RNDr. Martina UHLÍŘOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635712

Katedra matematiky

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.39

odborný asistent

Algebra Elementární aritmetika Matematické aplikace ICT Didaktika matematiky Matematická pregramotnost

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Jednota českých matematiků a fyziků (člen, 2014–)

Redakční rada

  • Elementary Mathematics Education Journal (člen, 2019–)

Státnicová komise

  • Oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (člen, 2002–)
ČLÁNEK
Uhlířová M. Geometrické hrátky s Klokánkem. Učitel matematiky. 2021.
Uhlířová M. Semantic space of elementary teacher attitudes towards computer teaching assistant. In Ergun G. (Eds.) Global Journal of Information Technology: Emerging Technologies. 2018.
Dofková R., Bártek K., Fačevicová K., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Uhlířová M., Zdráhal T. Identifikace výukových metod používaných při přípravě budoucích učitelů matematiky. Trendy ve vzdělávání. 2017.
Uhlířová M. „Language showers“ ve výuce primární matematiky. Trendy ve vzdělávání. 2016.
Uhlířová M. Postoje budoucích učitelů 1. stupně ZŠ k matematice. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2015.
Uhlířová M., Wossala J., Laitochová J., Nocar D. Aplikace angličtiny ve výuce primární matematiky. In Uhlířová M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica IX. Matematika 6. 2014.
Novák B. Malé ohlédnutí téměř jubilejní. In Uhlířová M. (Eds.) AUPO Mathematica IX. Matematika 6. 2014.
Uhlířová M., Laitochová J. Pojmová mapa jako most k porozumění matematice. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2012.
Uhlířová M. Logické úlohy známé - neznámé. Matematika - fyzika - informatika. 2004.
Uhlířová M. Přijali učitelé počítač? e-Pedagogium (online). 2004.
Uhlířová M. Slovní úlohy typu "dělení celku na části". Matematika I - ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS. 2000.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Uhlířová M. Pedagogické aspekty zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky matematiky na 1. stupni ZŠ. Pedagogické aspekty zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky matematiky na 1. stupni ZŠ. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Laitochová J., Uhlířová M., Vaško J. EDUCATIONAL ACTIVITIES AIMED AT INCREASING YOUNG PEOPLE’S INTEREST IN MATHEMATICS AND PHYSICS. ICERI2023 Proceedings. 2023.
Uhlířová M., Laitochová J., Vaško J. Geometric Terminology of Preschool Children. In Chova G., Martínez L., Torres C. (Eds.) ICERI2023 Proceedings. 2023.
Uhlířová M., Laitochová J., Skládalová K. Activities Focused on Mathematical Pre-Literacy Development Using the Bee-Bot Interactive Toy. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2022 Proceedings. 2022.
Laitochová J., Uhlířová M., Večeřová K. Developing Mathematical Literacy in Leisure-Based Education from the Perspective of Prospective Teachers. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Uhlířová M., Laitochová J., Adedokun D. Developing Mathematical Pre-Literacy and Robotic Toys from the Perspective of School Practice. In Carmo M. (Eds.) Education and New Developments 2022. 2022.
Laitochová J., Uhlířová M., Kočařová E. Possibilities of Development of Pupils’ Mathematical Literacy. In Mafalda C. (Eds.) Education and New Developments 2022 – Volume 1. 2022.
Uhlířová M., Laitochová J., Kočařová E. Readiness of Future Primary-School Teachers to Solve Non-Standard Mathematical Problems. In Carmo M. (Eds.) Education and New Developments 2022. 2022.
Laitochová J., Uhlířová M., Vaško J. School Mathematics and Digital Literacy. In Carmo M. (Eds.) Education and New Developments 2022 – Volume 1. 2022.
Uhlířová M., Laitochová J., Vrbová G. Developing spatial orientation in preschool children through work with maps prospective mathematics teachers and programming. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2021 Proceedings. 2021.
Laitochová J., Uhlířová M., Rusnoková N. Mathematical Literacy from the Perspective of Prospective Teachers. ICERI2021 Proceedings. 2021.
Laitochová J., Uhlířová M., Rusnoková N. Prospective Mathematics Teachers and Programming. EDULEARN21 Proceedings. 2021.
Uhlířová M., Laitochová J., Vrbová G. Prospective primary teacher´s reflection about the development of children's financial literacy. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN21 Proceedings. 2021.
Uhlířová M., Laitochová J., Škultéty M. Reflecting on educational benefits of mathematical competitions from the viewpoint of primary school teachers. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2021 Proceedings. 2021.
Uhlířová M., Laitochová J. Geoboard as a Non-Traditional Learning Environment for Building Geometric Concepts in Elementary School. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Uhlířová M., Laitochová J. Kindergarten Teacher´S Reflection about the Development of Children´S Mathematical Pre-Literacy. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2020 Proceedings. 2020.
Laitochová J., Uhlířová M., Pastor K. Problems by level of difficulty and their use in mathematics tests. EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Laitochová J., Uhlířová M. Problems by level of difficulty in testing pupils in mathematics. In Titrek O., e SEZEN-GULTEKIN G. (Eds.) ICLEL 20 Conference Book. 2020.
Uhlířová M., Wossala J. Pupils’ Reflection on Kinaesthetic Movement Activities in Primary Mathematics. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2020 Proceedings. 2020.
Cibáková D., Uhlířová M. Current State of Development of Reading Pre-Literacy in Kindergarten. EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Uhlířová M. Developing mathematical thinking through Educational activities on the geoboard. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Uhlířová M., Cibáková D. Mathematical preliteracy from the view of preprimary school teachers. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Uhlířová M., Škultéty M. Solving mathematical problems in an international context. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019.
Hodaňová J., Laitochová J., Uhlířová M. Foreign Language Components in the Training of Mathematics Teachers. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2018 Proceedings. 2018.
Uhlířová M., Laitochová J., Hodaňová J. Reflection of mathematics and language integrated learning as an educational need of teachers. In Chova LG., Martinéz AL., Torres IC. (Eds.) INTED2018 Proceedings. 2018.
Uhlířová M. Conceptual mapping as an inspiring strategy of mathematical lifelong learning. In Silva Pereira PA., Titrek O., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 2017 Proceedings Book. 2017.
Laitochová J., Uhlířová M. Functional Thinking as a Part of Mathematical Literacy in Lifelong Learning. ICLEL 2017 Proceedings Book. 2017.
Uhlířová M., Laitochová J. International cooperation in mathematical education between the Czech Republic and the Arab Republic of Egypt. In Silva Pereira PA., Titrek O., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 2017 Proceedings Book. 2017.
Uhlířová M., Dofková R., Laitochová J. Mathematical literacy of primary school pupils in the context of international comparisons. In Chova LG., Martínez AL., Torres Ic. (Eds.) ICERI2017 Proceedings. 2017.
Uhlířová M., Dofková R. Pre-service Primary Teacher attitudes towards Mental Mapping in Mathematics. In Chova LG., Martinéz AL., Torres LC. (Eds.) EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Dofková R., Uhlířová M. Teaching Methods Using in Mathematics Primary Pre-Service Teachers Training. In . (Eds.) ICERI2017 Proceedings. 2017.
Uhlířová M., Laitochová J. Content and Language Integrated Learning as a Topic for Mathematics Teachers Lifelong Learning. In Titrek O., Potměšil M. (Eds.) ICLEL 15 Conference Prooceeding Book. 2016.
Uhlířová M., Laitochová J. Komparace úspěšnosti českých a egyptských žáků při řešení souboru matematických úloh. In Uhlířová M. (Eds.) EME2016 Proceedings. 2016.
Uhlířová M., Dofková R. Lifelong learning as a way of mathematics teacher ICT skills development. In Chova L., Martinez L., Torres C. (Eds.) INTED2016 Proceedings. 2016.
Dofková R., Uhlířová M. Next Generation Classroom as an Instrument for Motivation in Mathematics. INTED2016 Proceedings. 2016.
Uhlířová M., Dofková R. Pre-service primary teachers professional self-assessment with respect to mathematics. In . (Eds.) ICERI2016 Proceedings. 2016.
Uhlířová M. Pre-service primary teacher attitudes towards mathematics. ICERI2015 Proceedings. 2015.
Hodaňová J., Laitochová J., Uhlířová M. Phenomenon of excelence at future teachers training. INTED2014 Proceedings. 2014.
Uhlířová M. Primary school teacher typology according to the level of ICT implementation in teaching mathematics. In Goméz C., López . (Eds.) EDULEARN14 Proceedings. 2014.
Laitochová J., Uhlířová M., Wossala J. Mathematics and English integrated learning at a faculty of education. Proceedings. 2013.
Uhlířová M. Vnímání matematiky studenty učitelství prvního stupně ZŠ. In Tomková B., Mokriš M. (Eds.) Matematika v primarnej škole - Rozne cesty, rovnaké ciele. 2013.
Uhlířová M., Laitochová J. Pojmová mapa jako most k porozumění matematice. In Uhlířová M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2012.
UHLÍŘOVÁ M. Model of the teacher development with re-spect to the level of ICT implementation. In UHLÍŘOVÁ M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2010.
UHLÍŘOVÁ M. Teacher attitudes towards ICT school implementation. In Příhonská J. (Eds.) Proseedings of International Conference PRESENTATION OF MATHEMATICS '08. 2009.
Dofková R., Novák B., Eberová J., Stopenová A., Hotová E., Hodaňová J., Navrátilová D., Uhlířová M., Slouka J., Laitochová J. Hrátky s matematikou. Možné cesty pozitivní změny postoje mládeže k přírodním vědám. 2008.
UHLÍŘOVÁ M. Sémantický prostor edukační implementace ICT. In UHLÍŘOVÁ M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2008.
Uhlířová M. The ICT Educational Implementation Semantic Space. Mathematical Education from Pupil´s and Primary School Teacher´s view. 2008.
Hotová E., Uhlířová M. Vzdělávání matematicky nadaných žáků - modul projektu "Aktuální trendy ve výuce matematiky". XXVI International Colloquium on the Management of Educational Process. 2008.
Uhlířová M. Multimedia ve výuce primární matematiky. Makos 2006. 2007.
Uhlířová M. Projekt ve výuce matematiky. Aktivity k popularizaci matematiky na základní škole. 2007.
Uhlířová M. Školská geometrie netradičně. Aktivity k popularizaci matematiky na základní škole. 2007.
Uhlířová M. Typologie učitelů primární školy vzhledem k edukační implementaci ICT. XXV. International Colloquium on the Management of Educational Process. 2007.
Uhlířová M. Typologie učitelů vzhledem k jejich postojům k využití počítače ve výuce primární matematiky. Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání. 2007.
Uhlířová M. Netradiční metody ve výuce matematiky. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Uhlířová M. Postoje učitelů k možnostem využití počítače ve výuce primární matematiky. 38. konferencia slovenských matematikov. 2006.
Uhlířová M. Edukační role ICT ve výuce primární matematiky. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. 2005.
Eberová J., Uhlířová M. Jak se úspěšně učit. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Induktívne a deduktívne prístupy v matematike. 2005.
Uhlířová M., Eberová J. Mentální mapování v matematice. Proceedings of abstracts and electronic version of contributions of International Colloquium on the Acquisition Process Management. 2005.
Molnár J., Uhlířová M. Z historie podzimní školy MAKOS. Sborník materiálů z podzimní školy péče o talenty v matematice. 2005.
Uhlířová M. Akceptují učitelé počítač? Cesty (k) poznávání v matematice primární školy. 2004.
Uhlířová M. Informační gramotnost a ICT kompetence učitele. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. 2004.
Karásková V., Krobotová M. Pojetí čísel trochu jinak. In Uhlířová M. (Eds.) Cesty (k) poznávání v matematice primární školy. 2004.
Uhlířová M. Několik poznámek k využití PowerPointu ve výuce. Sborník XXI. vědeckého kolokvia o řízení osvojovacího procesu. 2003.
Uhlířová M. Učitel primární matematiky a počítač. Department of Mathematics Report Series. 2003.
Karásková V., Novák B. Didaktické hry pohybového charakteru s matematickým námětem. In Uhlířová M. (Eds.) Podíl matematiky na přípravě učitele primární školy. 2002.
Uhlířová M. Malý kouzelník a matematika. Sborník XX. vědeckého kolokvia o řízení osvojovacího procesu. 2002.
Uhlířová M. Matematické soutěže na 1.stupni ZŠ. Sborník příspěvků z mezinárodního workshopu MAKOS. 2002.
Uhlířová M. Počítač a matematické myšlení. Podíl matematiky na přípravě učitele primární školy. 2002.
Novák B., Stopenová A., Uhlířová M. Klokánek. Matematický klokan 2001. 2001.
Uhlířová M. Maluj, maluj obrázky. XIX. Vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2001.
KNIHA - CELEK
Bártek K., Dofková R., Novák B., Bártková E., Stopenová A., Hodaňová J., Nocar D., Uhlířová M., Laitochová J., Zdráhal T., Šiřická J., Nováková E. Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko jejich profesního rozvoje. In Beránek J., Hanzel P. (Eds.) 2017.
Uhlířová M. Počítejte s Klokanem - Benjamín. Počítejte s Klokanem - Benjamín. 2007.
Novák B., Molnár J., Stopenová A., Uhlířová M. Počítejte s Klokanem - kategorie Klokánek. Počítejte s Klokanem - kategorie Klokánek. 2000.
ABSTRAKT
LAITOCHOVÁ J., UHLÍŘOVÁ M. Some solution formulas for first order difference equations. Book of Abstracts. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
UHLÍŘOVÁ M. Project in Mathematics. 2011.
Uhlířová M. Čarodějná matematika. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Uhlířová M. Netradičně za školskou geometrií. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Uhlířová M. Netradiční metody ve vyučování matematice. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží. 2006.
Uhlířová M. Mezinárodní dimenze studia matematiky. Didaktický seminář Katedry matematiky PdF UP v Olomouci. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Uhlířová M., Nocar D., Dofková R., Laitochová J., Zdráhal T., Talášek T., Pastor K., Bártek K., Wossala J., Vaško J., Bártková E. Challenges of primary mathematics education as a part of teaching for the 21st century. 2023.
Bártek K., Dofková R., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Pastor K., Talášek T., Uhlířová M., Vaško J., Wossala J., Zdráhal T. Actual Challenges of Primary Mathematics Education in the 21st Century. 2021.
Bártek K., Dofková R., Gáborová V., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Stopenová A., Uhlířová M., Wossala J., Zdráhal T. Perspectives of primary mathematics education. 2018.
Uhlířová M., Laitochová J., Nocar D., Novák B., Hodaňová J., Zdráhal T., Stopenová A., Dofková R. Primární matematické vzdělávání v souvislostech (EME2016). 2016.
Uhlířová M., Laitochová J., Hodaňová J., Nocar D., Novák B., Zdráhal T., Stopenová A. Matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace. 2014.
Bártková E., Novák B., Stopenová A., Uhlířová M., Hodaňová J., Nocar D., Laitochová J., Zdráhal T. Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. 2012.
Novák B., Stopenová A., Laitochová J., Nocar D., Navrátilová D., Šupíková K., Hotová E., Zdráhal T., Hodaňová J., Uhlířová M. Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Uhlířová M. MATEMATIKA 5. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2012.
Uhlířová M. Mathematical Education from Pupil's and Primary School Teacher's view. Mathematical Education from Pupil's and Primary School Teacher's view. 2008.
Uhlířová M. Matematika 2 - Acta Universitatis Palackiane Olomucensis, Facultas paedagogica, Mathematica V. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2006.
.. Cesty (k) poznávání v matematice v primární škole. In Uhlířová M. (Eds.) Cesty (k) poznávání v matematice primární školy. 2004.
Podíl matematiky na přípravě učitele primární školy. In Uhlířová M. (Eds.) Podíl matematiky na přípravě učitele primární školy. 2002.
Uhlířová M. Podíl matematiky na přípravě učitele primární školy. Podíl matematiky na přípravě učitele primární školy. 2002.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
OPONENTSKÝ POSUDEK
UHLÍŘOVÁ M. Didaktická hra a její místo ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
UHLÍŘOVÁ M. Matematické toulky krajem Vysočinou - Helena Veselá. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
UHLÍŘOVÁ M. Prostorové vnímání v matematice primární školy - Michaela Beranová. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
PROJEKT
LAITOCHOVÁ J., NOCAR D., UHLÍŘOVÁ M. Tvorba předmětu Aplikace vybraných partií matematiky. Agentura rady vysokých škol. 2011.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica VI, Matematika 3. In Uhlířová M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)