Možnosti zahraničních mobilit pro zaměstnance

Zaměstnanecké mobility v rámci Aliance Aurora 

Instituce v Aliance Aurora patří mezi strategické partnery UP a spolupráci s nimi je třeba neustále prohlubovat. Mobility jsou jistě k tomuto účelu vhodným nástrojem. Dobrým důvodem, proč zrealizovat takovou mobilitu, je např. příprava projektu Pedagogických akademií, případně dalších společných aktivit a projektů. Administrace cesty je podobná jako u Erasmus mobility KA 131.

Více informacích na stránkách Pedagogické fakulty UP zde.


Zaměstnanecké mobility Erasmus+

Více informacích u koordninátorky ERASMUS+ na ÚCJ PadF UP Mgr. Jany Kořínkové, Ph.D. nebo na stránkách Pedagogické fakulty UP zde.


Nabídky ze zahraničí pro akademické pracovníky


Možnosti zahraničních mobilit pro studenty

  • více informací na stránkách Pedagogické fakulty UP zde

Realizované zahraniční mobility zaměstnanců ÚCJ

University of Athens, Atény, Řecko

Mgr. Jiří Suchánek realizoval v termínu od 27.3. do 1. 4. 2023 týdenní pobyt v rámci zaměstnanecké mobility ERASMUS+ na Univerzitě v Aténách v Řecku. V tomto týdnu Mgr. Suchánek vedl sérii přednášek o formativním hodnocení pro budoucí učitele anglického jazyka. Formativní hodnocení bylo orientováno zejména na sbírání zpětné vazby v pasivních dovednostech, zejména čtení a poslechu. Přednášek se zúčastnilo více než 200 studentů. Mgr. Suchánek tímto výjezdem získal povědomí o způsobu hodnocení v řeckém vzdělávacím systému, kdy se soustředil na formativní hodnocení.


Humboldt University, Berlin, Germany

Dr. Jan Kubica přednášel a vedl semináře v termínu 21.– 25. 11. 2022 na Fakultě pro jazyk a literaturu na Humboldtově univerzitě v Berlíně.


University of Murcia, Cartagena, Spain

Od 16. do 21. 10. 2022 byl realizován výukový pobyt dr. Jany Kořínkové na Universidad Murcia ve Španělsku v rámci programu Erasmus+. Dr. Kořínková strávila týden na detašovaném pracovišti University of Murcia v Cartageně, kde vedla čtyři odborné semináře pro budoucí učitele angličtiny (1. stupeň ZŠ) a také jednala o dalších možnostech mezinárodní spolupráce.


University of Island, Reykjavík, Island

V rámci kurzu Soft skills development through video gaming, který proběhl 8.-12. srpna 2022 na Islandu, Mgr. Jana Černá participovala na programu financovaném z projektu AURORA. V rámci kurzu byl poskytnut teoretický základ v podobě výkladu a diskusí a dále byly procvičovány dovednosti v oblasti rozvoje kognitivní flexibility, týmového managementu a rozhodovacích schopností nejen prezenčně, ale také online.


Trinity College, Dublin, Ireland

Dr. Anténe realizoval od 1.5. do 31.7. 2022  výzkumný pobyt na Trinity College Dublin v Irsku v rámci projektu Podpora mobility na UP II. Kromě výzkumu v oblasti irské literatury v Berkeley library na kampusu Trinity College se zúčastnil několika konferencí a autorských čtení současných irských spisovatelů. Jednal také o možnostech spolupráce s dalšími univerzitami nejen v Dublinu, ale i v ostatních městech v Irské republice.


University of Innsbruck, Innsbruck, Austria

ÚCJ se zapojil do 1. výzvy mobilit projektu Aurora. Za fakultu byly podány celkem 3 návrhy. Naše pracoviště podalo 2 samostatné návrhy projektu (1.: Dr. Dömischová, 2.: Mgr. Kolek). Oba návrhy byly komisí (Aurora Staff Mobility Evaluation Committee (ASMEC) přijaty. 

Ve dnech 15. 5. – 20. 5. 2022 se ředitelka Ústavu cizích jazyků Dr. Ivona Dömischová zúčastnila vědecko-výzkumné stáže na University Innsbruck v Rakousku v rámci projektu Aurora mobility. V rámci pobytu na partnerské univerzitě došlo k výukové činnosti v podobě konání přednášky v aule fakulty, semináře pro studenty katedry germanistiky a setkání s vedením katedry a vedením Fakulty of Education. Byla navázána spolupráce s vedoucí Katedry germanistiky, prof. Mag. Dr. Monikou Dannerer, s jejíchž svolením byla v ZS 2021/22 realizována série webinářů v rámci miniprojektů Aurora. Dr. Dömischová vystoupila 18. 5. 2022 v aule fakulty s přednáškou: Außserschulische Lernorte im DaF Unterricht, který byla přenášena hybridní formou. V rámci jiného tématu (Grammatikvermittlung im DaF Unterricht) byl realizován seminář pro studenty zdejší katedry germanistiky. V rámci pobytu se bylo uskutečněno setkání s děkankou Fakulty of Education paní prof. Kapelari a byl prodiskutovány hlavní ideové myšlenky projektu Pedagogické akademie, který chce Univerzita Innsbruck podat na podzim roku 2022. Naše PdF UPOL by měla být také participující institucí. Kromě toho došlo k návštěvě dvou studentů, kteří jsou toho času na pobytu Erasmus na Pädagogische Hochschule Tirol.

Mgr. Vít Kolek se ve stejném termínu zúčastnil stáže na Katedře jazykovědy Univerzity Innsbruck. V rámci pobytu vedl seminář ke svému vědeckovýzkumnému zaměření v oblasti genderové lingvistiky. Dále pronesl přednášku věnující se argumentačním faulům v genderovém diskurzu. Zároveň byly během pobytu diskutovány možnosti budoucí spolupráce s kolegyněmi z Katedry jazykovědy a Katedry germanistiky. 


Trinity College, Dublin, Ireland

Od 10. 5. – 14. 5. 2022 realizovali doc. Řeřicha a dr. Anténe výukový pobyt v rámci programu Erasmus+ na Trinity College v Dublinu v Irsku. V rámci pobytu navštívili také Maynooth University, kde jednali o možnostech spolupráce.


Bryan College, Dayton, USA

Od 17. 1. – 13. 2. 2022 doc. Václav Řeřicha absolvoval studijní a přednáškový pobyt na Bryan College, Dayton, ve státě Tennessee v USA a University of Tennessee, Chattanooga, ve státě Tennessee v USA v rámci  INTERNATIONAL SPEAKERS FOR GLOBAL LECTURE SERIES at Bryan College's Center for International Development. Pan docent v rámci pobytů realizoval celkem deset přednášek včetně podcastu a televizní debaty.


University of Helsinki, Helsinki, Finland

Mgr. Jiří Suchánek realizoval v termínu 3. 1. - 4. 2. 2022 měsíční pobyt na Univerzitě v Helsinkách. Byl součástí výzkumného týmu jazykové didaktiky. Během návštěvy pozoroval výuku na základní škole a s učiteli prováděl rozhovory. Rovněž se aktivně podílel na budoucí spolupráci mezi ÚCJ a Pedagogickou či Filozofickou fakultou na univerzitě v Helsinkách. Podílel se rovněž na výuce hodin magisterských studentů předmětu „učitel jako vědecký pracovník.“ Studiem finského kurikula získal hluboký vhled do rozdílnosti mezi českým a finským vzdělávacím systémem, a to zejména v oblasti formativního hodnocení, na které se specializuje.


University of Vienna, Vienna, Austria

Celkem 12 studentů a studentek z bakalářského i navazujícího magisterského studia se v doprovodu Mgr. Víta Kolka zúčastnilo v termínu od 8. do 14. 11. 2021 blended mobility na Univerzitě Vídeň. Součástí programu bylo kromě účasti na výuce také setkání a diskuze s vyučujícími Centra pro vzdělávání vyučujících a prohlídka hlavní budovy univerzity. Studenti dále absolvovali historickou prohlídku Vídně a k jednotlivým památkám přednesli referáty. Po návratu se studující zúčastnili dalších výukových aktivit formou webinářů. 


University of Sassari, Sassari, Italy

Šest studentů bakalářského programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se společně s Mgr. Petrou Charvátovo zúčastnilo studijního výjezdu na partnerskou univerzitu v Itálii. Studenti se na místě účastnili výuky anglických jazykových kurzů společně s místními studenty a také absolvovali přednášku na téma využití jazykových korpusů ve výuce. Po návratu se dále účastnili výuky online. Kromě studijních aktivit také absolvovali prohlídku historického centra města Sassari, exkurzi do pobřežního města Castelsardo a navštívili archeologické naleziště Nuragské civilizace (Nuraghe Palmavera).


University of Tuscia, Viterbo, Italy

Mgr. Ondřej Duda realizoval od 4. 10. do 8. 10. 2021 školící pobyt v rámci programu ERASMUS+ na University of Tuscia ve Viterbu v Itálii. Pobyt byl zaměřen na rozvoj dovedností a znalostí v oblasti rozšiřování a vytváření univerzitního kurikula, konkrétně na implementaci sociolingvistiky a dalších důležitých předmětů do pregraduálních vzdělávacích programů pro budoucí učitele angličtiny jako cizího nebo druhého jazyka.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)