Mgr. David NOCAR, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635709

Katedra matematiky

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.35

odborný asistent

matematika; didaktika matematiky; analytická geometrie; matematické aplikace ICT(DT); ICT(DT) ve vzdělávání, E-learning; programovatelné digitální didaktické pomůcky (PDDP); aktuální trendy matematického vzdělávání; garant a člen výboru mezinárodní soutěže "Matematický klokan"; předseda redakční rady a výkonný redaktor "Elementary Mathematics Education Journal"; WOS ResearcherID: D-2564-2017; Scopus ID: 58734549700; SciProfiles ID: 3078773; ORCID: 0000-0003-2850-0974

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 08:00–12:00 3.35
Nepravidelné
3.35 osobně dle předchozí domluvy, jinak online (primárně v MS Teams, dle domluvy i jinými komunikačními nástroji)

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

 • Česká pedagogická společnost (člen, 2019–)
 • Česká asociace pedagogického výzkumu (člen, 2013–)
 • Česká společnost pro geometrii a grafiku (člen, 2014–)
 • Česká matematická společnost (člen, 2014–)
 • Společnost učitelů matematiky (člen, 2002–)
 • Jednota českých matematiků a fyziků (člen, 2002–)

Mezinárodní organizace

 • European Mathematical Society (člen, 2019–)

Redakční rada

 • Elementary Mathematics Education Journal (předseda, 2019–)
 • Učitel matematiky (vydává Jednota českých matematiků a fyziků) (člen, 2013–)

Státnicová komise

 • komise pro Státní závěrečné zkoušky oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy (Mgr.) (člen, 2019–)
 • komise pro Státní rigorózní zkoušky (PhDr.) (člen, 2013–)
 • komise pro Státní závěrečné zkoušky oboru Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (nav. Mgr.) (člen, 2012–)
 • komise pro Státní závěrečné bakalářské zkoušky oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bc.) (člen, 2010–)
 • komise pro Státní závěrečné zkoušky oboru Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (Mgr.) (člen, 2007–2010)

Jiné komise a orgány

 • komise pro Závěrečné zkoušky studijního programu Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (člen, 2012–)
 • komise pro Závěrečné zkoušky studijního programu Matematika - učitelství pro střední školy (člen, 2011–2023)
ČLÁNEK
Nocar D., Vaněk V. Matematický klokan pro žáky základních škol II. Matematika - fyzika - informatika. 2023.
Nocar D., Vaněk V. Matematický klokan pro žáky základních škol I. Matematika - fyzika - informatika. 2022.
Vaněk V., Nocar D. Počítejte s klokanem - Benjamín. Učitel matematiky. 2022.
Holinka L., Kolářová A., Fenclová V., Piatková M., Nocar D., Zdráhal T. Porovnání efektivnosti ručních a počítačem provedených výpočtů při řešení slovních úloh na dělitelnost. ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION JOURNAL. 2022.
Nocar D., Zdráhal T. Grafy funkcí. Učitel matematiky. 2020.
Dofková R., Nocar D., Zdráhal T. Reflexe připravenosti budoucích učitelů používat digitální technologie ve výuce matematiky. ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION JOURNAL. 2019.
Vaněk V., Calábek P., Nocar D. České stopy v Matematickém klokanovi. Matematika - fyzika - informatika. 2018.
Bártek K., Nocar D. The use of digital learning objects for effective mathematics instruction. Contemporary Educational Researches Journal. 2018.
Nocar D., Zdráhal T. Úspěšnost žáků na počátku sekundárního vzdělávání při řešení geometrických úloh ze soutěže Matematický klokan. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2018.
Nocar D., Novotný J., Zdráhal T. Geometrická představivost studentů technických oborů. Trendy ve vzdělávání. 2017.
Nocar D., Polejová P., Laitochová J. ICT podpora badatelsky orientovaného přístupu ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol. South Bohemia Mathematical Letters. 2017.
Dofková R., Bártek K., Fačevicová K., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Uhlířová M., Zdráhal T. Identifikace výukových metod používaných při přípravě budoucích učitelů matematiky. Trendy ve vzdělávání. 2017.
Nocar D., Zdráhal T. Vizualizace specifických množin bodů kuželoseček pomocí nástrojů dynamické geometrie. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2016.
Nocar D., Zdráhal T. Nulová hypotéza versus intervaly spolehlivosti. Trendy ve vzdělávání. 2015.
Nocar D., Novák B. Objevujeme s Cabri. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2015.
Uhlířová M., Wossala J., Laitochová J., Nocar D. Aplikace angličtiny ve výuce primární matematiky. In Uhlířová M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica IX. Matematika 6. 2014.
Hodaňová J., Nocar D. Geometrické křivky v rovině. In Chráska M., Klement M., Havelka M., Serafín Č. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2014.
Wossala J., Laitochová J., Nocar D., Janská L. Content and Language Integrated Learning in Mathematics Education. Usta ad Albim BOHEMICA. 2013.
Nocar D. Finanční gramotnost na 1. stupni ZŠ. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2012.
Nocar D. Od e-learningu k blended learningu. Bulletin Komory daňových poradců České republiky. 2006.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Nocar D. E-LEARNING - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. E-LEARNING - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Nocar D., Vaško J., Zdráhal T. Apollonius’ Problem PLC and PCC in Prospective Mathematics Teachers Training Using ICT. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Nocar D., Vaško J., Zdráhal T. Wolfram Cloud as an Interactive Tool to Support Secondary School Teaching. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Nocar D., Vaško J., Zdráhal T. Apollonius' Problem PPL and PPC at High School Using ICT. EDULEARN21 Proceedings. 2021.
Nocar D., Vaško J., Zdráhal T. Asymmetric Cryptography Learning at Lower Secondary School. EDULEARN21 Proceedings. 2021.
Nocar D., Dofková R., Bártek K. Apollonius’ Problem LLC at High School Using ICT. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2020 Proceedings. 2020.
Nocar D., Dofková R. Apollonius’ Problems in Secondary Education Using ICT. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Laitochová J., Nocar D., Dofková R. Teachers‘ perception of the introduction of digital technology in teaching mathematics. INTED2020 Proceedings. 2020.
Dofková R., Laitochová J., Nocar D. Using Open Educational Resources by Primary Teachers for Mathematic Teaching. INTED2020 Proceedings. 2020.
Laitochová J., Hodaňová J., Nocar D. Current Relationship of Czech Mathematic Teachers to Use Digital Technologies in Teaching. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019.
Nocar D., Dofková R., Bártek K., Zdráhal T. Development of Pupils' Digital Literacy in Teaching Mathematics. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Škrabánková J., Kočí P., Vaněk V., Nocar D. Differences in Attitudes to Solving Task by Gifted and Standard Students Monitored by the Eye Tracking Technology – Pilot Study. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019.
Vaněk V., Nocar D., Škrabánková J., Kočí P. Disadvantages of interdisciplinarity in mathematics. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019.
Nocar D., Dofková R. Dualita výukových cílů ve vyučování matematice. In Vužňáková K., Hnatová J. (Eds.) Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy. 2019.
Pastor K., Bártek K., Nocar D. Chess can Encourage Interest in Ms Excel and Vice Versa. ICERI2019 Proceedings. 2019.
Nocar D., Živný M., Vaněk V., Škrabánková J., Kočí P. Interdisciplinary Approach in Teaching Human Biology Realized within the Project “Nature”. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019.
Vaněk V., Nocar D., Škrabánková J., Kočí P. Interdisciplinary relations in teaching mathematics and chemistry. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2019 Proceedings. 2019.
Nocar D., Vaněk V., Škrabánková J., Kočí P. Interdisciplinary Relations with Mathematics in Teaching of Natural Science Realized within the Project Nature. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2019 Proceedings. 2019.
Nocar D., Dofková R., Pastor K., Laitochová J. Primary School Teachers Preparedness to Develop Pupils' Digital Literacy in Teaching Mathematics. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Laitochová J., Nocar D., Pastor K. Propositional Logic Word Problems and MS Excel at Primary and Secondary Education. In Carmo M. (Eds.) Education and New Developments 2019. Volume II. 2019.
Kočí P., Škrabánková J., Vaněk V., Nocar D. School Scientific Investigation. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2019 Proceedings. 2019.
Kočí P., Škrabánková J., Vaněk V., Nocar D. Students‘ Strategies during Solving Physics Tasks Described Thank to the Combination of an Eye-Tracker and a Pen-Tablet. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019.
Zdráhal T., Dofková R., Nocar D. The Effects of ICT on Student Achievement in Mathematics. ICERI2019 Proceedings. 2019.
Škrabánková J., Vaněk V., Kočí P., Nocar D. Use of Eye Tracking Method in the Research for Visualization and Interpretation of Student Strategies in Solving Natural Science-Based Tasks. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2019 Proceedings. 2019.
Tang Q., Laitochová J., Lei Y., Nocar D. Digital Resource Trends in Education in Ethnic Areas of China. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2018 Proceedings. 2018.
Nocar D., Tang Q., Laitochová J., Bártek K., Zdráhal T. ICT Support of Inquiry-Based Math Teaching at Elementary Schools in the Olomouc Region of the Czech Republic. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) iCERI2018 Conference Proceedings. 2018.
Nocar D., Bártek K. Inquiry-Based Math Teaching at Elementary Schools in Olomouc Region of the Czech Republic. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2018 Proceedings. 2018.
Bártek K., Nocar D., Bártková E. Interactive Animations as a Support for the Algebraic Part of the Prospective Primary School Teachers’ Mathematical Preparation. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2018 Proceedings. 2018.
Dofková R., Nocar D. Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky. In . (Eds.) Primárne matematické vzdelávanie teória, výskum a prax. 2017.
Bártek K., Nocar D., Laitochová J. Digital learning objects by the view of czech mathematics teachers. EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Nocar D., Tang Q., Laitochová J., Bártek K., Zdráhal T., Dofková R. ICT in Mathematics at Elementary Schools in China and Czech Republic. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2017 Proceedings. 2017.
Bártek K., Laitochová J., Nocar D. Lifelong education of mathematics teachers in information and communication technologies. ICLEL 2017 Proceedings Book. 2017.
Laitochová J., Nocar D. Programování výpočtů školské matematiky. Sborník příspěvků 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 2017.
Tang Q., Laitochová J., Nocar D., Bártek K. The Depth Fusion of Education in Elementary School and Information Technology - Based on the Analysis of Questionnaires. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Nocar D., Bártek K. Using Visualization via ICT in Math Teaching at Elementary Schools. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2017 Proceedings. 2017.
Bártek K., Nocar D. Digital learning objects as a support for new teaching methods. In . (Eds.) INTED2016 Proceedings. 2016.
Nocar D., Tang Q., Bártek K. Educational Hardware and Software: Digital Technology and Digital Educational Content. EDULEARN16 Proceedings. 2016.
Nocar D., Tang Q., Laitochová J., Zdráhal T., Bártek K. Educational Hardware and Software in Math Education at Elementary Schools in Czech Republic. In . (Eds.) iCERI2016 Proceedings. 2016.
Bártek K., Nocar D., Wossala J. ICT training of mathematics teachers in the context of their current educational needs. ICERI2016 Proceedings. 2016.
Bártek K., Nocar D. Mathematic education support by digital learning objects. EDULEARN16 Proceedings. 2016.
Hodaňová J., Nocar D. Mathematics importance in our life. INTED2016 Proceedings. 2016.
Nocar D., Zdráhal T. Badatelsky orientovaná výuka s Cabri v přípravě budoucích učitelů matematiky. Sborník příspěvků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 2015.
Wossala J., Janská L., Nocar D., Růžičková L. CLIL a motivace ve výuce matematiky. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. 2015.
Nocar D., Zdráhal T. The Potential of Dynamic Geometry for Inquiry Based Education. EDULEARN15 Proceedings. 2015.
Hodaňová J., Nocar D., Zdráhal T., Hrdličková V. Proces internacionalizace v přípravě učitelů matematiky na pedagogických fakultách. In Prídavková A., Klimovič M. (Eds.) História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. 2014.
Wossala J., Nocar D. Integrace anglického jazyka do výuky matematických předmětů na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Novotná J. (Eds.) Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů II. 2012.
Nocar D., Bártková E. Motivace nadaných žáků a studentů k řešení úloh pomocí ICT. In Novotná J. (Eds.) Sborník referátů z konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. 2012.
NOCAR D., STOPENOVÁ A. Inovovaný koncept předmětu Repetitorium matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process, Proceedings of electronic version of reviewed contribution. 2011.
Nocar D. E-learning v celoživotním vzdělávání učitelů. In . (Eds.) História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania - 2. diel. 2010.
Vaněk V., Nocar D. THE BEGINNING OF THE CONTENT AND LANGUAGE INTERGRATED LEARNING AT THE DEPARTMENT OF MATHEMATICS AT THE FACULTY OF EDUCATION AT PALACKY UNIVERSITY IN OLOMOUC. In . (Eds.) CAREER-EU 2010 European Career Guidance Counselling Conference Proceedings. 2010.
Nocar D. Výhody a nevýhody elektronických studijních opor oproti studijním oporám tištěným. In . (Eds.) XXIII International Colloquium on the Acquisition Process Management - Proceedings of electronic version of contribution. 2010.
Nocar D., Skalková R. Multimédia ve výuce matematiky na 1. st. ZŠ. Makos 2006. 2007.
Nocar D. Blended learning a vzdělávací program projektu @div. XXIV mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2006.
Skalková R., Nocar D. Motivační aspekt multimediálních výukových programů ve výuce matematiky na ZŠ. Matematika V. Elektronické médiá vo vyučovaní matematiky. 2006.
Nocar D. Blended learning a jeden jeho konkrétní případ v praxi. Alternativní metody výuky. 2005.
Nocar D. Standards in E-learning. In Chráska M., Kropáč J. (Eds.) Trendy technického vzdělávání 2005. 2005.
Nocar D. Standardy v e-learningu. Efficiency and Responsibility in Education – Proceedings of Papers 2005. 2005.
Kopecký K., Nocar D. Úvod do anatomie standardu SCORM. Úvod do anatomie standardu SCORM. 2005.
Nocar D. E-learning v distančním vzdělávání. Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. 2004.
Nocar D. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů I. 2004.
Nocar D. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání II (e-learning). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. 2004.
Kopecký K., Nocar D. Různé úrovně využití ICT k učení se, především v DiV. International Colloquium on the Acquisition Process Management - Vyškov 2004. 2004.
Nocar D. ICT ve výuce matematiky. Department of Mathematics Report Series. 2003.
Nocar D. Informační a komunikační technologie ve škole. Trendy ve vyučování matematice - Sborník anotací a příspěvků. 2003.
Růžičková B., Nocar D. Internet napomáhá mimoškolnímu vzdělávání našich dětí aneb "Škola za školou". XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2003.
Růžičková B., Nocar D. Nové trendy ve vzdělávání - šance pro každého. XVI. DIDMATTECH 2003 - ČÁST II. 2003.
KNIHA - CELEK
Bártek K. Základy MS Excel 2016. In Petříková E., Klement M., Nocar D., Štencl J. (Eds.) 2018.
Bártek K. Základy MS PowerPoint 2016. In Petříková E., Klement M., Nocar D., Štencl J. (Eds.) 2018.
Bártek K. Základy MS Word 2016. In Petříková E., Klement M., Nocar D., Štencl J. (Eds.) 2018.
Bártek K., Dofková R., Novák B., Bártková E., Stopenová A., Hodaňová J., Nocar D., Uhlířová M., Laitochová J., Zdráhal T., Šiřická J., Nováková E. Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko jejich profesního rozvoje. In Beránek J., Hanzel P. (Eds.) 2017.
Bártková E., Bártek K. Aplikované informační technologie 2. In Nocar D., Vaněk V., Lavrinčík J. (Eds.) 2011.
Bártková E., BÁRTEK K. Úvod do informačních technologií III. In Nocar D., Dostál J., Lavrinčík J. (Eds.) 2011.
Vaněk V., Nocar D., Hodaňová J. Konstrukční geometrie I - Kuželosečky. Konstrukční geometrie I - Kuželosečky. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Nocar D., Zdráhal T. Funkcja sinus i nasłonecznienie. Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym, Tom 4. 2016.
Nocar D., Zdráhal T. A cosine function. In Billich M. (Eds.) Mathematica V. Scientific Issues. 2015.
Bártek K., Bártková E., Nocar D. Matematika v díle Albrechta Dürera. Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym, Tom 3. 2013.
Bártková E., Nocar D., Bártek K. Využití algebraických hyperstruktur při určování dědičnosti krevních skupin. Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym, Tom 3. 2013.
Nocar D. Financial Literacy Standard at Elementary Schools in the Czech Republic. MATHEMATICA IV, Scientific Issues. 2012.
Nocar D., Bártková E. Motivace nadaných žáků a studentů k řešení úloh pomocí ICT. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. 2012.
BÁRTKOVÁ E., BÁRTEK K., NOCAR D., VANĚK V. Matematika v genetice. Matematyka v przyrodzie – matematika i przyroda w kształceniu powszechnym. 2011.
NOCAR D., BÁRTKOVÁ E. Výskyt zlatého čísla φ v přírodě. Matematyka w przyrodzie – matematyka i przyroda w kształceniu powszechnym. 2011.
Nocar D. Úvod do distančního vzdělávání a e-learningu. Příručka pro tutora. 2007.
ABSTRAKT
Zdráhal T., Molnár J., Nocar D., Vaško J. SEMIREGULÁRNÍ TESELACE. EME2023 Book of Abstracts. 2023.
NOCAR D., STOPENOVÁ A. The Innovated Concept of the Subject The Repetitorium of Mathematics in Faculty of Education at Palacký University in Olomouc. XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process, Proceedings of abstracts. 2011.
Nocar D. The Beginning of the Content and Language Integrated Learning at the Department of Mathematics at the Faculty of Education at Palacký University in Olomouc. XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process aimed at current issues in science, education and creative thinking development. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Nocar D. Ke kruhové inverzi. 2016.
Nocar D. Blended learning pro efektivnější vzdělávání. 12. ročník semináře o výuce matematiky a informatiky pro středoškolské profesory. 2006.
Nocar D. E-learning. seminář "eLearningová podpora výuky". 2006.
Nocar D. E-learning. Kurz pro autory v DiV. 2006.
Nocar D. Didaktické testy. Tvorba distančních textů a didaktických testů. 2005.
Nocar D. E-learning v distančním vzdělávání. kurz Distanční vzdělávání. 2005.
Nocar D. Multimédia a Internet. cyklus seminářů Distanční vzdělávání profesionálně. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Uhlířová M., Nocar D., Dofková R., Laitochová J., Zdráhal T., Talášek T., Pastor K., Bártek K., Wossala J., Vaško J., Bártková E. Challenges of primary mathematics education as a part of teaching for the 21st century. 2023.
Bártek K., Dofková R., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Pastor K., Talášek T., Uhlířová M., Vaško J., Wossala J., Zdráhal T. Actual Challenges of Primary Mathematics Education in the 21st Century. 2021.
Nocar D., Molnár J., Vaněk V., Opletalová A., Raušerová D. 28. ročník konference s mezinárodní účastí MAKOS 2020. 2020.
Nocar D., Molnár J., Vaněk V., Opletalová A., Raušerová D. 28. ročník konference s mezinárodní účastí MAKOS 2020. 2020.
Bártek K., Dofková R., Gáborová V., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Stopenová A., Uhlířová M., Wossala J., Zdráhal T. Perspectives of primary mathematics education. 2018.
Uhlířová M., Laitochová J., Nocar D., Novák B., Hodaňová J., Zdráhal T., Stopenová A., Dofková R. Primární matematické vzdělávání v souvislostech (EME2016). 2016.
Uhlířová M., Laitochová J., Hodaňová J., Nocar D., Novák B., Zdráhal T., Stopenová A. Matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace. 2014.
Bártková E., Novák B., Stopenová A., Uhlířová M., Hodaňová J., Nocar D., Laitochová J., Zdráhal T. Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. 2012.
Novák B., Stopenová A., Laitochová J., Nocar D., Navrátilová D., Šupíková K., Hotová E., Zdráhal T., Hodaňová J., Uhlířová M. Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Molnár J., Novák B., Navrátilová D., Calábek P., Nocar D. Matematický klokan 2009. Matematický klokan 2009. 2009.
Matematický klokan 2007. In Molnár J., Novák B., Navrátilová D., Calábek P., Nocar D. (Eds.) Matematický klokan 2007. 2007.
Přírodovědný klokan 2006/2007. In Hátle J., Molnár J., Nocar D. (Eds.) Přírodovědný klokan 2006/2007. 2007.
Matematický klokan 2006. In Molnár J., Calábek P., Novák B., Nocar D., Navrátilová D. (Eds.) Matematický klokan 2006. 2006.
Molnár J., Calábek P., Novák B., Nocar D., Navrátilová D. Matematický klokan 2005. Matematický klokan 2005. 2005.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Nocar D. Mezipředmětové vztahy s matematikou - matematika kolem nás: Zlatý řez a Fibonacciho posloupnost. Moderní trendy ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci. 2018.
Nocar D. Penzijní připojištění. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji. 2014.
Nocarová J., Nocar D. Sbírka úloh k rozvoji finanční gramotnosti žáků ZŠ a SŠ. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji. 2014.
Nocar D. Stavební spoření. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji. 2014.
RECENZE
Nocar D. María Martínez-Agüero, & Carola Hernández: The evolution of teaching evolution. Education and New Developments 2023 – Volume II. 2023.
Nocar D. Pasi Hellsten, & Erika Kallionpää: Higher education digitalization - friend or foe? Education and New Developments 2023 – Volume II. 2023.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Nocar D. E-learning v problematice vzdělávání úředníků veřejné správy. VIII. mezinárodní konference "Problematika vzdělávání úředníků veřejné správy". 2006.
Nocar D., Skalková R. Motivační aspekt multimediálních výukových programů ve výuce matematiky na ZŠ. Vědecký seminář ?Elektronické médiá vo vyučovaní matematiky? 2006.
Nocar D. On-line podpora mezinárodní soutěže Matematický klokan. Workshop organizátorů mezinárodní soutěže Matematický klokan. 2005.
Nocar D. Výhody a nevýhody elektronických studijních opor oproti studijním oporám tištěným. XXIII International Colloquium on the Acquisition Process Management. 2005.
Nocar D. E-learning v celoživotním vzdělávání učitelů. Mezinárodní konference ?História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania? 2004.
Nocar D. E-learning v distančním vzdělávání. III. národní konference ?Distanční vzdělávání v ČR ? Současnost a budoucnost? 2004.
Nocar D. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání II (e-learning). II. studentská vědecká konference ?Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů? 2004.
Nocar D. Různé úrovně využití ICT k učení se, především v DiV. XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2004.
Nocar D. ICT ve výuce matematiky. Užití počítačů ve výuce matematiky. 2003.
Nocar D. Informační a komunikační technologie ve škole. Matematické kolokvium ?Trendy ve vyučování matematice? 2003.
Nocar D. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. I. studentská vědecká konference ?Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů? 2003.
Nocar D. Internet napomáhá mimoškolnímu vzdělávání našich dětí aneb ?Škola za školou? XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2003.
Nocar D. Nové trendy ve vzdělávání ? šance pro každého. XVI. mezinárodní vědecko ? odborná konference DIDMATECH 2003. 2003.
Ostatní odborná publikace (RIV)
OPONENTSKÝ POSUDEK
NOCAR D. Algebraické struktury v úlohách. In Bártková E. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
NOCAR D. Analýza didaktického testu z matematiky. In NOVÁK B. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Nocar D. Hrubá Jana: Využití eLearningu při výuce předmětu Psychologické aspekty týmové práce. Oponentský posudek pro závěrečné oponentní řízení projektu FRVŠ. 2010.
Nocar D. Šmarda Zdeněk: Inovace a zřízení počítačových učeben ústavu matematiky. Oponentský posudek pro závěrečné oponentní řízení projektu FRVŠ. 2010.
Nocar D. Čermáková Anna: Inovace předmětu Statistika II. Oponentský posudek projektu FRVŠ. 2008.
Nocar D. Halbich Čestmír: Rozvoj předmětu Bezpečnost informačních systémů. Oponentský posudek projektu FRVŠ. 2008.
Nocar D. Hrbáč Jan: Základy práce s PC. Oponentský posudek metodiky DiV. 2005.
Nocar D. Krejčířová Olga - Hutyrová Miluše: Speciální pedagogika VI. Oponentský posudek metodiky DiV. 2005.
Nocar D. Kvítek Libor - Panáček Aleš: Koloidní chemie. Oponentský posudek metodiky DiV. 2005.
Nocar D. Kvítek Libor: Internet a zdroje. Oponentský posudek metodiky DiV. 2005.
Nocar D. Langer Jiří - Souralová Eva: Surdopedie - andragogika. Oponentský posudek metodiky DiV. 2005.
Nocar D. Ludíková Libuše - Souralová Eva: Speciální pedagogika V. Oponentský posudek metodiky DiV. 2005.
Nocar D. Ludíková Libuše - Valenta Milan: Speciální pedagogika III. Oponentský posudek metodiky DiV. 2005.
Nocar D. Otyepka Michal: Struktura atomů a molekul. Oponentský posudek metodiky DiV. 2005.
Nocar D. Otyepková Eva: Základy vybraných fyzikálně-chemických metod I. Oponentský posudek metodiky DiV. 2005.
Nocar D. Renotiérová Marie: Somatopedie - andragogika. Oponentský posudek metodiky DiV. 2005.
Nocar D. Vitásková Kateřina - Rádlová Eva: Logopedie - andragogika. Oponentský posudek metodiky DiV. 2005.
PROJEKT
Nocar D. Inovace ICT předmětů v rámci pregraduální přípravy učitelů matematiky. Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP). 2019.
NOCAR D., SALVETOVÁ L. Inovace předmětu Ekonomická a finanční matematika. Agentura rady vysokých škol - Fond rozvoje vysokých škol. 2012.
NOCAR D. Inovace kombinované formy studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání. MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 2011.
NOCAR D. Inovace předmětu Ekonomická a finanční matematika. Agentura rady vysokých škol. 2011.
NOCAR D., STOPENOVÁ A. Inovace předmětu Repetitorium matematiky. Agentura rady vysokých škol. 2011.
NOCAR D., MAREŠOVÁ H., HANZEL P. Rozvoj a inovace počítačových učeben. Agentura rady vysokých škol. 2011.
LAITOCHOVÁ J., NOCAR D., UHLÍŘOVÁ M. Tvorba předmětu Aplikace vybraných partií matematiky. Agentura rady vysokých škol. 2011.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Molnár J., Novák B., Bártková E., Calábek P., Nocar D., Hátle J. Matematický klokan 2013. 2013.
Molnár J., Novák B., Bártková E., Calábek P., Nocar D., Hátle J. Matematický klokan 2012. 2012.
Molnár J., Novák B., Bártková E., Calábek P., Nocar D., Hátle J. Matematický klokan 2011. 2011.
Molnár J., Novák B., Navrátilová D., Calábek P., Nocar D., Hátle J. Matematický klokan 2010. 2010.
VEDENÍ PRÁCE
NOCAR D. Aplikace MS Excel ve výuce matematiky. Bakalářská diplomová práce. 2011.
NOCAR D. Využití flash animací ve výuce na SŠ. Závěrečná práce. 2011.
NOCAR D. Využití programu Cabri geometrie ve výuce matematiky. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Matematika v kurikulu základní školy KMT/KMKZ@ ZS 7
Praxe k bakalářské práci KMT/KPBP@ LS 0
Praxe k diplomové práci KMT/KPDP@ ZS 0
Seminář z geometrie KMT/KSGE@ LS 6
Vybrané kapitoly z geometrie KMT/KVKG@ ZS 8
Matematika v kurikulu základní školy KMT/MKZ@ ZS Se 3
Bakalářská práce 1 KMT/BP1@ ZS Se 0
Praxe k diplomové práci KMT/PDP@ ZS Se 0
Didaktické aplikace ICT 2 KMT/DI2@ LS Se 2
Diplomová práce 2 KMT/DP2@ ZS Se 0
Geometrie 1 KMT/GE1@ ZS 1
Geometrie 1 KMT/GE1@ ZS Cv 4
Geometrie 2 KMT/GE2@ LS Cv 4
Geometrie 2 KMT/GE2@ LS 1
Geometrie 3 KMT/GE3@ ZS 1
Geometrie 3 KMT/GE3@ ZS Cv 2
Geometrie 4 KMT/GE4@ LS Cv 1
Geometrie 4 KMT/GE4@ LS 1
Seminář z geometrie KMT/SGE@ LS Se 2
Bakalářská práce 1 KMT/KBP1@ ZS 0
Bakalářská práce 2 KMT/KBP2@ LS 0
Didaktické aplikace ICT 2 KMT/KDI2@ LS 6
Diplomová práce 1 KMT/KDP1@ LS 0
Diplomová práce 2 KMT/KDP2@ ZS 0
Vybrané kapitoly z geometrie KMT/VKG@ ZS 1
Vybrané kapitoly z geometrie KMT/VKG@ ZS Se 2
Geometrie 1 KMT/KGE1@ ZS 6
Geometrie 2 KMT/KGE2@ LS 7
Geometrie 3 KMT/KGE3@ ZS 10
Geometrie 4 KMT/KGE4@ LS 4
Matematické aplikace výpočetní techniky1 KMT/WZAV1 LS 6
Matematické aplikace výpočetní techniky1 KMT/WZAV1 LS Se 0
Matematické aplikace výpočetní techniky2 KMT/WZAV2 ZS 6
Matematické aplikace výpočetní techniky2 KMT/WZAV2 ZS Se 0
Geometrie 1 KMT/WZG1 ZS 6
Geometrie 1 KMT/WZG1 ZS Se 0
Geometrie 2 KMT/WZG2 LS 6
Geometrie 2 KMT/WZG2 LS Se 0
Geometrie 3 KMT/WZG3 ZS Se 0
Geometrie 3 KMT/WZG3 ZS 6
Úvod do informatiky KMT/WZUIT ZS Se 0
Úvod do informatiky KMT/WZUIT ZS 6
Úvod do studia KMT/WZUS ZS 2
Vybrané kapitoly z geometrie KMT/WZVKG ZS 6
Vybrané kapitoly z geometrie KMT/WZVKG ZS Se 0
Matematické aplikace výpočetní techniky KMT/WSAVT ZS Se 0
Matematické aplikace výpočetní techniky KMT/WSAVT ZS 6
Geometrie KMT/WSG ZS Se 0
Geometrie KMT/WSG ZS 6

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)