RNDr. Zbyněk HRADÍLEK, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634806, 585635193, 585634816

Katedra botaniky

Přírodovědecká fakulta

Purkrabská 2, 4

2.19

lektor

Bryologie. Systematika, rozšíření a ekologie mechorostů.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • International Association of Bryologists (člen, 1996–)
ČLÁNEK
Peterka T., Tichý L., Horsáková V., Hradílek Z. The long history of rich fens supports persistence of plant and snail habitat specialists. Biodiversity and Conservation. 2022.
Taraška V., Hradílek Z., Vojtěchová K. Flóra a vegetace přírodní rezervace Vidnavské mokřiny. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2021.
Dvořák V., Hradílek Z., Jeništa J., Křenková Z., Říhová V., Duchoslav M. Mechy na uměleckých objektech ve veřejném prostoru vybraných středomoravských měst. Bryonora. 2020.
Vostrovská I., Petřík J., Petr L., Kočár P., Kočárová R., Hradílek Z., Kašák J., Sůvová Z., Adameková K., Vaněček Z., Peška J., Muigg B., Rybníček M., Kolář T., Tegel W., Kalábek M., Kalábková P. Wooden Well at the First Farmers’ Settlement Area in Uničov, Czech Republic. Pamatky Archeologicke. 2020.
Hradílek Z., Dřevojan P. Mech Fissidens crassipes v České republice a na Slovensku. Bryonora. 2019.
Duchoslav M., Hradílek Z. Květena a vegetace vápencového vrchu Třesín u Litovle. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2017.
Božanić B., Hradílek Z., Machač O., Pižl V., Štáhlavský F., Tufová J., Véle A., Tuf I. Factors Affecting Invertebrate Assemblages in Bryophytes of the Litovelské Luhy National Nature Reserve, Czech Republic. Acta Zoologica Bulgarica. 2013.
Hrachová S., Hradílek Z. Pseudobryum cinlidioides. Bryonora. 2013.
Hradílek Z., Koval Š. Půvab omšelé krásy. Příroda. 2012.
Novotný I., Kubešová S., Doskočilová A., HRADÍLEK Z., Koval Š., Marková I., Musil Z., Plášek V., Uhereková-Šmelková D., Vicherová E., Zmrhalová M. Mechorosty zaznamenané v průběhu 17. jarního bryologicko-lichenologického setkání v Chřibech. Bryonora. 2011.
HRADÍLEK Z., Chlachula J., Nesterova S. New bryophyte records from Kazakhstan. Thaiszia : Journal of Botany. 2011.
Ellis L., Asthana AK., Sahu V., Srivastava A., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Chlachula J., Colotti MT., Schiavone MM., HRADÍLEK Z., Jimenez MS., Klama H., Lebouvier M., Natcheva R., Pócs T., Porley RD., Sérgio C., Sim-Sim M., Smith VR., Söderström L., Ştefănuţ S., Suárez GM., Váňa J. New national and regional bryophyte records, 28. Journal of Bryology. 2011.
HRADÍLEK Z., Halda J. Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. Acta Musei Richnoviensis. 2010.
Hradílek Z., Zmrhalová M., Plášek V. Mechorosty Skalského rašeliniště u Horního Města. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2010.
Koval Š., Hradílek Z., Zmrhalová M. Riccia cavernosa. Bryonora. 2010.
Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F., Novotný I., Peterka T. SOUČASNÝ STAV LOKALIT DRUHŮ MEESIA TRIQUETRA A PALUDELLA SQUARROSA (MEESIACEAE) V ČESKÉ REPUBLICE. Bryonora. 2010.
Hradílek Z., Zmrhalová M., Koval Š. Aloina brevirostris. Bryonora. 2009.
Hradílek Z. Campylopus subulatus. Bryonora. 2009.
Hradílek Z. Conardia compacta. Bryonora. 2009.
Kubešová S., Hradílek Z., Novotný I., Mudrová R., Dědečková M., Plaček J. Mechorosty vybraných lokalit Drahanské, Hornosvratecké a Zábřežské vrchoviny. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. 2009.
Zmrhalová M., Hradílek Z. Pseudoleskeella rupestris. Bryonora. 2009.
Hradílek Z. Rhynchostegiella teneriffae. Bryonora. 2009.
Hradílek Z., Němcová L. Rozšíření mechů Fissidens arnoldii a F. rufulus v České republice a na Slovensku. Zprávy České botanické společnosti. 2009.
Zmrhalová M., Hradílek Z. Seligeria pusilla. Bryonora. 2009.
Hradílek Z., Kincl L. Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2008.
Božanič B., Tuf IH., Tufová J., Hradílek Z. Mosses as living environment for myriapods. Peckiana. 2008.
Blockeel T., Abay G., Bakalin V., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Çetin B., Cykowska B., Fuertes E., Hespanhol H., Holyoak D., Hradílek Z. New national and regional bryophyte records, 19. Journal of Bryology. 2008.
Lustyk P., Hradílek Z. Scrophularia vernalis L. Zprávy České botanické společnosti. 2008.
Hradílek Z. Thelypteris palustris Schott. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2008.
Hradílek Z., Duchoslav M. Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2007.
Hradílek Z., Duchoslav M. Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2007.
Hájková P., Plášek V., Hájek M., Shaw B., Hradílek Z. Reports 1-32. Phytologia Balcanica. 2007.
Hradílek Z. Weissia squarrosa. Bryonora. 2007.
Blockeel T., Chlebicki A., Hájková P., Hájek M., Hradílek Z. New national and regional bryophyte records, 12. Journal of Bryology. 2006.
Hradílek Z., Kučera J., Soldán Z., Kubešová S., Dančák M. Mechorosty zaznamenané v průběhu 11. bryologicko-lichenologických dnů v Březníku u Náměště nad Oslavou. Bryonora. 2005.
Hradílek Z., Kubešová S. Mechorosty nalezené během exkurzí na floristickém kurzu ČBS v Novém Jičíně (1999). Zprávy České botanické společnosti. 2004.
Kučera J., Hradílek Z., Buryová B., Hájek P. Hypnum sauteri and Lescuraea patens, two additions to the moss flora of the Czech Republic. Preslia. 2003.
Hradílek Z. Mechorosty (Bryophyta) nivy potoka Kaltwasser u Horního Turčeku (Kremnické vrchy). Bulletin slovenskej botanickej spoločnosti. 2002.
Kincl L., Hradílek Z. Poznámky k flóře a vegetaci vojenského. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2001.
Kincl L., Hradílek Z. Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). Časopis Slezského muzea Opava (A). 2001.
Hájek M.., Lustyk P.., Novosadová J.., Hradílek Z., Dančák M.. Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae - Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti - Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. Časopis Slezského muzea Opava (A). 1998.
Hradílek Z., Novotný I.. Mechorosty širšího okolí údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné na jihozápadní Moravě. Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. 1998.
Hradílek Z. Rozbor hnízda králíčka obecného (Regulus regulus L.) z pohledu bryologa. Zprávy Moravského ornitologického spolku. 1998.
Kincl L., Hradílek Z. Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. Časopis Slezského muzea Opava (A). 1998.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Hradílek Z. Krondlovky sekce Fissidens rodu Fissidens Hedw. (Bryophyta) v České republice a na Slovensku. Krondlovky sekce Fissidens rodu Fissidens Hedw. (Bryophyta) v České republice a na Slovensku. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hradílek Z. Mechorosty Národního parku Podyjí. Thayensia. 2001.
KNIHA - CELEK
Antonín V., Gruna B., Hradílek Z., Vágner A., Vězda A. Houby, lišejníky a mechorosty Národního parku Podyjí. Houby, lišejníky a mechorosty Národního parku Podyjí. 2000.
Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V., Trávníček B. Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. 1999.
KAPITOLA V KNIZE
Hradílek Z. Červená kniha ohrožených druhů rostlin a hub lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. In Řepka R. (Eds.) Červená kniha ohrožených druhů rostlin a hub lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. 2017.
Hradílek Z. Kapraďorosty. Příroda Pobečví. 2013.
Hradílek Z. Kvetoucí rostliny. Příroda Pobečví. 2013.
Hradílek Z. Mechorosty. Příroda Pobečví. 2013.
Hradílek Z. Vstavačovité. Příroda Pobečví. 2013.
Hradílek Z. Mechy, játrovky, hlevíky. In Machar I., Drobilová L. (Eds.) Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a jejich řešení. 2012.
Dančák M., Hradílek Z., Křístková E., Lebeda A., Vašut R., Vinter V. Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Chytrá M., Hanzelka P., Kacerovský R. (Eds.) Botanické zahrady a arboreta České republiky. 2010.
Hradílek Z. The bryophyte flora of Vrapač National Nature Reserve. History, biodiversity, and management of floodplain forest (case study of national natura reserve of Vrapac, Czech Republic). 2009.
Hradílek Z. 7. Mechorosty. Louky Bílých Karpat. 2008.
ABSTRAKT
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Wooden well from Uničov (CZ) – archive for water management and palaeo-environment in the first farmers’ society. In Fuchs K., Heyn A., Kipke N., Plath R., Schüle J. (Eds.) INTERNATIONAL OPEN WORKSHOP 2019: Socio-Environmental Dynamics over the Last 15,000 Years: The Creation of Landscapes VI. Kiel University, March 11 – 16, 2019. Programme and abstracts. 2019.
Hradílek Z., Jongepier JW. Atrichum angustatum. Bryonora. 2011.
Novotný I., Hradílek Z. Ephemerum recurvifolium. Bryonora. 2011.
Batoušek P., HRADÍLEK Z. Epipactis tallosii Molnár & Robatsch. Zprávy České botanické společnosti. 2011.
HRADÍLEK Z., Němcová L. Funaria pulchella. Bryonora. 2011.
HRADÍLEK Z., Němcová L. Gymnostomum viridulum. Bryonora. 2011.
Košnar J., Hradílek Z. Physcomitrium sphaericum. Bryonora. 2011.
Gutzerová N., Hájek M., HRADÍLEK Z. Riccia rhenana. Bryonora. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Stavba, využívání a zánik studny v osadě prvních zemědělců v Uničově. 2019.
Vostrovská I., Petr L., Kočár P., Kočárová R., Kašák J., Hradílek Z., Sůvová Z., Vaněček Z., Kalábková P. The origin of cultural landscape in Moravia region (CZ): investigation of the unique Neolithic wooden well from Uničov. 2019.
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Wooden well from Uničov (CZ) – archive for water management and palaeo-environment in the first farmers’ society. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)