Den otevřených dveří - 16. ledna 2021

Garantované studijní programy: Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Informace o studiu budou podávat RNDr. Olga Ševčíková, Ph.D. a Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D. Prezentace v rámci dne otevřených dveří proběhne on-line v prostředí platformy Zoom

Časy prezentace učitelských studijních programů: 9:00–10:0011:00–12:0013:00–14:00.

Krátký informační spot o Katedře biologie je dostupný na You Tube kanálu PdF UP.

Podrobnější informace o studijních programech jsou dostupné ZDE. Můžete si dále stáhnout informační brožurku o katedře. Těšíme se během Dne otevřených dveří na viděnou. 

Témata kvalifikačních prací - akademický rok 2020/2021.

Vážené studentky, vážení studenti,

na webových stránkách KPŘ (sekce STUDIUM) jsou zveřejněna témata bakalářských prací vypsaná pro tento akademický rok (týká se studentů 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujicího magisterského studia; v učitelských studijních programech si zadávají BP/DP studenti ve verzi studijního programu MAIOR).

V případě Vašeho zájmu o dané téma prosím kontaktujte e-mailem vyučujícího, který příslušné téma vypsal a domluvte si on-line konzultaci k tomuto tématu BP (např. ZOOM/MS Teams apod.). Stejně tak prosím postupujte v případě, že máte zájem pod vedením příslušného vyučujícího zpracovávat vlastní téma BP, které není vypsané (v těchto případech je samozřejmě vždy nutná konzultace tématu s vyučujícím a jeho schválení vyučujícím). Pod vedením vyučujícího je třeba připravit „Zásady zpracování DP“. Postup zadávání tématu kvalifikační práce do systému IS STAG bude upřesněn vedením PdF UP a bude rozeslán studentům i vyučujícím hromadným e-mailem.

Termín pro zadání kvalifikační práce je 31. ledna 2021 – neponechávejte prosím nicméně zadání tématu BP na poslední chvíli.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

Informace pro studenty všech studijních programů KPŘ

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem k současné situaci v souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR (vyhlášení nouzového stavu a s tím související opatření), kdy není možná osobní přítomnost studentů ve výuce, se na mě můžete průběžně obracet s případnými podněty e-mailem na adrese martin.jac@upol.cz nebo telefonním čísle 585 635 183.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ