Doc. RNDr. Jitka LAITOCHOVÁ, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635711

Katedra matematiky

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.41

docent

matematická analýza matematické aplikace výpočetní techniky

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 8. 2010 – )
  • Člen VR fakulty (1. 10. 2011 – )

Výbor vědecké společnosti

  • JČMF (člen, 2007–)

Vědecká rada

  • PdF UP v Olomouci (člen, 2011–)

Státnicová komise

  • PřF UP v Olomouci, Matematika a její aplikace (člen, 2007–2010)
  • Učitelství matematiky pro 2. stupeň (člen, 2000–)
  • Učitelství matematiky pro 2. stupeň (předseda, 2009–)

Jiné komise a orgány

  • Rigorózní komise (předseda, 2010–)
  • Rigorózní komise katedry matematiky (člen, 2005–)
ČLÁNEK
Dofková R., Laitochová J. Připravenost budoucích učitelů primárního stupně na práci s gradovanými úlohami v matematice. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2019.
Růžičková M., Dzhalladova .., Laitochová J., Diblík J. Solution to a Stochastic Pursuit Model Using Moment Equations. Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B. 2018.
Nocar D., Polejová P., Laitochová J. ICT podpora badatelsky orientovaného přístupu ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol. South Bohemia Mathematical Letters. 2017.
Dofková R., Bártek K., Fačevicová K., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Uhlířová M., Zdráhal T. Identifikace výukových metod používaných při přípravě budoucích učitelů matematiky. Trendy ve vzdělávání. 2017.
Uhlířová M., Wossala J., Laitochová J., Nocar D. Aplikace angličtiny ve výuce primární matematiky. In Uhlířová M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica IX. Matematika 6. 2014.
Laitochová J., Wossala J. Pupil's Motivation in Mathematics Teaching Using the CLIL Method. In Jedrzejewski J. (Eds.) Scientific issues. 2014.
Wossala J., Laitochová J., Nocar D., Janská L. Content and Language Integrated Learning in Mathematics Education. Usta ad Albim BOHEMICA. 2013.
Uhlířová M., Laitochová J. Pojmová mapa jako most k porozumění matematice. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2012.
Laitochová J. Matematika anglicky. AUPO Facultas Paedagogica Mathematica VII. Matematika 4. 2010.
Laitochová J. An algorithm to solve some types of first order difference equations. Studies of the University of Žilina, Mathematical series. 2009.
Chen F., Li Z., Chen X., LAITOCHOVÁ J. Dynamic behaviours of a delay differential equation model of plankton allelopathy. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2007.
LAITOCHOVÁ J. Group iteration for Abel's functional equation. Nonlinear Analysis: Hybrid Systems. 2007.
LAITOCHOVÁ J. Linear difference operators in the space of strictly monotonic functions. Tatra Mountains Mathematical Publications. 2007.
LAITOCHOVÁ J. A remark on k-th order linear functional equations with constant coefficients. Advances in Difference Equations. 2006.
Laitochová J. On conjugacy equations for iterative functional equations. International Journal of Pure and Applied Mathematics. 2006.
Laitochová J. Phase functions and central dispersions in the theory of linear functional equations. Rocky Mountain Journal of Mathematics. 2005.
Mikeš J., Pokorná O., Laitochová J. On some relations between curvature and metric tensor in Riemannian spaces. Rend. Del Circolo Mat. di Palermo, Ser. II. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Laitochová J., Uhlířová M., Vaško J. EDUCATIONAL ACTIVITIES AIMED AT INCREASING YOUNG PEOPLE’S INTEREST IN MATHEMATICS AND PHYSICS. ICERI2023 Proceedings. 2023.
Uhlířová M., Laitochová J., Vaško J. Geometric Terminology of Preschool Children. In Chova G., Martínez L., Torres C. (Eds.) ICERI2023 Proceedings. 2023.
Uhlířová M., Laitochová J., Skládalová K. Activities Focused on Mathematical Pre-Literacy Development Using the Bee-Bot Interactive Toy. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2022 Proceedings. 2022.
Laitochová J., Uhlířová M., Večeřová K. Developing Mathematical Literacy in Leisure-Based Education from the Perspective of Prospective Teachers. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Uhlířová M., Laitochová J., Adedokun D. Developing Mathematical Pre-Literacy and Robotic Toys from the Perspective of School Practice. In Carmo M. (Eds.) Education and New Developments 2022. 2022.
Laitochová J., Uhlířová M., Kočařová E. Possibilities of Development of Pupils’ Mathematical Literacy. In Mafalda C. (Eds.) Education and New Developments 2022 – Volume 1. 2022.
Uhlířová M., Laitochová J., Kočařová E. Readiness of Future Primary-School Teachers to Solve Non-Standard Mathematical Problems. In Carmo M. (Eds.) Education and New Developments 2022. 2022.
Laitochová J., Uhlířová M., Vaško J. School Mathematics and Digital Literacy. In Carmo M. (Eds.) Education and New Developments 2022 – Volume 1. 2022.
Uhlířová M., Laitochová J., Vrbová G. Developing spatial orientation in preschool children through work with maps prospective mathematics teachers and programming. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2021 Proceedings. 2021.
Laitochová J., Uhlířová M., Rusnoková N. Mathematical Literacy from the Perspective of Prospective Teachers. ICERI2021 Proceedings. 2021.
Laitochová J., Uhlířová M., Rusnoková N. Prospective Mathematics Teachers and Programming. EDULEARN21 Proceedings. 2021.
Uhlířová M., Laitochová J., Vrbová G. Prospective primary teacher´s reflection about the development of children's financial literacy. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN21 Proceedings. 2021.
Uhlířová M., Laitochová J., Škultéty M. Reflecting on educational benefits of mathematical competitions from the viewpoint of primary school teachers. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2021 Proceedings. 2021.
Laitochová J., Zdráhal T. A look at the use of digital technologies in mathematics teaching. ICERI2020 Proceedings. 2020.
Laitochová J., Zdráhal T. Additive functions for prospective mathematics teachers. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2020 Proceedings. 2020.
Uhlířová M., Laitochová J. Geoboard as a Non-Traditional Learning Environment for Building Geometric Concepts in Elementary School. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Uhlířová M., Laitochová J. Kindergarten Teacher´S Reflection about the Development of Children´S Mathematical Pre-Literacy. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2020 Proceedings. 2020.
Laitochová J., Uhlířová M., Pastor K. Problems by level of difficulty and their use in mathematics tests. EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Laitochová J., Uhlířová M. Problems by level of difficulty in testing pupils in mathematics. In Titrek O., e SEZEN-GULTEKIN G. (Eds.) ICLEL 20 Conference Book. 2020.
Laitochová J., Nocar D., Dofková R. Teachers‘ perception of the introduction of digital technology in teaching mathematics. INTED2020 Proceedings. 2020.
Dofková R., Laitochová J., Nocar D. Using Open Educational Resources by Primary Teachers for Mathematic Teaching. INTED2020 Proceedings. 2020.
Laitochová J., Hodaňová J., Nocar D. Current Relationship of Czech Mathematic Teachers to Use Digital Technologies in Teaching. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019.
Hodaňová J., Laitochová J. Geometric Constructions at Mathematics Teacher Training. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019.
Dofková R., Laitochová J. Graded Tasks as a Specific Teaching Situation in Mathematics. ICLEL 19 Conference Proceeding Book. 2019.
Nocar D., Dofková R., Pastor K., Laitochová J. Primary School Teachers Preparedness to Develop Pupils' Digital Literacy in Teaching Mathematics. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Laitochová J., Nocar D., Pastor K. Propositional Logic Word Problems and MS Excel at Primary and Secondary Education. In Carmo M. (Eds.) Education and New Developments 2019. Volume II. 2019.
Laitochová J., Dofková R. Teaching Situations that Support Functional Thinking. In Titrek O., Ahmadov F., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 19 Conference Proceedings Book. 2019.
Tang Q., Lei Y., Laitochová J., Marešová H. A Bottom-up ICT Training Approach for Teachers. Proceedings of 2018 International Conference on Distance Education and Learning. 2018.
Tang Q., Laitochová J., Lei Y., Nocar D. Digital Resource Trends in Education in Ethnic Areas of China. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2018 Proceedings. 2018.
Hodaňová J., Laitochová J., Uhlířová M. Foreign Language Components in the Training of Mathematics Teachers. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2018 Proceedings. 2018.
Nocar D., Tang Q., Laitochová J., Bártek K., Zdráhal T. ICT Support of Inquiry-Based Math Teaching at Elementary Schools in the Olomouc Region of the Czech Republic. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) iCERI2018 Conference Proceedings. 2018.
Uhlířová M., Laitochová J., Hodaňová J. Reflection of mathematics and language integrated learning as an educational need of teachers. In Chova LG., Martinéz AL., Torres IC. (Eds.) INTED2018 Proceedings. 2018.
Bártek K., Nocar D., Laitochová J. Digital learning objects by the view of czech mathematics teachers. EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Laitochová J., Uhlířová M. Functional Thinking as a Part of Mathematical Literacy in Lifelong Learning. ICLEL 2017 Proceedings Book. 2017.
Nocar D., Tang Q., Laitochová J., Bártek K., Zdráhal T., Dofková R. ICT in Mathematics at Elementary Schools in China and Czech Republic. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2017 Proceedings. 2017.
Uhlířová M., Laitochová J. International cooperation in mathematical education between the Czech Republic and the Arab Republic of Egypt. In Silva Pereira PA., Titrek O., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 2017 Proceedings Book. 2017.
Bártek K., Laitochová J., Nocar D. Lifelong education of mathematics teachers in information and communication technologies. ICLEL 2017 Proceedings Book. 2017.
Uhlířová M., Dofková R., Laitochová J. Mathematical literacy of primary school pupils in the context of international comparisons. In Chova LG., Martínez AL., Torres Ic. (Eds.) ICERI2017 Proceedings. 2017.
Laitochová J., Nocar D. Programování výpočtů školské matematiky. Sborník příspěvků 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 2017.
Tang Q., Laitochová J., Nocar D., Bártek K. The Depth Fusion of Education in Elementary School and Information Technology - Based on the Analysis of Questionnaires. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Uhlířová M., Laitochová J. Content and Language Integrated Learning as a Topic for Mathematics Teachers Lifelong Learning. In Titrek O., Potměšil M. (Eds.) ICLEL 15 Conference Prooceeding Book. 2016.
Nocar D., Tang Q., Laitochová J., Zdráhal T., Bártek K. Educational Hardware and Software in Math Education at Elementary Schools in Czech Republic. In . (Eds.) iCERI2016 Proceedings. 2016.
Uhlířová M., Laitochová J. Komparace úspěšnosti českých a egyptských žáků při řešení souboru matematických úloh. In Uhlířová M. (Eds.) EME2016 Proceedings. 2016.
Wossala J., Laitochová J., Bártek K. Tablets - new trend in czech education. ICERI2016 Proceedings. 2016.
Laitochová J., Salvetová L. Functional thinking of pre-service mathematics teachers. ICERI2015 Proceedings. 2015.
Laitochová J. Iterations in the space of strictly monotonic functions. Usta ad Albim BOHEMICA. 2014.
Hodaňová J., Laitochová J., Uhlířová M. Phenomenon of excelence at future teachers training. INTED2014 Proceedings. 2014.
Laitochová J., Uhlířová M., Wossala J. Mathematics and English integrated learning at a faculty of education. Proceedings. 2013.
Uhlířová M., Laitochová J. Pojmová mapa jako most k porozumění matematice. In Uhlířová M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2012.
Laitochová J., Molnár J. Reminiscence of Gaspard Monge. In . (Eds.) 2012.
Laitochová J. Aplikace matematiky ve vzdělávání učitelů matematiky. XXIX International colloquium on the management of educational process. 2011.
Laitochová J. Language preparation of mathematics teachers. In . (Eds.) Career-EU shop Career-EU 2010 Proceedings. 2010.
Laitochová J. Linear kth order functional and difference equations in the space of strictly monotonic functions. Difference Equations and Applications. Proceedings of the14th International Conference on Difference Equations and Applications. 2009.
Laitochová J., Halas Z. Algoritmy a jazyk C pro učitele matematiky. In . (Eds.) Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. 2008.
Dofková R., Novák B., Eberová J., Stopenová A., Hotová E., Hodaňová J., Navrátilová D., Uhlířová M., Slouka J., Laitochová J. Hrátky s matematikou. Možné cesty pozitivní změny postoje mládeže k přírodním vědám. 2008.
Laitochová J. General Theory of Linear Functional Equations in the Space of Strictly Monotonic Functions. In . (Eds.) Discrete Dynamics and Difference Equations. Proceedings of the Twelfth International Conference on Difference Equations and Applications. 2007.
Laitochová J. Solution structure for Homogeneous Linear Functional equations. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. 2007.
Laitochová J. Iterace lineární funkce. Zborník 6. ročníku konferencie s medzinárodnou účasťou Matematika v škole dnes a zajtra. 2006.
Laitochová J. On logarithmic functions. Proceedings of XII-th Czech-Polish-Slovak Mathematical School. 2005.
Laitochová J. Kuželosečky v polárních souřadnicích. Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků na CD-ROMu. 2004.
Laitochová J. On a relation between carriers of two linear second-order differential equations of jacobian form. Equadiff 10 - abstracts, posters, extended abstracts. 2001.
Mikeš J., Laitochová J., Pokorná O. On some Relations between Curvature and Metric tensor in Riemannian spaces. The 3rd International conf. on Geometry "in large", Cherkassy, Ukraine. 1999.
KNIHA - CELEK
Pastor K. Rozvoj kombinatorického myšlení žáků základních škol. In Bártek K., Loutocký O., Klement M., Laitochová J. (Eds.) 2022.
Dofková R. Vybrané nestandardní náměty pro rozvoj matematické gramotnosti. In Bártek K., Loutocký O., Klement M., Laitochová J. (Eds.) 2022.
Bártek K., Dofková R., Novák B., Bártková E., Stopenová A., Hodaňová J., Nocar D., Uhlířová M., Laitochová J., Zdráhal T., Šiřická J., Nováková E. Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko jejich profesního rozvoje. In Beránek J., Hanzel P. (Eds.) 2017.
Laitochová J., Halas Z. Algoritmy v programovacím jazyce C pro učitele matematiky. Algoritmy v programovacím jazyce C pro učitele matematiky. 2012.
Laitochová J. Matematická analýza 1. Diferenciální počet, 2. část. Matematická analýza 1. Diferenciální počet, 2. část. 2004.
Laitochová J. Matematická analýza 1 - Diferenciálbí počet - 1.část (pro distanční studium). Matematická analýza 1 - Diferenciálbí počet - 1.část (pro distanční studium). 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Laitochová J. Difference of a function in the space of strictly monotonic functions. Mathematica V. Scientific Issues. 2015.
Wossala J., Laitochová J., Janská L. Influence of CLIL Method to Math Teaching. Communication in the Mathematical Classroom. 2014.
Salvetová L., Laitochová J. A contribution to functional thinking. MATHEMATICA IV, Scientific Issues. 2012.
ABSTRAKT
LAITOCHOVÁ J. Aplikace matematiky ve vzdělávání učitelů matematiky. XXIX. International Colloquium on the Management of Educational Process. 2011.
LAITOCHOVÁ J., UHLÍŘOVÁ M. Some solution formulas for first order difference equations. Book of Abstracts. 2011.
Laitochová J., Halas Z. Algoritmy a jazyk C pro učitele matematiky. XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2008.
Laitochová J. Iterations in the space of strictly monotonic functions. 6. matematický workshop s mezinárodní účastí, FAST VUT Brno, 18. října 2007. 2007.
Laitochová J. Stupňovité funkce. XXV. International Colloquium on the Management of Educational Process. 2007.
Laitochová J. Linear Functional and Difference Equations in the Space of Strictly Monotonic Functions. Vosmaja krymskaja meždunarodnaja škola Metod Funkcij Ljapunova i jevo priloženija 2006. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Laitochová J. Lineární diferenčni a funkcionální rovnice v prostorech ryze monotonních funkcí. Seminář diferenciálních rovnic matematického ústavu PřF MU. 2007.
Laitochová J., Hodaňová J. Logické hry v matematice. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Laitochová J., Hodaňová J., Slouka J. matematický jarmark, matematické dovednosti. Nové metody propagce přírodních věd mezi mládeží. 2006.
Hodaňová J., Laitochová J., Slouka J. MATEMATICKÝ JARMARK NA ZŠ FR. STUPKY. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží 2006 Olomouc. 2006.
Laitochová J. Abel functional equation and the conjugacy problem for iterative functional equations. 3. mezinárodní matematický Workshop Brno. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Uhlířová M., Nocar D., Dofková R., Laitochová J., Zdráhal T., Talášek T., Pastor K., Bártek K., Wossala J., Vaško J., Bártková E. Challenges of primary mathematics education as a part of teaching for the 21st century. 2023.
Bártek K., Dofková R., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Pastor K., Talášek T., Uhlířová M., Vaško J., Wossala J., Zdráhal T. Actual Challenges of Primary Mathematics Education in the 21st Century. 2021.
Bártek K., Dofková R., Gáborová V., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Stopenová A., Uhlířová M., Wossala J., Zdráhal T. Perspectives of primary mathematics education. 2018.
Uhlířová M., Laitochová J., Nocar D., Novák B., Hodaňová J., Zdráhal T., Stopenová A., Dofková R. Primární matematické vzdělávání v souvislostech (EME2016). 2016.
Uhlířová M., Laitochová J., Hodaňová J., Nocar D., Novák B., Zdráhal T., Stopenová A. Matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace. 2014.
Bártková E., Novák B., Stopenová A., Uhlířová M., Hodaňová J., Nocar D., Laitochová J., Zdráhal T. Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. 2012.
Novák B., Stopenová A., Laitochová J., Nocar D., Navrátilová D., Šupíková K., Hotová E., Zdráhal T., Hodaňová J., Uhlířová M. Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. 2010.
PROJEKT
LAITOCHOVÁ J., NOCAR D., UHLÍŘOVÁ M. Tvorba předmětu Aplikace vybraných partií matematiky. Agentura rady vysokých škol. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
TANG PDF Education 2018
SALVETOVÁ PDF Pedagogika 2015
SALVETOVÁ PDF Pedagogika 2015
BLAŽKOVÁ PDF Pedagogika 2009
ŠLÉGROVÁ PDF Pedagogika 2009
FLEKOVÁ PDF Pedagogika 2014
WOSSALA PDF Pedagogika 2017
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)