RNDr. Olga ŠEVČÍKOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635187

Katedra biologie

Pedagogická fakulta

Purkrabská 2, 4

3.26

odborný asistent

výuka některých botanických oborů - obecná botanika, fyziologie rostlin, biologická technika

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Státnicová komise

  • Komise pro SZZ na PřF UP - Učitelství biologie pro SŠ (Mgr.) (člen, 2010–)
  • Komise pro rigorózní zkoušky na PdF UP pro obor Učitelství přírodopisu (člen, 2004–)
  • Komise pro SZZ na PdF UP pro obor Biologie - rozšiřující studium (člen, 2009–)
  • Komise pro SZZ na PdF UP pro obor Učitelství přírodopisu (člen, 2007–)
  • Komise pro SZZ na PřF UP - Biologie, učitelský směr (Bc.) (člen, 2005–)
  • Komise pro SZZ na PdF UP pro obor Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (člen, 2009–)

Jiné komise a orgány

  • Komise pro přijímací řízení na PdF UP pro obor Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (člen, 2009–)
  • Komise pro ediční činnost na PdF UP (člen, 2006–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Jáč M., Kopecká J., Morris M., Vránová O. Didaktické kazuistiky výuky přírodopisu a biologie. In Chocholoušková Z., Pavlasová L. (Eds.) 2019. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Machar I., Vránová O., Kilianová H. Jak učit ochranu přírody a environmentální výchovu? Quaestiones rerum naturalium. 2015.
Hrabí L., Vránová O., Machar I., Pechanec V. Text difficulty in Czech natural science textbooks for the fourth grade. In Vránová O. (Eds.) The New Educational Review. 2014.
Vránová O. Difficult learning tasks in biology curriculum. The New Educational Review. 2012.
MORRIS M., ŠKARDOVÁ P., HRABÍ L., VRÁNOVÁ O. Sonda do pedagogické způsobilosti studentů ve vztahu k jejich budoucí praxi. arnica. 2012.
Hrabí L., Vránová O., Müllerová M. Kvalita současných učebnic přírodopisu z různých pohledů. e-Pedagogium (print). 2010.
Vránová O., Hrabí L. Stanovení některých charakteristik vody pokusem. Československá fyziologie. 2009.
Vránová O. Tasks in natural science textbooks. e-Pedagogium (print). 2009.
Hrabí L., Vránová O. Lze ovlivnit klíčení semen? Československá fyziologie. 2008.
Hrabí L., Vránová O. Netradiční materiály ve výuce přírodopisu. Československá fyziologie. 2008.
Vránová O. Jak využít mechy v hodinách laboratorních prací. Československá fyziologie. 2007.
Hrabí L., Vránová O. Pestrost úloh v učivu přírodopisu. Československá fyziologie. 2006.
Vránová O. Rozmanitost úloh v pracovních sešitech přírodovědy. e-Pedagogium (print). 2006.
Vránová O. Úlohy v pracovních sešitech přírodopisu. Biologie - Chemie - Zeměpis. 2006.
Vránová O. Posuzování úloh v pracovních sešitech přírodopisu. e-Pedagogium (print). 2005.
Doležalová I., Lebeda A., Janeček J., Číhalíková J., Křístková E., Vránová O. Variation in chromosome numbers and nuclear DNA contents in genetic resources of Lactuca L. species (Asteraceae). Genetic Resources and Crop Evolution. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kilianová H., Machar I., Pechanec V., Brus J., Vránová O. The importance of school education in maintaining of local dialect - casestudy from the Czech Republic. Communications, Circuits and Educational Technologies. 2014.
Hrabí L., Vránová O., Müllerová M. Didaktika a didakticky zaměřené předměty na Katedře biologie PdF UP. In . (Eds.) Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. 2010.
Vránová O. Úlohy vyžadující tvořivé myšlení v učivu přírodopisu. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Lebeda A., Doležalová I., Křístková E., Janeček J., Vinter V., Vránová O., Doležal K., Tarkowski P., Petrželová I., Trávníček B., Novotný R. Biodiversity of genetic resources of wild Lactuca spp. EUCARPIA Section Genetic Resources, "Broad Variation and Precise Characterization - Limitation for the Future", May 16-20, 2001, Poznan (Poland). 2001.
Lebeda A., Doležalová I., Křístková E., Vinter V., Vránová O., Doležal K., Tarkowski P., Petrželová I., Trávníček B., Novotný R., Janeček J. Complex research of taxonomy and ecobiology of wild Lactuca spp. genetic resources. Eucarpia Leafy Vegetables ´99. Olomouc. 1999.
KNIHA - CELEK
Machar I., Bartoš M., Buček A., Drobilová L., Eliáš P., Hrabí L., Lapka M., Láznička V., Mačát Z., Málková J., Merunková I., Paločková A., Prausová R., Rychnovský B., Sobotková B., Sokolíčková Z., Ulčák Z., Vávra J., Vítek O., Vránová O., Ždímal V. Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny. 2011.
Machar I., Vránová O. Úvod do ekologie lesa a lesní pedagogiky. Úvod do ekologie lesa a lesní pedagogiky. 2009.
ABSTRAKT
Ševčíková O. Příprava studentů učitelství přírodopisu PdF UP na realizaci praktických cvičení. Trendy v didaktice biologie 2022 - sborník abstraktů. 2022.
Vránová O. Obrazová složka v učebnicích přírodopisu dříve a v současnosti. Trendy v didaktice biologie (sborník abstraktů). 2018.
Vránová O., Bačáková L. Hodnocení obrazové složky učebnic přírodopisu pro 7. ročník. Trendy v didaktice biologie. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)