Ústav cizích jazyků PdF UP

Ústav cizích jazyků zajišťuje komplexní, moderní a prakticky zaměřenou výuku pro budoucí učitele anglického a německého jazyka na základních školách, zprostředkovává také povinnou jazykovou průpravu v angličtině, němčině či ruštině studentům všech nefilologických oborů Pedagogické fakulty UP. Jazykové vzdělání, které poskytujeme, je zaměřeno nejen na osvojování znalostí, ale především na budování efektivních komunikačních a didaktických kompetencí v cizím jazyce.

Výuku odborných, praktických i didaktických předmětů zajišťuje tým zkušených akademických pracovníků, včetně rodilých mluvčích a jiných tuzemských a zahraničních odborníků.

Zázemí Ústavu cizích jazyků je technicky adekvátně vybaveno v souladu s aktuálními požadavky na moderní vzdělávání. Pracoviště má k dispozici studovnu, ve které je studentům zpřístupněna široká nabídka knih z oblasti didaktiky a lingvistiky anglického jazyka, anglicky psané literatury a reálií a další studijní materiály.
 

Nabídka studijních programů

Ústav cizích jazyků garantuje a realizuje následující studijní programy v prezenční i kombinované formě:

Bakalářské studium:

  • anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání,
  • německý jazyk se zaměřením na vzdělávání.

Navazující magisterské studium:

  • učitelství anglického jazyka pro základní školy,
  • učitelství německého jazyka pro základní školy.

Uvedené studijní programy lze studovat jako maior (hlavní studijní program) nebo minor (vedlejší studijní program) v kombinaci s dalším studijním programem nebo jako completus (jeden samostatný studijní program). Zatímco varianty maior a minor směřují k přípravě budoucích učitelů anglického či německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, completus se v případě anglického jazyka zaměřuje na přípravu učitelů jak pro 1., tak 2. stupeň ZŠ, v případě německého jazyka se completus zaměřuje nejen na vzdělávání učitelů německého jazyka na ZŠ, ale také na vzdělávání budoucích lektorů jazykových škol nebo učitelů němčiny ve firemní praxi.


Nabídka rozšiřujícího studia

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Ústav cizích jazyků PdF UP tyto programy rozšiřujícího studia:

  • anglický jazyk – učitelství pro ZŠ,
  • doplňující didaktické studium anglického jazyka,
  • německý jazyk pro 2. st. ZŠ,
  • německý jazyk – učitelství pro střední školy,
  • doplňující didaktické studium německého jazyka.

Kromě programů k rozšíření kvalifikace nabízí pracoviště letní anglický a německý kemp pro studenty středních škol, intenzivní kurzy pro studenty nefilologických oborů, přípravný kurz k přijímacím zkouškám apod.


Naše aktivity

Studium a stáže v zahraničí

Ústav cizích jazyků PdF UP nabízí svým studentům semestrální studium na některé z více než 20 evropských univerzit, s nimiž spolupracuje v rámci programu Erasmus+.

ÚCJ PdF UP každoročně přivítá zahraniční studenty, a to nejen z Evropy, ale i ze zámoří.

Konference, přednášky, workshopy

Pracoviště pořádá studentskou konferenci s mezinárodní účastí, během níž studenti z českých a zahraničních univerzit diskutují o svých výzkumných projektech. Ústav se také pravidelně podílí na organizaci fakultního Mezinárodního týdne, v jehož průběhu se studenti účastní přednášek a workshopů zahraničních akademických pracovníků. Mnohé přednášky a workshopy zahraničních hostů se konají i v průběhu celého akademického roku. Již několik let akademičtí pracovníci Ústavu cizích jazyků vyjíždějí přednášet na vybrané zahraniční univerzity. ÚCJ PdF UP se také podílí na zahraničních projektových a jiných výzkumných aktivitách.

Propojení teoretické výuky s praxí zajišťují učitelé základních škol v rámci pravidelné akce „Setkání studentů s odborníky z praxe", tzv. Kulaté stoly.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)