Oznámení o zrušení promocí

Pondělí 5. říjen 2020, 17:33 – Text: děkanka fakulty prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

Vážené absolventky, vážení absolventi bakalářského, magisterského
a navazujícího magisterského studia Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

vzhledem k hygienickým omezením, které se vztahují na pořádání hromadných akcí a na zhoršující se situaci spojenou s pandemií koronaviru, jsme nuceni přistoupit ke zrušení promocí absolventů Pedagogické fakulty UP v Olomouci, které se měly uskutečnit v říjnu 2020. 

Absolventi si mohou své diplomy vyzvednout na studijním oddělení, a to v době úředních hodin, viz https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa.

Vyzvednutí mimo úřední hodiny je možné pouze po předchozí domluvě se studijní referentkou.  

Pokud bude vývoj epidemiologické situace příznivý, uskuteční se slavnostní promoce v jiném termínu v příštím roce.

Absolventi, kteří již uhradili administrativní poplatek, si mohou požádat
o jeho navrácení e-mailem (libuse.lysakova@upol.cz). Částka bude poukázána na účet, z něhož byla uhrazena.

Děkujeme za pochopení a za celé vedení Pedagogické fakulty Vám přeji mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě a pevné zdraví.

 

 

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

děkanka PdF UP

Zpět