prof. Ing. Milada BOCÁKOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635191

Katedra biologie

Pedagogická fakulta

Purkrabská 2, 4

3.20

profesor

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2006 – )
 • Člen VR fakulty (1. 3. 2009 – )
 • Člen VR UP (1. 2. 2014 – 26. 11. 2015)

Vědecká společnost

 • Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v DSP Biologie, obor Zoologie na PřF Masarykovy univerzity (člen, 2010–)
 • Willi Hennig Society (člen, 1998–)
 • Česká společnost entomologická (člen, 1996–)

Vědecká rada

 • Vědecká rada UP (člen, 2014–2018)
 • Vědecká rada Pedagogické fakulty UP (člen, 2009–)

Odborná komise

 • Hodnotící komise Studentské grantové soutěže na PdF UP (člen, 2011–)
 • Komise pro SVOČ a cenu děkanky (člen, 2008–)
 • Ediční komise (člen, 2011–)

Redakční rada

 • e-pedagogium (člen, 2011–2012)

Oborová rada

 • Oborová komise oboru zoologie DSP Biologie na PřF Masarykovy univerzity (člen, 2010–)

Státnicová komise

 • Komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (předseda, 2010–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky oboru Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy (předseda, 2010–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky oboru Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ (člen, 2008–2010)
 • Komise pro SZZ oboru Biologie - učitelství pro SŠ - rozšiřující studium (předseda, 2009–)
 • Komise pro SZZ rozšiřujícího studia oboru učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ (předseda, 2006–)
 • Komise pro SZZ oboru učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ (předseda, 2006–)

Vedení vědeckého týmu

 • Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů (předseda, 2012–2015)
 • Vedení týmu projektu: Fylogenetické vztahy brouků skupiny Polyphaga (Coleoptera) (předseda, 2009–2011)

Jiné komise a orgány

 • Komise pro přijímací řízení oboru Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (předseda, 2008–2009)
 • Podoborová komise GAČR biologie a ekologie (člen, 2004–2009)
ČLÁNEK
Bocáková M., CAMPELLO-GONÇALVES L., Da Silveira LFL. Phylogeny of the New Subfamily Cladodinae: Neotenic Fireflies from the Neotropics (Coleoptera: Lampyridae). ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY. 2022.
Kolibáč J., Bocáková M., Liebherr JK., Ramage T. Extinct and extant Pacific Trogossitidae and the evolution of Cleroidea (Coleoptera) after the Late Triassic biotic crisis. ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY. 2021.
Nascimento EA., Bocáková M. A new species of Falsocaenia (Coleoptera: Lycidae) from Brazil. IHERINGIA SERIE ZOOLOGIA. 2019.
Gimmel M., Bocáková M., Gunter N., Leschen RA. Comprehensive phylogeny of the Cleroidea (Coleoptera: Cucujiformia). SYSTEMATIC ENTOMOLOGY. 2019.
Kusý D., Motyka M., Andujar C., Boček M., Mášek M., Sklenářová K., Kokas F., Bocáková M., Vogler AP., Bocák L. Genome sequencing of Rhinorhipus Lawrence exposes an early branch of the Coleoptera. Frontiers in Zoology. 2018.
Nascimento EAd., Bocáková M. A revision of Neotropical genus Eurrhacus (Coleoptera: Lycidae). Annales Zoologici. 2017.
Nascimento EA., Bocáková M. A new species of neotenic Neolyrium from Peru (Coleoptera: Lycidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2016.
Bocáková M., Bocák L., Gimmel M., Motyka M., Vogler A. Aposematism and mimicry in soft-bodied beetles of the superfamily Cleroidea (Insecta). Zoologica Scripta. 2016.
Bocáková M., Bocák L., Gimmel M., Vogler A. The evolution of soft-bodiedness and its correlation with aposematism and mimicry in Cleroidea (Coleoptera). Frontiers in Zoology. 2016.
Bocáková M., Bocák L., Gimmel M., Friedlová T. A Review of the genus Lamellipalpodes Maulik (Coleoptera: Lampyridae). Zootaxa. 2015.
Chaboo CS., Gimmel M., Bocáková M. Beetles (Coleoptera) of Peru: A Survey of the families. Part # . Phengodidae LeConte, 1861. Journal of the Kansas Entomological Society. 2015.
Bocáková M., Gimmel M., Chaboo C. Beetles (Coleoptera) of Peru: A Survey of the Families. Part #. Lycidae Laporte, 1836. Journal of the Kansas Entomological Society. 2015.
Lima da Silveira LF., Bocáková M., Mermudes JRM. Taxonomy of the Brazilian firefly Cladodes illigeri (Coleoptera, Lampyridae): morphology and new records. Iheringia serie Zoologia. 2015.
Kundrata R., Bocáková M., Bocák L. The comprehensive phylogeny of the superfamily Elateroidea (Coleoptera: Elateriformia. Molecular Phylogenetics and Evolution. 2014.
Bocáková M., Nascimento EA. A new species of Brasilycus (Coleoptera: Lycidae) from Peru. Zootaxa. 2013.
Bocáková M. Phylogeny of Cleroidea: evidence for polyphyly of Trogossitidae (Coleoptera). Molecular Phylogenetics and Evolution. 2013.
Janišová K., Bocáková M. Revision of the subfamily Ototretinae (Coleoptera: Lampyridae). Zoologischer Anzeiger. 2013.
Bocáková M., Constantin R., Bocák L. Molecular phylogenetics of the melyrid lineage (Coleoptera: Cleroidea). Cladistics: the international journal of the Willi Hennig Society. 2012.
Bocáková M., Baciaková B., Nascimento EA. Revision of the genus Falsocaenia (Coleoptera: Lycidae). Zootaxa. 2012.
Janišová K., Bocáková M. Review of the genus Hyperstoma (Coleoptera: Lampyridae). Zootaxa. 2011.
do Nascimento EA., Bocáková M. A new genus of net-winged beetles from Neotropical Region (Coleoptera: Lycidae). Annales de la Societe Entomologique de France. 2010.
Barančíková B., Nascimento EA., Bocáková M. Review of the genus Ceratopriomorphus Pic, 1922 (Coleoptera: Lycidae). Zootaxa. 2010.
Nascimento E., Bocáková M. Review of the Neotropical genus Cartagonum (Coleoptera: Lycidae). The Canadian Entomologist. 2010.
Do Nascimento E., Bocáková M. Revision of the genus Lycomorphon (Coleoptera: Lycidae). Zootaxa. 2009.
Bocák L., Bocáková M., Hunt T., Vogler A. Multiple ancient origins of neoteny in Lycidae (Coleoptera): consequences for ecology and macroevolution. Proceedings of The Royal Society of London. Biological Sciences. 2008.
Bocák L., Bocáková M., Hunt T., Vogler A. Multiple ancient origins of neoteny in Lycidae (Coleoptera): consequences for ecology and macroevolution. Proceedings of The Royal Society of London. Biological Sciences. 2008.
Bocák L., Bocáková M., Hunt T., Vogler A. Phylogeny and classification of the family Lycidae (Insecta: Coleoptera). Annales Zoologici. 2008.
Bocák L., Bocáková M. Phylogeny and classification of the family Lycidae (Insecta: Coleoptera). Annales Zoologici. 2008.
Hunt T., Bergsten J., Levkaničová Z., Papadopoulou A., St. John O., Wild R., Hammond P., Ahrens D., Balke M., Caterino M., Gómez-Zurita J., Ribera I., Barraclough T., Bocáková M., Bocák L., Vogler A. A comprehensive phylogeny of beetles reveals the evolutionary origins of a super-radiation. Science. 2007.
Beutel RG., Bocák L., Bocáková M. Are Polyphaga (Coleoptera) really a basal neopteran lineage - a reply to. Acta Zoologica: international journal for zoology. 2007.
Bocáková M., Bocák L., Hunt T., Teravainen M., Vogler A. Molecular phylogenetics of Elateriformia (Coleoptera): evolution of bioluminescence and neoteny. Cladistics: the international journal of the Willi Hennig Society. 2007.
Bocák L., Bocáková M. Coleoptera: Drilidae, Omalisisdae, Lycidae, Lampyridae. Folia Heyrovskyana. 2006.
Bocáková M. Review of the tribe Lyropaeini (Coleoptera: Lycidae). European Journal of Entomology. 2006.
Bocáková M. Phylogeny and classification of the tribe Calopterini (Coleoptera, Lycidae). Insect Systematics & Evolution. 2005.
Bocáková M. New Libnetini from China, Nepal, and Laos (Coleoptera, Lycidae). Biologia. Section: Zoology. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bocáková M. Využití DNA metod v zoologii a DNA taxonomie. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
KNIHA - CELEK
Bocáková M. Obecná zoologie pro učitele. Obecná zoologie pro učitele. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Bocák L., Bocáková M. Family Lycidae Laporte, 1836. In Leschen R. (Eds.) Handbook of Zoology. 2010.
Bocák L., Bocáková M. Family Omalisidae. In Leschen RAB., Beutel RG. (Eds.) Handbook of Zoology. Part 38, Vol. 2. Morphology and Systematics (Elateroidea, Bostrichiformia, Cucujoidea). 2010.
Lawrence JF., Bocák L., Bocáková M., Muona J. Superfamily Elateroidea. In Leschen RAB., Beutel RG. (Eds.) Handbook of Zoology. Part 38, Vol. 2. Morphology and Systematics (Elateroidea, Bostrichiformia, Cucujoidea). 2010.
Bocáková M., Bocák L. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 2007.
Bocáková M., Bocák L. Lycidae. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 2007.
ABSTRAKT
Vaňhara J., Bocáková M., Fedor P., Janišová K., Peña Mendéz EM., Dvorakova-Murarikova N., Havel J. Biological objects recognition Artificial Neural Networks Identification: mayor step towards integrative taxonomy. Abstract book of 19th Benelux Congress of Zoology. 2012.
Bocáková M. Evolution of softbodiedness and phylogeny of Cleroidea (Coleoptera). Abstract book of 19th Benelux Congress of Zoology. 2012.
Janišová K., Bocáková M. Světlušky podčeledi Ototretinae a evoluce bioluminiscence (Coleoptera: Lampyridae). Zoologické dny Praha 2010. 2010.
Bocák L., Bocáková M. Speciation, phylogeography and mimicry evolution in the lycid genus Metriorrhynchus in South East Asia (Coleoptera: Lycidae). Abstract book of VIIIth European Congress of Entomology. 2006.
PROJEKT
Serafín Č., Bocáková M. Rozvoj přístrojové základny vybraných pracovišť PdF UP. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2009.
VEDENÍ PRÁCE
Bocáková M. Revize podčeledi Ototretinae palearktické a orientální oblasti a evoluce bioluminiscence u světluškovitých (Coleoptera: Lampyridae). Revize podčeledi Ototretinae palearktické a orientální oblasti a evoluce bioluminiscence u světluškovitých (Coleoptera: Lampyridae). 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)