Anglický jazyk pro pedagogické profese

Předmět Anglický jazyk pro pedagogické profese 1 a 2 (pro prezenční studium zkratky AJP1@ a AJP2@, pro kombinované studium KAP1@ a KAP2@) je určen všem studentům prvních ročníků nefilologických oborů pedagogické fakulty. Nahradil předmět Anglický jazyk pro nefilology. Vstupní jazyková úroveň je B1 dle Společného evropského referenčního rámce. Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními anglickými termíny z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie. V zimním i letním semestru je předmět zakončen testem. 

Garantem je Mgr. Ondřej Duda a Mgr. Linda Valešová, Ph.D. (t.č. na mateřské dovolené). Pro bližší informace o obsahu předmětu nahlédněte do sylabu předmětu 1 a 2 ve STAGu, případně kontaktujte svého vyučujícího/garanta.

 

Předmět Anglický jazyk pro pedagogické profese 3 a 4 (pro prezenční studium zkratky AJP3@ a AJP4@, pro kombinované studium KAP3@ a KAP4@) je určen všem studentům prvního ročníku POUZE oboru Anglický jazyk pro vzdělávání (maior, minor, completus). Vstupní jazyková úroveň je B1 dle Společného evropského referenčního rámce. Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními anglickými termíny z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie. V zimním i letním semestru je předmět zakončen testem.

Studentům studijního programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání SE DOPORUČUJE zvolit si německý nebo ruský jazyk. Studenti studijního programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, kteří nemají žádnou předchozí zkušenost se studiem německého nebo ruského jazyka, si zvolí Anglický jazyk pro pedagogické profese 3 a 4. 

Garantem je Mgr. Ondřej Duda a Mgr. Linda Valešová, Ph.D. (t.č. na mateřské dovolené). Pro bližší informace o obsahu předmětu nahlédněte do sylabu předmětu 3 a 4 ve STAGu, případně kontaktujte svého vyučujícího/garanta.


Německý jazyk pro pedagogické profese

Předmět Německý jazyk pro pedagogické profese 1 a 2 (pro prezenční studium zkratky NJP1@ a NJP2@, pro kombinované studium KNP1@ a KNP2@) je určen všem studentům prvních ročníků nefilologických oborů pedagogické fakulty. Nahradil předmět Německý jazyk pro nefilology. Vstupní jazyková úroveň je B1 dle Společného evropského referenčního rámce. Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními německými termíny z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie. V zimním i letním semestru je předmět zakončen testem.

Garantem je PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D. Pro bližší informace o obsahu předmětu nahlédněte do sylabu předmětu ve STAGu, případně kontaktujte svého vyučujícího/garanta.

 

Předmět Německý jazyk pro pedagogické profese 3 a 4 (pro prezenční studium zkratky NJP3@ a NJP4@, pro kombinované studium KNP3@ a KNP4@) je určen všem studentům prvního ročníku POUZE oboru Německý jazyk pro vzdělávání (maior, minor, completus). Vstupní jazyková úroveň je B1 dle Společného evropského referenčního rámce. Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními německými termíny z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie. V zimním i letním semestru je předmět zakončen testem.

Studentům studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání SE DOPORUČUJE zvolit si anglický nebo ruský jazyk. Studenti studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, kteří nemají žádnou předchozí zkušenost se studiem anglického nebo ruského jazyka, si zvolí Německý jazyk pro pedagogické profese 3 a 4.

Garantem je PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D. Pro bližší informace o obsahu předmětu nahlédněte do sylabu předmětu ve STAGu, případně kontaktujte svého vyučujícího/garanta.


Ruský jazyk pro pedagogické profese

Předmět Ruský jazyk pro pedagogické profese 1 a (pro prezenční studium zkratky RJP1@ a RJP2@, pro kombinované studium KRP1@ a KRP2@) je určen všem studentům prvních ročníků nefilologických oborů pedagogické fakulty.

Předmět Ruský jazyk pro pedagogické profese 1 je zaměřen z počátku na rozvoj všeobecných jazykových kompetencí s přechodem na odbornou terminologii pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky a obecné didaktiky.

Garantem je Mgr. Uljana Cholodová, Ph.D. Pro bližší informace o obsahu předmětu nahlédněte do sylabu předmětu ve STAGu, případně kontaktujte svého vyučujícího/garanta.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)