Základní informace

ZO VOS PdF UP v Olomouci je na základě stanov VOS dobrovolným sdružením zaměstnanců (včetně zaměstnanců bývalých) - akademických i neakademických, bez ohledu na jejich politickou a státní příslušnost, národnost, náboženství, rasu a pohlaví. Členy ZO VOS mohou být i studenti, pokud mají k vysoké škole pracovněprávní vztah nebo se v rámci svého studia přímo podílejí na plnění vědecko-výzkumné či vzdělávací činnosti.

Primárním posláním ZO VOS PdF UP v Olomouci je obhajoba práv a zájmů (sociální, ekonomické a profesní) svých členů ale i ostatních zaměstnanců.

Blíže o činnosti a profilu VOS viz Stanovy Vysokoškolského odborového svazu.


Výbor ZO VOS

585635404

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.23

Katedra společenských věd


Purkrabská 2, 4
místnost: 3.19

Katedra biologie


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A

Referát vědy a výzkumu


Žižkovo nám. 5
místnost: 3.53 A

Katedra českého jazyka a literatury


Žižkovo nám. 5

Ústav pedagogiky a sociálních studií


Úsekoví důvěrníci

pracovištědůvěrník
Centrum celoživotního vzdělávání
DěkanátJarmila Hofmannová
Katedra antropologie a zdravovědyPaedDr. Mgr. Marie Chrásková, Ph.D.
Katedra biologieMarcela Pazdírková
Katedra českého jazyka a literaturydoc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.
Katedra hudební výchovydoc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.
Katedra matematikyMgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.
Katedra primární pedagogikydoc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.
Katedra psychologie a patopsychologieMgr. Daniela Bujarová
Katedra společenských vědMgr. Gabriela Cingelová, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovyRNDr. Miroslav Janu, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovydoc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
Středisko pedagogických a odborných praxí
Ústav cizích jazyků
Ústav pedagogiky a sociálních studií + CCVMgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.
Ústav speciálněpedagogických studiíMgr. Jitka Králíková

Přihláška