Rozšiřující studia v rámci CŽV garantovaná Katedrou matematiky


Získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy (§ 6 odst. 1) písm. a)


Matematika – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Aktuální informace na stránkách Centra celoživotního vzdělávání: Matematika – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Okruhy témat závěrečných zkoušek: ZDE

 

Matematika – učitelství pro SŠ

Aktuální informace na stránkách Centra celoživotního vzdělávání: Matematika - učitelství pro SŠ

Okruhy témat závěrečných zkoušek: ZDEZískání způsobilosti vyučovat další předměty § 6 odst. 1) písm. b)


Matematika pro 2. stupeň ZŠ

Aktuální informace na stránkách Centra celoživotního vzdělávání: Matematika pro 2. stupeň ZŠ

Okruhy témat závěrečných zkoušek: ZDE