Otázky ke SZZ ke stažení - platné pro akademický rok 2020/2021

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (Bc.) pro akademický rok 2020/2021

Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.) pro akademický rok 2020/2021
Otázky jsou určeny pro studenty dokončující studium oboru Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání dle původních studijních plánů (do verze BB 15 včetně).

Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.) pro akademický rok 2020/2021
Otázky jsou určeny pro studenty studující obor Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání dle studijních plánů platných od akademického roku 2016/2017 (od verze BB 16 včetně).                                          

Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor (Bc.) pro akademický rok 2020/2021

 

Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ (Mgr.) pro akademický rok 2020/2021
Otázky jsou určeny pro studenty dokončující studium oboru Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ dle původních studijních plánů (do verze NA 15 včetně).

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ (Mgr.) pro akademický rok 2020/2021
Otázky jsou určeny pro studenty dokončující studium oboru Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ dle původních studijních plánů (do verze NA 15 včetně).

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ (Mgr.) pro akademický rok 2020/2021
Otázky jsou určeny pro studenty studující dle studijních plánů platných od akademického roku 2016/2017 (od verze NA 16 včetně do verze NA 18). POZOR: tyto otázky nejsou určeny pro studenty NMgr. oboru UPREV podle institucionální akreditace (tedy od verze studijního plánu NA19).

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ (Mgr.) pro akademický rok 2020/2021

Určeno pro studenty navazujícího magisterského studia dle studijních plánů platných od akademického roku 2019/2020 (od verze NA19 – v souladu s akreditací studijního programu pro sdružené studium maior/minor). Platí od jarního termínu SZZ (květen/červen 2021) a pouze pro studenty ve studijním programu dle nové akreditace studijního programu pro sdružené studium. Pro studenty studující podle dobíhajících akreditací zůstavají v platnosti původní otázky SZZ pro celý akademický rok 2020/2021, tedy pro zimní (leden/únor 2021), jarní (květen/červen 2021) a podzimní termín SZZ (srpen/září 2021) vždy podle příslušné akreditace (respektive verze studijního plánu - viz výše jednotlivé sady otázek). V případě dotazů můžete kontaktovat vedoucího katedry (e-mail: martin.jac@upol.cz).

 

Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ (rozšiřující studium) pro akademický rok 2020/2021

 

Okruhy k rigorózní zkoušce z přírodopisu a environmentální výchovy pro akademický rok 2020/2021

Okruhy k rigorózní zkoušce z pedagogiky pro akademický rok 2020/2021

Okruhy k rigorózní zkoušce z pedagogické psychologie pro akademický rok 2020/202