Using online technologies for informal learning by future teachers of English

editor: Jana Černá

This monograph aims to introduce the theme of informal learning. It consists of the theoretical part and the results of research conducted at the Faculty of Education, Palacký University in Olomouc among its master’s students – future English teachers and the students of other 3 universities. It attempts to find out how often and how the students use online platforms, applications, websites and social networks in their informal learning and formal education. Comparisons in the use of online technology are made with regards to the students’ gender and form of studies. Differences and similarities between the two groups of students are explored, as well as the potential influence of their specific histories with online technologies on how they plan to utilize these in their future careers.

This book was written and financed as part of the student project IGA_Pdf_2021_021 The phenomenon of informal learning with a focus on online technologies for future English language teachers at Palacký University Olomouc. 

© Jana Černá, Blanka Babická, Jana Kořínková, Josef Nevařil, Barbora Bačíková, Miroslav Chráska, Michaela Bartošová, Lucie Hrňová, Kateřina Kačerovská, Tereza Krsková, Zuzana Otevřelová, 2022 © Palacký University in Olomouc, 2022

Kniha je ke stažení na našem e-shopu: https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-6068-0


"Route CZ-AT" to the USA: Perceiving American Culture in Central Europe

editor: Petr Anténe

Přestože angličtina je univerzální dorozumívací jazyk dnešní doby a úřední jazyk mnoha zemí, do zbylých částí světa se šíří především její americká varianta, a to v důsledku rozsáhlého vlivu USA v politice, ekonomii i popkultuře. Autoři této monografie popisují nejrůznější aspekty spojené s percepcí USA ve střední Evropě, ať už je to samotná americká angličtina, vybrané téma z americké literatury a kultury nebo analýza recepce těchto jevů v České republice nebo Rakousku. Jelikož všichni autoři pracují na vzdělávací instituci, která připravuje budoucí učitele, většina kapitol pojednává o pohledu studentů nebo žáků na dané téma nebo zmiňuje jiné souvislosti s výukou cizího jazyka.  

Publikace byla oceněna Čestným uznáním rektora UP.


Kdopak by se překladu bál?
Překlad jako didaktický nástroj pro výuku cizích jazyků II.

editor: Eva Maria Hrdinová

Kolektivní monografie autorů z ÚCJ PdF UP a dalších odborníků z oblasti translatologie a praktického překladu a tlumočení od nás i ze zahraničí  může pomoci učitelům i praktickým překladatelům.  Mezi témata, jimž se monografie věnuje, patří například: překlad odborného textu (E.M. Hrdinová, J. Gregar), interkulturalita v překladu (H. Sodeyfi), gender a jeho překladová specifika (V. Kolek), vybrané problémy literárního překladu (J. Flajšar, J. Kubica) a didaktiky cizích jazyků (angličtina, němčina) a didaktiky překladu (I. Dömischová, J. Kořínková, B. Sittová, O. Duda…) atd.


Transcription Practice for the International Phonetic Alphabet: Exercises for Students of English

autoři: Konrad Szcześniak, Andrzej Porzuczek

Tato kniha pomůže studentům přepisovat hlásky anglického jazyka pomocí mezinárodní fonetické abecedy (IPA) a používat fonetický přepis slov ve slovnících. Zajímavá bude zejména pro vysokoškolské studenty lingvistiky a fonetiky, protože díky dovednosti transkripce získají jasnější a systematičtější představu o anglické výslovnosti a pravopisu. Protože kniha nepředpokládá žádné předchozí znalosti fonetiky, může ji využít každý, kdo se chce zdokonalit ve výslovnosti. V tomto ohledu ji využijí zejména ti čtenáři, kteří používají AJ jako cizí jazyk. Najdou zde bohatou sbírku cvičení zaměřených na nejrůznější výslovnostní jevy. V těchto cvičeních se objevují běžné ustálené výrazy, např. spitting image; kromě osvojení si transkripční abecedy si tak studenti mohou obohatit i svůj slovník. Příručka je určena pro práci ve třídě, ale díky prezentaci řešení a vysvětlení příslušných problémů ji lze využít i při individuálním studiu.


Život ve 30. a 40. letech dvacátého století v multikulturních regionech střední Evropy na základě autobiografických próz německy píšících autorů – Ota Filip, Horst Bienek a další

autor: Jan Kubica

Monografie je zaměřena hlavně na částečně autobiografické tzv. ostravské romány Oty Filipa (1930–2018), které tematizují předválečnou, válečnou a poválečnou situaci v Československu. Dalším autorem je Filipův současník Horst Bienek (1930–1990) – rodák z Hlivic – z Horního Slezska (dnešní Polsko) – spisovatel a básník, který se proslavil románovou hlivickou tetralogií (Gleiwitzer Tetralogie). Hlavním motivem tetralogie jsou vzpomínky na Bienkovu ztracenou vlast Horní Slezsko, kterou musel v roce 1946 opustit.

Další autoři – Frank Sikora, Eva Althamer-Švorčíková, Hubert Sigmund a Gerold Tietz nejsou „profesionálními“ spisovateli, ale napsali zajímavé vzpomínky na život v různých oblastech Československa, kde žilo převážně německy mluvící obyvatelstvo. Hlavním a společným tématem všech zmíněných autorů je vývoj vztahů jazykově a kulturně smíšeného obyvatelstva – jejich všedního života na pozadí společenských a politických událostí ve 30. a 40. letech minulého století ve střední Evropě (2. sv. válka, odsun/vyhnání Němců).      

Publikace byla oceněna Čestným uznáním rektora UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)