„Praktické studium druhové a biotopové diverzity v česko-polském příhraničí“ – 5 denní exkurze ENBIO

Termín: 14. – 18. 9. 2020

Trasa exkurze povede příhraničními oblastmi Orlických hor a Krkonoš

Z hlediska ochrany přírody bude exkurze probíhat 1 ½ dne v CHKO Orlické hory a 3 ½ dne v bilaterální biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze, což jsou i národní parky na české i polské straně; též Ptačí oblast a EVL Krkonoše v rámci Natura 2000 (trasy budou přizpůsobeny počasí).

Program exkurze:

1. den:

Cíl: CHKO Orlické hory

Studenti přijedou Pendolinem do Pardubic (Ostrava 7 15, Pardubice 9 22), odtud mikrobusem pro 23 účastníků.

Trasa: Pardubice – Deštné v Orlických Horách – Šerlich – Šerlišský Mlýn – Nebeská Rybná.

PP Kačenčina zahrádka v Deštném v OH – biodiverzita mokřadních ekosystémů (T1.5, T1.6), ochrana cenných druhů a biotopů, management území, problematika sjezdových tratí

Hřebenové partie CHKO při hranici ČR a PL: problematika letní a zimní turistiky a dopravy, diverzita lesních i nelesních biotopů (T1.2, T2.2, R2.2, L5.1, L5.4, X9A…), přirozená druhové skladba lesů, cenné taxony (orchideje, masožravá tučnice obecná aj.), ochrana mokřadů

Ze Šerlichu pěšky směr NPR Bukačka, následně na Šerlišský Mlýn

Oběd Masarykova chata na Šerlichu (494663279, 728650811)

Ubytování a polopenze Penzion Orličan Nebeská Rybná (tel. 777 203 445 L. Marešová)

Za nepřízně počasí: Deštné, Šerlich, Luisino údolí, Rokytnice v Orlických horách – Sýpka (Muzeum přírody CHKO Orlické hory)

 

2. den:

Cíl: dopoledne CHKO Orlické hory, navečer Ptačí oblast Krkonoše v rámci Natura 2000

Trasa: Nebeská Rybná – Luisino údolí, Deštné v Orlických Horách – Olešnice v Orlických horách (chata Čihalka) – Pec pod Sněžkou.

Dopoledne vybrané lokality submontánních poloh v okolí Nebeské Rybné – rozdíly biodiverzity luk v závislosti na managementu (T1.2, T1.6 – oba biotopy s chráněnými a ohroženými taxony), v okolí toku Zdobnice (L2.2 a V4B – viatická migrace nežádoucích druhů i přítomnost ochranářsky cenných taxonů), vegetace skalních výchozů (S1.2)

Luisino údolí pod Velkou Deštnou (nejvyšší hora Orlických hor 1115 m n. m.) – montánní polohy: problematika invazních druhů, management T1.2 a T2.3, přítomnost chráněných druhů

PR Hořečky při hranici s PL v Olešnici v Orlických horách (T2.3 a T1.2) – výskyt endemita a kriticky ohroženého druhu hořečku mnohotvárného aj.

Přejezd do Pece pod Sněžkou (3 noci ubytování a polopenze Penzion Javor, 605432 211, P. Šíla)

Navečer prohlídka Pece pod Sněžkou – problematika výstavby a regulace turistického ruchu

 

3. den:

Subalpínské a alpínské polohy Z části KRNAP

Trasa: Pec pod Sněžkou – Horní Mísečky a zpět (místním dopravou na Vrbatovu boudu a zpět).

Vlivy biotické – problematika nadměrné turistiky, výstavby (sešlap, sjíždění, eroze, viatická migrace..) i abiotické – globální oteplování, laviny, znečištění ovzduší aj.

Prioritní biotopy, naturové druhy, endemity, glaciální relikty, meandry Bílého Labe, vodopád Pančavy, mrazové jevy, ledovcový kar Kotle atd.

Velká druhová i biotopová diverzita (typy: R3, A1. A2, A3, A4 a A8; A7, A6, A8, S6, T2.1)

Hřebeny Z části KRNAP – pěšky okruh (Vrbatova bouda, nad Labským dolem, Pančava, Labská bouda, Pramen Labe, U Čtyř pánů, Kotel, Harrachovy kameny, Vrbatova bouda)

 

4. den:

Montánní, subalpínské a alpínské polohy V části KRNAP (především na polské straně)

Trasa: Pec pod Sněžkou – Harrachov – Karpacz a zpět.

Lanovkou na Kopu v 1342 m n. m. (vedlejší vrchol nejvyšší hory Krkonoš Sněžky)

Pěšky: Obří sedlo, Obří důl, Rownia pod Sniezka, Strzecha Akademicka, Malý Staw (ledovcové jezero), Schronicko Samotnia, informační centrum KPN a směr Karpacz (podle času a počasí zastávka na Wangu)

Velká druhové i biotopová diverzita v závislosti na nadmořské výšce, svažitosti, orientaci, vlhkostních poměrech; společenstva klimaxová i azonální ekologicky podmíněná (nejníže typy L9, A7, dále typy: A1, A2, A3, A4, R, T), významné taxony; problematika nadměrné turistiky, zpevňování cest, extenzivní i intenzivní monitoring, management, turistické zajímavosti

 

5. den:

Lanovkou na Hnědý vrch – Vlčí hrana - ekofarma Lesní bouda – a NS Vlčí jámy do Pece pod Sněžkou (zastávka na jediné lokalitě břízy trpasličí v Krkonoších u Čertova Mlýna ve Vlčí jámě), Temný vodopád – Pec pod Sněžkou

Trasa: Pec pod Sněžkou – Pardubice (Pendolino 16 34 – Ostrava 18 44)

 

Varianty za nepřízně počasí v Krkonoších:

Česká strana

- submontánní polohy v okolí vápencového lomu v Horním Lánově a v údolí Pekelského potoka (Ptačí oblast Krkonoše), pěšky lesní biotopy L5.1, L5.3, L2.1 až L2.2, travní T1.1, T3.4A

- montánní polohy u Hoffmannových Bud u Jánských Lázní (KRNAP), Stezka v korunách stromů, management chráněných druhů, problematika zasněžování sjezdovek

- Janské lázně – kolonáda

- Vrchlabí – Krtek – Krkonošské centrum ekologické výchovy (499 456 119, e-mailová adresa: krtek(zavináč)krnap.cz, geologická expozice, národopisná expozice Tři domky, Krkonošské muzeum

Polská strana

Szklarska Poreba Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej a Japonská zahrada Przesieka

 

Poznámka: na polské i české straně v uzavřených prostorách nutné mít přes ústa roušku, šálu, šátek

Terénní oblečení, sešit, papíry v deskách

Kartičku pojištění, občanský průkaz, peníze či kartu na placení lanovky či vstupů (na polské straně zloté)

16.8.2020 doc. RNDr. Jitka Málková, CSc., garant KA 5

Harmonogram terénních cvičení z biologie a geologie 1. ročník Bc. studia KPŘ/ACVG, KPŘ/PBCB@, KPŘ/BCVGQ

Harmonogram terénních cvičení z biologie a geologie 1. ročník Bc. studia

KPŘ/ACVG, KPŘ/PBCB@, KPŘ/BCVGQ

Terénní cvičení budou probíhat současně v týdnu od

7. 9. 2020 (pondělí) – 11. 9. 2020 (pátek)

Harmonogram ke stažení zde.

Účast na jednotlivých částech (dnech) terénního cvičení je povinná a pro splnění zápočtu je požadována 100 % účast.

Studenti budou rozděleni do následujících skupin:

 

Všeobecné pokyny:

Na jednotlivé dny terénního cvičení doporučujeme vhodné oblečení a obuv do terénu (treková obuv) – na řadě lokalit je nerovný, kluzký a bahnitý terén, pro případ deště pláštěnku, jídlo a pití na celý den (jiná možnost občerstvení nebude).

Cestovné a vstupy si každý student hradí sám. Jízdenku si studenti kupují sami (možnost využití hromadného a zlevněného jízdného – viz stránky www. cd.cz)

Z každého dne a lokality si studenti vedou zápisky v terénním deníku – nutné mít poznámkový blok, tužku, pero. Vedený terénní deník bude předkládán jako součást zápočtu.

 

7. 9. 2020 (pondělí)

1. skupina: Geologická exkurze - Čelechovice – Slatinice (doc. Hladilová)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Čelechovice na Hané 8:25.

Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3713, odjezd: 7:33 směr Nezamyslice, příjezd Prostějov 7:58, přestup na osobní vlak 24706 směr Červenka, odjezd 8:02 – příjezd Čelechovice 8:24.

Program: Pěší exkurze z Čelechovic přes Velký Kosíř do Slatinic (cca 10 km). Devonské vápence se zkamenělinami (NPP Růžičkův lom, NPP Státní lom), Velký Kosíř – suchomilná květena, Slatinice – sirovodíkové prameny.

Návrat: Slatinice autobus 14:00 nebo 14:38 směr Olomouc (příjezd 14:41 nebo 15:23 na aut. nádr.).

 

2. skupina: Geologická exkurze – Teplice n. Bečvou – Hranice n. Moravě (dr. Kopecká)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Teplice nad Bečvou 9:05

Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3207, odjezd: 7:56 hod. směr Přerov – Hranice n. Moravě – Vsetín (příjezd Teplice nad Bečvou 9:03)

Program: vápencový a kulmský vývoj kry Maleníku - Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast, tropický kras, lázeňství a minerální vody v Teplicích nad Bečvou

Na začátku exkurze bude vybírána částka na zaplacení vstupného do Zbrašovských aragonitových jeskyní – předpokládaná cena sníženého vstupného na studentský průkaz: 100 Kč, plná cena 130 Kč (připravte si přesný obnos)

Návrat: Hranice na Moravě město – vlak Sp 1718, odjezd 14:46 směr Olomouc (15:31 příjezd Olomouc)

 

3. skupina: Botanická exkurze – Velká Bystřice – Svatý Kopeček (dr. Vránová)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Velká Bystřice 7:45

Doporučený odjezd: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3541 odjezd 7:33 směr Hrubá Voda (Velká Bystřice 7:43)

Program: Pěší exkurze z Velké Bystřice přes Lošov na Svatý Kopeček (cca 7 km). Vybrané rostliny trávníků, polí, lesů a křovin – morfologie stonku, listů, květů, květenství.

Návrat: MHD bus č. 11 přibližně ve 14 h

 

8. 9. 2020 (úterý)

1. skupina: Botanická exkurze – Velká Bystřice – Svatý Kopeček (dr. Vránová)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Velká Bystřice 7:45

Doporučený odjezd: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3541 odjezd 7:33 směr Hrubá Voda (Velká Bystřice 7:43)

Program: Pěší exkurze z Velké Bystřice přes Lošov na Svatý Kopeček (cca 7 km). Vybrané rostliny trávníků, polí, lesů a křovin – morfologie stonku, listů, květů, květenství.

Návrat: MHD bus č. 11 přibližně ve 14 h

 

2. skupina: Geologická exkurze - Čelechovice – Slatinice (doc. Hladilová)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Čelechovice na Hané 8:25.

Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3713, odjezd: 7:33 směr Nezamyslice, příjezd Prostějov 7:58, přestup na osobní vlak 24706 směr Červenka, odjezd 8:02 – příjezd Čelechovice 8:24.

Program: Pěší exkurze z Čelechovic přes Velký Kosíř do Slatinic (cca 10 km). Devonské vápence se zkamenělinami (NPP Růžičkův lom, NPP Státní lom), Velký Kosíř – suchomilná květena, Slatinice – sirovodíkové prameny.

Návrat: Slatinice autobus 14:00 nebo 14:38 směr Olomouc (příjezd 14:41 nebo 15:23 na aut. nádr.).

 

3. skupina: Geologická exkurze – Teplice n. Bečvou – Hranice n. Moravě (dr. Kopecká)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Teplice nad Bečvou 9:05

Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3207, odjezd: 7:56 hod. směr Přerov – Hranice n. Moravě – Vsetín (příjezd Teplice nad Bečvou 9:03)

Program: vápencový a kulmský vývoj kry Maleníku - Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast, tropický kras, lázeňství a minerální vody v Teplicích nad Bečvou

Na začátku exkurze bude vybírána částka na zaplacení vstupného do Zbrašovských aragonitových jeskyní – předpokládaná cena sníženého vstupného na studentský průkaz: 100 Kč, plná cena 130 Kč (připravte si přesný obnos)

Návrat: Hranice na Moravě město – vlak Sp 1718, odjezd 14:46 směr Olomouc (15:31 příjezd Olomouc)

 

9. 9. 2020 (středa)

1. skupina: Geologická exkurze – Teplice n. Bečvou – Hranice n. Moravě (dr. Kopecká)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Teplice nad Bečvou 9:05

Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3207, odjezd: 7:56 hod. směr Přerov – Hranice n. Moravě – Vsetín (příjezd Teplice nad Bečvou 9:03)

Program: vápencový a kulmský vývoj kry Maleníku - Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast, tropický kras, lázeňství a minerální vody v Teplicích nad Bečvou

Na začátku exkurze bude vybírána částka na zaplacení vstupného do Zbrašovských aragonitových jeskyní – předpokládaná cena sníženého vstupného na studentský průkaz: 100 Kč, plná cena 130 Kč (připravte si přesný obnos)

Návrat: Hranice na Moravě město – vlak Sp 1718, odjezd 14:46 směr Olomouc (15:31 příjezd Olomouc)

 

2. skupina: Botanická exkurze – Velká Bystřice – Svatý Kopeček (dr. Vránová)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Velká Bystřice 7:45

Doporučený odjezd: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3541 odjezd 7:33 směr Hrubá Voda (Velká Bystřice 7:43)

Program: Pěší exkurze z Velké Bystřice přes Lošov na Svatý Kopeček (cca 7 km). Vybrané rostliny trávníků, polí, lesů a křovin – morfologie stonku, listů, květů, květenství.

Návrat: MHD bus č. 11 přibližně ve 14 h

 

3. skupina: Geologická exkurze - Čelechovice – Slatinice (doc. Hladilová)

Začátek exkurze: sraz na nádraží Čelechovice na Hané 8:25.

Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3713, odjezd: 7:33 směr Nezamyslice, příjezd Prostějov 7:58, přestup na osobní vlak 24706 směr Červenka, odjezd 8:02 – příjezd Čelechovice 8:24.

Program: Pěší exkurze z Čelechovic přes Velký Kosíř do Slatinic (cca 10 km). Devonské vápence se zkamenělinami (NPP Růžičkův lom, NPP Státní lom), Velký Kosíř – suchomilná květena, Slatinice – sirovodíkové prameny.

Návrat: Slatinice autobus 14:00 nebo 14:38 směr Olomouc (příjezd 14:41 nebo 15:23 na aut. nádr.).

 

10. 9. 2020 (čtvrtek)

1. + 2. + 3. skupina – Geologicko - botanická exkurze okolím Grygova

Začátek exkurze: sraz na nádraží Grygov 8:40.

Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3817, odjezd: 8:33 směr Přerov, příjezd do Grygova 8:38

Program: Pěší exkurze po naučné stezce v okolí Grygova a Krčmaně (cca 10 km). Vápencové lomy a vegetace: kalcitové žíly, devonské fosílie, suchomilná vegetace, granity a pegmatity u Krčmaně

Návrat: Grygov os. vlak 38:26 odjezd 14:54 směr Olomouc (příjezd do Olomouce 15:00)

 

11. 9. 2020 (pátek)

Sraz: V 8,00 hodin u vchodu do budovy Pedagogické fakulty UP Purkrabská 2.

Program:

a) Bezručovy sady - skalní defilé (sedimenty spodního karbonu) - terénní geologická dokumentace, měření geologickým kompasem, ukázka geologické mapy.

b) Bezručovy sady - botanická pozorování – morfologie listů, květů, květenství, plodů.

c) Geopark Přírodovědecké fakulty UP – vyvřelé, přeměněné a usazené horniny Moravy a Slezska (45 exponátů z 31 lokalit), regionální geologie, práce s geologickou mapou ČR.

Předpokládaná doba ukončení: 14:00.

 

Podmínky pro udělení zápočtu:

- 100 % účast na všech částech terénního cvičení

- předložení relevantních zápisků v terénním deníku

- prokázání znalostí a dovedností získané návštěvou jednotlivých exkurzních lokalit

 

Upozornění:

Cvičení se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří v daném čase nemají nařízeno karanténní opatření, resp. osoby bez projevů virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Tuto skutečnost každý student doloží vedoucím cvičení čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz formulář na stránkách fakulty). Během cvičení je nutno dodržovat veškerá hygienická opatření (rozestupy minimálně 1,5 m, používání roušek).

 

VEDOUCÍ EXKURZE: Jitka Kopecká, Šárka Hladilová, Olga Vránová

Zoologická cvičení v terénu – 22. - 26. června 2020

Zoologická cvičení v terénu – 22. - 26. června 2020

(BZOC, BZOTQ)

- studenti 2. roč. - prezenční st.

ROZDĚLENÍ STUDENTŮ DO SKUPIN zde.

Rozpis exkurzí – vedoucí – M. Bocáková

 

22. 6. 2020 - Moravičany

Sraz: Olomouc hlavní nádraží ČD, 8:20 hod.

Odjezd: 8:33 do Moravičan

Návrat: 15:00

vedoucí: M. Bocáková

 

23. 6. 2020 - Žárovice - Plumlov

Sraz: nádraží ČD - Olomouc Nové Sady v 7:30 hod.

Odjezd: v 7:36 h. do Prostějova

(odjezd vlaku z Olomouce hl. n. v 7:33 hod.,

v Prostějově přestup na autobus směr Boskovice, odjezd v 8:15 h.)

Návrat: 15:00

vedoucí: M. Bocáková

 

24. 6. 2020 - Moravičany

Sraz: Olomouc hlavní nádraží ČD, 8:20 hod.

Odjezd: 8:33 (do Moravičan)

Návrat: 15:00

vedoucí: M. Bocáková

 

25. 6. 2020 - Hrubá Voda - Smilov

Sraz: Olomouc hlavní nádraží ČD, 7:20 hod.

Odjezd: 7:33 (do Hrubé Vody)

Návrat: 15:30

vedoucí: M. Bocáková

 

26. 6. 2020 - Olomouc - Plané loučky

Sraz: v 8:05 hod. – aut. zastávka - Olomouc - Řepčín, Máchova

- doprava autobus MHD, č. 18 (7.53 hod. z Nám. Hrdinů, Máchova-8.02),

nebo č. 20 (7.44 hod. z Nám. Hrdinů, Máchova-7.51).

Návrat: 15:00

vedoucí: M Bocáková

 

Pokyny k terénním cvičením ze zoologie pro studenty 2. ročníku

1. Účast na cvičeních je povinná, podmínkou udělení zápočtu v akad. r. 2019/2020 je 80% účast.

2. Terénní cvičení se budou konat za každého počasí, vezměte si vhodnou terénní obuv.

3. Nutné potřeby: poznámkový blok, tužka.

4. Doporučené potřeby (dle možností): lupa, dalekohled, určovací pomůcky, sběrací láhve

5. O práci v terénu a demonstrovaných přírodninách si každý student vede zápis

6. Cvičení bude zakončeno zápočtem – přezkoušením

7. Program cvičení může být upraven vzhledem k počasí, příp. z jiných důvodů

Pokyny ke Cvičení v terénu z geologie a biologie (AKCVG, KBCB@) – 19.6.2020 (pátek)

Sraz: V 8,00 hodin u vchodu do budovy Pedagogické fakulty UP Purkrabská 2.

Cvičení bude probíhat v době od 8,00 do 14,45 hod. v Bezručových sadech a v geoparku Přirodovědecké fakulty UP v Olomouci. Studenti budou pracovat ve 4 skupinách (rozdělení do skupin viz níže), každá pod vedením jednoho pedagoga (botanika – Dr. Vránová, zoologie – Dr. Sklenářová, geologie – Dr. Kopecká, Doc. Hladilová), skupiny se budou střídat vždy po 1 hodině.

Program:

 1. Bezručovy sady - skalní defilé (sedimenty spodního karbonu) - terénní geologická dokumentace, měření geologickým kompasem, ukázka geologické mapy.
 2. Bezručovy sady - zoologická pozorování.
 3. Bezručovy sady - botanická pozorování – morfologie listů, květů, květenství, plodů.
 4. Geopark Přírodovědecké fakulty UP – vyvřelé, přeměněné a usazené horniny Moravy a Slezska (45 exponátů z 31 lokalit), regionální geologie, práce s geologickou mapou ČR.

 

Na cvičení je nutno mít vhodné terénní oblečení a obuv. Je třeba počítat i s proměnlivým počasím, takže nezapomeňte ani na pláštěnku/ deštník, pokrývku hlavy a brýle proti slunci. Každý student bude mít vlastní terénní deník a psací potřeby.

 

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutná účast na celém cvičení a předložení zápisků v terénním deníku.

 

1. skupina/KBCB@

2. skupina /KBCB@

3. skupina /AKCVG

4. skupina /AKCVG

Antlová Helena

Mazancová Nikola

Baráková Adéla

Novotná Michaela

Axmannová Renáta

Michálková Lucie

Baranová Dana

Pachman Aleš

Bardová Veronika

Novotná Martina

Beneš Dominik

Petřek Marcel

Bartošová Lenka

Oplocký Petr

Bernatská Krystyna

Pijáčková Marie

Borošová Romana

Partlová Silvie

Černinová Eva

Pospíšilová Polanská Jaroslava

Brunclíková Dagmar

Pfitzner Robert

Holinka Tomáš

Quardová Kateřina

Dovrtělová Hana

Plachá Andrea

Jemelková Pavla

Rusnáková Kolavíková Monika

Furchová Veronika

Sáblík Jakub

Koneš Kryštof

Sehnalová Silvie

Horváth Václav

Sikorová Mariana

Kořistková Barbora

Smékalová Adriana

Jahodová Kateřina

Staňková Nicola

Křížek Jan

Soušek Martin

Jehlářová Michaela

Strnadová Barbora

Marek Matyáš

Šlezar Jiří

Kašparovský Martin

Svatošová Hana

Mináčová Kateřina

Tyranová Jindřiška

Kněžíková Tereza

Svěchotová Tereza

Nagy Gabriel

Zálešák Patrik

Kocurek Mojmír

Szkanderová Michaela

Nagyová Miriama

Zámcová Jarmila

Lohrer Jiří

Včelicová Lucie

 

 

Makovičková Romana

Zikosová Tereza

 

 

Marková Iveta

Zounarová Dominika

 

 

 

Upozornění: cvičení se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří v daném čase nemají nařízeno karanténní opatření, resp. osoby bez projevů virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Tuto skutečnost každý student doloží vedoucím cvičení čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz formulář na stránkách fakulty). Během cvičení je nutno dodržovat veškerá hygienická opatření (rozestupy minimálně 1,5 m, používání roušek).

 

Olomouc 4.6.2020

Doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., Mgr. Jitka Kopecká, PhD., Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D., RNDr. Olga Vránová, Ph.D.

Informace studentům exkurze ENBIO

Vážení a milí studenti,

Plánovaná exkurze ENBIO se nemůže uskutečnit od 8. 6. 2020 z důvodu uzavření polských hranic (zapsaní účastníci již obdrželi hromadný email).

Exkurze je přesunuta na termín od 14.-18.9. 2020.

Uvítám, pokud se všichni zapsaní studenti zúčastníte. Pokud se někomu termín opravdu nehodí, dejte mně prosím vědět – musíte si však co nejdříve podat na studijní oddělení žádost na odhlášení předmětu. Musela bych urychleně hledat náhradu, která by se zase přes žádost přihlásila. A blíží se prázdniny a dovolené.

Pokud by někomu z Vás chyběly 2 kredity, se kterými jste počítali za udělení zápočtu v LS z předmětu ENBIO, dejte mně prosím vědět. Lze to řešit po dohodě s vedoucím katedry a panem prorektorem. Je to domluveno.

Těším se na shledání,

S pozdravem

Doc. Jitka Málková

Informace studentům

Milí studenti (=milovníci determinace obratlovců),

věnujte pozornost informacím k slibované a očekávané návštěvě zoologické sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci (https://www.vmo.cz/priroda-olomouckeho-kraje). Návštěva proběhne v úterý 9.4.2019, sraz je 11.50 před muzeem na Náměstí republiky. Muzeum je otevřeno do 18:00, proto navrhuji využít čas nejen k poznávání živočichů, ale případně i ke shlédnutí dalších sbírek

https://www.vmo.cz/vystavy

https://www.vmo.cz/stale-expozice

Návštěva je součást cvičení zoologie obratlovců (AZOS, BZEQ, BZOEQ) a může sloužit jako náhrada za nesplnění docházky u kombinovaného studia (AKZOS, KZOOQ).

Těším se na zoo zážitek MNO (ondrova.marketa@seznam.cz)

Kpř/KBOOT a Kpř/KBOTQ – informace studentům

Botanická cvičení v terénu (KPŘ/KBOOT a KPŘ/KBOTQ

(pro studenty 2. roč. kombinovaného studia oborů Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)

____________________________________________________________________________________________

Termín konání: 3.5.2019

Vedoucí: Zbyněk Hradílek, Jana Štěpánková

Exkurzní trasa:

3.5. (Pá): odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 7,55 hod. do Grygova, předpokládaný návrat v 13,27 hod.

trasa: Grygov, Království, Strejčkův lom, U Bílých hlín, Grygov – lužní les, stepní louky, teplomilná vegetace.

Jízdenku si kupuje každý sám, využijte různé slevy. Sraz nejméně 10 minut před odjezdem vlaku.

Vezměte s sebou:

* dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)

* jídlo a pití s sebou

* psací potřeby, příp. lupa

* potřeby ke sběru rostlinného materiálu (igelit. sáčky, zakládací desky, noviny)

* občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

Případné další informace u Z. Hradílka – katedra botaniky PřF UP, Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice a katedra biologie PdF UP, Purkrabská 2-4, Olomouc.

Harmonogram terénního cvičení z geologie a biologie (ACVG) a cvičení v terénu (BCVGQ)

Vážené studentky, vážení studenti,

veškeré informace k terénnímu cvičení prvních ročníků nalznete zde: Harmonogram terénního cvičení 2019

Jitka Kopecká

Harmonogram Kurzu pěstitelských prací KPŘ/BKPĚQ

Kurz pěstitelských prací 29. 4. – 3. 5. 2019

 1. Ve dnech 29. 4., 30. 4. a 3. 5. 2019 bude uskutečněna praktická výuka na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce. Sraz bude vždy v 8:00 hod. ráno. Náplní praktické výuky bude příprava záhonů – hrabání, rytí, vyměřování; práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení aj.; péče o kulturní rostliny – odplevelování, okopávání, přihnojování atd. Proto je bezpodmínečně nutné pracovat v pracovním oděvu a obuvi. Další doporučené osobní ochranné pomůcky – rukavice, sluneční brýle (za pěkného slunečného počasí; případně sluneční kosmetika), pokrývka hlavy. Z hlediska bezpečnosti práce je naprosto nezbytné mít v platnosti očkování proti tetanu! Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro osmi hodinový pobyt na školním pozemku. Součástí zázemí školního pozemku je šatna i sociální zařízení.


 1. V rámci kurzu se uskuteční dne 2. 5. 2019 exkurze. V průběhu tohoto dne budou navštíveny podniky či organizace, jejichž činnost je spojena se zemědělskou výrobou: Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W. Loštice; Semo a. s. Smržice; Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – Valašská dědina; Hvězdárna Valašské Meziříčí. Doprava bude realizována pronájmem velkokapacitního autobusu.

2. 5. 2019 čtvrtek – exkurzní den

Sraz 7:15 hod.: Olomouc prostor před hlavním vlakovým nádražím, stanoviště N;

v 7:30 hod. odjezd do prvního exkurzního místa Semo a.s. ve Smržicích. Předpokládaný návrat do Olomouce kolem 20:30 hod.

Exkurzní den bude zahájen, v prostorech soukromé české společnosti SEMO a. s. ve Smržicích,  odborným výkladem zaměřeným na oblast zájmu firmy, šlechtění rostlin, čištění a posklizňové úpravy osiv, balení. Možnost nákupu hobby balení osiva v podnikové prodejně.

Následně bude pokračováno prohlídkou Muzea Olomouckých tvarůžků A. W. v Lošticích, které se věnuje minulosti a současnosti výroby tvarůžků. Stálá expozice zahrnuje filmovou projekci výrobního procesu, prohlídku dobových nástrojů a pomůcek výroby s komentovaným výkladem; po absolvování prohlídky muzea je možnost zakoupení firemních produktů.

Dále bude navštíveno Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – Valašská dědina. Prohlídka bude realizována s průvodcem. Zaměřena bude na staré způsoby hospodaření, sortiment pěstovaných plodin v dřívějších dobách a chov hospodářského dobytka v maloprodukci.

Exkurzní den bude zakončen návštěvou Hvězdárny ve Valašském Meziříčí, kde bude připraven program se zaměřením na meteorologii – zejména na základní poznatky meteorologie, měřené prvky a meteorologické přístroje. Pobyt zde bude zakončen exkurzí po hvězdárně včetně historického objektu Ballnerovy hvězdárny z roku 1929.

Doporučuji Vám připravit si otázky z oblastí zaměření podniků a organizací, jež budou během exkurzního dne navštíveny, tak abyste exkurze co nejvíce využili pro získání informací potřebných pro rozšíření Vašeho všeobecného přehledu o problematice pěstitelství, případně chovatelství.

Zálohově bude proti podpisu na plánovanou exkurzi vybráno 550,- Kč/osobu – z této částky bude hrazena autobusová doprava, poplatky a vstupné. Záloha nezahrnuje stravné během exkurzí.

Zálohu prosím uhraďte  Mgr. Monice Morris, Ph.D. v době konzultačních hodin (čtvrtek 14:00-14:45hod), nejpozději 18. 4. 2019. Případný přeplatek bude, osobně proti podpisu, po veškerém vyúčtování neprodleně vrácen – sledujte prosím aktuality na webových stránkách katedry.

 Účast na kurzu je pro zapsané studenty povinná. Omluvit se lze pouze na základě lékařského potvrzení, a v tomto případě je nutné opětovné zapsání předmětu v následujícím akademickém roce! Nezbytnou součástí kurzu je dále vedení záznamu o jeho průběhu – jedná se o výukový program s řadou teoretických informací provázaných s praktickými činnostmi, jejichž znalost je nezbytná pro úspěšné zvládnutí předmětu Pěstitelství ve 3. ročníku. Deník Kurzu pěstitelských prací bude odevzdán po absolvování kurzu ke kontrole.

Naprosto nezbytnou výbavou je pak dobrá nálada, maximální pracovní nasazení a případně chuť k překonání norem výkonnostních tabulek.

V případě nepříznivého počasí bude aktuálně stanoven za plánované aktivity na školním pozemku náhradní program.

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutné: 100% účast, kvalitně odvedená práce na školním pozemku, znalost teoretických informací z průběhu kurzu, schválení obsahu deníku kurzu, aktivní a reprezentativní vystupování během exkurzního dne!

Kurz pěstitelských prací zajišťují: Ing. Pavlína Škardová, Ph.D. (vedoucí kurzu), doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., Mgr. Monika Morris, Ph.D., Oldřich Štěpánek (zahradník)

Terénní praxe z péče o krajinu a přírodu

Terénní praxe z péče o krajinu a přírodu

(1. roč. KPŘ/ATPX, Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)

Termín konání: 15.4.2019 -18.4.2019

Vedoucí: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Exkurzní trasy:

15.4. (po): sraz v Hoštejně na vlakovém nádraží: 9 24 hod

trasa: přírodním parkem Březná okolo Moravské Sázavy k soutoku Březné a podél Březné údolím

(meandrující tok s pobřežními porosty, nivní louky, přirozené bukové i nepůvodní smrkové porosty na svazích)

(8 50 RegioJet do Zábřehu, odtud osobák 913 – 9 24; zpět 14 59, Olomouc 15 51)

16.4. (út): sraz Litovel u autobus. nádraží

trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (NPR Vrapač, PR Hejtmanka a PR Templ)

(jarní květena tvrdých luhů, dubohabřin a nivních luk, problémy ochrany přírody, revitalizace, obnova lesů, management luk, meliorace, scelování polí, absence remízů, větrolamů)

(Olomouc – autobus. nádraží 8 00 – Litovel 8 45, zpět 14 50 (15 05), Olomouc 15 15 či 15 44

17.4. (st): Mladeč (CHU Třesín)

naučná stezka: krasové jevy, mimořádná biotopová a druhová diverzita – dubohabřiny, bučiny, suťové lesy, měkký luh, skalní výchozy, jeskyně

(Olomouc: bus 8 30 – Litovel 9 16, odtud 9 22 do Mladče nám. 9 41, zpět: 15 00 přes Litovel, Olomouc 15 44)

18.4. (čt) Leština – PR Pod Trlinou

vápnomilná bučina, bylinné lemy, management lučních porostů

(Olomouc 711 Leo, Zábřeh 7 32, 5 min přesun na bus 7 40, Leština 7 52; zpět? 14 11 bus do Zábřehu, 14 18 Zábřeh, přesun a vlak 14 23 ex – Olomouc 14 44)

Jízdenky na vlakové či autobusové spoje si kupuje každý sám!

Vezměte s sebou:

* dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)

* jídlo a pití na I. den s sebou

* psací potřeby, příp. lupa

* občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

Požadavky k udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních,

předložené protokoly na vysokoškolské úrovni

Olomouc 25.3.2019 doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Botanická cvičení v terénu (Kpř/BOCTQ, Kpř/BBOTC a Kpř/BOCT) – termín 23. 4. – 26. 4. 2019

Určeno pro studenty:

2. roč. oborů Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání a Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor!

____________________________________________________________________________________________

Vedoucí: Zbyněk Hradílek, Jitka Málková

Exkurzní trasy:

23.4. (Ut): sraz v 8,00 hod. na bývalém autobusovém nádraží u Tržnice, předpokládaný konec v 15,30 hod.

trasa: Smetanovy sady, botanická zahrada PřF UP, Čechovy sady, podél Mlýnského potoka – jarní hájová květena, efemerní květena podél železniční trati, jarní květena říčních niv a antropogenních stanovišť.

24.4. (St): odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 7,34 hod. do Moravičan, předpokládaný návrat v 15,22 hod.

trasa: Moravičany, Kačení louka, Moravičany – pobřežní porosty, lužní lesy, dubohabřiny, podmáčené louky.

25.4. (Čt): odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 7,55 hod. do Grygova, předpokládaný návrat v 15,27 hod.

trasa: Grygov, Království, Strejčkův lom, U Bílých hlín, Grygov – lužní les, stepní louky, teplomilná vegetace.

26.4. (Pá): sraz v 8,00 hod. na parkovišti u koupaliště Poděbrady u Olomouce-Řepčína (možno dojít pěšky nebo autobusy č. 18 a 20 od Tržnice, např. odjezd autobusu č. 20 v 7,41 hod. od Tržnice)

trasa: Plané loučky – mokré louky, rákosiny, předpokládaný návrat v 13,00 hod.

Zhodnocení exkurze, zápočet – Pá 26.4. ve 14,30 hod. – učebna 2.25 na Purkrabské ulici.

Jízdenky na vlakové či autobusové spoje si kupuje každý sám, využijte různé slevy. Sraz vždy nejméně 10 minut před odjezdem vlaku.

Vezměte s sebou:

 • dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)
 • jídlo a pití s sebou
 • psací potřeby, příp. lupa
 • potřeby ke sběru rostlinného materiálu (igelit. sáčky, zakládací desky, noviny)
 • občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

Případné další informace u Z. Hradílka katedra botaniky PřF UP, Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice a katedra biologie PdF UP, Purkrabská 2-4, Olomouc.

KPŘ/KKPĚQ Kurz pěstitelských prací 17. 5. 2019

Dne 17. 5. 2019 bude v době 8:00-14:45 hod. uskutečněna praktická výuka předmětu KKPĚQ na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce. Součástí zázemí školního pozemku je šatna i sociální zařízení.

Náplní praktické výuky bude práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení, odplevelování, aj. Proto je bezpodmínečně nutné používat  pracovní oděv a obuv. Doporučené pomůcky – rukavice, pokrývka hlavy. Nezbytnými pomůckami jsou dále psací potřeby, pro záznam teoretické průpravy pracovních operací. Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro osmi hodinový pobyt na školním pozemku.

V případě nepříznivého počasí bude aktuálně, za plánované aktivity na školním pozemku, stanoven náhradní program.

Účast na kurzu je povinná. Omluvit se lze pouze na základě lékařského potvrzení, a v tomto případě je nutné stanovit náhradní termín cvičení (posoudí vyučující) nebo předmět absolvovat v následujícím akademickém roce!

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutná 100% účast, a po instruktáži správně provedený praktický úkon na školním pozemku.

 Kurz pěstitelských prací zajišťuje: Ing. Pavlína Škardová, Ph.D.; Oldřich Štěpánek

Terénní praktikum z entomologie (BTPEN, BTPEQ a MUPEQ)

V rámci předmětu se studenti zúčastní následující exkurze, která se bude konat dne:

13. 5. 2019:

Místo exkurze: – Pouzdřany
Sraz: Olomouc hlavní nádraží, 7:00 hod.
Odjezd: 7:06 hod.
Návrat: 18:52 hod.
Rozpis dopravy:
Olomouc hl.n. 7.06 vlak
Brno – Židenice 8.35
Brno – Židenice 9.00 vlak
Pouzdřany 9.45

Návrat: 18:49 hod.

M. Bocáková