Učitelství pro mateřské školy

Výuka anglického jazyka pro studenty oborů Učitelství pro mateřské školy a Předškolní pedagogika

Ústav cizích jazyků se podílí výukou angličtiny a anglické didaktiky na realizaci bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy a navazujícího magisterského Předškolní pedagogika, které jsou garantovány Katedrou primární a preprimární pedagogiky PdF UP. 

V rámci programu učitelství mateřšké školy zajišťujeme výuku předmětů Preprimární didaktika AJ, Anglický jazyk pro preprimární vzdělávání 1 a Anglický jazyk pro preprimární vzdělávání 2.  V těchto předmětech pomáháme studentům upevňovat a dále rozvíjet jejich komunikativní kompetenci v anglickém jazyce na úrovni A2–B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  Naším neméně důležitým cílem je naučit je pracovat se základními metodami výuky angličtiny vhodnými pro děti předškolního věku s využitím širokého spektra poslechových a pohybových aktivit, a také efektivně používat a vytvářet výukové materiály vhodné pro tuto věkovou skupinu dětí.  

V rámci programu Předškolní pedagogika zajišťujeme výuku předmětu Komunikativní kompetence učitele MŠ v angličtině, který se soustřeďuje na další zdokonalování ústního projevu studentů v anglickém jazyce. V diskusích a prezentacích na rozmanitá témata každodenního života si studenti vylepšují své vyjadřovací schopnosti, a to především prostřednictvím rozšiřování slovní zásoby a zpřesňování výslovnostní a gramatické správnosti svého projevu.   


Informace pro studenty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)