Konzultační hodiny Katedra biologie PdF UP LS 2020/2021

Prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D.            středa 15 -16 hodin                                                                         

RNDr. Dagmar Vašutová, Ph.D.                 úterý 9,00 - 10,30 hodin

Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.                         úterý 10 – 11 hodin             

RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.                    středa 11,45 – 12,15 hodin

RNDr. Olga Ševčíková, Ph.D.                     středa  10 - 11 hodin

Doc. Ing. Šárka Hladilová, Ph.D.               pondělí 10 -11 hodin

Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.                 pondělí 14,45 – 15,30 hodin

Mgr. Eva Jahodářová, Ph.D.                      úterý LT 14 – 15 hodin       

Ing. Pavlína Škardová, Ph.D.                    úterý 12-13 hodin 

PS (vzhledem k současné situaci výhradně po předchozí domluvě e-mailem; forma dle domluvy)

KS na základě individuální e-mailové dohody; forma dle domluvy)

Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D.               středa 12 – 13 hodin

RNDr. Martin Jáč, Ph.D.                             pondělí 14 – 15 hodin          

Mgr. Markéta Ondrová Nyklová                 středa 11,30 -12,00 hodin (zoom, skype)

Mgr. Lukáš Hlaváček, Ph.D.                      úterý 13,45 – 14,30 hodin

RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D.                     čtvrtek 13 -15 hodin (po předchozí domluvě)