Informace studentům Kpř/ENBIO

Vážení studenti,

v termínu od 7. 6. do 11. 6. 2021 se uskuteční týdenní exkurze v rámci předmětu Praktické studium druhové a biotopové diverzity v CZ-PL příhraničí (ve STAGU ENBIO). Akce je určena pouze pro 15 studentů Katedry biologie PdF UPOL a uskuteční se v CHKO Orlické hory a NP Krkonoše a Karkonosze.

Hlásit se mohou studenti prezenční i distanční formy studia.

Náklady na ubytování a stravování jsou hrazeny v rámci projektu.

Obsah předmětu je uveden ve STAGU. Přesné instrukce a obsah bude zaslán pouze přihlášeným studentům.

Předmět byl připraven v rámci projektu EnviTRIO – INOVACE VZDĚLÁVÁNÍ PRO POSÍLENÍ UPLATNITELNOSTI ABSOLVENTŮ V EKOTURISTICE, reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001153

doc. Jitka Málková

KONZULTAČNÍ HODINY LS 2020/2021

Konzultační hodiny Katedra biologie PdF UP

LS 2020/2021

Prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D.             středa 15 -16 hodin                                                                         

RNDr. Dagmar Vašutová, Ph.D.                  úterý 9,00 - 10,30 hodin

Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.                         úterý 10 – 11 hodin             

RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.                    středa 11,45 – 12,15 hodin

RNDr. Olga Ševčíková, Ph.D.                     středa  10 - 11 hodin

Doc. Ing. Šárka Hladilová, Ph.D.               pondělí 10 -11 hodin

Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.                 pondělí 14,45 – 15,30 hodin

Mgr. Eva Jahodářová, Ph.D.                      úterý LT 14 – 15 hodin       

Ing. Pavlína Škardová, Ph.D.                     úterý 12-13 hodin  PS

(vzhledem k současné situaci výhradně po předchozí domluvě e-mailem; forma dle domluvy)

KS na základě individuální e-mailové dohody; forma dle domluvy)

Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D.              středa 12 – 13 hodin

RNDr. Martin Jáč, Ph.D.                            pondělí 14 – 15 hodin          

Mgr. Markéta Ondrová Nyklová               středa 11,30 -12,00 hodin

                                                               (zoom, skype)

Mgr. Lukáš Hlaváček, Ph.D.                      úterý 13,45 – 14,30 hodin

RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D.                    čtvrtek 13 -15 hodin

                                                                (po předchozí domluvě)

Zadávání kvalifikačních prací

Vážené studentky, vážení studenti,

v případě, že ještě nemáte zadanou kvalifikační práci (případně domluveného vedoucího, s nímž téma kvalifikační práce nyní finalizujete), můžete se obrátit e-mailem na vedoucího katedry ohledně aktuálního stavu volné kapacity akademických pracovníků katedry pro zadávání BP/DP.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ (martin.jac@upol.cz)

 

Den otevřených dveří - 16. ledna 2021

Garantované studijní programy: Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Informace o studiu budou podávat RNDr. Olga Ševčíková, Ph.D. a Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D. Prezentace v rámci dne otevřených dveří proběhne on-line v prostředí platformy Zoom

Časy prezentace učitelských studijních programů: 9:00–10:0011:00–12:0013:00–14:00.

Krátký informační spot o Katedře biologie je dostupný na You Tube kanálu PdF UP.

Podrobnější informace o studijních programech jsou dostupné ZDE. Můžete si dále stáhnout informační brožurku o katedře. Těšíme se během Dne otevřených dveří na viděnou. 

Témata kvalifikačních prací - akademický rok 2020/2021.

Vážené studentky, vážení studenti,

na webových stránkách KPŘ (sekce STUDIUM) jsou zveřejněna témata bakalářských prací vypsaná pro tento akademický rok (týká se studentů 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujicího magisterského studia; v učitelských studijních programech si zadávají BP/DP studenti ve verzi studijního programu MAIOR).

V případě Vašeho zájmu o dané téma prosím kontaktujte e-mailem vyučujícího, který příslušné téma vypsal a domluvte si on-line konzultaci k tomuto tématu BP (např. ZOOM/MS Teams apod.). Stejně tak prosím postupujte v případě, že máte zájem pod vedením příslušného vyučujícího zpracovávat vlastní téma BP, které není vypsané (v těchto případech je samozřejmě vždy nutná konzultace tématu s vyučujícím a jeho schválení vyučujícím). Pod vedením vyučujícího je třeba připravit „Zásady zpracování DP“. Postup zadávání tématu kvalifikační práce do systému IS STAG bude upřesněn vedením PdF UP a bude rozeslán studentům i vyučujícím hromadným e-mailem.

Termín pro zadání kvalifikační práce je 31. ledna 2021 – neponechávejte prosím nicméně zadání tématu BP na poslední chvíli.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

Informace pro studenty všech studijních programů KPŘ

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem k současné situaci v souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR (vyhlášení nouzového stavu a s tím související opatření), kdy není možná osobní přítomnost studentů ve výuce, se na mě můžete průběžně obracet s případnými podněty e-mailem na adrese martin.jac@upol.cz nebo telefonním čísle 585 635 183.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ