doc. RNDr. Tomáš ZDRÁHAL, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635710

Katedra matematiky

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.41

docent

V oborech: teorie funkcionálních rovnic, didaktika matematiky.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen oborové rady (15. 9. 2006 – )

Vědecká společnost

  • Jednota českých matematiků a fyziků - pobočka Ústí nad Labem (místopředseda, 1992–)

Vědecká rada

  • FSI UJEP Ústí nad Labem (ostatní, 2002–)
  • UJEP Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická (člen, 2006–)

Redakční rada

  • Časopis Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics (člen, 2005–)

Oborová rada

  • UPOL Olomouc, PdF (člen, 2006–)

Státnicová komise

  • UJEP Ústí nad Labem, PF, PřF (ostatní, 1985–)
  • UPOL Olomouc, PdF (člen, 2004–)

Jiné komise a orgány

  • International Comparative Study in Mathematics Teacher Training (člen, 2006–)
ČLÁNEK
Holinka L., Kolářová A., Fenclová V., Piatková M., Nocar D., Zdráhal T. Porovnání efektivnosti ručních a počítačem provedených výpočtů při řešení slovních úloh na dělitelnost. ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION JOURNAL. 2022.
Nocar D., Zdráhal T. Grafy funkcí. Učitel matematiky. 2020.
Bártek K., Zdráhal T. Matematická podstata metody asymetrického šifrování. Trendy ve vzdělávání. 2019.
Dofková R., Nocar D., Zdráhal T. Reflexe připravenosti budoucích učitelů používat digitální technologie ve výuce matematiky. ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION JOURNAL. 2019.
Nocar D., Zdráhal T. Úspěšnost žáků na počátku sekundárního vzdělávání při řešení geometrických úloh ze soutěže Matematický klokan. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2018.
Nocar D., Novotný J., Zdráhal T. Geometrická představivost studentů technických oborů. Trendy ve vzdělávání. 2017.
Dofková R., Bártek K., Fačevicová K., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Uhlířová M., Zdráhal T. Identifikace výukových metod používaných při přípravě budoucích učitelů matematiky. Trendy ve vzdělávání. 2017.
Grossman G., Aklilu Z., Xinyum Z., Zdráhal T. A Recurrence Relation with Combinatorial Identities. International Journal of Pure and Applied Mathematics. 2016.
Nocar D., Zdráhal T. Vizualizace specifických množin bodů kuželoseček pomocí nástrojů dynamické geometrie. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2016.
Nocar D., Zdráhal T. Nulová hypotéza versus intervaly spolehlivosti. Trendy ve vzdělávání. 2015.
Hodaňová J., Zdráhal T. Polytechnické vzdělávání v přípravě budoucích učitelů matematiky na 1. stupni základních škol. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2015.
Hodaňová J., Zdráhal T. Učitel matematiky. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2015.
Hodaňová J., Zdráhal T. Central Limit Theorem Visualized in Excel. In Jedrzejewski J. (Eds.) Scientific issues. 2014.
Zdráhal T. Parabola jako obalová křivka svých tečen. AUPO Mathematica IX. Matematika 6. 2014.
Zdráhal T. Modulo designes in arithmetic. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2012.
BÁRTEK K., BÁRTKOVÁ E., ZDRÁHAL T. Didactic PC Game as a Tool of Curriculum Enrichment of Mathematically Gifted Students Education. Matematyka. Prace naukowe. 2011.
Zdráhal T. Geometrická interpretace největšího společného dělitele. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2010.
Zdráhal T. Kuželosečky v Cabri. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2008.
Zdráhal T. Modulo arithmetic and modulo design. Matematyka. Prace naukowe. 2007.
Zdráhal T., Rys P. Rovnice kuželoseček. Disputationes Scientificae. 2003.
Zdráhal T., Rys P. Slow Divergence of the Harmonic Series. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 16 Studia Mathematica III. 2003.
Zdráhal T., Rys P. Aproximativně multiplikativní zobrazení. Ergo. 2002.
Zdráhal T., Rys P. Operace s celými čísly. Acta Universitatis Purkynianae. Studia matematica II. 2000.
Zdráhal T. Katedra matematiky. Ergo. 1999.
Zdráhal T. On some consequences of universal sets. Mathematica Slovaca. 1999.
Zdráhal T. The stability of Fréchet's equation. Matematyka. Prace naukowe. 1998.
Zdráhal T. On theroem of Steinhaus in compact Hausdorf groups. Acta Universitatis Purkynianae. 1997.
Zdráhal T., Rys P. Iterations of continuous functions. Acta Universitatis Purkynianae. 1996.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdráhal T. Some interesting mathematics problems in the Kangaroo 2001. Acta Universitatis Purkynianae. Studia mathematica. .
Nocar D., Vaško J., Zdráhal T. Apollonius’ Problem PLC and PCC in Prospective Mathematics Teachers Training Using ICT. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Nocar D., Vaško J., Zdráhal T. Wolfram Cloud as an Interactive Tool to Support Secondary School Teaching. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Nocar D., Vaško J., Zdráhal T. Apollonius' Problem PPL and PPC at High School Using ICT. EDULEARN21 Proceedings. 2021.
Nocar D., Vaško J., Zdráhal T. Asymmetric Cryptography Learning at Lower Secondary School. EDULEARN21 Proceedings. 2021.
Laitochová J., Zdráhal T. A look at the use of digital technologies in mathematics teaching. ICERI2020 Proceedings. 2020.
Laitochová J., Zdráhal T. Additive functions for prospective mathematics teachers. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2020 Proceedings. 2020.
Nocar D., Dofková R., Bártek K., Zdráhal T. Development of Pupils' Digital Literacy in Teaching Mathematics. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Zdráhal T., Dofková R., Nocar D. The Effects of ICT on Student Achievement in Mathematics. ICERI2019 Proceedings. 2019.
Nocar D., Tang Q., Laitochová J., Bártek K., Zdráhal T. ICT Support of Inquiry-Based Math Teaching at Elementary Schools in the Olomouc Region of the Czech Republic. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) iCERI2018 Conference Proceedings. 2018.
Nocar D., Tang Q., Laitochová J., Bártek K., Zdráhal T., Dofková R. ICT in Mathematics at Elementary Schools in China and Czech Republic. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2017 Proceedings. 2017.
Hodaňová J., Zdráhal T. Information Technology Implementation in the Field of Technical Education. ICERI2017 Proceedings. 2017.
Hodaňová J., Zdráhal T. Using Computer Algebra Systems in Mathematics Education. ICERI2017 Proceedings. 2017.
Nocar D., Tang Q., Laitochová J., Zdráhal T., Bártek K. Educational Hardware and Software in Math Education at Elementary Schools in Czech Republic. In . (Eds.) iCERI2016 Proceedings. 2016.
Dofková R., Zdráhal T. Prospective Mathematics Teachers´Abilties to Exploit Computer Algebra Systems. EDULEARN16 Proceedings. 2016.
Nocar D., Zdráhal T. Badatelsky orientovaná výuka s Cabri v přípravě budoucích učitelů matematiky. Sborník příspěvků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 2015.
Nocar D., Zdráhal T. The Potential of Dynamic Geometry for Inquiry Based Education. EDULEARN15 Proceedings. 2015.
Hodaňová J., Nocar D., Zdráhal T., Hrdličková V. Proces internacionalizace v přípravě učitelů matematiky na pedagogických fakultách. In Prídavková A., Klimovič M. (Eds.) História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. 2014.
Zdráhal T. Dvojková poziční soustava v elemntární matematice. Matematika v primárnej škole. 2013.
Zdráhal T. Průměry kolem nás. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodních věd III. 2013.
Zdráhal T. Řešení matematických problémů. In Novotná J. (Eds.) Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013.
Zdráhal T. Reflective learners in mathematics training. In Novotná J. (Eds.) Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů II. 2012.
Zdráhal T., Dofková R. Geometric Interpretation of Gauss-Jordan Elimination. XXIX. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2011.
Zdráhal T. Interpretations of some elementary functions. In . (Eds.) Usta ad Albim BOHEMICA. 2010.
Zdráhal T., Šindelářová J. Multiculturalism at Czech schools. Bulletin Didaktického fóra UJEP. 2009.
Zdráhal T. Lineární rovnice. Makos. 2008.
Zdráhal T. Mathematical structures. Nauchno-obrazovatelnye paradigmy XXI veka. 2008.
Zdráhal T. Mathematical structures. Nauchno-obrazovatelnye paradigmy XXI veka. 2008.
Bártek K., Hotová E., Zdráhal T. Počítačové hry a simulace v matematickém vzdělávání. Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. 2008.
Zdráhal T. Systems of linear equations and the theory of vector spaces. Teaching Mathematics: Innovation, new trends, research. 2008.
Zdráhal T. Systems of linear equations and the theory of vector spaces. Teaching mathematics: innovation, new trends, research. Scientific Issues. 2008.
Zdráhal T., Rys P. Modulo design. Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání. 2007.
Zdráhal T. Některé vlastnosti aditivní funkce. Matematika v škole dnes a zajtra. 2007.
Zdráhal T. Graf nespojité aditivní funkce. Makos. 2006.
Zdráhal T. Modular Arithmetic. Acta Universitatis Palackianae, Mathematica V. 2006.
Zdráhal T., Bártek K. Utilization of didactics computer games in the elementary. Information and Communication Technology in Education. 2006.
Zdráhal T. Cabri Geometry in the Beltrami - Klein's Model of a Lobachevskian Geometry. XIIth Czech-Polish-Slovak Mathematical School. 2005.
Zdráhal T. Topologie a Möbiův list. Makos. 2005.
Zdráhal T., Rys P. Binomický rozvoj přirozeného čísla. Cesty (k) poznávání v matematice primární školy. 2004.
Zdráhal T., Rys P. Functional Equations and Some Elementary Functions. Mathematica. 2004.
Zdráhal T., Rys P. Goniometrické funkce a funkcionální rovnice. Makos. 2004.
Zdráhal T., Rys P. Symetrie. Cesty (k) poznávání v matematice primární školy. 2004.
Zdráhal T., Rys P. Základy využití Cabri geometrie na ZŠ a SŠ. Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2003. 2004.
Zdráhal T. Implicit Functions in the Calculus Infinitesimalis. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 16 Studia Mathematica III. 2003.
Zdráhal T., Rys P. Equations with parametr solved in Cabri geometry. Prace naukowe, MATEMATYKA IX. 2003.
Zdráhal T., Rys P. Kuželosečky trošku jinak. MAKOS. 2003.
Zdráhal T., Rys P. Polynomy definované pomocí funkcionálních rovnic. MAKOS 2002. 2003.
Zdráhal T., Rys P. Kuželosečky a Cabri geometrie. Podíl matematiky na přípravě učitele primární školy. 2002.
Zdráhal T., Rys P. Největší společný dělitel a Cabri geometrie. Podíl matematiky na přípravě učitele primární školy. 2002.
Zdráhal T., Rys P. Nelineární měřítka. MAKOS. 2002.
Zdráhal T., Rys P. On one Linear Approximation Used in one Applied Problem. Prace naukowe, MATEMATYKA IX. 2002.
Zdráhal T., Rys P. Početní metody. MAKOS 2001. 2002.
Zdráhal T., Rys P. Calculus infinitesimalis. Prace naukove - Matematyka VIII. 2001.
Zdráhal T., Rys P. Klokan v Česku. Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2001. 2001.
Zdráhal T., Rys P. Matematický způsob myšlení na I. stupni základní školy. Matematika v príprave učitelov 1. stupňa základnej školy. 2001.
Zdráhal T., Rys P. Netradiční analýza. Acta Universitatis Purkynianae, Studia matematica III. 2001.
Zdráhal T., Rys P. The mixed derivative theorem in the Calculus infinitesimalis. Acta Universitatis Purkynianae, Studia matematica. 2001.
Zdráhal T., Rys P. Topologie na 1.stupni základní školy. Matematika v príprave učitelov prvého stupňa základnej školy. 2001.
Zdráhal T., Rys P. Using Modern Technology to Teach Precalculus. Matematyka VIII. 2001.
Zdráhal T., Rys P. Analýza bez epsilon a delta. MAKOS. 2000.
Zdráhal T., Rys P. O křivosti křivek. Makos. 2000.
Zdráhal T., Rys P. Operation with integer numbers. Acta Universitatis Purkynianae. 2000.
Zdráhal T., Rys P. Spojitá řešení d'Alembertovy rovnice. MAKOS. 2000.
Zdráhal T., Rys P. Basic sets for polynomial functions. Acta Universitatis Purkynianae 42. 1999.
Zdráhal T. Několik poznámek o matematické analýze u státních závěrečných zkoušek. Závěr studia, PGS, další vzdělávání učitelů. 1999.
Zdráhal T., Rys P. Topologické experimenty. MAKOS 99. 1999.
Zdráhal T., Rys P. Divergence harmonické řady. Makos. 1998.
Zdráhal T. Matematická soutěž Klokan 1997. Acta Universitatis Purkianae. 1998.
Zdráhal T., Rys P. Quasiarithmetic mean. Prace naukove. Matematyka IV. 1998.
Zdráhal T., Rys P. Iterace spojitých funkcí. Acta Universitatis Purkynianae. 1996.
KNIHA - CELEK
Bártek K., Dofková R., Novák B., Bártková E., Stopenová A., Hodaňová J., Nocar D., Uhlířová M., Laitochová J., Zdráhal T., Šiřická J., Nováková E. Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko jejich profesního rozvoje. In Beránek J., Hanzel P. (Eds.) 2017.
Zdráhal T. Functional equations and elementary functions. Functional equations and elementary functions. 2009.
Zdráhal T. Zobecněné elementární funkce. Zobecněné elementární funkce. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Nocar D., Zdráhal T. Funkcja sinus i nasłonecznienie. Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym, Tom 4. 2016.
Nocar D., Zdráhal T. A cosine function. In Billich M. (Eds.) Mathematica V. Scientific Issues. 2015.
Zdráhal T., Bělík M. International comparative study in mathematics teacher training, Czech Republic. International comparative study in mathematics teacher training. 2012.
Zdráhal T., Bělík M. Mathematics teacher training in the Czech Republic. International comparative study in Mathematics teacher training. 2008.
Zdráhal T. Looking for functions. Selected Topics from Mathematics. 1996.
Zdráhal T. Statistics. Selected Topics from Mathematics. 1996.
ABSTRAKT
Zdráhal T., Molnár J., Nocar D., Vaško J. SEMIREGULÁRNÍ TESELACE. EME2023 Book of Abstracts. 2023.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Uhlířová M., Nocar D., Dofková R., Laitochová J., Zdráhal T., Talášek T., Pastor K., Bártek K., Wossala J., Vaško J., Bártková E. Challenges of primary mathematics education as a part of teaching for the 21st century. 2023.
Bártek K., Dofková R., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Pastor K., Talášek T., Uhlířová M., Vaško J., Wossala J., Zdráhal T. Actual Challenges of Primary Mathematics Education in the 21st Century. 2021.
Bártek K., Dofková R., Gáborová V., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Stopenová A., Uhlířová M., Wossala J., Zdráhal T. Perspectives of primary mathematics education. 2018.
Uhlířová M., Laitochová J., Nocar D., Novák B., Hodaňová J., Zdráhal T., Stopenová A., Dofková R. Primární matematické vzdělávání v souvislostech (EME2016). 2016.
Uhlířová M., Laitochová J., Hodaňová J., Nocar D., Novák B., Zdráhal T., Stopenová A. Matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace. 2014.
Bártková E., Novák B., Stopenová A., Uhlířová M., Hodaňová J., Nocar D., Laitochová J., Zdráhal T. Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. 2012.
Novák B., Stopenová A., Laitochová J., Nocar D., Navrátilová D., Šupíková K., Hotová E., Zdráhal T., Hodaňová J., Uhlířová M. Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. 2010.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Mathematic Analysis of Empirical Dates KHV/QMAD@ ZS Cv 0
Mathematic Analysis of Empirical Dates KHV/QMAD@ LS Cv 0
Matematická analýza empirických dat KHV/XAED@ ZS Cv 0
Matematická analýza empirických dat KHV/XAED@ LS Cv 0
Praxe k bakalářské práci KMT/KPBP@ LS 0
Praxe k diplomové práci KMT/KPDP@ ZS 0
Seminář z algebry KMT/KSAL@ LS 6
Algebra 1 KMT/AL1@ ZS 1
Algebra 2 KMT/AL2@ LS 1
Algebra 2 KMT/AL2@ LS Cv 4
Algebra 3 KMT/AL3@ ZS 1
Algebra 3 KMT/AL3@ ZS Cv 4
Algebra 4 KMT/AL4@ LS Cv 2
Algebra 4 KMT/AL4@ LS 1
Úvod do teorie množin KMT/KUTM@ ZS 6
Vybrané kapitoly z teorie čísel KMT/KVKT@ ZS 6
Obhajoba kvalifikační práce KMT/MKV@ ZS Se 0
Obhajoba kvalifikační práce KMT/MKV@ LS Se 0
Bakalářská práce 1 KMT/BP1@ ZS Se 0
Praxe k diplomové práci KMT/PDP@ ZS Se 0
Diplomová práce 1 KMT/DP1@ LS Se 0
Diplomová práce 2 KMT/DP2@ ZS Se 0
Seminář z algebry KMT/SAL@ LS Se 2
Matematika s didaktikou KMT/SZZ@ ZS Se 0
Interpretace výsledků stat. analýzy dat KMT/ISD@ ZS Cv 2
Algebra 1 KMT/KAL1@ ZS 3
Algebra 2 KMT/KAL2@ LS 7
Algebra 3 KMT/KAL3@ ZS 7
Algebra 4 KMT/KAL4@ LS 7
Algebra course 2 KMT/YAG2B LS Se 2
Algebra course 4 KMT/YAG4B LS Se 2
Bakalářská práce 1 KMT/KBP1@ ZS 0
Bakalářská práce 2 KMT/KBP2@ LS 0
Diplomová práce 1 KMT/KDP1@ LS 0
Diplomová práce 2 KMT/KDP2@ ZS 0
Úvod do teorie množin KMT/UTM@ ZS Se 1
Úvod do teorie množin KMT/UTM@ ZS 1
Vybrané kapitoly z teorie čísel KMT/VKT@ ZS 1
Vybrané kapitoly z teorie čísel KMT/VKT@ ZS Se 2
Algebra 1 KMT/WZAL1 ZS 10
Algebra 1 KMT/WZAL1 ZS Se 0
Algebra 2 KMT/WZAL2 LS Se 0
Algebra 2 KMT/WZAL2 LS 12
Aritmetika KMT/WZAR ZS 6
Aritmetika KMT/WZAR ZS Se 0
Interpretace výsledků stat. analýzy dat KMT/KISD@ ZS 4
Vybrané kapitoly z teorie množin KMT/WZKTM LS Se 0
Vybrané kapitoly z teorie množin KMT/WZKTM LS 6
Algebra 1 KMT/WSAL1 ZS 10
Algebra 1 KMT/WSAL1 ZS Se 0
Algebra 2 KMT/WSAL2 LS Se 0
Algebra 2 KMT/WSAL2 LS 6
Teorie množin KMT/WSTM ZS 4
Teorie množin KMT/WSTM ZS Se 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
BÁRTEK PDF Pedagogika 2008
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)