Kromě programu ERASMUS je Katedra matematiky PdF UP v Olomouci součástí sítě CEEPUS
"Central European Exchange Program for University Studies“
v rámci sítě (Network): CIII-HU-0028-... - Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics

Coordinator:
University of Miskolc
Faculty of Materials Science and Engineering
Prof.h.c. Dr. Péter Zsombor Körtesi 

Koordinátor za Katedru matematiky PdF UP v Olomouci: doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

Zúčastněné země CEEPUS:

Více informací o síti CEEPUS na http://www.ceepus.info/