Dotazy k bakalářskému studiu (Anglický jazyk)

Uznávají se nějaké jazykové certifikáty místo přijímací zkoušky z anglického jazyka pro studijní program Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání?

Odpověď:

Ne, neuznávají. Všichni uchazeči o studium programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání musí absolvovat přijímací test z anglického jazyka.

Jaký je obsah přijímacího testu z anglického jazyka pro studijní program Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání?

Odpověď:

Národní srovnávací zkouška – anglický jazyk (AJ)

Kde najdu ukázkový přijímací test z anglického jazyka pro studijní program Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání?

Odpověď: 

Ukázka přijímacího testu se zveřejňuje na Úřední desce PdF v sekci Zpráva o přijímacím řízení. Přijímací testy za akademický rok 2022/2023 najdete zde (ukázka písemné zkoušky z anglického jazyka je na str. 20): Testy_PZ-2022.pdf (upol.cz)

V akademickém roce 2023/2024 (přijímací řízení pro studium v akademickém roce 2024/2025) uchazeči absolvují test Scio – Národní srovnávací zkoušku – anglický jazyk (AJ).

Budu muset absolvovat kromě přijímacího testu z anglického jazyka i jiný test, např. test obecných studijních předpokladů?

Odpověď:

Uchazeči o studium programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – verze completus absolvují pouze test z AJ (Národní srovnávací zkouška – anglický jazyk (AJ)). Uchazeči o studium verze maior a minor absolvují kromě zkoušky z AJ přijímací zkoušku dle specifikací druhého studijního programu v kombinaci (např. Národní srovnávací zkoušky  - test obecných studijních předpokladů (OSP), talentové zkoušky apod.).


Dotazy k navazujícímu magisterskému studiu (Anglický jazyk)

Jaká je přijímací zkouška pro navazující magisterské studium Učitelství anglického jazyka pro základní školy?

Odpověď:

Požadavkem pro přijetí je absolvování písemného profilového testu, který prověřuje jazykovou způsobilost na úrovni C1 a znalosti a dovednosti, které vyplývají z obsahu disciplín bakalářského studia (lingvistika, literatura, historie, reálie).

Musí všichni uchazeči absolvovat přijímací zkoušku pro navazující magisterské studium Učitelství anglického jazyka pro základní školy?

Odpověď:

V případě počtu uchazečů, který výrazně nepřekročí kapacitu studijního programu, může děkan fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.

Získám po absolvování navazujícího magisterského studia kvalifikaci vyučovat na střední škole?

Odpověď:

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Učitelství anglického jazyka pro základní školy ve verzi maior a minor jsou kvalifikováni pro výkon profese učitele AJ pro 2. stupeň ZŠ. Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Učitelství anglického jazyka pro základní školy ve verzi completus jsou kvalifikováni pro výkon profese učitele AJ pro 1. a 2. stupeň ZŠ.

Zároveň ale podle stávající legislativy získává absolvent magisterského studijního programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů cizího jazyka kvalifikaci vyučovat tento cizí jazyk na všech stupních škol, včetně jazykových (viz Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, § 12, § 7 g), § 8 i), § 9 g)).

Pokud zaměstnavatel po absolventovi požaduje doplnění kvalifikace, lze také absolvovat jednosemestrální Doplňující didaktické studium anglického jazyka v rámci celoživotního vzdělávání


Dotazy k bakalářskému studiu (Německý jazyk)

Jakou úroveň němčiny mohu mít, abych mohl/a studovat?

Odpověď:

Očekávaná vstupní úroveň ve studijním programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání odpovídá maturitní úrovni, tj. B1. Studium je možné zvládnout i s nižší úrovní A2, předpokládá se však vyšší míra samostudia.

Uznávají se jazykové certifikáty místo přijímací zkoušky pro studijní program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání?

Odpověď:

Nikoliv, na jazykové certifikáty se nebere ohled.

Probíhá výuka v německém nebo českém jazyce?

Odpověď:

Výuka ve studijním programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání probíhá německy; v některých disciplínách se z didaktických důvodů přistupuje ke kombinaci obou jazyků, příp. k češtině.

Kam všude a na jak dlouho mohu vyjet do ciziny?

Odpověď:

Nabídka zahraničních pobytů v rámci Erasmu+ naleznete v sekci Zahraniční vztahy. Je možné vycestovat na semestr či na dva semestry na jednu z partnerských institucí, které se nacházejí v různých zemích.

Máte zahraniční lektory?

Odpověď:

Aktuální absence zahraničních lektorů nahrazuje možnost výjezdů do zahraničí a kontaktů s hostujícími odborníky (např. výuka v projektu Aurora)…

Dotazy k navazujícímu magisterskému studiu (Německý jazyk)

Jaká je přijímací zkouška pro navazující magisterské studium Učitelství německého jazyka pro základní školy?

Odpověď:

Požadavkem pro přijetí je úspěšné absolvování písemného profilového testu, který je zaměřen na prověření jazykové způsobilosti a dále na prověření znalostí a dovedností vyplývajících z obsahu jednotlivých disciplín bakalářského studia německého jazyka, tj. lingvistiky (fonetiky, morfosyntaxe, lexikologie, slovotvorby), literatury a lingvoreálií. V případě počtu uchazečů, který výrazně nepřekročí kapacitu studijního programu, může děkan fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.

Získám po absolvování navazujícího magisterského studia kvalifikaci vyučovat na střední škole?

Odpověď:

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Učitelství německého jazyka pro základní školy jsou kvalifikováni pro výkon profese učitele NJ pro 2. stupeň ZŠ.

Zároveň ale podle stávající legislativy získává absolvent magisterského studijního programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů cizího jazyka kvalifikaci vyučovat tento cizí jazyk na všech stupních škol, včetně jazykových (viz Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, § 12, § 7 g), § 8 i), § 9 g)).

Pokud zaměstnavatel po absolventovi požaduje doplnění kvalifikace, lze si rozšířit aprobaci o učitelství pro SŠ v rámci celoživotního vzdělávání.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)