Konzultační hodiny Katedra biologie PdF UP - ZS 2020/2021

Prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D.    pondělí 10,30 - 11,30 hodin

RNDr. Dagmar Vašutová, Ph.D.    úterý 9,45 - 10,30 hodin

Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.    úterý 8,30 - 9,30 hodin

RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.    úterý 13 – 14 hodin

RNDr. Olga Ševčíková, Ph.D.    pondělí 10 - 11 hodin

Doc. Ing. Šárka Hladilová, Ph.D.    středa 13 -14 hodin

Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.    úterý 14 – 15 hodin

Mgr. Eva Jahodářová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D.    středa 15-16 hodin

RNDr. Martin Jáč, Ph.D.    pondělí 9 – 10 hodin

Mgr. Markéta Ondrová Nyklová    čtvrtek 11 - 11,30 hodin

Mgr. Lukáš Hlaváček, Ph.D.    úterý 16,45 - 17,30 hodin

RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D.    úterý 9 – 10 hodin