Univerzita třetího věku

Od začátku akademického roku 2021/22 se Ústav cizích jazyků PdF UP podílí na výuce anglického jazyka pro posluchače Univerzity 3. věku. Skupinu začátečníků a „věčných začátečníků“ vyučuje Mgr. Ruth Valentová, Ph.D.

Výuka je vedena zábavnou, interaktivní formou s důrazem na rozvoj komunikativních dovedností. Součástí hodin jsou například jednoduché písničky v angličtině, které nenásilnou formou pomáhají studentům osvojit si základní slovní zásobu a gramatiku. Na každou hodinu je připraveno opakování učiva formou pracovního listu a také přehled probíraného učiva.

Studenti jsou velmi aktivní, úžasně a spontánně se zapojují. Při aktivitách spolupracují a je vidět, že mají opravdový zájem se učit. Někteří se s angličtinou setkávají úplně poprvé, jiní se již někdy tento cizí jazyk učili, ale potřebují získat větší sebejistotu a upevnit si základy. V hodinách panuje velice příjemná a pohodová atmosféra. Účastníci kurzu si navzájem vyměňují svoje zážitky a zkušenosti a budují přátelské vztahy.

Na Pedagogické fakultě UP v tomto semestru souběžně probíhají tři kurzy angličtiny. Mírně pokročilé vyučuje i Ing. Jiří Janošík a pokročilé Bc. Laura Klimtová. Celkem je 43 přihlášených.

Jazykové kurzy jsou, stejně jako celá U3V, určené lidem nad 60 let věku nebo s přiznaným důchodem (předčasným nebo invalidním). Všechny úrovně mají 10 dvouhodinových kurzů za semestr a přihlášky přijímá kancelář U3V na jeden akademický rok.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)