Mgr. Eva BÁRTKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635716

Katedra matematiky

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.35

odborný asistent

Algebra, aritmetika, elementární geometrie. Matematické vzdělávání žáků mimořádně nadaných. Matematické vzdělávaní žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Státnicová komise

  • Matematika pro střední školy - rozšiřující studium (člen, 2011–2023)
  • SZBZ oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání (tajemník, 2010–)
  • SZBZ oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání (člen, 2010–)
  • Matematika - učitelství pro 2. stupeň základních škol (tajemník, 2008–2011)
  • Matematika - učitelství pro 2. stupeň základních škol (člen, 2009–2011)
ČLÁNEK
Bártková E., Stopenová A. Analýza vzdělávacích potřeb studentů. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2012.
BÁRTEK K., BÁRTKOVÁ E., ZDRÁHAL T. Didactic PC Game as a Tool of Curriculum Enrichment of Mathematically Gifted Students Education. Matematyka. Prace naukowe. 2011.
Bártková E., Stopenová A., Novák B. Innovation of the Mathematics Component of the Future Primary School Teachers´ Pregraduate Curriculum. Matematyka. Prace naukowe. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Hotová E. Matematické vzdělávání žáků mimořádně nadaných na 2. stupni základních škol. Matematické vzdělávání žáků mimořádně nadaných na 2. stupni základních škol. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bártek K., Nocar D., Bártková E. Interactive Animations as a Support for the Algebraic Part of the Prospective Primary School Teachers’ Mathematical Preparation. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2018 Proceedings. 2018.
Bártek K., Bártková E. Pupils' Perceptions of Computer Aided Instruction in Mathematics. In Chova LG., Mertínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2018 Proceedings. 2018.
Nocar D., Bártková E. Motivace nadaných žáků a studentů k řešení úloh pomocí ICT. In Novotná J. (Eds.) Sborník referátů z konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. 2012.
Hotová E. Identifikace matematicky nadaných žáků. In . (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2010.
Bártek K., Hotová E. Matematické vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2009.
Hotová E., Bártek K. Matematické vzdělávání žáků se specifickou poruchou učení - dyskalkulií. XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2009.
Hotová E. Projekt "Matematické vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami". Matematika z pohľadu primárneho vzdelávania. 2009.
Dofková R., Novák B., Eberová J., Stopenová A., Hotová E., Hodaňová J., Navrátilová D., Uhlířová M., Slouka J., Laitochová J. Hrátky s matematikou. Možné cesty pozitivní změny postoje mládeže k přírodním vědám. 2008.
Hotová E., Bártek K. Počítačové hry a simulace v edukaci matematicky nadaného žáka. Učitel a nadaný žák. 2008.
Bártek K., Hotová E., Zdráhal T. Počítačové hry a simulace v matematickém vzdělávání. Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. 2008.
Hotová E., Uhlířová M. Vzdělávání matematicky nadaných žáků - modul projektu "Aktuální trendy ve výuce matematiky". XXVI International Colloquium on the Management of Educational Process. 2008.
Hotová E. Jak obohatit učivo žákům nadaným na matematiku? 978-80-8084-262-8. 2007.
Hotová E. Péče o matematicky nadané žáky. XXV International Colloquium on the Management of Educational Process. 2007.
Hotová E. Společné znaky a schopnosti matematicky nadaných žáků. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. 2007.
KNIHA - CELEK
Bártek K., Dofková R., Novák B., Bártková E., Stopenová A., Hodaňová J., Nocar D., Uhlířová M., Laitochová J., Zdráhal T., Šiřická J., Nováková E. Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko jejich profesního rozvoje. In Beránek J., Hanzel P. (Eds.) 2017.
Bártková E., Olšáková V., Močičková K., Vondráková E., Vaněk V. Nestandardní úlohy v inkluzivním prostředí 2. stupně základních škol (s komentářem pro učitele). 2012.
Bártková E., Bártek K. Aplikované informační technologie 2. In Nocar D., Vaněk V., Lavrinčík J. (Eds.) 2011.
Bártková E., BÁRTEK K. Úvod do informačních technologií III. In Nocar D., Dostál J., Lavrinčík J. (Eds.) 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Bártek K., Bártková E., Nocar D. Matematika v díle Albrechta Dürera. Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym, Tom 3. 2013.
Bártková E., Nocar D., Bártek K. Využití algebraických hyperstruktur při určování dědičnosti krevních skupin. Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym, Tom 3. 2013.
Nocar D., Bártková E. Motivace nadaných žáků a studentů k řešení úloh pomocí ICT. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. 2012.
BÁRTKOVÁ E., BÁRTEK K., NOCAR D., VANĚK V. Matematika v genetice. Matematyka v przyrodzie – matematika i przyroda w kształceniu powszechnym. 2011.
NOCAR D., BÁRTKOVÁ E. Výskyt zlatého čísla φ v přírodě. Matematyka w przyrodzie – matematyka i przyroda w kształceniu powszechnym. 2011.
ABSTRAKT
Hotová E. The Identification of Mathematically Gifted Pupils. Mathematical Education in a Context of Changes in Primary School. 2010.
Hotová E. Project "Mathematical Education of Pupils with Special Needs". Mathematics from Primary Education View. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Hotová E., Bártek K. Analýza učebnic matematiky určených pro žáky s lehkým mentálním postižením. VII. nitranská matematická konference. 2009.
Hotová E. Projektový den matematiky - virus IIAA. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Uhlířová M., Nocar D., Dofková R., Laitochová J., Zdráhal T., Talášek T., Pastor K., Bártek K., Wossala J., Vaško J., Bártková E. Challenges of primary mathematics education as a part of teaching for the 21st century. 2023.
Bártková E., Novák B., Stopenová A., Uhlířová M., Hodaňová J., Nocar D., Laitochová J., Zdráhal T. Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. 2012.
Novák B., Stopenová A., Laitochová J., Nocar D., Navrátilová D., Šupíková K., Hotová E., Zdráhal T., Hodaňová J., Uhlířová M. Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Hrátky s matematikou. Příručka pro učitele. In Hotová E. (Eds.) Hrátky s matematikou. Příručka pro učitele. 2008.
OPONENTSKÝ POSUDEK
NOCAR D. Algebraické struktury v úlohách. In Bártková E. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Bártková E. Inovace předmětu Matematika 3. Projekt FRVŠ. 2011.
Bártková E. Multimediální studijní opory pro předmět Matematika 1. Oponentský posudek FRVŠ. 2011.
Hotová E. Carboch Lukáš: Projekt, výukový projekt Matematika formou hry. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Bártková E. Čížková Jitka: Užití tangramu ve výuce matematiky primární školy. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Hotová E. Čížková Jitka: Užití tangramu ve výuce matematiky primární školy. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Hotová E. Juráňová Pavla: Didaktická pomůcka v matematice primární školy. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Hotová E. Řeháková Pavla: Aktivizační prvky ve výuce matematiky. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Hotová E. Tesařová Lucie: Matematika v reálném životě. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Hotová E. Wagnerová Daniela: Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Hotová E. Faltusová Zuzana: Dyskalkulie v pedagogické praxi. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Molnár J., Novák B., Bártková E., Calábek P., Nocar D., Hátle J. Matematický klokan 2013. 2013.
Molnár J., Novák B., Bártková E., Calábek P., Nocar D., Hátle J. Matematický klokan 2012. 2012.
Molnár J., Novák B., Bártková E., Calábek P., Nocar D., Hátle J. Matematický klokan 2011. 2011.
VEDENÍ PRÁCE
Bártková E. Algebraické struktury v úlohách. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Bártková E. Didaktická hra a její místo ve vyučování matematice na 1. st. ZŠ. Magisterská diplomová práce. 2011.
Bártková E. Možnosti rozvoje matematického nadání u žáků primární školy. Magisterská diplomová práce. 2011.
Hotová E. Interaktivní tabule ve vyučování matematiky na 1. stupni ZŠ. Interaktivní tabule ve vyučování matematiky na 1. stupni ZŠ. 2010.
Hotová E. Komparace řešení matematických úloh u žáků primární školy. Komparace řešení matematických úloh u žáků primární školy. 2010.
Hotová E. Projektové vyučování v matematice. Projektové vyučování v matematice. 2010.
Hotová E. Tvořivost učitele ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ. Tvořivost učitele ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ. 2010.
Hotová E. Učitel matematiky a nadaný žák. Učitel matematiky a nadaný žák. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)