Informace pro studenty všech studijních programů KPŘ

Vážené studentky, vážení studenti,

 

vzhledem k současné situaci v souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR (vyhlášení nouzového stavu a s tím související opatření), kdy není možná osobní přítomnost studentů ve výuce, se na mě můžete průběžně obracet s případnými podněty e-mailem na adrese martin.jac@upol.cz nebo telefonním čísle 585 635 183.

 

Martin Jáč, vedoucí KPŘ 

informace studentům

Exkurze k udržitelnému rozvoji (KPŘ/ EXKR, EXKUR, MKEXQ, MXKUQ, EXKUQ)

Dne 16.10.2020 proběhne první část exkurze k udržitelnému rozvoji (pro dálkové studenty jediná část). Navštívíme obchod Bez obalu v Olomouci (http://www.olomoucbezobalu.cz/). Nahlédnete do možnosti nakupovat bez nutnosti produkovat obal, který doma jen vyhodíte a možná zjistíte, že tento způsob nakupování není praktický jen pro planetu. Každý z Vás do doby exkurze prosím zjistěte, kde/zda máte bezobalový/zero waste obchod ve městě/vesnici, kde bydlíte nebo kde ho máte ve Vašem okolí. V obchodě bude možnost nákupu, vezměte si sebou případně obaly – plátěné pytlíky, sklenice, plechovky, plastové dózy atd.

Sraz bude 16.10.2020 v 8:50 v Kateřinské ulici u kostela sv. Kateřiny. Prosíme všechny účastníky, aby donesli čestné prohlášení o bezinfekčnosti a měli s sebou roušku (budeme jí potřebovat do obchodu). Vzhledem k malému množství přihlášených studentů půjdeme všichni najednou. Kdyby se situace změnila, budeme Vás informovat.

V případě dotazů pište (ondrova.marketa@seznam.cz)

Eva Jahodářová a Markéta Nyklová-Ondrová

Informace studentům

Vážení studenti,

v týdnu od 29.9.2020 se ruší všechna výuka  dr. Dagmar Vašutové.

Martin Jáč, vedoucí Katedry biologie PdF UPOL

 

 

 

Vážené studentky, vážení studenti,

 

rozvrhovaná výuka dr. Jahodářové v týdnu od 29. září do 2. října 2020 odpadá. Bližší informace Vám v rámci jednotlivých rozvrhových akcí zašle vyučující hromadným e-mailem.

 

Martin Jáč, vedoucí Katedry biologie PdF UPOL

INFORMACE STUDENTŮM!

Vážené studentky, vážení studenti,

 

pokud aktuálně ještě potřebujete uzavřít některý z předmětů s pěstitelskou a zemědělskou tematikou dr. Cenklové, obracejte se aktuálně na kolegyni RNDr. Dagmar Vašutovou, Ph.D. (dagmar.vasutova@upol.cz).

 

Martin Jáč, vedoucí Katedry biologie PdF UPOL

INFORMACE STUDENTŮM

Vážené studentky, vážení studenti,

 

na základě požadavků vedení PdF UP prosím v rámci komunikace s vyučujícími a sekretariátem Katedry biologie využívejte pouze oficiální e-mailové adresy, které máte přidělené na univerzitní doméně @upol.cz

 

Martin Jáč, vedoucí Katedry biologie

„Praktické studium druhové a biotopové diverzity v česko-polském příhraničí“ – 5 denní exkurze ENBIO

Termín: 14. – 18. 9. 2020

Trasa exkurze povede příhraničními oblastmi Orlických hor a Krkonoš

Z hlediska ochrany přírody bude exkurze probíhat 1 ½ dne v CHKO Orlické hory a 3 ½ dne v bilaterální biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze, což jsou i národní parky na české i polské straně; též Ptačí oblast a EVL Krkonoše v rámci Natura 2000 (trasy budou přizpůsobeny počasí).

Program exkurze:

1. den:

Cíl: CHKO Orlické hory

Studenti přijedou Pendolinem do Pardubic (Ostrava 7 15, Pardubice 9 22), odtud mikrobusem pro 23 účastníků.

Trasa: Pardubice – Deštné v Orlických Horách – Šerlich – Šerlišský Mlýn – Nebeská Rybná.

PP Kačenčina zahrádka v Deštném v OH – biodiverzita mokřadních ekosystémů (T1.5, T1.6), ochrana cenných druhů a biotopů, management území, problematika sjezdových tratí

Hřebenové partie CHKO při hranici ČR a PL: problematika letní a zimní turistiky a dopravy, diverzita lesních i nelesních biotopů (T1.2, T2.2, R2.2, L5.1, L5.4, X9A…), přirozená druhové skladba lesů, cenné taxony (orchideje, masožravá tučnice obecná aj.), ochrana mokřadů

Ze Šerlichu pěšky směr NPR Bukačka, následně na Šerlišský Mlýn

Oběd Masarykova chata na Šerlichu (494663279, 728650811)

Ubytování a polopenze Penzion Orličan Nebeská Rybná (tel. 777 203 445 L. Marešová)

Za nepřízně počasí: Deštné, Šerlich, Luisino údolí, Rokytnice v Orlických horách – Sýpka (Muzeum přírody CHKO Orlické hory)

 

2. den:

Cíl: dopoledne CHKO Orlické hory, navečer Ptačí oblast Krkonoše v rámci Natura 2000

Trasa: Nebeská Rybná – Luisino údolí, Deštné v Orlických Horách – Olešnice v Orlických horách (chata Čihalka) – Pec pod Sněžkou.

Dopoledne vybrané lokality submontánních poloh v okolí Nebeské Rybné – rozdíly biodiverzity luk v závislosti na managementu (T1.2, T1.6 – oba biotopy s chráněnými a ohroženými taxony), v okolí toku Zdobnice (L2.2 a V4B – viatická migrace nežádoucích druhů i přítomnost ochranářsky cenných taxonů), vegetace skalních výchozů (S1.2)

Luisino údolí pod Velkou Deštnou (nejvyšší hora Orlických hor 1115 m n. m.) – montánní polohy: problematika invazních druhů, management T1.2 a T2.3, přítomnost chráněných druhů

PR Hořečky při hranici s PL v Olešnici v Orlických horách (T2.3 a T1.2) – výskyt endemita a kriticky ohroženého druhu hořečku mnohotvárného aj.

Přejezd do Pece pod Sněžkou (3 noci ubytování a polopenze Penzion Javor, 605432 211, P. Šíla)

Navečer prohlídka Pece pod Sněžkou – problematika výstavby a regulace turistického ruchu

 

3. den:

Subalpínské a alpínské polohy Z části KRNAP

Trasa: Pec pod Sněžkou – Horní Mísečky a zpět (místním dopravou na Vrbatovu boudu a zpět).

Vlivy biotické – problematika nadměrné turistiky, výstavby (sešlap, sjíždění, eroze, viatická migrace..) i abiotické – globální oteplování, laviny, znečištění ovzduší aj.

Prioritní biotopy, naturové druhy, endemity, glaciální relikty, meandry Bílého Labe, vodopád Pančavy, mrazové jevy, ledovcový kar Kotle atd.

Velká druhová i biotopová diverzita (typy: R3, A1. A2, A3, A4 a A8; A7, A6, A8, S6, T2.1)

Hřebeny Z části KRNAP – pěšky okruh (Vrbatova bouda, nad Labským dolem, Pančava, Labská bouda, Pramen Labe, U Čtyř pánů, Kotel, Harrachovy kameny, Vrbatova bouda)

 

4. den:

Montánní, subalpínské a alpínské polohy V části KRNAP (především na polské straně)

Trasa: Pec pod Sněžkou – Harrachov – Karpacz a zpět.

Lanovkou na Kopu v 1342 m n. m. (vedlejší vrchol nejvyšší hory Krkonoš Sněžky)

Pěšky: Obří sedlo, Obří důl, Rownia pod Sniezka, Strzecha Akademicka, Malý Staw (ledovcové jezero), Schronicko Samotnia, informační centrum KPN a směr Karpacz (podle času a počasí zastávka na Wangu)

Velká druhové i biotopová diverzita v závislosti na nadmořské výšce, svažitosti, orientaci, vlhkostních poměrech; společenstva klimaxová i azonální ekologicky podmíněná (nejníže typy L9, A7, dále typy: A1, A2, A3, A4, R, T), významné taxony; problematika nadměrné turistiky, zpevňování cest, extenzivní i intenzivní monitoring, management, turistické zajímavosti

 

5. den:

Lanovkou na Hnědý vrch – Vlčí hrana - ekofarma Lesní bouda – a NS Vlčí jámy do Pece pod Sněžkou (zastávka na jediné lokalitě břízy trpasličí v Krkonoších u Čertova Mlýna ve Vlčí jámě), Temný vodopád – Pec pod Sněžkou

Trasa: Pec pod Sněžkou – Pardubice (Pendolino 16 34 – Ostrava 18 44)

 

Varianty za nepřízně počasí v Krkonoších:

Česká strana

- submontánní polohy v okolí vápencového lomu v Horním Lánově a v údolí Pekelského potoka (Ptačí oblast Krkonoše), pěšky lesní biotopy L5.1, L5.3, L2.1 až L2.2, travní T1.1, T3.4A

- montánní polohy u Hoffmannových Bud u Jánských Lázní (KRNAP), Stezka v korunách stromů, management chráněných druhů, problematika zasněžování sjezdovek

- Janské lázně – kolonáda

- Vrchlabí – Krtek – Krkonošské centrum ekologické výchovy (499 456 119, e-mailová adresa: krtek(zavináč)krnap.cz, geologická expozice, národopisná expozice Tři domky, Krkonošské muzeum

Polská strana

Szklarska Poreba Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej a Japonská zahrada Przesieka

 

Poznámka: na polské i české straně v uzavřených prostorách nutné mít přes ústa roušku, šálu, šátek

Terénní oblečení, sešit, papíry v deskách

Kartičku pojištění, občanský průkaz, peníze či kartu na placení lanovky či vstupů (na polské straně zloté)

16.8.2020 doc. RNDr. Jitka Málková, CSc., garant KA 5

Harmonogram terénních cvičení z biologie a geologie 1. ročník Bc. studia KPŘ/ACVG, KPŘ/PBCB@, KPŘ/BCVGQ

Harmonogram terénních cvičení z biologie a geologie 1. ročník Bc. studia

KPŘ/ACVG, KPŘ/PBCB@, KPŘ/BCVGQ

Terénní cvičení budou probíhat současně v týdnu od

7. 9. 2020 (pondělí) – 11. 9. 2020 (pátek)

Harmonogram ke stažení zde.

Účast na jednotlivých částech (dnech) terénního cvičení je povinná a pro splnění zápočtu je požadována 100 % účast.

Studenti budou rozděleni do následujících skupin:

 

Všeobecné pokyny:

Na jednotlivé dny terénního cvičení doporučujeme vhodné oblečení a obuv do terénu (treková obuv) – na řadě lokalit je nerovný, kluzký a bahnitý terén, pro případ deště pláštěnku, jídlo a pití na celý den (jiná možnost občerstvení nebude).

Cestovné a vstupy si každý student hradí sám. Jízdenku si studenti kupují sami (možnost využití hromadného a zlevněného jízdného – viz stránky www. cd.cz)

Z každého dne a lokality si studenti vedou zápisky v terénním deníku – nutné mít poznámkový blok, tužku, pero. Vedený terénní deník bude předkládán jako součást zápočtu.

 

7. 9. 2020 (pondělí)

1. skupina: Geologická exkurze - Čelechovice – Slatinice (doc. Hladilová)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Čelechovice na Hané 8:25.

Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3713, odjezd: 7:33 směr Nezamyslice, příjezd Prostějov 7:58, přestup na osobní vlak 24706 směr Červenka, odjezd 8:02 – příjezd Čelechovice 8:24.

Program: Pěší exkurze z Čelechovic přes Velký Kosíř do Slatinic (cca 10 km). Devonské vápence se zkamenělinami (NPP Růžičkův lom, NPP Státní lom), Velký Kosíř – suchomilná květena, Slatinice – sirovodíkové prameny.

Návrat: Slatinice autobus 14:00 nebo 14:38 směr Olomouc (příjezd 14:41 nebo 15:23 na aut. nádr.).

 

2. skupina: Geologická exkurze – Teplice n. Bečvou – Hranice n. Moravě (dr. Kopecká)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Teplice nad Bečvou 9:05

Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3207, odjezd: 7:56 hod. směr Přerov – Hranice n. Moravě – Vsetín (příjezd Teplice nad Bečvou 9:03)

Program: vápencový a kulmský vývoj kry Maleníku - Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast, tropický kras, lázeňství a minerální vody v Teplicích nad Bečvou

Na začátku exkurze bude vybírána částka na zaplacení vstupného do Zbrašovských aragonitových jeskyní – předpokládaná cena sníženého vstupného na studentský průkaz: 100 Kč, plná cena 130 Kč (připravte si přesný obnos)

Návrat: Hranice na Moravě město – vlak Sp 1718, odjezd 14:46 směr Olomouc (15:31 příjezd Olomouc)

 

3. skupina: Botanická exkurze – Velká Bystřice – Svatý Kopeček (dr. Vránová)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Velká Bystřice 7:45

Doporučený odjezd: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3541 odjezd 7:33 směr Hrubá Voda (Velká Bystřice 7:43)

Program: Pěší exkurze z Velké Bystřice přes Lošov na Svatý Kopeček (cca 7 km). Vybrané rostliny trávníků, polí, lesů a křovin – morfologie stonku, listů, květů, květenství.

Návrat: MHD bus č. 11 přibližně ve 14 h

 

8. 9. 2020 (úterý)

1. skupina: Botanická exkurze – Velká Bystřice – Svatý Kopeček (dr. Vránová)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Velká Bystřice 7:45

Doporučený odjezd: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3541 odjezd 7:33 směr Hrubá Voda (Velká Bystřice 7:43)

Program: Pěší exkurze z Velké Bystřice přes Lošov na Svatý Kopeček (cca 7 km). Vybrané rostliny trávníků, polí, lesů a křovin – morfologie stonku, listů, květů, květenství.

Návrat: MHD bus č. 11 přibližně ve 14 h

 

2. skupina: Geologická exkurze - Čelechovice – Slatinice (doc. Hladilová)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Čelechovice na Hané 8:25.

Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3713, odjezd: 7:33 směr Nezamyslice, příjezd Prostějov 7:58, přestup na osobní vlak 24706 směr Červenka, odjezd 8:02 – příjezd Čelechovice 8:24.

Program: Pěší exkurze z Čelechovic přes Velký Kosíř do Slatinic (cca 10 km). Devonské vápence se zkamenělinami (NPP Růžičkův lom, NPP Státní lom), Velký Kosíř – suchomilná květena, Slatinice – sirovodíkové prameny.

Návrat: Slatinice autobus 14:00 nebo 14:38 směr Olomouc (příjezd 14:41 nebo 15:23 na aut. nádr.).

 

3. skupina: Geologická exkurze – Teplice n. Bečvou – Hranice n. Moravě (dr. Kopecká)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Teplice nad Bečvou 9:05

Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3207, odjezd: 7:56 hod. směr Přerov – Hranice n. Moravě – Vsetín (příjezd Teplice nad Bečvou 9:03)

Program: vápencový a kulmský vývoj kry Maleníku - Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast, tropický kras, lázeňství a minerální vody v Teplicích nad Bečvou

Na začátku exkurze bude vybírána částka na zaplacení vstupného do Zbrašovských aragonitových jeskyní – předpokládaná cena sníženého vstupného na studentský průkaz: 100 Kč, plná cena 130 Kč (připravte si přesný obnos)

Návrat: Hranice na Moravě město – vlak Sp 1718, odjezd 14:46 směr Olomouc (15:31 příjezd Olomouc)

 

9. 9. 2020 (středa)

1. skupina: Geologická exkurze – Teplice n. Bečvou – Hranice n. Moravě (dr. Kopecká)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Teplice nad Bečvou 9:05

Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3207, odjezd: 7:56 hod. směr Přerov – Hranice n. Moravě – Vsetín (příjezd Teplice nad Bečvou 9:03)

Program: vápencový a kulmský vývoj kry Maleníku - Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast, tropický kras, lázeňství a minerální vody v Teplicích nad Bečvou

Na začátku exkurze bude vybírána částka na zaplacení vstupného do Zbrašovských aragonitových jeskyní – předpokládaná cena sníženého vstupného na studentský průkaz: 100 Kč, plná cena 130 Kč (připravte si přesný obnos)

Návrat: Hranice na Moravě město – vlak Sp 1718, odjezd 14:46 směr Olomouc (15:31 příjezd Olomouc)

 

2. skupina: Botanická exkurze – Velká Bystřice – Svatý Kopeček (dr. Vránová)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Velká Bystřice 7:45

Doporučený odjezd: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3541 odjezd 7:33 směr Hrubá Voda (Velká Bystřice 7:43)

Program: Pěší exkurze z Velké Bystřice přes Lošov na Svatý Kopeček (cca 7 km). Vybrané rostliny trávníků, polí, lesů a křovin – morfologie stonku, listů, květů, květenství.

Návrat: MHD bus č. 11 přibližně ve 14 h

 

3. skupina: Geologická exkurze - Čelechovice – Slatinice (doc. Hladilová)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Čelechovice na Hané 8:25.

Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3713, odjezd: 7:33 směr Nezamyslice, příjezd Prostějov 7:58, přestup na osobní vlak 24706 směr Červenka, odjezd 8:02 – příjezd Čelechovice 8:24.

Program: Pěší exkurze z Čelechovic přes Velký Kosíř do Slatinic (cca 10 km). Devonské vápence se zkamenělinami (NPP Růžičkův lom, NPP Státní lom), Velký Kosíř – suchomilná květena, Slatinice – sirovodíkové prameny.

Návrat: Slatinice autobus 14:00 nebo 14:38 směr Olomouc (příjezd 14:41 nebo 15:23 na aut. nádr.).

 

10. 9. 2020 (čtvrtek)

1. + 2. + 3. skupina – Geologicko - botanická exkurze okolím Grygova

Začátek exkurze: sraz na nádraží Grygov 8:40.

Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3817, odjezd: 8:33 směr Přerov, příjezd do Grygova 8:38

Program: Pěší exkurze po naučné stezce v okolí Grygova a Krčmaně (cca 10 km). Vápencové lomy a vegetace: kalcitové žíly, devonské fosílie, suchomilná vegetace, granity a pegmatity u Krčmaně

Návrat: Grygov os. vlak 38:26 odjezd 14:54 směr Olomouc (příjezd do Olomouce 15:00)

 

11. 9. 2020 (pátek)

Sraz: V 8,00 hodin u vchodu do budovy Pedagogické fakulty UP Purkrabská 2.

Program:

a) Bezručovy sady - skalní defilé (sedimenty spodního karbonu) - terénní geologická dokumentace, měření geologickým kompasem, ukázka geologické mapy.

b) Bezručovy sady - botanická pozorování – morfologie listů, květů, květenství, plodů.

c) Geopark Přírodovědecké fakulty UP – vyvřelé, přeměněné a usazené horniny Moravy a Slezska (45 exponátů z 31 lokalit), regionální geologie, práce s geologickou mapou ČR.

Předpokládaná doba ukončení: 14:00.

 

Podmínky pro udělení zápočtu:

- 100 % účast na všech částech terénního cvičení

- předložení relevantních zápisků v terénním deníku

- prokázání znalostí a dovedností získané návštěvou jednotlivých exkurzních lokalit

 

Upozornění:

Cvičení se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří v daném čase nemají nařízeno karanténní opatření, resp. osoby bez projevů virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Tuto skutečnost každý student doloží vedoucím cvičení čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz formulář na stránkách fakulty). Během cvičení je nutno dodržovat veškerá hygienická opatření (rozestupy minimálně 1,5 m, používání roušek).

 

VEDOUCÍ EXKURZE: Jitka Kopecká, Šárka Hladilová, Olga Vránová

Zoologická cvičení v terénu – 22-26. června 2020

Zoologická cvičení v terénu – 22-26. června 2020

(BZOC, BZOTQ)

studenti 2. roč. - prezenční st.

vedoucí – Markéta Nyklová

Zoologická cvičení v terénu – 22-26. června 2020

(BZOC, BZOTQ)

studenti 2. roč. - prezenční st.

vedoucí – Markéta Nyklová

 

22. 6. 2020 Poodří

(sraz na vlakovém nádraží Studénka cca 9:10)

Doporučená doprava: (Olomouc hl.n.) 7:56 -8:18 (Přerov) ČD - Os

8:23-9:04 (Studénka) Regio

Skupinka č. 4,5,6

Odjezd z lokality: 13:00-15:00

 

23. 6. 2020 Bílá Opava – Praděd

(sraz v Karlově Studánce, rest.Hubertus cca 9:40)

Doporučená doprava: (Olomouc hl.n.) 7:05 -8:23 (Bruntál hl. nádraží) ČD - R

8:40 -9:35 (Karlova Studánka, rest.Hubertus)

Skupinka č.7,8,10

Odjezd z lokality: 16:00-18:00 z Karlova studánka rozc. Hvězda

 

24. 6. 2020 Rožnov pod Radhoštěm

(sraz na vlakovém nádraží Rožnov pod Radhoštěm cca 9:35 )

Doporučená doprava: (Olomouc hl.n.) 7:51 -8:51 (Valašské Meziříčí) ČD - Ex

9:11-9:31 (Rožnov p. Radhoštěm) ČD – Os

Skupinka č. 4,5,6

Odjezd z lokality: 14:00-16:00

 

25. 6. 2020 Bzenec – Váté písky

(sraz na vlakové stanici Bzenec přívoz cca 9:00 )

Doporučená doprava: (Olomouc hl.n) 7:31-8:15 (Staré Město u Uherského Hradiště) ČD-R

8:37 - 8:54 (Bzenec přívoz) ČD - Os

Skupinka č. 1,2,3

Odjezd z lokality: 16:00-18:00

Pozn. na lokalitě není možnost občerstvení ani nákupu tekutin, počítejte s tím.

 

26. 6. 2020 Poodří

(sraz na vlakovém nádraží Studénka cca 9:10)

Doporučená doprava: (Olomouc hl.n.) 7:56 -8:18 (Přerov) ČD

8:23-9:04 (Studénka) Regio

Skupinka č. 8, 9

Odjezd z lokality: 13:00-15:00

 

Pokyny k terénním cvičením ze zoologie

1. Účast na cvičeních je povinná, podmínkou udělení zápočtu v akad. roce 2019/2020 je 80% účast.

2. Terénní cvičení se budou konat za každého počasí, vezměte si vhodnou terénní obuv.

3. Nutné potřeby: poznámkový blok, tužka. Doporučené potřeby: dalekohled, určovací pomůcky, sběrací láhve

4. O práci v terénu a demonstrovaných přírodninách si každý student vede zápis

5. Cvičení bude zakončeno zápočtem – přezkoušením!

6. Program cvičení může být upraven vzhledem k počasí, příp. z jiných důvodů 7. Sraz je vždy na lokalitách. Z každé skupinky prosím napište na ondrova.marketa@seznam.cz telefonický kontakt, ať v případě zpoždění či jiných můžeme situaci řešit. 8. Pokud se daného dne nezúčastníte, napište mi na mail ondrova.marketa@seznam.cz

9. Na většině lokalit počítejte s minimální možností nákupu svačiny (Bzenec – vůbec

Zoologická cvičení v terénu (BZOC, BZOTQ) –22.-26.6. 2020

Rozpis exkurzí – vedoucí  Kateřina Sklenářová

Rozpis exkurzí – vedoucí  Kateřina Sklenářová

 

22. 6. 2020           Grygov

                              Skupina č. 7, 8, 9

                             Sraz: Grygov, železniční stanice v 8:05

                             Odjezd z Olomouce: 7:56 do Grygova (osobní vlak 3207)

                              Návrat: 15:00

 

23. 6. 2020           Chomoutov

                             Skupina č. 3, 6

                             Sraz: Chomoutov, Škola (zastávka MHD) v 9:05

                             Odjezd z Olomouce: 8:39 zastávka MHD Tržnice (bus č. 20)

                             Návrat: 15:00

 

24. 6. 2020           Poodří

                              Skupina č. 1, 2, 3

                             Sraz: Studénka, železniční stanice, 9:05

                             Odjezd z Olomouce: 7:56 (osobní vlak 3207 do Přerova, následně přestup na vlak RJ 1105 do Studénky v 8:23)

                             Návrat: 16:00

 

25. 6. 2020          Pálava

                            Skupina č. 4, 5, 10

                            Sraz: Dolní Věstonice, autobusová zastávka v 9:20

                                 Odjezd z Olomouce: 7:09 (rychlík R814 do Šakvic, následně přestup na autobus 729540 56 do Dolních Věstonic v 9:07)

                                   Návrat: 17:00

 

26. 6. 2020           Velká Bystřice – Svatý kopeček

                             Skupina č. 7, 10

                                   Sraz: Velká Bystřice, železniční stanice, 9:46

                                   Odjezd z Olomouce: 9:37 (osobní vlak 3573)

                             Návrat: 15:00

Pokyny k terénním cvičením ze zoologie pro studenty 2. ročníku

 Účast na cvičeních je povinná, podmínkou udělení zápočtu v akad. r. 2019/2020 je 80% účast.

 1. Terénní cvičení se budou konat za každého počasí, vezměte si vhodnou terénní obuv.
 2. Nutné potřeby: poznámkový blok, tužka.
 3. Doporučené potřeby (dle možností): lupa, dalekohled, určovací pomůcky, sběrací láhve
 4. O práci v terénu a demonstrovaných přírodninách si každý student vede zápis
 5. Cvičení bude zakončeno zápočtem – přezkoušením
 6. Program cvičení může být upraven vzhledem k počasí, příp. z jiných důvodů

Zoologická cvičení v terénu – 22. - 26. června 2020

Zoologická cvičení v terénu – 22. - 26. června 2020

(BZOC, BZOTQ)

- studenti 2. roč. - prezenční st.

ROZDĚLENÍ STUDENTŮ DO SKUPIN zde.

Rozpis exkurzí – vedoucí – M. Bocáková

 

Rozpis exkurzí – vedoucí – M. Bocáková

 

22. 6. 2020 - Moravičany

Sraz: Olomouc hlavní nádraží ČD, 8:20 hod.

Odjezd: 8:33 do Moravičan

Návrat: 15:00

vedoucí: M. Bocáková

 

23. 6. 2020 - Žárovice - Plumlov

Sraz: nádraží ČD - Olomouc Nové Sady v 7:30 hod.

Odjezd: v 7:36 h. do Prostějova

(odjezd vlaku z Olomouce hl. n. v 7:33 hod.,

v Prostějově přestup na autobus směr Boskovice, odjezd v 8:15 h.)

Návrat: 15:00

vedoucí: M. Bocáková

 

24. 6. 2020 - Moravičany

Sraz: Olomouc hlavní nádraží ČD, 8:20 hod.

Odjezd: 8:33 (do Moravičan)

Návrat: 15:00

vedoucí: M. Bocáková

 

25. 6. 2020 - Hrubá Voda - Smilov

Sraz: Olomouc hlavní nádraží ČD, 7:20 hod.

Odjezd: 7:33 (do Hrubé Vody)

Návrat: 15:30

vedoucí: M. Bocáková

 

26. 6. 2020 - Olomouc - Plané loučky

Sraz: v 8:05 hod. – aut. zastávka - Olomouc - Řepčín, Máchova

- doprava autobus MHD, č. 18 (7.53 hod. z Nám. Hrdinů, Máchova-8.02),

nebo č. 20 (7.44 hod. z Nám. Hrdinů, Máchova-7.51).

Návrat: 15:00

vedoucí: M Bocáková

 

Pokyny k terénním cvičením ze zoologie pro studenty 2. ročníku

1. Účast na cvičeních je povinná, podmínkou udělení zápočtu v akad. r. 2019/2020 je 80% účast.

2. Terénní cvičení se budou konat za každého počasí, vezměte si vhodnou terénní obuv.

3. Nutné potřeby: poznámkový blok, tužka.

4. Doporučené potřeby (dle možností): lupa, dalekohled, určovací pomůcky, sběrací láhve

5. O práci v terénu a demonstrovaných přírodninách si každý student vede zápis

6. Cvičení bude zakončeno zápočtem – přezkoušením

7. Program cvičení může být upraven vzhledem k počasí, příp. z jiných důvodů

Pokyny ke Cvičení v terénu z geologie a biologie (AKCVG, KBCB@) – 19.6.2020 (pátek)

Sraz: V 8,00 hodin u vchodu do budovy Pedagogické fakulty UP Purkrabská 2.

Cvičení bude probíhat v době od 8,00 do 14,45 hod. v Bezručových sadech a v geoparku Přirodovědecké fakulty UP v Olomouci. Studenti budou pracovat ve 4 skupinách (rozdělení do skupin viz níže), každá pod vedením jednoho pedagoga (botanika – Dr. Vránová, zoologie – Dr. Sklenářová, geologie – Dr. Kopecká, Doc. Hladilová), skupiny se budou střídat vždy po 1 hodině.

Program:

 1. Bezručovy sady - skalní defilé (sedimenty spodního karbonu) - terénní geologická dokumentace, měření geologickým kompasem, ukázka geologické mapy.
 2. Bezručovy sady - zoologická pozorování.
 3. Bezručovy sady - botanická pozorování – morfologie listů, květů, květenství, plodů.
 4. Geopark Přírodovědecké fakulty UP – vyvřelé, přeměněné a usazené horniny Moravy a Slezska (45 exponátů z 31 lokalit), regionální geologie, práce s geologickou mapou ČR.

 

Na cvičení je nutno mít vhodné terénní oblečení a obuv. Je třeba počítat i s proměnlivým počasím, takže nezapomeňte ani na pláštěnku/ deštník, pokrývku hlavy a brýle proti slunci. Každý student bude mít vlastní terénní deník a psací potřeby.

 

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutná účast na celém cvičení a předložení zápisků v terénním deníku.

 

1. skupina/KBCB@

2. skupina /KBCB@

3. skupina /AKCVG

4. skupina /AKCVG

Antlová Helena

Mazancová Nikola

Baráková Adéla

Novotná Michaela

Axmannová Renáta

Michálková Lucie

Baranová Dana

Pachman Aleš

Bardová Veronika

Novotná Martina

Beneš Dominik

Petřek Marcel

Bartošová Lenka

Oplocký Petr

Bernatská Krystyna

Pijáčková Marie

Borošová Romana

Partlová Silvie

Černinová Eva

Pospíšilová Polanská Jaroslava

Brunclíková Dagmar

Pfitzner Robert

Holinka Tomáš

Quardová Kateřina

Dovrtělová Hana

Plachá Andrea

Jemelková Pavla

Rusnáková Kolavíková Monika

Furchová Veronika

Sáblík Jakub

Koneš Kryštof

Sehnalová Silvie

Horváth Václav

Sikorová Mariana

Kořistková Barbora

Smékalová Adriana

Jahodová Kateřina

Staňková Nicola

Křížek Jan

Soušek Martin

Jehlářová Michaela

Strnadová Barbora

Marek Matyáš

Šlezar Jiří

Kašparovský Martin

Svatošová Hana

Mináčová Kateřina

Tyranová Jindřiška

Kněžíková Tereza

Svěchotová Tereza

Nagy Gabriel

Zálešák Patrik

Kocurek Mojmír

Szkanderová Michaela

Nagyová Miriama

Zámcová Jarmila

Lohrer Jiří

Včelicová Lucie

 

 

Makovičková Romana

Zikosová Tereza

 

 

Marková Iveta

Zounarová Dominika

 

 

 

Upozornění: cvičení se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří v daném čase nemají nařízeno karanténní opatření, resp. osoby bez projevů virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Tuto skutečnost každý student doloží vedoucím cvičení čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz formulář na stránkách fakulty). Během cvičení je nutno dodržovat veškerá hygienická opatření (rozestupy minimálně 1,5 m, používání roušek).

 

Olomouc 4.6.2020

Doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., Mgr. Jitka Kopecká, PhD., Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D., RNDr. Olga Vránová, Ph.D.

INFORMACE STUDENTŮM

Terénní praxe z péče o krajinu a přírodu

1. roč. Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor: KPŘ/ATPX

AKTP (studenti si vyberou 1 den z nabízeného programu, zapíši se do STAG, počet omezen)

Termín konání: 1. 6.- 5. 6. 2020

Vedoucí: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Exkurzní trasy:

1.6. (po)          Sraz: Hynkov restaurace

Trasa: z Hynkova směr Horka n/Moravou: CHKO Litovelské Pomoraví

(NPR Ramena řeky Moravy, PR Kenický, PR Panenský les, PP Daliboř)

(květena tvrdých luhů a nivních luk, problémy ochrany přírody: revitalizace, obnova lesů, management luk; ochrana biodiverzity – druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní)

(Olomouc Tržnice 11 05, Hynkov 11 34, z Horka n/Moravou autobus 20 (17 14,17 40, 18 10)

 

2.6. (út)           Sraz: na parkovišti u jezera Poděbrady v 13:00

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví PR Plané loučky

(květena nivních luk a jasanovo-olšového luhu; management luk, meliorace; ochrana biodiverzity – druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní; zadržování vody v krajině

(z Olomouce např. od Tržnice autobusy 18 a 20)

 

3.6. (st):          Sraz: Litovel u autobusového nádraží

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (NPR Vrapač, PR Hejtmanka a PR Templ)

(květena tvrdých a měkkých luhů, dubohabřin a nivních luk, problémy ochrany přírody: revitalizace, obnova lesů, management luk, meliorace, scelování polí, absence remízů, větrolamů; ochrana biodiverzity – druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní)

(Olomouc – autobus. nádraží 8 00 – Litovel 8 45, zpět 14 50 (15 05), Olomouc 15 15 (15 44)

 

4.6. (čt):          Sraz: v Hoštejně na vlakovém nádraží

Trasa: přírodním parkem Březná okolo Moravské Sázavy k soutoku Březné a údolím směrem k Drozdovské pile

(meandrující tok s pobřežními porosty, nivní louky, přirozené bukové i nepůvodní smrkové porosty na svazích, ochranářsky významné druhy, ochrana biodiverzity)

(Olomouc 8 33 do Zábřehu, odtud 9 17 – 9 24; zpět vlak 15 00, Olomouc 15 51)

 

5.6. (pá):        Sraz: Mladeč náměstí

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (PP Třesín, NPP Podkova)

naučná stezka: krasové jevy, mimořádná biotopová a druhová diverzita – dubohabřiny, bučiny, suťové lesy, měkký luh, skalní výchozy, jeskyně, vlhké louky; ochranářsky významné druhy (druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní), ochrana biodiverzity

(Olomouc: bus 8 30 – Litovel 9 16, odtud 9 22 do Mladče nám. 9 41, zpět: 15 00 přes Litovel, Olomouc 15 44)

 

Jízdenky na vlakové či autobusové spoje si kupuje každý sám!

Vezměte s sebou:

 • dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)
 • jídlo a pití na I. den s sebou
 • psací potřeby, příp. lupa
 • občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

 

Požadavky k udělení zápočtu: aktivní účast a předložené protokoly na vysokoškolské úrovni

 

Olomouc 18.5.2020                                       doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

 

 

 

INFORMACE STUDENTŮM

Program komplexních cvičení v terénu 2020

Šárka Hladilová & Markéta Nyklová-Ondrová & Eva Jahodářová

 

Pondělí 8. 6. 2020 Haná: Čechy pod Kosířem, Kosíř

 

 • Odjezd autobusem (780439 30) do Čech pod Kosířem v 8:00 ze zastávky Olomouc autobusové nádraží, příjezd do Čech pod Kosířem- sokolovna v 8:42.
 • Pěší exkurze po zdejším zámeckém areálu, dále přes Velký a Malý Kosíř do Slatinic (cca 6–7 km); návrat do Olomouce linkovým autobusem
 • zámecký areál Čechy pod Kosířem: Na ploše více než 20 ha, pod působivou kulisou nejvyššího vrcholku Hané, Velkého Kosíře (442 m n. m.), roste přes dvě stě druhů jehličnatých a listnatých stromů a keřů. Souvislé zalesněné plochy tu a tam přeruší krásně udržovaná louka, cesta či stezka. Úžasnou kulisu tvoří také dva velké rybníky, kvákání žab a zpěv ptáčků. Prostě idylka… (http://www.spqo.cz/content/zamecky-park-v-cechach-pod-kosirem).
 • Mánesův kraj: přírodní park Velký Kosíř - „Na západ od Slatinic se zvedá výběžek Bouzovské vrchoviny s vrcholem Velký Kosíř, humorně nazývaný "hanácké Mont Blank". Je to zalesněné oblé pohoří na rozhraní Olomoucka a Prostějovska zvané Kosíř, který je opředen řadou pověstí a bájí“ (http://slatinice.webzdarma.cz/kosir.html).
 • Malý Kosíř: „Vrchol Malého Kosíře a přilehlé svahy se suchomilnou vegetací vytváří cenné biocentrum v zemědělské krajině u Slatinic na Hané. V minulosti byla lokalita využívaná jako sady, pastvina a ve vrcholové části s výstupy skal se lámal kámen pro stavební činnost. Všechny tyto aktivity měly velký vliv na celkový ráz území“ (http://www.sagittaria.cz/cs/prirodni-rezervace-maly-kosir).

 

Úterý 9. 6. 2020 Haná: Mladečský kras

 • Odjezd autobusem z Olomouckého autobusového nádraží v 8:30 (890302 22) do Litovle zastávka Palackého (9:16), odtud odjezd autobusem (890307 17)9:22 do Mladeč náměstí, příjezd v 9:41
 •  Pěší exkurze po Mladečském krasu a přes lužní lesy v okolí; návrat do Olomouce linkovým autobusem
 • vrch Třesín: „Třesín je krasový vrch v těsné blízkosti obce Mladeč v CHKO Litovelské Pomoraví. Jedná se o návrší tvořené devonskými vápenci s řadou krasových útvarů včetně jeskyní. Veřejnosti přístupné jsou Mladečské jeskyně, které tvoří složitý labyrint puklinových chodeb a řícených dómů a jsou významným archeologickým a paleontologickým nalezištěm. Pro celé území je typická teplomilná vegetace vápenců a skladba lesa, který tvoří teplé dubohabrové háje a bukové doubravy. Pestrost území dotváří drobné stavby romantického areálu Lichtenštejnů, v němž můžeme vypozorovat určitou podobnost s mnohem známějším Lednicko-Valtickým areálem” (http://www.sagittaria.cz/cs/naucna-stezka-tresin).
 • Mladečské jeskyně: Prostupují vrchem Třesín (345 m n.m.) při západním okraji obce Mladeč a jsou největším jeskynním systémem Mladečského krasu. Představují převážně horizontální, velmi členitý labyrint chodeb, dómů a vysokých komínů s pozoruhodnou modelací stěn a stropů, s krápníkovou výzdobou a četnými blokovými závaly, několika strmými chodbami zasahují až pod hladinu podzemní vody. Patří mezi archeologické lokality světového významu, jsou patrně nejstarším, největším a nejsevernějším sídlištěm moderních lidí (kromaňonců) v Evropě, kteří zde prokazatelně žili již před více než 31 tisíci lety. Mají celkem 1 250 metrů chodeb a síní o výškovém rozpětí 30 metrů. Byly po pradávném zavalení vchodu znovu objeveny kolem roku 1826 při lámání kamene, od přelomu 19. a 20. století jsou zpřístupněny veřejnosti a od roku 1911 elektricky osvětleny. Návštěvní okruh je dlouhý 380 metrů s malou archeologickou expozicí; prohlídka trvá cca 40 minut. Teplota vzduchu je 8 °C, průměrná relativní vlhkost 95 %“ (www.caves.cz/jeskyne/mladecske-jeskyne/o-jeskyni).

 

Středa 10. 6. 2020 Valašsko: Rožnov pod Radhoštěm

 • Odjezd z  hlavního nádraží v Olomouci v 7:51 vlakem (Ex 121 Valašský expres) do Valašského Meziříčí (8:51), zde přestup na osobní vlak (Os 3907) v 9:11 směr Rožnov pod Radhoštěm, příjezd v 9:31, návrat do Olomouce vlakem
 • Zde exkurze po skanzenu - „Valašském muzeu v přírodě“ (Dřevěné městečko, Mlýnská dolina, Valašská dědina)
 • Valašské muzeum v přírodě: „V současné době je Rožnov proslaven především Valašským muzeem v přírodě, které je tvořeno souborem dřevěných lidových staveb přenesených z valašského regionu do prostředí městského parku (Dřevěné městečko) a na přilehlou stráň (Valašská dědina a Mlýnská dolina). Dvě posledně jmenované části tvoří živé muzeum. Technické vodní stavby, mlýn, pila a hamr jsou v provozu, na políčkách Valašské dědiny se pěstují tradiční plodiny, obyvatelé chovají drůbež a dobytek“ (http://www.visitroznov.cz/valasske-muzeum-v-prirode-v-roznove-pod-radhostem/ds-1011).

 

Další informace k exkurzi

 • Exkurze se mohou zúčastnit pouze osoby, které v daném čase nemají nařízeno karanténní opatření, osoby bez projevů virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, apod.). Tuto skutečnost studenti doloží vedoucím exkurze čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Dále jsou studenti povinni si sebou vzít roušky či jiné ochranné pomůcky, kterými si zakryjí nos a ústa; také desinfekci na ruce.
 • V případě potřeby léky (alergie, astma atd.).
 • Blok a psací potřeby
 • Rovněž je vítáno, pokud si sebou vezmete epruvety, síťky na lovení vodních bezobratlých (akvaristické síťky, cedník), entomologické pinzety, lupy, dalekohled, případně si stáhněte aplikaci k určování ptáků, bezobratlých, rostlin atd.
 • Finance: cestovné za hromadnou dopravu si hradí každý účastník sám. Dále je třeba mít připraveny peníze na úhradu vstupného (skanzen v Rožnově p. Radhoštěm: 200 Kč; Mladečské jeskyně: 120 Kč; příp. zámek v Čechách p. Kosířem: 90 Kč).
 • Vybavení: přiměřené terénní oblečení a obuv (náročnost terénu odhadněte z informací v programu) - bude se relativně hodně chodit, nutná je dobrá terénní obuv a kvalitní pláštěnka, případně i pokrývka hlavy či opalovací krém, studentský průkaz (ISIC) kvůli možnostem uplatnit slevy na vstupné; jídlo a dostatek pití atp.
 • Udělení zápočtu: podmínkou je účast na exkurzích a aktivita během celé exkurzi a při závěrečné diskusi.
 • Změna programu vyhrazena (zejména v souvislosti s vývojem počasí) - sledujte tedy, prosíme, v době exkurzí aktuality na stránkách Katedry biologie.
 • Kontakt na vedoucí: Šárka Hladilová (e-mail: sarka.hladilova@upol.cz), Markéta Nyklová-Ondrová (e-mail: ondrova.marketa@seznam.cz), Eva Jahodářová (e-mail: eva.jahodarova@upol.cz)

 

Informace studentům exkurze ENBIO

Vážení a milí studenti,

Plánovaná exkurze ENBIO se nemůže uskutečnit od 8. 6. 2020 z důvodu uzavření polských hranic (zapsaní účastníci již obdrželi hromadný email).

Exkurze je přesunuta na termín od 14.-18.9. 2020.

Uvítám, pokud se všichni zapsaní studenti zúčastníte. Pokud se někomu termín opravdu nehodí, dejte mně prosím vědět – musíte si však co nejdříve podat na studijní oddělení žádost na odhlášení předmětu. Musela bych urychleně hledat náhradu, která by se zase přes žádost přihlásila. A blíží se prázdniny a dovolené.

Pokud by někomu z Vás chyběly 2 kredity, se kterými jste počítali za udělení zápočtu v LS z předmětu ENBIO, dejte mně prosím vědět. Lze to řešit po dohodě s vedoucím katedry a panem prorektorem. Je to domluveno.

Těším se na shledání,

S pozdravem

Doc. Jitka Málková

Upozornění studentům EKOL - naplnění kapacity praxí v rámci projetu EnviTrio

Vážené studentky, vážení studenti,

po 2 letech zveřejnění nabídky všem studentům oboru Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor 2. a 3. ročníku s nabídkou možnosti financování odborné praxe v rámci projektu EnviTrio na správách CHKO v příhraniční oblasti s Polskem byla povolená kvóta studentů vyčerpaná ke dni 17.2.2020.

Počet studentů již skutečně nejde v rámci projektu navýšit. Studenti také byli osobně informováni, že počet hrazených praxí je omezen.

Pro r. 2020 lze uskutečnit praxi za zvýhodněných podmínek (zadarmo inspekční pokoje pro 2 osoby) v CHKO Orlické hory a Jeseník (v omezeném počtu), další lze bez ubytování zdarma realizovat v CHKO Broumovsko či Beskydy (vše v omezeném počtu).

Pokud student nechce z důvodu (např. vzdálenosti) v příhraničí praxi vykonávat, vybere si ve svém okolí odpovídající organizaci či podnik blízký studijnímu oboru (na dalších správách CHKO, NP, AOPK ČR, na referátech ŽP krajů, okresů atd.).

Při nejasnostech se schválením Vámi zvolené praxe se obracejte s dotazy na doc. Jitku Málkovou CSc. nebo Mgr. Kateřinu Sklenářovou Ph.D.

Děkujeme za pochopení.

doc. Jitka Málková CSc.

UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM

TERMÍN PRO ZADÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ JE DO 28.2.2020.

Souvislá pedagogická praxe 1: Doplňující informace pro studenty kombinovaného studia

Odlišnosti oproti studentům prezenčního studia:

1. student kombinovaného studia si svoji praxi organizuje na základě svých časových možností. Není tedy povinován splnit ji v průběhu tří týdnů v pevně stanoveném termínu Střediskem odborných a pedagogických praxí PdF UP. Může si praxi časově zorganizovat dle svých potřeb, avšak v jejím celkovém požadovaném rozsahu, tj. 5 náslechů a 10 výstupů za obor přírodopis.

2. Takto organizovanou praxi si student kombinovaného studia plně zařizuje sám, individuálně si domlouvá školu i cvičného učitele. V tomto případě smlouvu se zvolenou školou PdF UP neuzavírá a záleží tedy čistě na samotné dohodě mzi studentem kombinovaného studia a příslušnou školou.

3. Pokud jste učitelem přírodopisu s délkou praxe větší než 3 roky, není nutné odevzdávat hodnocení cvičného učitele a rozvrh náslechových a výstupových hodin (viz níže). V takovém případě odevzdáte jako podklad k zápočtu pouze Deník praxe zpracovaný dle pokynů naší katedry (viz níže). Délku praxe potvrdí příslušná škola (razítko a podpis vedení školy).

 

Povinností studenta kombinovaného studia pro úspěšné absolvování souvislé pedagogické praxe jsou poté totožné se studenty prezenčního studia, tj. především:

 

1. vést si Deník praxe, jehož obsah je specifikován v pokynech pro Souvislou pedagogickou praxi 1 (viz aktuality na www stránkách katedry: kbi.upol.cz)

 

2. odevzdat rozvrh náslechových a výstupových hodin – po dohodě se cvičným učitelem na rozvrhu náslechových a výstupových hodin doručit tento rozvrh metodikovi praxe, nejlépe e-mailem a to v dostatečně čitelné podobě (ideální je scan, méně vhodná je kopie fotoaparátem)

 

3. odevzdat hodnocení vaší praxe cvičným učitelem s potvrzením všech náslechových a výstupových hodin

 

Potřebné formuláře (hodnocení praxe, rozvrh) naleznete na stránkách Střediska odborných pedagogických praxí PdF UP (informace viz výše uváděné pokyny naší katedry k souvislé pedagogické praxi).

 

Jitka Kopecká

Informace pro studenty 1. ročníku navazujícího Mgr. studia k předmětu Souvislá pedagogická praxe 1 (KPŘ/PNP1@, KPŘ/KNP1@)

Vážené studentky, vážení studenti,

instruktáž k Souvislé pedagogické praxi 1 proběhne  v následujících dnech:

studenti prezenčního studia: úterý 11. 2. 2020 v 8:15 na Katedře biologie (učebna 3.03 – geologie)

studenti kombinovaného studia: pátek 28.2. 2020 na začátku společné výuky PNDG@ (Didaktika geologie)

Smyslem instruktáže je seznámit studenty s průběhem první souvislé pedagogické praxe, jejími organizačními, pedagogicko-didaktickými i profesně orientovanými specifiky.

Veškeré informace máte již k dispozici od 28.11.2019 také zde: http://new2.kbi.upol.cz/?s=pnp1%40&submit=

V případě jakýchkoliv dotazů stran organizace, vedení a průběhu souvislé pedagogické praxe mne také můžete kontaktovat osobně či e-mailem na jitka.kopecka@upol.cz, popř. telefonicky na tel. 585 635 180.

Jitka Kopecká

PROGRAM EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI: KPŘ/EXKUR, EXKUQ, MXKUQ

Pátek 28. 2. 2020 a pátek 6. 3. 2020

 

Hornické muzeum Landek Park v Ostravě, Dolní oblast Vítkovice

Program:

10:30                           Sraz na recepci Hornického muzea, Landek Park v Ostravě

(prosím připravit přesnou finanční částku na zaplacení vstupenky)

11:00-13:00                Hornické muzeum Landek Park v Ostravě, Velký okruh

(důlní expozice s fáráním do dolu v původní těžní kleci, expozice báňského záchranářství)

Cena vstupného (osoba/student): 110,-

Kontakt: Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava – Petřkovice; e: landekpark@dolnivitkovice.cz; +420 602 532 414 (recepce)

Přesun do Dolních Vítkovic (MHD)

14:00-15:45                Dolní oblast Vítkovice, B okruh Vysokopecní (bez Bolt Tower)

(prohlídka zaměřená na výrobu surového železa a historii Dolních Vítkovic)

Cena vstupného (osoba/student): 120,-

(prosím připravit přesnou finanční částku na zaplacení vstupenky)

Kontakt: Dolní oblast VÍTKOVICE, z. s., Vítkovice 3004, Vítkovice, 703 00 Ostrava; e: nkp@dolnivitkovice.cz; +420 595 952 281, +420 724 955 121(průvodcovský servis – pí. Hana Plachá)

Poznámka:

Doprava do Ostravy a zpět je individuální, po vlastní ose. Vzhledem k přesunu MHD (hl. n. – Landek, Landek – Dolní Vítkovice, Dolní Vítkovice – hl. n.) si prosím po příjezdu do Ostravy nezapomeňte zajistit jízdné MHD (Ostrava nově nevede papírové jízdenky)!

Předpokládané doby prohlídek jsou vždy na daném místě cca 2 hod (viz výše orientační program), poté bude exkurze ukončena.

Příklady možného dopravního spojení:

Tam: Olomouc hl. n. 8:02 – Ostrava hl. n. 8:05 (REGIOJET); v Ostravě z hl. n. kteroukoli tramvají na zastávku „Křižíkova“ – zde přestup na bus MHD č. 34, 52, 56, 67 – zastávka „Hornické muzeum“, poté cca 10 min pěšky dle ukazatelů.

Zpět: Ostrava hl. n. 16:14 (Ex 140 Ostravan), Ostrava hl. n. 17:15 (SC 500 Pendolino)

S sebou:

Pohodlné a teplé terénní oblečení a obuv odpovídající ročnímu období a náročnému terénu. Počítejte s pohybem v podzemí, na roštech, případně s prašným nebo kluzkým povrchem.

Nezapomeňte na dostatečnou zásobu tekutin (nealkoholických), svačinu, zápisník.

Dále nezapomeňte doklady na slevu jízdného, studentský průkaz a zakoupit jízdné MHD!

Pátek 6. 3. 2020

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Program*:

9:00                            Sraz před hlavním vchodem do Sluňákova

(prosím připravit přesnou finanční částku na zaplacení vstupenky)

9:15-9:45                    Sluňákov, komentovaná prohlídka

(vznik ekocentra, výstavba moderní nízkoenergenické budovy, hlavní poslání a činnost ekocentra, aktivity pro školy i veřejnost)

10:00-12:30                Sluňákov, účast na denním ekologickém výukovém programu pro školy “Tričko” (8. – 9. roč. ZŠ)

(metodický rozbor programu, diskuse s lektory)

Cena vstupného (osoba/student): 120,-

Co se o tričku dozvíme ze štítku a co naopak zůstává skryto? Odkud se vzala bavlna na jeho výrobu? Kdo a za jakých podmínek tričko ušil, kolik dostal zaplaceno? Budeme se zabývat environmentálními a sociálními důsledky výroby oblečení, které nosíme. Zaměříme se na to, co my jako spotřebitelé můžeme udělat pro snížení negativních dopadů, a představíme si konkrétní možnosti, které můžeme zvažovat.

(https://slunakov.cz/wp-content/uploads/2019/11/Nabídka-denních-EVP-2019-2020.pdf)

Kontakt:

Libor Sukup; lektor, objednávky denních programů; libor.sukup@slunakov.cz; 585 154 839

Předpokládané ukončení cca ve 13 hod.

*Uvedené časy jsou pouze orientační.

Poznámka:

Doprava do Sluňákova a zpět je individuální, po vlastní ose.

Příklady možného dopravního spojení:

Z Olomouce autobusem MHD č. 18 a 20 ze zastávek Tržnice a Náměstí Hrdinů. V Horce zastávka Horka (BUS20) nebo Horka, škola (BUS18). Sluňákov najdete na konci Horky směrem na Skrbeň vpravo. V případě, že není příliš mokro, můžete od zastávky Horka, škola použít polní cestu vpravo za domy.

Tam – bus č. 20: Olomouc Tržnice 8:39 – Horka 8:55.

Zpět – bus č. 20: Horka 13:10 – Olomouc Tržnice 13:29.

S sebou:

Pohodlné oblečení a obuv odpovídající ročnímu období – z větší části se budeme pohybovat v budově ekocentra, ale počítejte i s možností prohlídky exteriéru. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu tekutin (nealkoholických), svačinu, zápisník.

Upozornění:

K získání zápočtu je nutná 100% účast na všech třech exkurzních dnech.

Monika Morris

Exkurze k udržitelnému rozvoji: KPŘ/EXKUR, EXKUQ, MXKUQ

Vážení studenti,

Exkurze k udržitelnému rozvoji proběhne v následujících termínech:

pátek 28. 02. 2020 (Hornické muzeum Landek Park v Ostravě, Dolní oblast Vítkovice),

pátek 06. 03. 2020 (Sluňákov – mj. výukový program s udržitelnou tematikou).

Harmonogram a další informace budou upřesněny.

Monika Morris

INFORMACE STUDENTŮM

Vážení studenti,

Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.  v době od 6.1. do 25.1.2020 nebude  na katedře přítomna, potřebné dotazy lze řešit mailem:

jitka.malkova@tiscali.cz.

Děkujeme za pochopení.

ZMĚNA KONZULTAČNÍCH HODIN DR. MORRIS

Období 2. 1. 2020 – 7. 2. 2020: středa 13:00 – 13:45 hod

Děkujeme za pochopení.

Ekologie: opravné zápočty – ZMĚNA

Vážení studenti,

oznamuji následující změnu opravných zápočtů z předmětu Ekologie/Obecná ekologie:

AOE, BEKQ, BEKOQ

Zrušený termín: 10. 01. 2020                 Náhradní termín: 16. 01. 2020, 09:00 h, 3.05

AKOE, KEKOQ

Zrušený termín: 14. 01. 2020                 Náhradní termín: 21. 01. 2020, 14:00 h, 3.05

Využijte prosím nově vypsané termíny – viz STAG (v případě komplikací mne kontaktujte).

Děkuji za pochopení.

Monika Morris

Informace studentům KS NMGr. učitelství př+ev – změna výuky

Vážení studenti,

změna termínu výuky předmětů :

Kpř/MKNQ  výuka se bude konat dne 14. 2. 2020 místnost 3.12  od 8-11,15 hodin

Kpř/MKGEQ výuka se bude konat dne 14. 2. 2020 místnost 3.03  od 11,30-14,45 hodin

Děkuji za pochopení.

O.Vránová

KPŘ/PNP1@, KPŘ/KNP1@

Organizace Souvislé pedagogické praxe 1 na katedře biologie

Vážené studentky a vážení studenti,

informace k organizaci Souvislé pedagogické praxe 1 v letním semestru akademického roku 2019/20 naleznete zde: PRAXE 2020

Informační schůzka k souvislé pedagogické praxi bude realizována na začátku letního semestru před započetím praxí. O jejím konání budete včas informováni.

Případné další dotazy ráda zodpovím osobně či na e-mailu jitka.kopecka@upol.cz

Jitka Kopecká, metodik pedagogických praxí Katedry biologie