Zahraniční spolupráce

V rámci internacionalizace spolupracuje katedra s celou řadou partnerských institucí z celého světa, např. s  univerzitami na Slovensku (Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Trnava, Ružomberok, Prešov), v Maďarsku (Budapest, Debrecen, Eger), ve Finsku (Joensuu), ve Švédsku (Lulea), v Polsku (Czestochowa, Jaroslaw, Kraków, Rzeszow), ve Španělsku (Las Palmas Gran Canaria), v Egyptě (Alexandria), v Bulharsku (Ruse), v Norsku (Oslo). Pracovníci katedry (a samozřejmě také studenti) tím získávají možnost pobývat, studovat i publikovat v zahraničí, spolupracovat na řešení vědeckovýzkumných projektů a účastnit se vědeckých a odborných konferencí.