Informace studentům

Vážení a milí studenti,

níže jsou uvedeny kontakty na organizace, kde mohou studenti ekologie vykonávat 10 denní odbornou praxi v rámci projektu EnviTRIO „Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice“.

Ta se nachází zejména v chráněných územích ležících v příhraničním území ČR/PL.

S vedoucími pracovníky správ CHKO je předem domluveno, že se Vám budou odborníci v průběhu praxe věnovat. Máte možnost získat informace nejen teoretické k práci správ chráněných území (k udělování výjimek, správní řízení, dotace, práce s veřejností aj., ale zejména poznat přímo v terénu konkrétní monitoring a management v ochraně druhové a biotopové diverzity, dopady nadměrné turistické zátěže, kůrovcovou kalamitu atd.

Stáže v LS 2019 jsou určeny pro 10 studentů.

Pro studenty ze vzdálených míst bude možné přispět na dopravu, ubytování i stravování.

1. Správa CHKO Beskydy

Mgr. František Jaskula (vedoucí SCHKO) tel. 571654293, 602490933

Nádražní 36, Rožnov p. R. 75651

pracovník vedoucí praxi: Mgr. Miroslav Kubín (miroslav.kubin@nature.cz), zoolog, polovina Zaměření praxe teorie, druhá část na projektu „Ryby a bagry“, jednotlivě či skupina tří studentů

(ubytování v hotelu Bečva)

2. CHKO Jeseník

Mgr. Petr Šaj (vedoucí SCHKO) tel. 724 800 937

Šumperská 93, 790 01 Jeseník pracovník vedoucí praxi: Mgr. Jindřich Chlapek (jindrich.chlapek@nature.cz), zástupce vedoucího, botanika, krajinotvorné programy, vodní hospodářství

Plán: povolování staveb, péče o lesní a nelesní biotopy i speciální opatření na podporu chráněných druhů, problematika kůrovce, komunikace s veřejností, monitoring. Může se zapojit více studentů (ubytování standardně vybavené inspekční pokoje, najednou 2 studenti)

3. CHKO Orlické hory

Ing. David Rešl (vedoucí SCHKO) tel. 494539546, 602522149 (david. resl@nature.cz)

Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Do vedení praxe se zapojí více odborných pracovníků, témata jak teoretická, tak práce v terénu, velká pozornost věnována antropickým vlivům, ochraně biodiverzity (zejména mokřadů)

(ubytování až 8 studentů na terénní chatě na hřebenech Orlických hor blízko Masarykovy chaty)

4. CHKO Broumovsko

Ing. Hana Heinzelová (zástupce vedoucího SCHKO), zemědělství, tel: 491549022, 728253366

Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

Na vedení praxe se bude podílet více pracovníků, dle potřeb SCHKO a zájmu studentů,

praxe pro jednotlivce i malé skupiny (ubytování dle dohody)

5. Na území Krkonoš

RNDr. Milan Macháček, autorizovaná osoba k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. č.j. 2882/ENV/17 154/630/17 ze dne 17.1.2017, č.j. MZP/2018/610/3550 ze dne 14.12.2018 a čj. 90668/ENV/16 ze dne 12.1.2016

Holíkova 3834/71; 586 01 Jihlava, tel: +420 603 891 284, ekoex@post.cz

Všechna pracoviště uvádí, že je nutné reagovat co nejdříve pro zájem studentů z jiných VŠ.

Pokud máte v r. 2018/2019 praxi již zajištěnou, předběžně si rezervujte pro další školní rok!

Zájemci nechť se hlásí na mail: jitka.malkova@upol.cz

29.1.2019 Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc. (garant aktivity)

Odborná praxe I (KPŘ / AOP1Q, KPŘ / AKO1Q) - Praxe ve studijním oboru: Aplikovaná ekologie

Odborná praxe I (KPŘ / AOP1Q, KPŘ / AKO1Q)

Metodik: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Veškeré informace k odborné praxi I vám podá odborný garant praxe, Doc. RNDr. Jitka Málková, Csc. (kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, e-mail: jitka.malkova@upol.cz, tel.: +420 585 635 188).

Během odborné praxe, zvolené dle preferencí studenta, si student ověří znalosti získané studiem a schopnost jejich praktické aplikace.

Termín odborné praxe je vhodné směrovat na poslední 2 týdny zkouškového období zimního semestru.

Před zahájením praxe je nutné vyplnit Smlouvu o zajištění praxe a po vykonání praxe je třeba odevzdat Výkaz z odborné praxe I.

Kontrola a zhodnocení individuální práce bude provedena před udělením zápočtu.

 

 

 

Odborná praxe II (KPŘ / AOP2Q, KPŘ / AKO2Q) - Praxe ve studijním oboru: Aplikovaná ekologie

Odborná praxe II (KPŘ / AOP2Q, KPŘ / AKO2Q)

Metodik: Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D.
Veškeré informace k odborné praxi II vám podá odborný garant praxe, Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D. (kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, tel.: 585 635 198, email: katerina.sklenarova@upol.cz).

Během odborné praxe, zvolené dle preferencí studenta, si student ověří znalosti získané studiem a schopnost jejich praktické aplikace. Termín odborné praxe je vhodné směrovat na poslední 2 týdny zkouškového období zimního semestru.

Před zahájením praxe je nutné vyplnit Smlouvu o zajištění praxe a po vykonání praxe je třeba odevzdat Výkaz z odborné praxe II. Během odborné praxe II, . student navíc zpracuje návrh doporučení pro zlepšení stylu řízení příslušného pracovníka a případovou studii konkrétního případu, s jehož řešením se student v rámci praxe setkal.

Kontrola a zhodnocení individuální práce bude provedena před udělením zápočtu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)