Výjezdy akademických pracovníků do zahraničí

Partnerské instituce v rámci programu Erasmus+:

UNIVERZITA

FAKULTA

PRACOVIŠTĚ

POČET

PRAC./DNŮ

SMLOUVA OD

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied

Katedra zoológie a antropológie

2 akademičtí

prac./5 dnů

5/2017

Pädagogische Hochschule Heidelberg

Faculty of  natural and social sciences

Department of Biology

2 akademičtí

prac./5 dnů

8/ 2017

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied

Katedra ekológie a environmentálnych vied

2 akademičtí

prac./5 dnů

12/ 2017

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fakulta prírodných vied

Ústav biológie a ekológie

2 akademičtí

prac./5 dnů

5/ 2018

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta prírodných vied

Katedra biológie a ekológie

2 akademičtí

prac./5 dnů

2/ 2019

University of Life Sciences in Poznań

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science

Department of Zoology

2 akademičtí

prac./5 dnů

10/19

Kontakty a další informace

  • Program Erasmus+ podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.
  • Studenti Bc, Mgr. nebo Ph.D. studijních oborů získají stipendium na krytí nákladů spojených s pobytem na partnerské zahraniční univerzitě.
  • Délka pobytu - 3-12 měsíců.
  • Studium v zahraničí je plně uznáno jako řádná součást studia na domácí instituci (Learning Agreement, Transcript of records).
  • Studenti neplatí žádné poplatky za výuku, registraci, zkoušky, přístup do knihoven a laboratoří atd. Studenti musí mít trvalý pobyt ve vysílající zemi, která je zapojena do LLP.

Kontaktní osoba:

RNDr. Olga Vránová, PhD., Katedra biologie PdF UP, Purkrabská 2, 779 00 Olomouc

E-mail: olga.vranova@upol.cz           Telefon: 585 635 187 Pracovna: 3.24

 

 

Výjezdy studentů do zahraničí

 

Partnerské instituce v rámci programu Erasmus+:

UNIVERZITA

FAKULTA

PRACOVIŠTĚ

POČET

STUD./TYP STUDIA

SMLOUVA OD

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied

Katedra zoológie a antropológie

3 studenti /Bc.,NMgr.,Ph.D.,/

5 měsíců

5/2017

Pädagogische Hochschule Heidelberg

Faculty of  natural and social sciences

Department of Biology

2 studenti

 /NMgr.,Ph.D.,/

5 měsíců

8/ 2017

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied

Katedra ekológie a environmentálnych vied

3 studenti /Bc.,NMgr.,Ph.D.,/

5 měsíců

12/ 2017

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fakulta prírodných vied

Ústav biológie a ekológie

5 studentů /Bc.,NMgr.,Ph.D.,/

5 měsíců

5/ 2018

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta prírodných vied

Katedra biológie a ekológie

5 studentů /Bc.,NMgr.,Ph.D.,/

5 měsíců

2/ 2019

University of Life Sciences in Poznań

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science

Department of Zoology

2 studenti /Bc.,NMgr.,Ph.D.,/

5 měsíců

10/19