doc. RNDr. Radim Jan VAŠUT, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634803, 585635194

Katedra botaniky

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt 51 (E)

2.09

věd. prac. ob. biologických

Taxonomie a chorologie vybraných skupin cévnatých rostlin (především Taraxacum, dále Rubus, Salix, aj.). Evoluční mechanismy a aspekty populační genetiky apomiktických rostlin (Taraxacum, Rubus). Genetika a Cytogenetika Apomixie (Taraxacum).

VYBRANÉ PUBLIKACE
Macháčková P., Majeský L., Hroneš M., Bílková L., Hřibová E., Vašut RJ. New insights into ribosomal DNA variation in apomictic and sexual Taraxacum (Asteraceae). BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY. 2022. (ČLÁNEK)
Majeský L., Krahulec F., Vašut RJ. How apomictic taxa are treated in current taxonomy: A review. Taxon. 2017. (ČLÁNEK)
Šarhanová .., Sharbel TF., Sochor M., Vašut RJ., Dančák M., Trávníček B. Hybridization drives evolution of apomicts in Rubus subgenus Rubus: evidence from microsatellite markers. Annals of Botany. 2017. (ČLÁNEK)
Majeský L., Vašut R., Kitner M. Genotypic diversity of apomictic microspecies of the Taraxacum scanicum group (Taraxacum sect. Erythrosperma). Plant Systematics and Evolution. 2015. (ČLÁNEK)
Sochor M., Vašut R., Sharbel TF., Trávníček B. How just a few makes a lot: Speciation via reticulation and apomixis on example of European brambles (Rubus subgen. Rubus, Rosaceae). Molecular Phylogenetics and Evolution. 2015. (ČLÁNEK)
Šarhanová P., Vašut R., Dančák M., Bureš P., Trávníček B. New insights to variability of reproduction modes in European populations of Rubus subgen. Rubus: how sexual are polyploid brambles? Sexual Plant Reproduction. 2012. (ČLÁNEK)
Kirschner J., Štěpánek J., Trávníček B., Vašut RJ. 103. Taraxacum Wigg. – pampeliška (smetánka). Klíč ke Květeně České republiky. 2019. (KAPITOLA V KNIZE)
Vašut RJ. 99. Salicaceae Mirb. – vrbovité. Klíč ke Květeně České republiky. 2019. (KAPITOLA V KNIZE)
Trávníček B., Kirschner J., Štěpánek J., Vašut R. 23. Taraxacum Wiggers - pampeliška (smetánka). In Štěpánková J. (Eds.) Květena České republiky 8. 2010. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Dančák M., Vašut RJ., Trávníček B. Příspěvek k poznání rozšíření ostružiníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. Zprávy České botanické společnosti. .
Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J., Vašut RJ. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 11. PRESLIA. 2022.
Dudáš M., Róbert Š., Majeský L., Vašut RJ. Taraxacum sect. Erythrosperma in Slovakia. Part II. Notes on distribution and ecology of Taraxacum danubium. Thaiszia Journal of Botany. 2020.
Kirschner J., Štěpánek J., Vašut RJ., Zámečník J. New species of Taraxacum native to Central Europe. PRESLIA. 2019.
Vašut RJ., Bernátová D., Topercer J., Kliment J., Turis P. Zaujímavejšie floristické nálezy [Salix]. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. 2019.
Macháčková P., Majeský L., Hroneš M., Hřibová E., Trávníček B., Vašut RJ. New chromosome counts and genome size estimates for 28 species of Taraxacum sect. Taraxacum. Comparative Cytogenetics. 2018.
Vašut RJ. Salix pentandra L. (C4a). Časopis Slezského muzea Opava (A). 2016.
Poulíčková A., Mazalová P., Vašut R., Šarhanová P., Neustupa J., Škaloud P. DNA content variation and its significance in the evolution of the genus Micrasterias (Desmidiales, Streptophyta). PLoS One. 2014.
Hroneš M., Nývltová V., Brandová B., Ševčík J., Dančák M., Vašut R. Vysokohorské vrby (Salix) sudetských pohoří České republiky - rozšíření a současný stav populací. Zprávy České botanické společnosti. 2014.
Skálová D., Navrátilová B., Richterová L., Knitl M., Sochor M., Vašut R. Biotechnological methods for in vitro propagation in willows (Salix spp.). Central European Journal of Biology. 2012.
Skálová D., Navrátilová B., Doležalová I., Vašut R., Lebeda A. Haploid and mixoploid cucumber (Cucumis sativus L.) protoplasts - isolation and fusion. Journal of Applied Botany and Food Quality-Angewandte Botanik. 2012.
Hroneš M., Dančák M., Vašut R. Rozšíření vrby švýcarské (Salix helvetica Vill.) v Západních Karpatech. Acta Carpathica Occidentalis. 2012.
BRANDOVÁ B., HRONEŠ M., Knitl M., Richterová L., SKÁLOVÁ D., NAVRÁTILOVÁ B., VAŠUT R. Biotechnologické in vitro metody u ohrožených druhů vrb. Opera corcontica. 2011.
Bártová E., Vašut R. Rozšíření vrby lýkovcové (Salix daphnoides Vill. ) na Moravě a ve Slezsku. Acta Carpathica Occidentalis. 2011.
Popelářová M., Hlisnikovský D., Koutecký P., Dančák M., Tkáčiková J., Vašut R., Vymazalová M., Dvorský M., Lustyk P., Ohryzková L. Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006–2009). Zprávy České botanické společnosti. 2011.
HRONEŠ M., Hrachová S., DANČÁK M., VAŠUT R. Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších. Opera corcontica. 2011.
Brandová B., Vašut R. Je u nás vrba šípová ohrožena hybridizací? Ochrana přírody. 2010.
Marciniuk J., Vašut RJ., Marciniuk P., Czarna A. Taraxacum scanicum group (section Erythrosperma) in Poland. Chorology and seed and pollen morphology of the microspecies. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 2009.
Vašut RJ., Trávníček B. Taraxacum princeps sp. nov., a new species of section Erythrosperma from Central Europe. Thaiszia : Journal of Botany. 2005.
Vašut RJ., van Dijk PJ., Falque M., Trávníček B., de Jong JH. Development and characterization of nine new microsatellite markers in Taraxacum (Asteraceae). Molecular Ecology Notes. 2004.
Vašut RJ., Dančák M., Trávníček B. Ostružiníková flóra severní části moravských Karpat. Zprávy České botanické společnosti. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Vašut RJ. Taraxacum sect. Erythropserma in Eastern Part of Central Europe. Taraxacum sect. Erythropserma in Eastern Part of Central Europe. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vašut RJ. Vrby jako důležitá součást středoevropské krajiny: příklady ze studia populační genetiky našich ohrožených druhů. In Kotrla P., Vacek Z. (Eds.) Vrba dřevina roku 2018, Sborník příspěvků. 2018.
Šarhanová P., Dančák M., Trávníček B., Vašut RJ. Rod Rubus - nový pohled na studium apomixie. In Šudyová V. (Eds.) Nové poznatky z genetiky a šlachtěnia poľnohospodárskych rastlín. 2008.
KNIHA - CELEK
Vašut R., Sochor M., Hroneš M., Brandová B., KLEČKOVÁ L., Nývltová V., Ševčík J. Vrby České republiky. In Vašut R., Sochor M., Hroneš M., Koblížek J., Koutecký P., Turis P. (Eds.) 2013.
Navrátilová B., Skálová D., Vašut R. Plody. 2012.
Navrátilová B., Skálová D., Vašut RJ. Poznáváme květy dřevin. 2009.
Navrátilová B., Skálová D., Vašut RJ. Poznáváme listy dřevin. 2009.
Vašut RJ., Pěnkavová T. Průvodce dřevinami Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Průvodce dřevinami Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Vašut RJ. 1. Betula L. – bříza. Klíč ke Květeně České republiky. 2019.
Vašut RJ. 107. Aceraceae Juss. - javorovité. Klíč ke Květeně České republiky. 2019.
Vašut RJ. 121. Tamaricaceae Link - tamaryškovité. Klíč ke Květeně České republiky. 2019.
Kirschner J., Vašut RJ. 74. Grossulariaceae DC. - meruzalkovité. Klíč ke Květeně České republiky. 2019.
Dančák M., Hradílek Z., Křístková E., Lebeda A., Vašut R., Vinter V. Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Chytrá M., Hanzelka P., Kacerovský R. (Eds.) Botanické zahrady a arboreta České republiky. 2010.
Havlíček P., Holub J., Trávníček B., Zázvorka J., Žíla V., Bílek I., Čížek K., Dančák M., Hadinec J., Hrbáč P., Lepší M., Lepší P., Marek M., Pečinka A., Vašut R. New records of Rubus from the Czech Republic. In Kurtto A., Weber HE., Lampinen R., Sennikov AN. (Eds.) Atlas Florae Europaeae, Distribution of Vascular Plants in Europe, 15. Rosaceae (Rubus). 2010.
Vašut RJ. New records in Taraxacum. Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. 2007.
Vašut RJ. Dřeviny pěstované v sídlech. Příroda Valašska (okres Vsetín). 2001.
ABSTRAKT
Skálová D., Navrátilová B., Richterová L., Knitl M., Sochor M., Vašut R. Biotechnological in vitro manipulation with willows (Salix spp.). Book of abstracts, IPS V. 2010.
Šarhanová P., Vašut R., Bureš P. How sexual are asexual brambles? Book of Abstracts. 2010.
Vašut R., Šarhanová P., Bureš P., Dančák M., Trávníček B. How sexual are the asexuals? Book of Abstracts. 2010.
Šarhanová P., Vašut R., Trávníček B. Jak sexuální jsou asexuální ostružiníky. Program a abstrakty, Konference České botanické společnosti. 2010.
Vašut RJ., Vijverberg K., de Jong JH., van Dijk PJ. Apomixis in Taraxacum: European and Himalayan taxa from the cytogenetic viewpoint. Book of Abstracts, Xth International Organization of Plant Biosystematists. 2008.
Brandová B., Vašut RJ. Environmental conditions influence distribution of two willow (Salix) species and their hybrid at relict site in Hrubý Jeseník Mts. (Czechia). Book of Abstracts, Xth International Organization of Plant Biosystematists. 2008.
Vašut R. Fyzické mapování diplosporické apomixie v rodu Taraxacum (Asteraceae). Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. 2007.
Vašut RJ., de Jong J.H.., van Dijk P.J.., Trávníček B. Apomixie u pampelišek: od mikrospecií po evoluci genů. Zprávy České botanické společnosti. 2004.
Vašut RJ., de Jong J.H.., van DIjk P.J.., Trávníček B. Apomixie u pampelišek: od mikrospecií po evoluci genů. Zprávy České botanické společnosti. 2004.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Šarhanová P., Vašut R., Trávníček B., Dančák M., Bureš P. How sexual are asexual brambles? 2010.
Vašut RJ., de Jong JH., van Dijk PJ., Trávníček B. Apomixie u pampelišek: od mikrospecií po evoluci genů. Doktorandské inspirace v botanice. 2004.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Genetika a molekulární biologie/Genetics KPŘ/KNGM@ LS Cv 4
Genetika a molekulární biologie/Genetics KPŘ/KNGM@ LS 4
Úvod do genetiky KPŘ/PBUG@ ZS 2
Genetika a molekulární biologie/Genetics KPŘ/PNGM@ LS 2
Obecná biologie KPŘ/KBBI@ ZS Cv 4
Obecná biologie KPŘ/KBBI@ ZS 4
Úvod do genetiky KPŘ/KBUG@ ZS 7
Úvod do genetiky KPŘ/KBUG@ ZS Cv 7
Obecná biologie KPŘ/PBBI@ ZS 2
Diplomová práce 1 KBB/DIPL1 ZS Se 0
Diplomová práce 2 KBB/DIPL2 LS Cv 0
Cvičení ze systému vyšších rostlin BOT/SVCVY LS Cv 15
Fylogeneze a systém vyšších rostlin BOT/SVP LS Cv 3
Určovací cvičení z botaniky A BOT/UCBA ZS Cv 2
Určovací cvičení z botaniky 1 BOT/UCC1 ZS Cv 2
Biologická klasifikace rostlin BOT/BIKR LS 2
Biologická klasifikace rostlin BOT/BIKR LS Cv 6
Dendrologie BOT/DEN LS 1
Dendrologie BOT/DEN LS Cv 2
Dendrology BOT/DENE ZS Cv 0
Dendrology BOT/DENE ZS 0
Dendrologická exkurze BOT/DEX LS Cv 0
Exkurze botanická BOT/EXP LS Cv 0
Fylogenet. systém krytosemenných rostlin BOT/FYKRX ZS 2
Horská botanika BOT/HOBO ZS 2
Horská botanika BOT/HOBOT ZS 2
Molekulární biosystematika BOT/MB ZS 2
Molekulární biosystematika BOT/MB ZS Cv 2
Molekulární biosystematika BOT/MBS ZS Cv 0
Molekulární biosystematika BOT/MBS ZS 0
Molekulární genealogie BOT/MG ZS 0
Molekulární genealogie BOT/MG ZS Se 0
Odborné praktikum z botaniky 2 BOT/OPB2 LS Cv 2

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ŠARHANOVÁ PRF Biologie 2014
MAJESKÝ PRF Biologie 2013
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)