Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polsko, listopad 2023

Spolupráce se zahraničními univerzitami je dlouhodobě jedním z klíčových strategických záměrů Ústavu cizích jazyků. Vedle anglicky a německy mluvících zemí se internacionalizace na ÚCJ soustředí i na evropské země, v nichž se angličtina a němčina vyučují jako cizí jazyky, podobně jako v České republice. Na příklad s Čechům geograficky i jazykově blízkým Polskem má ÚCJ uzavřenou smlouvu v programu Erasmus+ mimo jiné se Slezskou univerzitou v Katowicích. V týdnu od 30.10. do 3.11. ÚCJ navštívili tři členové jazykových kateder této univerzity, dr. hab. Mirosława Michalska-Suchanek, dr. Urszula Michalik a dr. hab. Robert Bońkowski. Polští akademici přednášeli českým studentům, např. Urszula Michalik ve čtyřech seminářích pro studenty 3. ročníku anglického jazyka hovořila o problémech interkulturní komunikace, zejména při mezinárodní obchodní spolupráci, a na řadě příkladů demonstrovala nedorozumění vyplývající z lexikálních výpůjček, neověřených překladů a nerespektování kulturních tradic v cizině. Polští hosté si také vyměnili s českými a slovenskými kolegy působícími na ÚCJ své zkušenosti s výukou, publikační činností i internacionalizací a začali plánovat, případně dále rozvíjet, konkrétní spolupráci v těchto oblastech. Celý týden proběhl ve velmi příjemné atmosféře a všichni zúčastnění už se těší na další setkání.

autor: Mgr. Petr Anténe, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)