zdeněk Mikulík,  Drahomír Mlčák, doc. Bohumil Novák, dr. Bronislava Růžičková, dr. Jana Slezáková, dr. Jan Slouka, dr. Ludmila Soběhartová, dr. Pavel Šišma, doc. Jaroslav Veselý, doc. František Zapletal, doc. Josef Zedník a dr. Růžena Ženčáková.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)